Việt Nam đứng lên

Ca khúc của Nguyễn Hữu Nghĩa, do Nguyệt Ánh và Việt Dzũng trình bày

rd5y0VQjDGk">rd5y0VQjDGk" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344">