Anh sẽ về - Thơ Khe Kinh Kha - nht Nguyễn Hữu Nghĩa

Thu thanh lần thứ nhất tại Sài Gòn, 1972. Tiếng hát Diễm Chi, Giang Châu, Viễn Phương. Hoà âm và phối khí của Ngô Mạnh Thu. Trong băng Du Ca 1 - 1972

TEST INDEX