Cập nhật mỗi ngày khoảng 8 giờ tối (NY).

Bảng đầy đủ chi tiết với 201 quốc gia + vùng lãnh thổ, cùng các nước Mỹ, Canada

Xin bấm vào đây để xem trên

https://LangVanOnline.com

 

 

Giải thích các chữ ở đầu bảng bên dưới:

Country/Other: Quốc gia/Nơi

Total Cases: Tổng số người bị nhiễm siêu vi trùng Corona

New Cases: Ca mới (tăng trong 24 giờ)

Total Death: Tổng số tử vong

New Death: Mới chết (tăng trong 24 giờ)

Total Recovered: Tổng số người được chữa khỏi

Active Cases: Số người đang bệnh

Serious, Critical: Số bệnh nhân trong tình tạng trầm trọng, nguy kich

Tot Cases / 1M pop: Tỉ số người bị bệnh tính trên mẫu số 1 triệu người

Death/IM pop: tỉ số chết tính trên 1 triệu người

Total: Tổng số người đã được xét nghiệm

Test/IM pop: Tỉ số xét nghiệm tính trên 1 triệu người

 

 

 

BẢNG ĐỐI CHIẾU TÊN VIỆT CỦA CÁC NƯỚC

 

# Country,
Other
Total
Cases
New
Cases
Total
Deaths
New
Deaths
Total
Recovered
Active
Cases
Serious,
Critical
Tot Cases/
1M pop
Deaths/
1M pop
Total
Tests
Tests/
1M pop
Population
World 7,444,043 +132,519 418,115 +5,143 3,722,359 3,303,569 53,825 955 53.6
1 USA 2,064,997 +19,448 115,118 +970 801,227 1,148,652 16,850 6,241 348 22,556,124 68,168 330,891,117
2 Brazil 775,184 +33,100 39,797 +1,300 380,300 355,087 8,318 3,648 187 1,182,581 5,566 212,471,616
3 Russia 493,657 +8,404 6,358 +216 252,783 234,516 2,300 3,383 44 13,545,303 92,820 145,931,041
4 UK 290,143 +1,003 41,128 +245 N/A N/A 516 4,275 606 6,042,622 89,038 67,865,632
5 Spain 289,360 +314 27,136 N/A N/A 617 6,189 580 4,465,338 95,508 46,753,788
6 India 287,155 +12,375 8,107 +388 140,979 138,069 8,944 208 6 5,061,332 3,670 1,379,196,659
7 Italy 235,763 +202 34,114 +71 169,939 31,710 249 3,899 564 4,381,349 72,459 60,466,601
8 Peru 208,823 +5,087 5,903 +165 98,031 104,889 1,065 6,339 179 1,255,756 38,118 32,943,514
9 Germany 186,866 +350 8,844 +13 170,700 7,322 492 2,231 106 4,694,147 56,037 83,768,916
10 Iran 177,938 +2,011 8,506 +81 140,590 28,842 2,639 2,120 101 1,128,601 13,447 83,927,262
11 Turkey 173,036 +922 4,746 +17 146,839 21,451 631 2,053 56 2,451,700 29,088 84,284,595
12 France 155,136 +545 29,319 +23 71,832 53,985 933 2,377 449 1,384,633 21,215 65,265,483
13 Chile 148,496 +5,737 2,475 +192 95,631 50,390 1,689 7,772 130 761,090 39,834 19,106,539
14 Mexico 124,301 +4,199 14,649 +596 90,748 18,904 378 965 114 357,055 2,771 128,851,627
15 Pakistan 113,702 +5,385 2,255 +83 36,308 75,139 111 515 10 754,252 3,419 220,615,030
16 Saudi Arabia 112,288 +3,717 819 +36 77,954 33,515 1,693 3,229 24 1,019,812 29,322 34,779,942
17 Canada 97,114 +461 7,960 +63 56,630 32,524 1,864 2,574 211 1,989,179 52,732 37,722,638
18 China 83,046 +3 4,634 78,357 55 1 58 3 1,439,323,776
19 Bangladesh 74,865 +3,190 1,012 +37 15,900 57,953 1 455 6 441,560 2,683 164,591,590
20 Qatar 73,595 +1,716 66 +4 49,413 24,116 226 26,211 24 269,964 96,148 2,807,805
21 Belgium 59,569 +132 9,629 +10 16,392 33,548 102 5,141 831 969,619 83,683 11,586,764
22 South Africa 55,421 +2,430 1,210 +48 31,505 22,706 208 935 20 998,400 16,847 59,263,077
23 Belarus 51,066 +801 288 +6 25,667 25,111 92 5,404 30 659,565 69,799 9,449,492
24 Netherlands 48,087 +184 6,042 +11 N/A N/A 80 2,807 353 435,587 25,424 17,132,765
25 Sweden 46,814 +198 4,795 +78 N/A N/A 288 4,637 475 325,000 32,192 10,095,634
26 Ecuador 44,440 +523 3,720 +30 21,862 18,858 219 2,521 211 128,175 7,272 17,626,344
27 Colombia 43,682 +1,604 1,433 +61 17,333 24,916 335 859 28 444,933 8,750 50,850,368
28 UAE 40,507 +603 284 +1 24,017 16,206 1 4,099 29 2,537,000 256,700 9,883,146
29 Singapore 38,965 +451 25 26,532 12,408 3 6,663 4 488,695 83,571 5,847,650
30 Egypt 38,284 +1,455 1,342 +36 10,289 26,653 41 375 13 135,000 1,321 102,210,197
31 Portugal 35,600 +294 1,497 +5 21,742 12,361 70 3,491 147 954,069 93,552 10,198,284
32 Indonesia 34,316 +1,240 1,959 +36 12,129 20,228 126 7 446,918 1,635 273,350,295
33 Kuwait 33,823 +683 275 +2 23,288 10,260 193 7,927 64 324,373 76,025 4,266,645
34 Switzerland 31,011 +23 1,936 +2 28,700 375 21 3,585 224 435,458 50,337 8,650,937
35 Ukraine 28,381 +525 833 +23 12,769 14,779 306 649 19 445,940 10,194 43,747,275
36 Poland 27,842 +282 1,206 +23 13,411 13,225 160 736 32 1,109,909 29,325 37,848,845
37 Argentina 25,987 +1,226 735 +18 7,991 17,261 274 575 16 208,519 4,616 45,171,227
38 Ireland 25,231 +16 1,695 +4 22,698 838 34 5,113 344 367,780 74,533 4,934,463
39 Philippines 23,732 +740 1,027 +10 4,895 17,810 82 217 9 461,962 4,219 109,491,568
40 Afghanistan 22,142 +683 405 +21 3,013 18,724 19 570 10 50,658 1,303 38,870,176
41 Romania 20,945 +196 1,360 +6 15,103 4,482 150 1,088 71 520,564 27,050 19,244,249
42 Dominican Republic 20,808 +393 550 +6 12,318 7,940 110 1,919 51 100,035 9,227 10,841,423
43 Oman 18,887 +689 84 +1 5,640 13,163 85 3,705 16 116,722 22,897 5,097,800
44 Israel 18,355 +175 299 15,168 2,888 31 1,996 33 692,745 75,318 9,197,590
45 Japan 17,251 +41 919 +3 15,298 1,034 91 136 7 324,675 2,567 126,496,945
46 Panama 17,233 403 10,561 6,269 90 3,998 93 80,720 18,726 4,310,510
47 Austria 17,005 +26 673 +1 15,910 422 17 1,889 75 506,344 56,239 9,003,449
48 Bahrain 16,200 +469 31 +2 11,109 5,060 12 9,545 18 386,134 227,507 1,697,242
49 Iraq 15,414 +1,146 426 +34 6,214 8,774 88 384 11 330,526 8,230 40,162,645
50 Bolivia 14,644 +695 487 +12 2,190 11,967 3 1,256 42 39,610 3,396 11,663,221
51 Armenia 14,103 +428 227 +10 5,226 8,650 10 4,760 77 73,156 24,690 2,962,936
52 Nigeria 13,873 +409 382 +17 4,351 9,140 7 67 2 82,935 403 205,794,199
53 Kazakhstan 13,319 +245 67 +6 8,345 4,907 62 710 4 1,023,417 54,544 18,763,084
54 Serbia 12,031 +66 251 +1 11,348 432 14 1,377 29 287,064 32,848 8,739,216
55 Denmark 12,016 +15 593 10,904 519 17 2,075 102 739,575 127,710 5,791,055
56 S. Korea 11,902 +50 276 +2 10,611 1,015 15 232 5 1,051,972 20,520 51,266,763
57 Algeria 10,484 +102 732 +8 7,074 2,678 33 239 17 43,800,432
58 Moldova 10,321 +296 371 +6 5,930 4,020 308 2,558 92 63,328 15,697 4,034,462
59 Ghana 10,201 48 3,755 6,398 10 329 2 239,395 7,715 31,030,490
60 Czechia 9,824 +73 330 +2 7,111 2,383 11 917 31 478,825 44,717 10,707,880
61 Cameroon 8,681 +369 212 4,836 3,633 28 328 8 26,501,153
62 Norway 8,594 +18 239 8,138 217 2 1,586 44 267,877 49,435 5,418,762
63 Azerbaijan 8,530 +339 102 +4 4,720 3,708 66 842 10 356,032 35,133 10,133,776
64 Morocco 8,508 +71 211 +1 7,565 732 15 231 6 356,051 9,653 36,884,048
65 Malaysia 8,338 +2 118 +1 7,014 1,206 5 258 4 618,360 19,120 32,340,659
66 Guatemala 7,866 +364 289 +22 1,413 6,164 5 440 16 31,427 1,756 17,894,306
67 Australia 7,276 +9 102 6,744 430 3 286 4 1,679,954 65,927 25,481,994
68 Finland 7,040 +15 324 5,800 916 4 1,271 58 208,300 37,598 5,540,244
69 Honduras 6,935 +485 271 +9 787 5,877 13 701 27 21,540 2,177 9,894,721
70 Sudan 6,582 +155 401 +12 2,202 3,979 150 9 401 9 43,780,863
71 Tajikistan 4,763 +73 48 2,947 1,768 500 5 9,523,438
72 Senegal 4,640 +124 52 2,885 1,703 18 278 3 55,634 3,329 16,713,714
73 Uzbekistan 4,623 +103 19 +1 3,532 1,072 9 138 0.6 748,555 22,386 33,439,129
74 DRC 4,390 +131 96 +6 565 3,729 49 1 89,368,750
75 Djibouti 4,373 +42 34 2,260 2,079 4,430 34 38,240 38,739 987,109
76 Nepal 4,364 +278 15 674 3,675 150 0.5 283,624 9,745 29,103,332
77 Guinea 4,258 23 2,942 1,293 24 325 2 14,407 1,099 13,108,249
78 Ivory Coast 4,181 +186 41 +3 2,174 1,966 159 2 33,476 1,271 26,334,125
79 Luxembourg 4,049 +3 110 3,904 35 2 6,475 176 88,914 142,186 625,337
80 Hungary 4,027 +10 551 +1 2,355 1,121 20 417 57 217,689 22,531 9,661,655
81 Haiti 3,662 +124 56 +2 24 3,582 321 5 7,619 669 11,394,080
82 North Macedonia 3,364 +125 164 +7 1,664 1,536 34 1,615 79 39,033 18,735 2,083,379
83 Gabon 3,294 +47 21 956 2,317 13 1,482 9 16,730 7,529 2,222,218
84 El Salvador 3,274 +83 64 +6 1,438 1,772 91 505 10 113,656 17,528 6,484,338
85 Thailand 3,125 +4 58 2,981 86 1 45 0.8 468,175 6,708 69,790,217
86 Kenya 3,094 +105 89 +1 1,048 1,957 7 58 2 102,956 1,917 53,693,029
87 Greece 3,068 +10 183 1,374 1,511 12 294 18 240,924 23,109 10,425,701
88 Bulgaria 2,993 +104 167 1,664 1,162 13 431 24 95,820 13,785 6,951,096
89 Bosnia and Herzegovina 2,775 +47 161 +1 2,063 551 4 846 49 73,379 22,359 3,281,866
90 Venezuela 2,632 23 487 2,122 1 93 0.8 1,046,118 36,783 28,440,212
91 Ethiopia 2,506 +170 35 +3 401 2,070 32 22 0.3 158,521 1,381 114,771,105
92 Somalia 2,452 +36 85 506 1,861 2 155 5 15,862,476
93 Croatia 2,249 +2 106 2,130 13 548 26 69,349 16,887 4,106,567
94 Mayotte 2,226 +51 28 1,654 544 12 8,173 103 8,800 32,309 272,372
95 Cuba 2,211 +6 83 1,886 242 1 195 7 124,947 11,031 11,326,990
96 Kyrgyzstan 2,093 +38 26 +2 1,572 495 6 321 4 139,610 21,421 6,517,406
97 Maldives 1,962 +20 8 1,121 833 9 3,634 15 28,940 53,599 539,938
98 Estonia 1,958 +11 69 1,690 199 1,476 52 92,000 69,356 1,326,486
99 CAR 1,888 +38 5 38 1,845 391 1 18,161 3,764 4,824,430
100 Sri Lanka 1,869 +10 11 1,122 736 1 87 0.5 80,302 3,751 21,408,167
101 Iceland 1,807 10 1,794 3 5,297 29 62,911 184,428 341,115
102 Lithuania 1,733 +6 74 +2 1,369 290 17 636 27 345,392 126,791 2,724,095
103 Mali 1,667 +81 96 +2 948 623 82 5 3,483 172 20,210,091
104 South Sudan 1,604 19 15 1,570 143 2 3,356 300 11,185,781
105 Slovakia 1,533 +2 28 1,404 101 281 5 191,971 35,163 5,459,497
106 New Zealand 1,504 22 1,482 0 301 4 298,532 59,681 5,002,100
107 Slovenia 1,488 +2 109 1,359 20 716 52 86,300 41,512 2,078,922
108 Nicaragua 1,464 55 953 456 221 8 6,619,776
109 Costa Rica 1,461 +86 12 +1 722 727 3 287 2 30,372 5,965 5,091,366
110 Guinea-Bissau 1,389 12 153 1,224 5 707 6 1,500 763 1,964,886
111 Lebanon 1,388 +20 30 832 526 8 203 4 99,534 14,579 6,827,040
112 Albania 1,341 +42 34 980 327 6 466 12 17,027 5,916 2,877,966
113 Equatorial Guinea 1,306 12 200 1,094 933 9 8,268 5,907 1,399,659
114 Mauritania 1,283 +121 71 +10 142 1,070 11 276 15 7,654 1,649 4,641,294
115 Paraguay 1,202 +15 11 619 572 2 169 2 41,702 5,851 7,127,209
116 Zambia 1,200 10 912 278 1 65 0.5 28,236 1,539 18,348,224
117 Madagascar 1,162 +24 10 +1 296 856 8 42 0.4 14,525 525 27,642,529
118 Hong Kong 1,108 4 1,051 53 4 148 0.5 241,992 32,294 7,493,415
119 Latvia 1,092 +3 26 794 272 4 579 14 121,783 64,530 1,887,219
120 Tunisia 1,087 49 983 55 1 92 4 55,891 4,732 11,811,216
121 Sierra Leone 1,062 +37 50 637 375 133 6 7,966,414
122 Niger 974 65 876 33 40 3 6,240 258 24,141,726
123 Cyprus 974 +2 18 807 149 4 807 15 133,337 110,484 1,206,847
124 Burkina Faso 891 53 765 73 43 3 20,863,682
125 French Guiana 865 +92 2 457 406 6 2,901 7 277 929 298,154
126 Jordan 863 +18 9 663 191 5 85 0.9 240,436 23,579 10,197,099
127 Andorra 852 51 759 42 7 11,028 660 3,750 48,539 77,258
128 Uruguay 847 +1 23 758 66 4 244 7 50,473 14,533 3,473,053
129 Chad 846 +2 72 +1 706 68 52 4 16,392,970
130 Georgia 827 +9 13 690 124 6 207 3 67,725 16,975 3,989,577
131 Congo 728 24 221 483 132 4 5,508,918
132 Diamond Princess 712 13 651 48 4
133 San Marino 691 +3 42 496 153 1 20,367 1,238 5,150 151,797 33,927
134 Uganda 665 +8 119 546 15 106,583 2,335 45,637,829
135 Malta 635 +3 9 597 29 1,438 20 77,884 176,417 441,477
136 Cabo Verde 615 +30 5 294 316 1,107 9 1,307 2,352 555,624
137 Sao Tome and Principe 611 +97 12 135 464 2,791 55 1,095 5,002 218,898
138 Jamaica 605 +6 10 405 190 2 204 3 15,013 5,071 2,960,434
139 Channel Islands 565 48 512 5 3,251 276 10,255 59,015 173,768
140 Yemen 560 +36 129 +2 23 408 19 4 120 4 29,782,558
141 Togo 522 +21 13 265 244 1 63 2 23,988 2,902 8,265,752
142 Tanzania 509 21 183 305 7 9 0.4 59,615,680
143 Réunion 486 +5 1 447 38 1 543 1 17,200 19,219 894,941
144 Palestine 485 +4 3 410 72 95 0.6 44,876 8,810 5,093,498
145 Rwanda 476 +13 2 307 167 37 0.2 82,239 6,360 12,930,513
146 Mozambique 472 +19 2 138 332 15 0.06 15,544 498 31,194,658
147 Malawi 455 4 55 396 4 24 0.2 6,690 350 19,096,245
148 Taiwan 443 7 431 5 19 0.3 73,751 3,097 23,814,388
149 Eswatini 398 +27 3 236 159 5 343 3 6,551 5,650 1,159,446
150 Liberia 397 +14 31 200 166 79 6 5,049,729
151 Libya 378 +19 5 59 314 55 0.7 11,070 1,612 6,865,543
152 Mauritius 337 10 325 2 265 8 137,789 108,354 1,271,651
153 Isle of Man 336 24 312 0 3,953 282 5,350 62,936 85,007
154 Vietnam 332 320 12 1 3 275,000 2,827 97,286,822
155 Montenegro 324 9 315 0 516 14 13,186 20,995 628,062
156 Zimbabwe 320 +6 4 49 267 22 0.3 52,905 3,563 14,849,502
157 Benin 305 4 188 113 2 25 0.3 45,100 3,727 12,101,485
158 Myanmar 248 +2 6 165 77 5 0.1 42,416 780 54,388,681
159 Martinique 202 14 98 90 538 37 375,281
160 Mongolia 194 87 107 15 59 16,723 5,106 3,274,971
161 Faeroe Islands 187 187 0 3,828 10,459 214,091 48,853
162 Cayman Islands 180 +4 1 107 72 2,741 15 16,072 244,720 65,675
163 Gibraltar 176 169 7 5,224 9,508 282,203 33,692
164 Guadeloupe 164 14 144 6 1 410 35 4,975 12,434 400,120
165 Comoros 162 +21 2 97 63 187 2 868,384
166 Guyana 156 12 92 52 1 198 15 1,876 2,386 786,336
167 Syria 152 +6 6 68 78 9 0.3 17,472,035
168 Suriname 144 +7 2 9 133 2 246 3 1,165 1,987 586,321
169 Bermuda 141 9 125 7 2 2,264 144 8,169 131,145 62,290
170 Brunei 141 2 138 1 1 322 5 23,293 53,274 437,230
171 Cambodia 126 125 1 1 8 24,799 1,485 16,704,700
172 Trinidad and Tobago 117 8 109 0 84 6 3,439 2,458 1,399,234
173 Angola 113 +17 4 40 69 1 3 0.1 10,000 305 32,793,526
174 Bahamas 103 11 64 28 1 262 28 2,225 5,661 393,021
175 Aruba 101 3 98 0 946 28 2,179 20,414 106,740
176 Monaco 99 4 93 2 1 2,524 102 16,200 412,991 39,226
177 Barbados 96 +4 7 83 6 1 334 24 6,005 20,897 287,356
178 Burundi 83 1 45 37 7 0.08 382 32 11,865,851
179 Liechtenstein 82 1 55 26 2,151 26 900 23,608 38,122
180 Sint Maarten 77 15 61 1 1 1,797 350 470 10,969 42,847
181 French Polynesia 60 60 0 214 4,262 15,177 280,815
182 Bhutan 59 18 41 77 20,104 26,072 771,097
183 Macao 45 45 0 69 648,790
184 Botswana 42 1 24 17 1 18 0.4 26,238 11,172 2,348,537
185 Saint Martin 41 3 33 5 1 1,062 78 614 15,897 38,624
186 Eritrea 39 39 0 11 3,543,395
187 Namibia 31 17 14 1 12 5,084 2,003 2,537,963
188 Gambia 28 1 22 5 12 0.4 1,970 817 2,411,953
189 St. Vincent Grenadines 27 25 2 243 643 5,797 110,920
190 Antigua and Barbuda 26 3 20 3 1 266 31 246 2,513 97,881
191 Timor-Leste 24 24 0 18 1,568 1,191 1,316,827
192 Grenada 23 22 1 1 204 4,130 36,713 112,493
193 Curaçao 21 1 15 5 128 6 985 6,004 164,055
194 New Caledonia 21 20 1 74 7,407 25,959 285,335
195 Belize 20 2 16 2 50 5 1,776 4,472 397,166
196 Laos 19 19 0 3 9,220 1,268 7,269,013
197 Saint Lucia 19 18 1 103 1,204 6,558 183,579
198 Dominica 18 16 2 250 534 7,419 71,976
199 Fiji 18 18 0 20 2,431 2,713 896,067
200 Saint Kitts and Nevis 15 15 0 282 408 7,672 53,177
201 Falkland Islands 13 13 0 3,743 535 154,045 3,473
202 Greenland 13 13 0 229 2,412 42,491 56,765
203 Turks and Caicos 12 1 11 0 310 26 192 4,963 38,685
204 Vatican City 12 12 0 14,981 801
205 Montserrat 11 1 10 0 2,204 200 61 12,220 4,992
206 Seychelles 11 11 0 112 98,312
207 MS Zaandam 9 2 7
208 Western Sahara 9 1 6 2 15 2 596,348
209 British Virgin Islands 8 1 7 0 265 33 167 5,526 30,219
210 Papua New Guinea 8 8 0 0.9 5,281 591 8,936,110
211 Caribbean Netherlands 7 7 0 267 424 16,178 26,209
212 St. Barth 6 6 0 608 152 15,392 9,875
213 Lesotho 4 2 2 2 1,515 708 2,141,255
214 Anguilla 3 3 0 200 41 2,734 14,995
215 Saint Pierre Miquelon 1 1 0 173 5,795
Total: 7,444,043 +132,519 418,115 +5,143 3,722,359 3,303,569 53,825 955.0 53.6

 

 

Afghanistan: A Phú Hãn

Argentina: Á Căn Đình

Australia: Úc, Úc Đại Lợi

Austria: Áo

Bangladesh: Đông Hồi

Belarus: Bạch Nga

Belgium: Bỉ, Bỉ Lợi Thì

Brazil: Ba Tây

Cambodia: Cao Miên, Cam-Pu-Chia

Canada: Gia Nã Đại

Chile: Chí Lợi

China: Trung Quốc, Trung Hoa, Trung Cộng

Denmark: Đan Mạch

Egypt: Ai Cập

Finland: Phần Lan

France: Pháp

Germany: Đức

Greece: Hi Lạp

Hongkong: Hương Cảng

Hungary: Hung Gia Lợi

Iceland: Băng quốc

India: Ấn Độ

Indonesia: Nam Dương

Iran: Ba Tư

Ireland: Ái Nhĩ Lan

Isreal: Do Thái

Italy: Ý, Ý Đại Lợi

Japan: Nhật, Nhật Bản

Lebanon: Li-Băng

Luxembourg: Lục Xâm Bảo

Malaysia: Mã Lai

Marocco: Ma Rốc

Mexico: Mễ, Mễ Tây Cơ

Mongolia: Mông Cổ

Netherland: Hòa Lan, Hà Lan

New Zealand: Tân Tây Lan

Norway: Na Uy

Pakistan: Hồi quốc

Poland: Ba Lan

Philippines: Phi Luật Tân

Portugal: Bồ Đào Nha

Romania: Lỗ Ma Ni

Russia: Nga, Nga La Tư

Singapore: Tân Gia Ba

South Africa: Nam Phi

South Korea: Nam Hàn, Đại Hàn, Hàn quốc

Spain: Tây Ban Nha

Sri Lanka: Tích Lan

Sweden: Thụy Điển

Switzerland: Thụy Sĩ

Taiwan: Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc

Thailand: Thái, Thái Lan

Turkey: Thố Nghĩ Kỳ

UAE: Á-rập Liên Kết

UK (United Kingdom): Vương quốc Anh

Ukraine: Ô Khắc Lan

USA: Mỹ, Hoa Kỳ, Hiệp Chúng Quốc

 

PHÚC TRÌNH CORONA TẠI MỸ THEO TIỂU BANG:

 

 

USA
State
Total
Cases
New
Cases
Total
Deaths
New
Deaths
Active
Cases
Tot Cases/
1M pop
Deaths/
1M pop
Total
Tests
Tests/
1M pop
Source Projections
USA Total 2,065,455 +19,906 115,125 +977 1,148,994 6,240 348 22,556,124 68,145    
New York 401,333 +673 30,680 +77 285,460 20,630 1,577 2,668,166 137,156 [view by county] [1] [2] [3] [4] [projections]
New Jersey 167,678 +486 12,467 +98 126,093 18,878 1,404 1,008,934 113,591 [view by county] [1] [projections]
California 139,752 +2,718 4,865 +93 98,866 3,537 123 2,540,798 64,304 [view by county] [1] [projections]
Illinois 129,837 +625 6,095 +77 54,535 10,246 481 1,100,002 86,807 [1] [2] [3] [4] [projections]
Massachusetts 104,156 +267 7,454 +46 12,081 15,111 1,081 710,202 103,040 [1] [projections]
Pennsylvania 81,388 +427 6,161 +75 20,339 6,357 481 562,146 43,911 [view by county] [1] [projections]
Texas 80,759 +1,762 1,920 +28 26,366 2,785 66 1,348,893 46,520 [view by county] [1] [projections]
Florida 67,371 +1,371 2,803 +34 51,651 3,137 131 1,280,003 59,597 [view by county] [1] [projections]
Michigan 65,182 +184 5,955 +12 17,186 6,527 596 888,528 88,970 [1] [2] [3] [4] [projections]
Maryland 59,465 +561 2,844 +33 52,311 9,836 470 451,967 74,759 [1] [projections]
Georgia 53,980 +731 2,329 +44 50,793 5,084 219 657,068 61,886 [1] [projections]
Virginia 52,177 +439 1,514 +18 43,986 6,113 177 443,486 51,958 [1] [2] [projections]
Connecticut 44,347 +168 4,120 +23 32,538 12,439 1,156 315,014 88,356 [1] [projections]
Louisiana 44,030 +418 2,974 +12 7,152 9,471 640 460,120 98,976 [view by county] [1] [projections]
Ohio 39,613 +423 2,465 +36 29,444 3,389 211 499,019 42,691 [view by county] [1] [2] [3] [projections]
North Carolina 38,393 +1,167 1,089 +21 13,651 3,661 104 553,650 52,788 [1] [2] [3] [4] [projections]
Indiana 38,337 +304 2,355 +16 9,777 5,695 350 320,094 47,547 [1] [2] [projections]
Arizona 29,852 +1,556 1,095 +25 28,583 4,101 150 416,944 57,283 [1] [projections]
Minnesota 28,869 +346 1,267 +39 2,927 5,119 225 369,795 65,571 [1] [2] [projections]
Colorado 28,499 +152 1,573 +20 24,501 4,949 273 227,761 39,551 [1] [projections]
Tennessee 27,869 +294 436 +1 9,420 4,081 64 521,197 76,319 [1] [2] [3] [projections]
Washington 25,384 +74 1,184 +3 16,225 3,333 155 415,054 54,506 [view by county] [1] [projections]
Iowa 22,626 +388 631 +5 8,256 7,171 200 204,003 64,659 [1] [2] [projections]
Alabama 21,989 +567 744 +15 9,850 4,485 152 272,694 55,616 [1] [projections]
Wisconsin 21,593 +285 671 +10 6,339 3,709 115 368,518 63,293 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [projections]
Mississippi 18,483 +374 868 +21 4,259 6,210 292 217,229 72,990 [1] [2] [projections]
Nebraska 16,025 +142 195 +4 6,884 8,284 101 127,830 66,082 [1] [2] [projections]
South Carolina 15,759 +531 575 +7 7,256 3,061 112 261,377 50,765 [1] [2] [projections]
Rhode Island 15,756 +65 812 +4 13,546 14,873 766 183,622 173,333 [1] [projections]
Missouri 15,669 +219 871 +16 11,241 2,553 142 282,522 46,033 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [projections]
Utah 12,864 +305 128 +1 5,345 4,013 40 246,860 77,000 [1] [projections]
Kentucky 11,883 +175 484 +7 8,024 2,660 108 302,347 67,674 [1] [projections]
Kansas 10,872 +125 240 +2 5,054 3,732 82 119,509 41,022 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [projections]
Arkansas 10,368 +288 165 +4 3,087 3,436 55 176,217 58,392 [1] [projections]
Nevada 10,164 +134 448 +4 2,343 3,300 145 215,087 69,830 [1] [2] [projections]
Delaware 10,056 +36 413 +3 3,704 10,327 424 71,745 73,678 [1] [projections]
District Of Columbia 9,537 +63 499 +4 7,895 13,513 707 57,152 80,981 [1] [projections]
New Mexico 9,250 +145 410 +6 5,034 4,411 196 245,557 117,109 [1] [2] [projections]
Oklahoma 7,480 +117 355 +2 959 1,890 90 239,005 60,401 [1] [2] [projections]
South Dakota 5,604 +81 69 +1 1,052 6,335 78 59,159 66,872 [1] [projections]
New Hampshire 5,178 +46 301 +7 1,292 3,808 221 104,439 76,810 [1] [projections]
Oregon 5,060 +72 169 2,559 1,200 40 153,470 36,387 [1] [2] [projections]
Idaho 3,260 +40 85 547 1,824 48 59,802 33,464 [1] [2] [projections]
North Dakota 2,941 +40 73 +1 418 3,859 96 81,660 107,157 [1] [projections]
Maine 2,637 +31 100 545 1,962 74 69,860 51,971 [1] [2] [projections]
West Virginia 2,193 +14 85 +1 601 1,224 47 119,716 66,800 [1] [projections]
Vermont 1,095 +11 55 137 1,755 88 45,742 73,306 [1] [projections]
Wyoming 980 +10 18 +1 158 1,693 31 30,587 52,849 [1] [2] [projections]
Hawaii 685 +3 17 46 484 12 65,852 46,510 [1] [2] [projections]
Alaska 593 +20 11 193 811 15 66,890 91,437 [1] [projections]
Montana 561 +7 18 56 525 17 54,616 51,101 [1] [2] [3] [projections]
Guam 180 5 13 7,221 [1]
Northern Mariana Islands 30 2 9 7,241 [1]
Puerto Rico 5,329 +144 143 +1 4,336 1,573 42 13,022 3,845 [1] [2] [3]
United States Virgin Islands 72 +1 6 3 2,247 [1]
Veteran Affairs 16,456 +231 1,410 +10 1,770 226,178 [1] [2] [3]
US Military 10,822 36 4,890 [1] [2]
Federal Prisons 6,832 +10 80 +1 2,324 [1]
Navajo Nation 6,150 +40 285 +8 4,935 38,258 [1]
Grand Princess Ship 103 3 100 [1]
Wuhan Repatriated 3 3 3
Diamond Princess Ship 46 46 46
Total: 2,065,455 +19,906 115,125 +977 1,148,994 6,240 348 22,556,124 68,145    

 

 

 

 

 

 

PHÚC TRÌNH CORONA TẠI CANADA THEO TỈNH BANG:

 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html#a1

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here