Cập nhật mỗi ngày khoảng 8 giờ tối (NY).

Bảng đầy đủ chi tiết với 201 quốc gia + vùng lãnh thổ, cùng các nước Mỹ, Canada

Xin bấm vào đây để xem trên

https://LangVanOnline.com

 

 

Giải thích các chữ ở đầu bảng bên dưới:

Country/Other: Quốc gia/Nơi

Total Cases: Tổng số người bị nhiễm siêu vi trùng Corona

New Cases: Ca mới (tăng trong 24 giờ)

Total Death: Tổng số tử vong

New Death: Mới chết (tăng trong 24 giờ)

Total Recovered: Tổng số người được chữa khỏi

Active Cases: Số người đang bệnh

Serious, Critical: Số bệnh nhân trong tình tạng trầm trọng, nguy kich

Tot Cases / 1M pop: Tỉ số người bị bệnh tính trên mẫu số 1 triệu người

Death/IM pop: tỉ số chết tính trên 1 triệu người

Total: Tổng số người đã được xét nghiệm

Test/IM pop: Tỉ số xét nghiệm tính trên 1 triệu người

 

# Country,
Other
Total
Cases
New
Cases
Total
Deaths
New
Deaths
Total
Recovered
Active
Cases
Serious,
Critical
Tot Cases/
1M pop
Deaths/
1M pop
Total
Tests
Tests/
1M pop
Population
World 7,583,690 +136,539 423,082 +4,947 3,833,261 3,327,347 53,876 973 54.3
1 USA 2,089,571 +23,170 116,029 +899 814,210 1,159,332 16,815 6,315 351 23,002,528 69,515 330,901,704
2 Brazil 805,649 +30,465 41,058 +1,261 396,692 367,899 8,318 3,792 193 1,364,423 6,421 212,479,860
3 Russia 502,436 +8,779 6,532 +174 261,150 234,754 2,300 3,443 45 13,875,097 95,080 145,931,382
4 India 298,283 +11,128 8,501 +394 146,972 142,810 8,944 216 6 5,213,140 3,780 1,379,270,740
5 UK 291,409 +1,266 41,279 +151 N/A N/A 516 4,294 608 6,240,801 91,956 67,867,577
6 Spain 289,787 +427 27,136 N/A N/A 617 6,198 580 4,465,338 95,507 46,753,887
7 Italy 236,142 +379 34,167 +53 171,338 30,637 236 3,905 565 4,443,821 73,493 60,466,117
8 Peru 214,788 +5,965 6,109 +206 102,429 106,250 1,065 6,519 185 1,282,478 38,927 32,946,025
9 Germany 186,795 +285 8,851 +7 171,200 6,744 462 2,230 106 4,694,147 56,036 83,770,376
10 Iran 180,156 +2,218 8,584 +78 142,663 28,909 2,728 2,146 102 1,173,208 13,978 83,933,136
11 Turkey 174,023 +987 4,763 +17 147,860 21,400 643 2,065 57 2,500,890 29,670 84,289,552
12 France 155,561 +425 29,346 +27 72,149 54,066 903 2,383 450 1,384,633 21,215 65,266,270
13 Chile 154,092 +5,596 2,648 +173 126,444 25,000 1,689 8,065 139 781,043 40,876 19,107,435
14 Mexico 129,184 +4,883 15,357 +708 93,930 19,897 378 1,003 119 369,362 2,866 128,859,025
15 Pakistan 119,536 +5,834 2,356 +101 38,391 78,789 111 542 11 780,825 3,539 220,638,507
16 Saudi Arabia 116,021 +3,733 857 +38 80,019 35,145 1,738 3,336 25 1,042,312 29,966 34,782,906
17 Canada 97,530 +405 7,996 +36 57,658 31,876 1,864 2,585 212 2,028,496 53,771 37,724,444
18 China 83,057 +11 4,634 78,361 62 58 3 1,439,323,776
19 Bangladesh 78,052 +3,187 1,049 +37 16,747 60,256 1 474 6 457,332 2,778 164,600,549
20 Qatar 75,071 +1,476 69 +3 51,331 23,671 230 26,737 25 274,793 97,868 2,807,805
21 Belgium 59,711 +142 9,636 +7 16,453 33,622 99 5,153 832 983,670 84,894 11,587,039
22 South Africa 58,568 +3,147 1,284 +74 33,252 24,032 208 988 22 1,028,399 17,352 59,267,163
23 Belarus 51,816 +750 293 +5 26,643 24,880 92 5,483 31 678,570 71,810 9,449,475
24 Sweden 48,288 +196 4,814 +19 N/A N/A 272 4,783 477 325,000 32,191 10,095,978
25 Netherlands 48,251 +164 6,044 +2 N/A N/A 77 2,816 353 446,164 26,041 17,132,971
26 Colombia 45,212 +1,530 1,488 +55 17,790 25,934 335 889 29 458,324 9,013 50,853,330
27 Ecuador 44,440 3,720 21,862 18,858 219 2,521 211 128,175 7,271 17,627,809
28 UAE 40,986 +479 286 +2 25,234 15,466 1 4,147 29 2,582,000 261,236 9,883,799
29 Egypt 39,726 +1,442 1,377 +35 10,691 27,658 41 389 13 135,000 1,321 102,220,760
30 Singapore 39,387 +422 25 27,286 12,076 2 6,735 4 488,695 83,568 5,847,901
31 Portugal 35,910 +310 1,504 +7 22,002 12,404 70 3,521 147 954,069 93,553 10,198,122
32 Indonesia 35,295 +979 2,000 +41 12,636 20,659 129 7 463,620 1,696 273,366,090
33 Kuwait 34,432 +609 279 +4 24,137 10,016 184 8,069 65 327,144 76,669 4,266,990
34 Switzerland 31,044 +33 1,937 +1 28,800 307 18 3,588 224 441,628 51,048 8,651,283
35 Ukraine 29,070 +689 854 +21 13,141 15,075 306 665 20 456,509 10,435 43,745,847
36 Poland 28,201 +359 1,215 +9 13,696 13,290 75 745 32 1,129,039 29,830 37,848,619
37 Argentina 27,373 +1,386 765 +30 8,332 18,276 274 606 17 208,519 4,616 45,173,491
38 Ireland 25,238 +7 1,703 +8 22,698 837 28 5,114 345 367,780 74,528 4,934,765
39 Philippines 24,175 +443 1,036 +9 5,165 17,974 82 221 9 463,025 4,229 109,499,539
40 Afghanistan 22,890 +748 426 +21 3,326 19,138 19 589 11 52,546 1,352 38,874,978
41 Dominican Republic 21,437 +629 561 +11 12,541 8,335 110 1,977 52 100,035 9,227 10,842,017
42 Romania 21,182 +237 1,369 +9 15,283 4,530 153 1,101 71 531,619 27,626 19,243,552
43 Oman 19,954 +1,067 89 +5 6,623 13,242 92 3,914 17 129,527 25,405 5,098,511
44 Panama 18,586 +697 418 +5 10,977 7,191 96 4,311 97 82,774 19,201 4,310,882
45 Israel 18,569 +214 300 +1 15,250 3,019 24 2,019 33 706,906 76,858 9,197,590
46 Japan 17,292 +41 920 +1 15,383 989 88 137 7 328,730 2,599 126,494,838
47 Austria 17,034 +29 674 +1 15,949 411 13 1,892 75 506,344 56,237 9,003,730
48 Iraq 16,675 +1,261 457 +31 6,568 9,650 98 415 11 339,868 8,461 40,167,590
49 Bahrain 16,667 +467 34 +3 11,487 5,146 14 9,818 20 393,910 232,044 1,697,568
50 Bolivia 15,281 +637 512 +25 2,261 12,508 71 1,310 44 39,610 3,396 11,664,091
51 Armenia 14,669 +566 245 +18 5,466 8,958 10 4,951 83 75,389 25,444 2,962,966
52 Nigeria 14,554 +681 387 +5 4,494 9,673 7 71 2 85,375 415 205,822,203
53 Kazakhstan 13,558 +239 67 8,593 4,898 62 723 4 1,050,098 55,963 18,764,311
54 Serbia 12,102 +71 252 +1 11,348 502 14 1,385 29 291,996 33,413 8,739,024
55 Denmark 12,035 +19 593 10,955 487 14 2,078 102 749,467 129,416 5,791,166
56 S. Korea 11,947 +45 276 10,654 1,017 15 233 5 1,066,888 20,810 51,267,003
57 Moldova 10,727 +406 375 +4 6,072 4,280 339 2,659 93 63,328 15,697 4,034,411
58 Algeria 10,589 +105 741 +9 7,255 2,593 33 242 17 43,804,765
59 Ghana 10,358 +157 48 3,824 6,486 10 334 2 240,204 7,740 31,034,041
60 Czechia 9,855 +31 328 7,166 2,361 10 920 31 487,334 45,511 10,707,989
61 Azerbaijan 8,882 +352 108 +6 4,930 3,844 66 876 11 362,654 35,785 10,134,274
62 Cameroon 8,681 212 4,836 3,633 28 328 8 26,504,775
63 Norway 8,608 +14 242 +3 8,138 228 4 1,588 45 272,905 50,361 5,418,993
64 Morocco 8,537 +29 211 7,583 743 7 231 6 372,591 10,101 36,886,438
65 Malaysia 8,369 +31 118 7,065 1,186 5 259 4 618,360 19,119 32,342,925
66 Guatemala 8,221 +355 316 +27 1,504 6,401 5 459 18 31,427 1,756 17,896,120
67 Honduras 7,360 +425 290 +19 809 6,261 13 744 29 21,540 2,177 9,895,582
68 Australia 7,285 +9 102 6,761 422 2 286 4 1,711,223 67,150 25,483,610
69 Finland 7,064 +24 325 +1 6,200 539 4 1,275 59 211,900 38,247 5,540,291
70 Sudan 6,582 401 2,202 3,979 150 9 401 9 43,786,472
71 Tajikistan 4,834 +71 49 +1 3,062 1,723 508 5 9,524,612
72 Senegal 4,759 +119 55 +3 2,994 1,710 20 285 3 55,634 3,328 16,716,133
73 Uzbekistan 4,741 +118 19 3,637 1,085 11 142 0.6 748,555 22,384 33,441,780
74 Nepal 4,614 +250 15 861 3,738 159 0.5 294,073 10,103 29,106,200
75 DRC 4,515 +125 98 +2 567 3,850 51 1 89,383,696
76 Ivory Coast 4,404 +223 41 2,212 2,151 167 2 34,272 1,301 26,337,705
77 Djibouti 4,398 +25 37 +3 2,519 1,842 4,455 37 39,299 39,809 987,187
78 Guinea 4,372 +114 23 3,033 1,316 24 333 2 14,407 1,099 13,110,203
79 Luxembourg 4,052 +3 110 3,910 32 1 6,479 176 98,232 157,072 625,393
80 Hungary 4,039 +12 553 +2 2,391 1,095 19 418 57 222,247 23,003 9,661,522
81 Haiti 3,796 +134 58 +2 24 3,714 333 5 7,906 694 11,394,839
82 North Macedonia 3,538 +174 169 +5 1,682 1,687 34 1,698 81 40,004 19,202 2,083,378
83 Gabon 3,375 +81 22 +1 978 2,375 17 1,519 10 18,753 8,438 2,222,506
84 El Salvador 3,373 +99 64 1,497 1,812 101 520 10 116,027 17,893 6,484,517
85 Kenya 3,215 +121 92 +3 1,092 2,031 7 60 2 106,247 1,979 53,699,517
86 Thailand 3,125 58 2,987 80 1 45 0.8 468,175 6,708 69,791,171
87 Greece 3,088 +20 183 1,374 1,531 14 296 18 240,924 23,109 10,425,424
88 Bulgaria 3,086 +93 168 +1 1,688 1,230 15 444 24 98,460 14,165 6,950,812
89 Bosnia and Herzegovina 2,832 +57 161 2,100 571 4 863 49 74,379 22,664 3,281,756
90 Venezuela 2,814 +76 23 487 2,304 1 99 0.8 1,053,417 37,040 28,439,773
91 Ethiopia 2,670 +164 40 +5 434 2,196 32 23 0.3 165,151 1,439 114,786,713
92 Somalia 2,513 +61 85 532 1,896 2 158 5 15,864,908
93 Croatia 2,249 106 2,132 11 548 26 69,606 16,950 4,106,429
94 Mayotte 2,240 +14 28 1,654 558 12 8,223 103 8,800 32,304 272,408
95 Cuba 2,219 +8 84 +1 1,893 242 1 196 7 127,042 11,216 11,326,953
96 Kyrgyzstan 2,129 +36 26 1,630 473 6 327 4 139,610 21,419 6,517,994
97 Maldives 1,976 +14 8 1,153 815 9 3,659 15 28,940 53,594 539,990
98 Estonia 1,965 +7 69 1,697 199 1,481 52 93,837 70,741 1,326,491
99 CAR 1,952 +64 5 38 1,909 405 1 18,161 3,764 4,824,890
100 Sri Lanka 1,877 +8 11 1,150 716 1 88 0.5 81,735 3,818 21,408,657
101 Iceland 1,807 10 1,794 3 5,297 29 62,976 184,612 341,127
102 Lithuania 1,752 +19 74 1,372 306 17 643 27 350,788 128,782 2,723,889
103 Mali 1,722 +55 97 +1 989 636 85 5 3,483 172 20,213,291
104 South Sudan 1,670 +66 24 +5 48 1,598 149 2 3,356 300 11,186,498
105 Slovakia 1,541 +8 28 1,409 104 282 5 193,471 35,437 5,459,512
106 Costa Rica 1,538 +77 12 722 804 3 302 2 30,779 6,045 5,091,620
107 New Zealand 1,504 22 1,482 0 301 4 301,882 60,351 5,002,100
108 Slovenia 1,488 109 1,359 20 716 52 87,058 41,876 2,078,924
109 Nicaragua 1,464 55 953 456 221 8 6,620,207
110 Mauritania 1,439 +156 74 +3 250 1,115 25 310 16 7,654 1,649 4,641,964
111 Lebanon 1,402 +14 31 +1 845 526 7 205 5 101,676 14,893 6,826,874
112 Guinea-Bissau 1,389 12 153 1,224 5 707 6 1,500 763 1,965,141
113 Albania 1,385 +44 35 +1 1,001 349 8 481 12 17,318 6,017 2,877,949
114 Equatorial Guinea 1,306 12 200 1,094 933 9 8,268 5,906 1,399,912
115 Paraguay 1,230 +28 11 624 595 2 173 2 43,292 6,074 7,127,687
116 Madagascar 1,203 +41 10 312 881 8 44 0.4 14,857 537 27,646,431
117 Zambia 1,200 10 912 278 1 65 0.5 28,236 1,539 18,351,048
118 Hong Kong 1,108 4 1,055 49 4 148 0.5 241,992 32,293 7,493,747
119 Latvia 1,094 +2 26 818 250 3 580 14 123,364 65,372 1,887,105
120 Tunisia 1,087 49 989 49 1 92 4 56,210 4,759 11,811,891
121 Sierra Leone 1,085 +23 50 642 393 136 6 7,967,302
122 Cyprus 975 +1 18 807 150 4 808 15 134,706 111,614 1,206,895
123 Niger 974 65 878 31 40 3 6,252 259 24,146,544
124 French Guiana 917 +52 2 462 453 7 3,075 7 277 929 298,196
125 Burkina Faso 892 +1 53 790 49 43 3 20,866,826
126 Jordan 890 +27 9 670 211 5 87 0.9 249,431 24,460 10,197,652
127 Andorra 852 51 780 21 7 11,028 660 3,750 48,538 77,259
128 Chad 848 +2 72 706 70 52 4 16,395,556
129 Uruguay 847 23 772 52 4 244 7 51,313 14,774 3,473,119
130 Georgia 831 +4 13 694 124 6 208 3 70,569 17,689 3,989,535
131 Congo 728 24 221 483 132 4 5,509,663
132 Diamond Princess 712 13 651 48 4
133 San Marino 691 42 496 153 1 20,367 1,238 5,150 151,797 33,927
134 Uganda 679 +14 161 518 15 108,904 2,386 45,645,761
135 Cabo Verde 657 +42 6 +1 294 357 1,182 11 1,307 2,352 555,657
136 Malta 640 +5 9 600 31 1,450 20 78,788 178,462 441,484
137 Sao Tome and Principe 632 +21 12 146 474 2,887 55 1,278 5,838 218,920
138 Jamaica 605 10 407 188 2 204 3 15,153 5,118 2,960,505
139 Yemen 591 +31 136 +7 23 432 20 5 120 4 29,786,156
140 Channel Islands 565 48 512 5 3,251 276 10,255 59,012 173,777
141 Togo 524 +2 13 271 240 1 63 2 24,358 2,946 8,266,815
142 Tanzania 509 21 183 305 7 9 0.4 59,625,015
143 Rwanda 494 +18 2 313 179 38 0.2 84,029 6,498 12,932,272
144 Mozambique 489 +17 2 144 343 16 0.06 16,035 514 31,199,461
145 Palestine 487 +2 3 410 74 96 0.6 44,876 8,809 5,094,148
146 Réunion 487 +1 1 447 39 1 544 1 17,200 19,218 894,975
147 Malawi 481 +26 4 55 422 4 25 0.2 6,690 350 19,098,955
148 Eswatini 449 +51 3 238 208 5 387 3 6,551 5,650 1,159,511
149 Taiwan 443 7 431 5 19 0.3 73,751 3,097 23,814,623
150 Liberia 410 +13 31 206 173 81 6 5,050,381
151 Libya 393 +15 5 59 329 57 0.7 11,765 1,714 6,866,054
152 Mauritius 337 10 325 2 265 8 137,789 108,353 1,271,663
153 Isle of Man 336 24 312 0 3,952 282 5,415 63,698 85,010
154 Zimbabwe 332 +12 4 51 277 22 0.3 52,905 3,562 14,850,685
155 Vietnam 332 321 11 1 3 275,000 2,827 97,291,603
156 Montenegro 324 9 315 0 516 14 13,186 20,995 628,062
157 Benin 305 4 188 113 2 25 0.3 45,100 3,726 12,103,226
158 Myanmar 260 +12 6 165 89 5 0.1 43,936 808 54,390,671
159 Martinique 202 14 98 90 538 37 375,279
160 Mongolia 194 89 105 15 59 17,038 5,202 3,275,260
161 Faeroe Islands 187 187 0 3,828 10,708 219,184 48,854
162 Cayman Islands 186 +6 1 112 73 2,832 15 16,628 253,171 65,679
163 Gibraltar 176 171 5 5,224 9,709 288,178 33,691
164 Suriname 168 +24 2 9 157 2 287 3 1,165 1,987 586,350
165 Guadeloupe 164 14 144 6 1 410 35 4,975 12,434 400,121
166 Syria 164 +12 6 68 90 9 0.3 17,474,364
167 Comoros 162 2 97 63 187 2 868,486
168 Guyana 158 +2 12 92 54 1 201 15 1,920 2,442 786,357
169 Bermuda 141 9 127 5 2 2,264 144 8,430 135,337 62,289
170 Brunei 141 2 138 1 1 322 5 23,708 54,220 437,253
171 Cambodia 126 125 1 1 8 24,928 1,492 16,705,964
172 Angola 118 +5 5 +1 41 72 1 4 0.2 10,000 305 32,799,138
173 Trinidad and Tobago 117 8 109 0 84 6 3,493 2,496 1,399,258
174 Bahamas 103 11 68 24 1 262 28 2,252 5,730 393,041
175 Aruba 101 3 98 0 946 28 2,199 20,601 106,743
176 Monaco 99 4 93 2 2,524 102 16,200 412,981 39,227
177 Barbados 96 7 83 6 1 334 24 6,321 21,997 287,358
178 Burundi 85 +2 1 45 39 7 0.08 382 32 11,867,795
179 Liechtenstein 82 1 55 26 2,151 26 900 23,608 38,122
180 Sint Maarten 77 15 61 1 1 1,797 350 471 10,992 42,849
181 Bhutan 62 +3 18 44 80 20,400 26,454 771,143
182 French Polynesia 60 60 0 214 4,262 15,177 280,824
183 Botswana 48 1 24 23 1 20 0.4 26,238 11,171 2,348,797
184 Macao 45 45 0 69 648,839
185 Saint Martin 41 3 33 5 1 1,061 78 614 15,895 38,628
186 Eritrea 41 39 2 12 3,543,663
187 Namibia 31 17 14 1 12 5,084 2,003 2,538,214
188 Gambia 28 1 22 5 12 0.4 1,970 817 2,412,325
189 St. Vincent Grenadines 27 25 2 243 643 5,797 110,922
190 Antigua and Barbuda 26 3 20 3 1 266 31 489 4,996 97,886
191 Timor-Leste 24 24 0 18 1,568 1,191 1,316,964
192 Grenada 23 22 1 1 204 4,130 36,712 112,496
193 Curaçao 22 1 15 6 134 6 1,080 6,583 164,059
194 New Caledonia 21 20 1 74 7,477 26,203 285,350
195 Belize 20 2 16 2 50 5 1,776 4,471 397,206
196 Laos 19 19 0 3 9,427 1,297 7,269,590
197 Saint Lucia 19 18 1 103 1,264 6,885 183,584
198 Dominica 18 16 2 250 534 7,419 71,977
199 Fiji 18 18 0 20 2,431 2,713 896,103
200 Saint Kitts and Nevis 15 15 0 282 417 7,841 53,179
201 Falkland Islands 13 13 0 3,743 535 154,045 3,473
202 Greenland 13 13 0 229 2,412 42,491 56,765
203 Turks and Caicos 12 1 11 0 310 26 192 4,963 38,688
204 Vatican City 12 12 0 14,981 801
205 Montserrat 11 1 10 0 2,204 200 61 12,220 4,992
206 Seychelles 11 11 0 112 98,315
207 MS Zaandam 9 2 7
208 Western Sahara 9 1 6 2 15 2 596,428
209 British Virgin Islands 8 1 7 0 265 33 212 7,015 30,220
210 Papua New Guinea 8 8 0 0.9 5,281 591 8,937,038
211 Caribbean Netherlands 7 7 0 267 424 16,177 26,210
212 St. Barth 6 6 0 608 152 15,392 9,875
213 Lesotho 4 2 2 2 1,515 707 2,141,348
214 Anguilla 3 3 0 200 41 2,734 14,996
215 Saint Pierre Miquelon 1 1 0 173 5,795
Total: 7,583,690 +136,539 423,082 +4,947 3,833,261 3,327,347 53,876 972.9 54.3

 

 

 

BẢNG ĐỐI CHIẾU TÊN VIỆT CỦA CÁC NƯỚC

 

Afghanistan: A Phú Hãn

Argentina: Á Căn Đình

Australia: Úc, Úc Đại Lợi

Austria: Áo

Bangladesh: Đông Hồi

Belarus: Bạch Nga

Belgium: Bỉ, Bỉ Lợi Thì

Brazil: Ba Tây

Cambodia: Cao Miên, Cam-Pu-Chia

Canada: Gia Nã Đại

Chile: Chí Lợi

China: Trung Quốc, Trung Hoa, Trung Cộng

Denmark: Đan Mạch

Egypt: Ai Cập

Finland: Phần Lan

France: Pháp

Germany: Đức

Greece: Hi Lạp

Hongkong: Hương Cảng

Hungary: Hung Gia Lợi

Iceland: Băng quốc

India: Ấn Độ

Indonesia: Nam Dương

Iran: Ba Tư

Ireland: Ái Nhĩ Lan

Isreal: Do Thái

Italy: Ý, Ý Đại Lợi

Japan: Nhật, Nhật Bản

Lebanon: Li-Băng

Luxembourg: Lục Xâm Bảo

Malaysia: Mã Lai

Marocco: Ma Rốc

Mexico: Mễ, Mễ Tây Cơ

Mongolia: Mông Cổ

Netherland: Hòa Lan, Hà Lan

New Zealand: Tân Tây Lan

Norway: Na Uy

Pakistan: Hồi quốc

Poland: Ba Lan

Philippines: Phi Luật Tân

Portugal: Bồ Đào Nha

Romania: Lỗ Ma Ni

Russia: Nga, Nga La Tư

Singapore: Tân Gia Ba

South Africa: Nam Phi

South Korea: Nam Hàn, Đại Hàn, Hàn quốc

Spain: Tây Ban Nha

Sri Lanka: Tích Lan

Sweden: Thụy Điển

Switzerland: Thụy Sĩ

Taiwan: Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc

Thailand: Thái, Thái Lan

Turkey: Thố Nghĩ Kỳ

UAE: Á-rập Liên Kết

UK (United Kingdom): Vương quốc Anh

Ukraine: Ô Khắc Lan

USA: Mỹ, Hoa Kỳ, Hiệp Chúng Quốc

 

PHÚC TRÌNH CORONA TẠI MỸ THEO TIỂU BANG:

 

 

USA
State
Total
Cases
New
Cases
Total
Deaths
New
Deaths
Active
Cases
Tot Cases/
1M pop
Deaths/
1M pop
Total
Tests
Tests/
1M pop
Source Projections
USA Total 2,089,626 +23,225 116,029 +899 1,159,367 6,313 351 23,002,528 69,493    
New York 402,021 +688 30,741 +61 285,896 20,666 1,580 2,729,144 140,290 [view by county] [1] [2] [3] [4] [projections]
New Jersey 168,204 +526 12,552 +85 125,563 18,937 1,413 1,030,793 116,052 [view by county] [1] [projections]
California 143,505 +3,574 4,941 +71 99,896 3,632 125 2,597,647 65,743 [view by county] [1] [projections]
Illinois 130,603 +766 6,185 +90 54,326 10,307 488 1,122,327 88,569 [1] [2] [3] [4] [projections]
Massachusetts 104,667 +511 7,492 +38 12,554 15,186 1,087 733,499 106,420 [1] [projections]
Texas 83,439 +2,005 1,945 +25 29,022 2,878 67 1,348,893 46,520 [view by county] [1] [2] [projections]
Pennsylvania 81,936 +548 6,205 +44 20,479 6,400 485 571,913 44,674 [view by county] [1] [projections]
Florida 69,069 +1,698 2,851 +48 53,301 3,216 133 1,307,728 60,888 [view by county] [1] [projections]
Michigan 65,449 +267 5,985 +30 17,423 6,554 599 888,528 88,970 [1] [2] [3] [4] [projections]
Maryland 60,197 +732 2,875 +31 53,012 9,957 476 463,507 76,667 [1] [projections]
Georgia 54,973 +993 2,375 +46 51,740 5,178 224 671,249 63,221 [1] [projections]
Virginia 52,647 +470 1,520 +6 44,301 6,168 178 453,869 53,174 [1] [2] [projections]
Louisiana 44,472 +442 2,992 +18 7,576 9,566 644 469,673 101,031 [view by county] [1] [projections]
Connecticut 44,461 +114 4,146 +26 32,194 12,471 1,163 320,044 89,767 [1] [projections]
Ohio 40,032 +417 2,490 +25 29,256 3,425 213 509,699 43,605 [view by county] [1] [2] [3] [projections]
North Carolina 39,535 +1,142 1,106 +17 14,776 3,770 105 572,677 54,603 [1] [2] [3] [4] [projections]
Indiana 38,748 +411 2,380 +25 9,577 5,756 354 327,342 48,623 [1] [2] [projections]
Arizona 31,264 +1,412 1,127 +32 29,963 4,295 155 429,327 58,984 [1] [projections]
Minnesota 29,316 +447 1,280 +13 3,166 5,198 227 381,841 67,707 [1] [2] [projections]
Colorado 28,647 +148 1,583 +10 24,576 4,975 275 231,763 40,245 [1] [projections]
Tennessee 28,340 +471 441 +5 9,383 4,150 65 528,827 77,436 [1] [2] [3] [projections]
Washington 25,754 +280 1,194 +10 16,289 3,382 157 415,342 54,543 [view by county] [1] [projections]
Iowa 22,974 +348 640 +9 8,378 7,282 203 208,938 66,223 [1] [2] [projections]
Alabama 22,845 +856 755 +11 8,582 4,659 154 278,455 56,791 [1] [projections]
Wisconsin 21,926 +333 682 +11 6,245 3,766 117 378,705 65,042 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [projections]
Mississippi 18,483 868 4,259 6,210 292 223,195 74,995 [1] [2] [projections]
South Carolina 16,441 +682 588 +13 7,925 3,193 114 265,351 51,537 [1] [2] [projections]
Nebraska 16,025 195 6,884 8,284 101 127,830 66,082 [1] [2] [projections]
Missouri 15,891 +222 878 +7 11,456 2,589 143 290,510 47,334 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [projections]
Rhode Island 15,862 +106 823 +11 13,633 14,973 777 187,803 177,280 [1] [projections]
Utah 13,252 +388 131 +3 5,534 4,134 41 249,760 77,905 [1] [projections]
Kentucky 11,945 +62 493 +9 8,073 2,674 110 308,786 69,116 [1] [projections]
Kansas 10,903 +31 243 +3 4,881 3,742 83 123,742 42,475 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [projections]
Arkansas 10,816 +448 171 +6 3,294 3,584 57 176,217 58,392 [1] [2] [projections]
Nevada 10,399 +235 458 +10 2,396 3,376 149 221,786 72,005 [1] [2] [projections]
Delaware 10,106 +50 414 +1 3,753 10,378 425 71,745 73,678 [1] [projections]
District Of Columbia 9,589 +52 502 +3 7,944 13,587 711 58,192 82,454 [1] [projections]
New Mexico 9,367 +117 420 +10 5,141 4,467 200 250,880 119,647 [1] [2] [projections]
Oklahoma 7,626 +146 357 +2 1,103 1,927 90 239,005 60,401 [1] [2] [projections]
South Dakota 5,665 +61 73 +4 1,019 6,404 83 60,685 68,597 [1] [projections]
Oregon 5,237 +177 171 +2 2,716 1,242 41 161,643 38,325 [1] [2] [projections]
New Hampshire 5,209 +31 308 +7 1,236 3,831 227 106,801 78,547 [1] [projections]
Idaho 3,302 +42 86 +1 532 1,848 48 61,114 34,198 [1] [2] [projections]
North Dakota 2,980 +39 74 +1 391 3,910 97 82,788 108,637 [1] [projections]
Maine 2,667 +30 100 505 1,984 74 69,860 51,971 [1] [2] [projections]
West Virginia 2,217 +24 86 +1 583 1,237 48 122,691 68,460 [1] [projections]
Vermont 1,110 +15 55 152 1,779 88 45,742 73,306 [1] [projections]
Wyoming 1,009 +29 18 177 1,743 31 31,388 54,233 [1] [2] [projections]
Hawaii 692 +7 17 52 489 12 67,392 47,598 [1] [2] [projections]
Alaska 610 +17 11 202 834 15 69,011 94,336 [1] [projections]
Montana 563 +2 18 58 527 17 55,777 52,188 [1] [2] [3] [projections]
Guam 183 +3 5 14 8,185 [1]
Northern Mariana Islands 30 2 9 7,581 [1]
Puerto Rico 5,352 +23 144 +1 4,358 1,580 43 13,022 3,845 [1] [2] [3]
United States Virgin Islands 72 6 2 2,247 [1]
Veteran Affairs 16,656 +200 1,419 +9 1,769 230,846 [1] [2] [3]
US Military 11,083 +261 36 4,425 [1] [2]
Federal Prisons 6,833 +1 81 +1 2,215 [1]
Navajo Nation 6,275 +125 292 +7 5,053 39,174 [1]
Grand Princess Ship 103 3 100 [1]
Wuhan Repatriated 3 3 3
Diamond Princess Ship 46 46 46
Total: 2,089,626 +23,225 116,029 +899 1,159,367 6,313 351 23,002,528 69,493    

 

 

PHÚC TRÌNH CORONA TẠI CANADA THEO TỈNH BANG:

 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html#a1

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here