Cập nhật mỗi ngày khoảng 8 giờ tối (NY).

Bảng đầy đủ chi tiết với 201 quốc gia + vùng lãnh thổ, cùng các nước Mỹ, Canada

Xin bấm vào đây để xem trên

https://LangVanOnline.com

 

 

Giải thích các chữ ở đầu bảng bên dưới:

Country/Other: Quốc gia/Nơi

Total Cases: Tổng số người bị nhiễm siêu vi trùng Corona

New Cases: Ca mới (tăng trong 24 giờ)

Total Death: Tổng số tử vong

New Death: Mới chết (tăng trong 24 giờ)

Total Recovered: Tổng số người được chữa khỏi

Active Cases: Số người đang bệnh

Serious, Critical: Số bệnh nhân trong tình tạng trầm trọng, nguy kich

Tot Cases / 1M pop: Tỉ số người bị bệnh tính trên mẫu số 1 triệu người

Death/IM pop: tỉ số chết tính trên 1 triệu người

Total: Tổng số người đã được xét nghiệm

Test/IM pop: Tỉ số xét nghiệm tính trên 1 triệu người

 

Country,
Other
Total
Cases
New
Cases
Total
Deaths
New
Deaths
Total
Recovered
Active
Cases
Serious,
Critical
Tot Cases/
1M pop
Deaths/
1M pop
Total
Tests
Tests/
1M pop
Population
World 7,726,016 +140,917 427,689 +4,603 3,919,324 3,379,003 53,888 991 54.9
1 USA 2,116,922 +27,221 116,825 +791 839,834 1,160,263 16,613 6,397 353 23,716,092 71,670 330,906,997
2 Brazil 829,902 +24,253 41,901 +843 396,692 391,309 8,318 3,906 197 1,364,423 6,421 212,483,982
3 Russia 511,423 +8,987 6,715 +183 269,370 235,338 2,300 3,505 46 14,218,674 97,434 145,931,552
4 India 309,603 +11,320 8,890 +389 154,231 146,482 8,944 224 6 5,363,445 3,889 1,379,307,780
5 UK 292,950 +1,541 41,481 +202 N/A N/A 492 4,316 611 6,434,713 94,811 67,868,549
6 Spain 290,289 +502 27,136 N/A N/A 617 6,209 580 4,465,338 95,507 46,753,936
7 Italy 236,305 +163 34,223 +56 173,085 28,997 227 3,908 566 4,514,441 74,661 60,465,875
8 Peru 220,749 +5,961 6,308 +199 107,133 107,308 1,089 6,700 191 1,315,417 39,925 32,947,280
9 Germany 187,251 +456 8,863 +12 171,600 6,788 447 2,235 106 4,694,147 56,035 83,771,107
10 Iran 182,525 +2,369 8,659 +75 144,649 29,217 2,739 2,175 103 1,196,947 14,260 83,936,074
11 Turkey 175,218 +1,195 4,778 +15 149,102 21,338 664 2,079 57 2,541,903 30,156 84,292,030
12 Chile 160,846 +6,754 2,870 +222 131,358 26,618 1,689 8,418 150 799,776 41,856 19,107,883
13 France 156,287 +726 29,374 +28 72,572 54,341 879 2,395 450 1,384,633 21,215 65,266,664
14 Mexico 133,974 +4,790 15,944 +587 98,064 19,966 378 1,040 124 369,362 2,866 128,862,724
15 Pakistan 125,933 +6,397 2,463 +107 40,247 83,223 111 571 11 809,169 3,667 220,650,245
16 Saudi Arabia 119,942 +3,921 893 +36 81,029 38,020 1,820 3,448 26 1,042,312 29,965 34,784,389
17 Canada 97,943 +413 8,049 +55 58,523 31,371 1,929 2,596 213 2,072,096 54,926 37,725,348
18 China 83,064 +7 4,634 78,365 65 58 3 1,439,323,776
19 Bangladesh 81,523 +3,471 1,095 +46 17,249 63,179 1 495 7 473,322 2,876 164,605,029
20 Qatar 76,588 +1,517 70 +1 53,296 23,222 229 27,277 25 280,665 99,959 2,807,805
21 South Africa 61,927 +3,359 1,354 +70 35,006 25,567 208 1,045 23 1,060,425 17,892 59,269,206
22 Belgium 59,819 +108 9,646 +10 16,498 33,675 89 5,163 832 996,785 86,025 11,587,177
23 Belarus 52,520 +704 298 +5 27,760 24,462 92 5,558 32 697,011 73,762 9,449,466
24 Sweden 49,684 +205 4,854 +40 N/A N/A 272 4,921 481 325,000 32,190 10,096,150
25 Netherlands 48,461 +210 6,053 +9 N/A N/A 77 2,829 353 455,067 26,561 17,133,075
26 Colombia 46,858 +1,646 1,545 +57 18,715 26,598 335 921 30 470,351 9,249 50,854,810
27 Ecuador 45,778 +1,338 3,828 +108 22,679 19,271 219 2,597 217 128,175 7,271 17,628,541
28 UAE 41,499 +513 287 +1 25,946 15,266 1 4,199 29 2,626,000 265,679 9,884,125
29 Egypt 41,303 +1,577 1,422 +45 11,108 28,773 41 404 14 135,000 1,321 102,226,041
30 Singapore 39,850 +463 25 28,040 11,785 2 6,814 4 488,695 83,566 5,848,027
31 Indonesia 36,406 +1,111 2,048 +48 13,213 21,145 133 7 478,953 1,752 273,373,988
32 Portugal 36,180 +270 1,505 +1 22,200 12,475 73 3,548 148 954,069 93,554 10,198,041
33 Kuwait 34,952 +520 285 +6 25,048 9,619 172 8,191 67 330,129 77,365 4,267,163
34 Switzerland 31,063 +19 1,938 +1 28,800 325 18 3,590 224 447,617 51,739 8,651,455
35 Ukraine 29,753 +683 870 +16 13,567 15,316 306 680 20 468,172 10,702 43,745,133
36 Argentina 28,764 +1,391 785 +20 8,743 19,236 274 637 17 221,305 4,899 45,174,623
37 Poland 28,577 +376 1,222 +7 13,805 13,550 77 755 32 1,150,983 30,410 37,848,507
38 Ireland 25,250 +12 1,705 +2 22,698 847 28 5,117 345 367,780 74,526 4,934,915
39 Philippines 24,787 +612 1,052 +16 5,454 18,281 82 226 10 483,544 4,416 109,503,524
40 Afghanistan 23,546 +656 446 +20 3,928 19,172 19 606 11 53,705 1,381 38,877,379
41 Dominican Republic 22,008 +571 568 +7 12,754 8,686 110 2,030 52 100,035 9,226 10,842,314
42 Romania 21,404 +222 1,380 +11 15,445 4,579 171 1,112 72 542,646 28,199 19,243,203
43 Oman 21,071 +1,117 96 +7 7,489 13,486 92 4,132 19 133,029 26,090 5,098,867
44 Panama 19,211 +625 421 +3 13,759 5,031 96 4,456 98 87,041 20,190 4,311,067
45 Israel 18,795 +226 300 15,288 3,207 34 2,043 33 727,853 79,135 9,197,590
46 Iraq 17,770 +1,095 496 +39 6,868 10,406 111 442 12 349,625 8,704 40,170,062
47 Japan 17,332 +40 922 +2 15,493 917 82 137 7 332,207 2,626 126,493,785
48 Bahrain 17,269 +602 36 +2 11,903 5,330 10 10,172 21 403,036 237,397 1,697,730
49 Austria 17,064 +30 675 +1 15,985 404 9 1,895 75 516,581 57,373 9,003,870
50 Bolivia 16,165 +884 533 +21 2,372 13,260 71 1,386 46 42,741 3,664 11,664,526
51 Armenia 15,281 +612 258 +13 5,639 9,384 10 5,157 87 77,686 26,219 2,962,981
52 Nigeria 15,181 +627 399 +12 4,891 9,891 7 74 2 88,432 430 205,836,204
53 Kazakhstan 13,872 +314 70 +3 8,829 4,973 77 739 4 1,050,098 55,961 18,764,924
54 Serbia 12,175 +73 252 11,348 575 14 1,393 29 297,789 34,076 8,738,929
55 Denmark 12,099 +64 594 +1 10,993 512 14 2,089 103 771,881 133,285 5,791,221
56 S. Korea 12,003 +56 277 +1 10,669 1,057 15 234 5 1,081,487 21,095 51,267,124
57 Moldova 11,093 +366 385 +10 6,229 4,479 344 2,750 95 63,328 15,697 4,034,386
58 Ghana 10,856 +498 48 3,921 6,887 6 350 2 242,218 7,804 31,035,817
59 Algeria 10,698 +109 751 +10 7,322 2,625 39 244 17 43,806,931
60 Czechia 9,938 +83 329 +1 7,215 2,394 14 928 31 491,193 45,871 10,708,043
61 Azerbaijan 9,218 +336 113 +5 5,116 3,989 66 910 11 362,654 35,784 10,134,524
62 Cameroon 8,681 212 4,836 3,633 28 328 8 26,506,586
63 Norway 8,620 +12 242 8,138 240 5 1,591 45 277,253 51,162 5,419,109
64 Morocco 8,610 +73 212 +1 7,618 780 7 233 6 389,142 10,549 36,887,633
65 Guatemala 8,561 +340 334 +18 1,567 6,660 5 478 19 31,427 1,756 17,897,027
66 Malaysia 8,402 +33 119 +1 7,168 1,115 4 260 4 618,360 19,118 32,344,058
67 Honduras 7,669 +309 294 +4 837 6,538 13 775 30 21,540 2,177 9,896,013
68 Australia 7,290 +5 102 6,783 405 2 286 4 1,746,635 68,537 25,484,418
69 Finland 7,073 +9 325 6,200 548 3 1,277 59 214,800 38,770 5,540,315
70 Sudan 6,879 +297 433 +32 2,416 4,030 157 10 401 9 43,789,277
71 Nepal 5,062 +448 16 +1 877 4,169 174 0.5 309,914 10,647 29,107,633
72 Tajikistan 4,902 +68 49 3,158 1,695 515 5 9,525,198
73 Uzbekistan 4,869 +128 19 3,758 1,092 14 146 0.6 748,555 22,383 33,443,106
74 Senegal 4,851 +92 56 +1 3,100 1,695 23 290 3 58,003 3,470 16,717,343
75 Ivory Coast 4,684 +280 45 +4 2,263 2,376 178 2 35,179 1,336 26,339,495
76 DRC 4,637 +122 101 +3 580 3,956 52 1 89,391,169
77 Djibouti 4,441 +43 38 +1 2,730 1,673 4,498 38 40,356 40,878 987,227
78 Guinea 4,426 +54 24 +1 3,106 1,296 24 338 2 14,407 1,099 13,111,180
79 Luxembourg 4,055 +3 110 3,918 27 1 6,484 176 101,877 162,894 625,420
80 Hungary 4,053 +14 555 +2 2,447 1,051 20 420 57 226,669 23,461 9,661,455
81 Haiti 3,941 +145 64 +6 24 3,853 346 6 8,081 709 11,395,219
82 North Macedonia 3,701 +163 171 +2 1,694 1,836 34 1,776 82 41,049 19,703 2,083,378
83 El Salvador 3,481 +108 68 +4 1,587 1,826 128 537 10 118,483 18,271 6,484,606
84 Gabon 3,463 23 1,024 2,416 17 1,558 10 19,517 8,781 2,222,650
85 Kenya 3,305 +90 96 +4 1,164 2,045 7 62 2 108,666 2,023 53,702,760
86 Bulgaria 3,191 +105 172 +4 1,716 1,303 15 459 25 98,460 14,166 6,950,669
87 Thailand 3,129 +4 58 2,987 84 1 45 0.8 468,175 6,708 69,791,648
88 Greece 3,108 +20 183 1,374 1,551 14 298 18 243,867 23,392 10,425,286
89 Ethiopia 2,915 +245 47 +7 451 2,417 38 25 0.4 170,860 1,488 114,794,517
90 Bosnia and Herzegovina 2,893 +61 163 +2 2,119 611 4 882 50 75,171 22,906 3,281,700
91 Venezuela 2,879 +65 23 487 2,369 1 101 0.8 1,066,791 37,511 28,439,554
92 Somalia 2,513 85 532 1,896 2 158 5 15,866,124
93 Mayotte 2,268 +28 28 1,790 450 12 8,325 103 8,800 32,302 272,427
94 Croatia 2,249 107 +1 2,133 9 548 26 69,721 16,979 4,106,361
95 Cuba 2,233 +14 84 1,902 247 4 197 7 129,132 11,400 11,326,934
96 Kyrgyzstan 2,166 +37 26 1,668 472 11 332 4 147,454 22,622 6,518,289
97 CAR 2,044 +92 7 +2 360 1,677 2 424 1 18,921 3,921 4,825,119
98 Maldives 2,003 +27 8 1,193 802 9 3,709 15 28,940 53,591 540,016
99 Estonia 1,970 +5 69 1,703 198 1,485 52 94,715 71,403 1,326,493
100 Sri Lanka 1,880 +3 11 1,196 673 1 88 0.5 81,735 3,818 21,408,902
101 Iceland 1,807 10 1,794 3 5,297 29 63,045 184,811 341,133
102 Lithuania 1,756 +4 74 1,400 282 17 645 27 356,062 130,723 2,723,786
103 Mali 1,752 +30 101 +4 1,023 628 87 5 3,483 172 20,214,891
104 South Sudan 1,670 24 48 1,598 149 2 3,356 300 11,186,857
105 Costa Rica 1,612 +74 12 731 869 3 317 2 31,308 6,149 5,091,747
106 Mauritania 1,572 +133 81 +7 278 1,213 25 339 17 7,654 1,649 4,642,299
107 Slovakia 1,542 +1 28 1,409 105 282 5 194,733 35,669 5,459,519
108 New Zealand 1,504 22 1,482 0 301 4 304,832 60,941 5,002,100
109 Slovenia 1,490 +2 109 1,359 22 717 52 87,760 42,214 2,078,925
110 Nicaragua 1,464 55 953 456 221 8 6,620,422
111 Guinea-Bissau 1,460 +71 15 +3 153 1,292 5 743 8 1,500 763 1,965,269
112 Lebanon 1,422 +20 31 853 538 10 208 5 103,390 15,145 6,826,791
113 Albania 1,416 +31 36 +1 1,034 346 8 492 13 17,618 6,122 2,877,941
114 Zambia 1,321 +121 10 1,104 207 1 72 0.5 28,236 1,539 18,352,460
115 Equatorial Guinea 1,306 12 200 1,094 933 9 8,268 5,906 1,400,039
116 Paraguay 1,254 +24 11 633 610 2 176 2 45,132 6,332 7,127,927
117 Madagascar 1,240 +37 10 344 886 10 45 0.4 15,148 548 27,648,383
118 Hong Kong 1,109 +1 4 1,060 45 3 148 0.5 241,992 32,292 7,493,913
119 Sierra Leone 1,103 +18 51 +1 648 404 138 6 7,967,746
120 Latvia 1,096 +2 27 +1 818 251 3 581 14 124,662 66,062 1,887,049
121 Tunisia 1,093 +6 49 995 49 93 4 57,273 4,849 11,812,229
122 French Guiana 1,043 +126 2 489 552 6 3,497 7 277 929 298,217
123 Cyprus 980 +5 18 807 155 4 812 15 134,706 111,611 1,206,919
124 Niger 978 +4 65 881 32 40 3 6,252 259 24,148,953
125 Jordan 915 +25 9 671 235 5 90 0.9 257,149 25,216 10,197,928
126 Burkina Faso 892 53 791 48 43 3 20,868,398
127 Andorra 853 +1 51 781 21 8 11,041 660 3,750 48,538 77,259
128 Chad 848 72 711 65 52 4 16,396,849
129 Uruguay 847 23 780 44 3 244 7 52,078 14,994 3,473,152
130 Georgia 843 +12 13 697 133 6 211 3 70,569 17,689 3,989,514
131 Congo 728 24 221 483 132 4 5,510,035
132 Diamond Princess 712 13 651 48 4
133 Cabo Verde 697 +40 6 294 397 1,254 11 1,307 2,352 555,674
134 San Marino 694 +3 42 520 132 1 20,455 1,238 5,238 154,386 33,928
135 Uganda 686 +7 161 525 15 111,436 2,441 45,649,727
136 Malta 645 +5 9 600 36 1,461 20 78,788 178,461 441,487
137 Sao Tome and Principe 639 +7 12 156 471 2,919 55 1,354 6,185 218,931
138 Yemen 632 +41 139 +3 28 465 21 5 120 4 29,787,955
139 Jamaica 611 +6 10 408 193 2 206 3 15,153 5,118 2,960,540
140 Channel Islands 565 48 512 5 3,251 276 10,255 59,011 173,781
141 Togo 525 +1 13 279 233 1 64 2 24,802 3,000 8,267,347
142 Rwanda 510 +16 2 321 187 39 0.2 85,613 6,620 12,933,152
143 Tanzania 509 21 183 305 7 9 0.4 59,629,682
144 Mozambique 509 +20 2 145 362 16 0.06 16,919 542 31,201,863
145 Palestine 489 +2 3 414 72 96 0.6 44,876 8,809 5,094,473
146 Réunion 488 +1 1 460 27 2 545 1 17,200 19,218 894,993
147 Malawi 481 4 65 412 4 25 0.2 6,690 350 19,100,310
148 Eswatini 472 +23 3 246 223 5 407 3 6,551 5,650 1,159,544
149 Taiwan 443 7 431 5 19 0.3 73,751 3,097 23,814,740
150 Liberia 421 +11 32 +1 210 179 83 6 5,050,706
151 Libya 409 +16 6 +1 59 344 60 0.9 11,765 1,713 6,866,309
152 Benin 388 +83 5 +1 217 166 2 32 0.4 45,637 3,770 12,104,097
153 Zimbabwe 343 +11 4 51 288 23 0.3 52,905 3,562 14,851,276
154 Mauritius 337 10 325 2 265 8 137,789 108,353 1,271,669
155 Isle of Man 336 24 312 0 3,952 282 5,484 64,509 85,011
156 Vietnam 333 +1 323 10 1 3 275,000 2,826 97,293,994
157 Montenegro 324 9 315 0 516 14 13,186 20,995 628,062
158 Myanmar 261 +1 6 165 90 5 0.1 45,926 844 54,391,666
159 Martinique 202 14 98 90 538 37 375,278
160 Mongolia 197 +3 95 102 11 60 17,279 5,275 3,275,404
161 Suriname 187 +19 3 +1 9 175 2 319 5 1,165 1,987 586,365
162 Cayman Islands 187 +1 1 115 71 2,847 15 17,227 262,279 65,682
163 Faeroe Islands 187 187 0 3,828 10,863 222,356 48,854
164 Gibraltar 176 172 4 5,224 9,914 294,263 33,691
165 Guadeloupe 171 +7 14 157 0 1 427 35 5,691 14,223 400,121
166 Syria 164 6 68 90 9 0.3 17,475,529
167 Comoros 163 +1 2 97 64 188 2 868,536
168 Guyana 159 +1 12 95 52 1 202 15 1,927 2,451 786,367
169 Bermuda 141 9 127 5 2 2,264 144 8,430 135,339 62,288
170 Brunei 141 2 138 1 1 322 5 24,131 55,186 437,264
171 Angola 130 +12 5 42 83 1 4 0.2 10,000 305 32,801,945
172 Cambodia 126 125 1 1 8 25,884 1,549 16,706,597
173 Trinidad and Tobago 117 8 109 0 84 6 3,538 2,528 1,399,271
174 Bahamas 103 11 68 24 1 262 28 2,252 5,730 393,052
175 Aruba 101 3 98 0 946 28 2,208 20,685 106,744
176 Monaco 99 4 93 2 2,524 102 16,200 412,970 39,228
177 Barbados 96 7 83 6 1 334 24 6,388 22,230 287,358
178 Burundi 85 1 45 39 7 0.08 382 32 11,868,767
179 Liechtenstein 82 1 55 26 2,151 26 900 23,608 38,123
180 Sint Maarten 77 15 61 1 1 1,797 350 471 10,992 42,851
181 Bhutan 62 19 43 80 20,529 26,621 771,167
182 French Polynesia 60 60 0 214 4,262 15,177 280,828
183 Botswana 48 1 24 23 1 20 0.4 26,800 11,409 2,348,927
184 Macao 45 45 0 69 648,863
185 Saint Martin 42 +1 3 36 3 1 1,087 78 685 17,732 38,630
186 Eritrea 41 39 2 12 3,543,797
187 Namibia 31 17 14 1 12 5,514 2,172 2,538,340
188 Gambia 28 1 22 5 12 0.4 1,970 817 2,412,511
189 St. Vincent Grenadines 27 25 2 243 643 5,797 110,923
190 Antigua and Barbuda 26 3 20 3 1 266 31 489 4,996 97,888
191 Timor-Leste 24 24 0 18 1,568 1,191 1,317,033
192 Grenada 23 22 1 1 204 4,130 36,712 112,498
193 Curaçao 22 1 15 6 134 6 1,080 6,583 164,061
194 New Caledonia 21 20 1 74 7,582 26,570 285,357
195 Belize 20 2 16 2 50 5 1,776 4,471 397,225
196 Laos 19 19 0 3 9,676 1,331 7,269,879
197 Saint Lucia 19 18 1 103 1,264 6,885 183,586
198 Dominica 18 16 2 250 534 7,419 71,978
199 Fiji 18 18 0 20 2,431 2,713 896,120
200 Saint Kitts and Nevis 15 15 0 282 417 7,841 53,180
201 Falkland Islands 13 13 0 3,742 671 193,149 3,474
202 Greenland 13 13 0 229 2,511 44,235 56,765
203 Turks and Caicos 12 1 11 0 310 26 192 4,963 38,689
204 Vatican City 12 12 0 14,981 801
205 Montserrat 11 1 10 0 2,204 200 61 12,220 4,992
206 Seychelles 11 11 0 112 98,317
207 MS Zaandam 9 2 7
208 Western Sahara 9 1 6 2 15 2 596,469
209 British Virgin Islands 8 1 7 0 265 33 212 7,015 30,221
210 Papua New Guinea 8 8 0 0.9 5,281 591 8,937,501
211 Caribbean Netherlands 7 7 0 267 424 16,176 26,211
212 St. Barth 6 6 0 608 152 15,391 9,876
213 Lesotho 4 2 2 2 1,515 707 2,141,394
214 Anguilla 3 3 0 200 41 2,734 14,996
215 Saint Pierre Miquelon 1 1 0 173 5,795
Total: 7,726,016 +140,917 427,689 +4,603 3,919,324 3,379,003 53,888 991.2 54.9

 

 

 

BẢNG ĐỐI CHIẾU TÊN VIỆT CỦA CÁC NƯỚC

 

Afghanistan: A Phú Hãn

Argentina: Á Căn Đình

Australia: Úc, Úc Đại Lợi

Austria: Áo

Bangladesh: Đông Hồi

Belarus: Bạch Nga

Belgium: Bỉ, Bỉ Lợi Thì

Brazil: Ba Tây

Cambodia: Cao Miên, Cam-Pu-Chia

Canada: Gia Nã Đại

Chile: Chí Lợi

China: Trung Quốc, Trung Hoa, Trung Cộng

Denmark: Đan Mạch

Egypt: Ai Cập

Finland: Phần Lan

France: Pháp

Germany: Đức

Greece: Hi Lạp

Hongkong: Hương Cảng

Hungary: Hung Gia Lợi

Iceland: Băng quốc

India: Ấn Độ

Indonesia: Nam Dương

Iran: Ba Tư

Ireland: Ái Nhĩ Lan

Isreal: Do Thái

Italy: Ý, Ý Đại Lợi

Japan: Nhật, Nhật Bản

Lebanon: Li-Băng

Luxembourg: Lục Xâm Bảo

Malaysia: Mã Lai

Marocco: Ma Rốc

Mexico: Mễ, Mễ Tây Cơ

Mongolia: Mông Cổ

Netherland: Hòa Lan, Hà Lan

New Zealand: Tân Tây Lan

Norway: Na Uy

Pakistan: Hồi quốc

Poland: Ba Lan

Philippines: Phi Luật Tân

Portugal: Bồ Đào Nha

Romania: Lỗ Ma Ni

Russia: Nga, Nga La Tư

Singapore: Tân Gia Ba

South Africa: Nam Phi

South Korea: Nam Hàn, Đại Hàn, Hàn quốc

Spain: Tây Ban Nha

Sri Lanka: Tích Lan

Sweden: Thụy Điển

Switzerland: Thụy Sĩ

Taiwan: Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc

Thailand: Thái, Thái Lan

Turkey: Thố Nghĩ Kỳ

UAE: Á-rập Liên Kết

UK (United Kingdom): Vương quốc Anh

Ukraine: Ô Khắc Lan

USA: Mỹ, Hoa Kỳ, Hiệp Chúng Quốc

 

PHÚC TRÌNH CORONA TẠI MỸ THEO TIỂU BANG:

 

USA
State
Total
Cases
New
Cases
Total
Deaths
New
Deaths
Active
Cases
Tot Cases/
1M pop
Deaths/
1M pop
Total
Tests
Tests/
1M pop
Source Projections
USA Total 2,116,922 +27,221 116,825 +791 1,160,263 6,395 353 23,717,716 71,654    
New York 402,914 +893 30,824 +83 286,518 20,712 1,584 2,801,582 144,014 [view by county] [1] [2] [3] [4] [projections]
New Jersey 168,846 +642 12,601 +49 125,247 19,010 1,419 1,055,396 118,822 [view by county] [1] [projections]
California 147,132 +3,627 4,988 +47 102,462 3,724 126 2,662,183 67,376 [view by county] [1] [projections]
Illinois 131,198 +595 6,260 +75 41,769 10,354 494 1,147,962 90,592 [1] [2] [3] [4] [projections]
Massachusetts 105,059 +392 7,538 +46 12,900 15,243 1,094 744,895 108,073 [1] [projections]
Texas 85,641 +2,184 1,966 +21 28,375 2,954 68 1,370,131 47,253 [view by county] [1] [2] [projections]
Pennsylvania 82,582 +646 6,248 +43 20,657 6,451 488 582,349 45,489 [view by county] [1] [projections]
Florida 70,971 +1,902 2,881 +30 54,303 3,304 134 1,336,895 62,246 [view by county] [1] [projections]
Michigan 65,672 +223 5,990 +5 17,641 6,576 600 924,879 92,610 [1] [2] [3] [4] [projections]
Maryland 60,613 +416 2,900 +25 53,348 10,026 480 473,271 78,283 [1] [projections]
Georgia 55,783 +810 2,418 +43 52,507 5,254 228 697,251 65,670 [1] [projections]
Virginia 53,211 +564 1,534 +14 44,782 6,234 180 498,530 58,407 [1] [2] [projections]
Louisiana 44,995 +523 3,002 +10 8,089 9,679 646 479,534 103,152 [view by county] [1] [projections]
Connecticut 44,689 +228 4,159 +13 32,409 12,534 1,167 330,254 92,630 [1] [projections]
North Carolina 41,416 +1,846 1,121 +15 16,642 3,949 107 595,697 56,798 [1] [2] [3] [4] [projections]
Ohio 40,480 +448 2,514 +24 29,680 3,463 215 523,718 44,804 [view by county] [1] [2] [3] [projections]
Indiana 39,146 +398 2,396 +16 9,429 5,815 356 335,180 49,787 [1] [2] [projections]
Arizona 32,918 +1,654 1,144 +17 31,600 4,523 157 442,886 60,847 [1] [projections]
Minnesota 29,795 +479 1,305 +25 3,462 5,283 231 395,202 70,076 [1] [2] [projections]
Tennessee 29,126 +786 468 +27 9,233 4,265 69 594,960 87,120 [1] [2] [3] [projections]
Colorado 28,822 +175 1,595 +12 24,739 5,005 277 236,461 41,061 [1] [projections]
Washington 26,087 +328 1,202 +3 16,552 3,426 158 440,039 57,787 [view by county] [1] [projections]
Alabama 23,710 +865 769 +14 9,433 4,836 157 286,385 58,408 [1] [projections]
Iowa 23,350 +371 644 +4 8,479 7,401 204 214,944 68,127 [1] [2] [projections]
Wisconsin 22,246 +320 689 +7 5,774 3,821 118 399,608 68,632 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [projections]
Mississippi 19,091 +608 881 +13 4,854 6,415 296 223,195 74,995 [1] [2] [projections]
South Carolina 17,170 +729 593 +5 7,895 3,335 115 272,128 52,854 [1] [2] [projections]
Nebraska 16,513 +488 216 +21 6,687 8,536 112 134,536 69,549 [1] [2] [projections]
Missouri 16,141 +250 887 +9 11,609 2,630 145 297,587 48,487 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [projections]
Rhode Island 15,947 +85 833 +10 13,679 15,053 786 191,518 180,786 [1] [projections]
Utah 13,577 +325 139 +8 5,851 4,235 43 258,786 80,720 [1] [projections]
Kentucky 12,166 +221 497 +4 8,279 2,723 111 315,068 70,522 [1] [projections]
Arkansas 11,547 +731 176 +5 3,764 3,826 58 187,017 61,971 [1] [2] [projections]
Kansas 11,124 +221 245 +2 5,100 3,818 84 129,152 44,332 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [projections]
Nevada 10,678 +279 462 +4 2,671 3,467 150 229,273 74,436 [1] [2] [projections]
Delaware 10,173 +67 414 3,758 10,447 425 77,694 79,787 [1] [projections]
District Of Columbia 9,654 +65 506 +4 8,005 13,679 717 61,953 87,783 [1] [projections]
New Mexico 9,526 +159 426 +6 5,117 4,543 203 255,284 121,748 [1] [2] [projections]
Oklahoma 7,848 +222 359 +2 1,098 1,983 91 246,214 62,223 [1] [2] [projections]
South Dakota 5,742 +77 74 +1 1,095 6,491 84 63,005 71,220 [1] [projections]
Oregon 5,377 +140 173 +2 2,854 1,275 41 166,189 39,402 [1] [2] [projections]
New Hampshire 5,251 +42 315 +7 1,093 3,862 232 109,192 80,305 [1] [projections]
Idaho 3,353 +51 87 +1 490 1,876 49 62,328 34,877 [1] [2] [projections]
North Dakota 3,016 +36 74 369 3,958 97 84,164 110,442 [1] [projections]
Maine 2,721 +54 100 516 2,024 74 73,049 54,343 [1] [2] [projections]
West Virginia 2,249 +32 88 +2 593 1,255 49 125,773 70,180 [1] [projections]
Vermont 1,119 +9 55 157 1,793 88 48,634 77,940 [1] [projections]
Wyoming 1,027 +18 18 195 1,774 31 31,684 54,745 [1] [2] [projections]
Hawaii 706 +14 17 62 499 12 68,738 48,548 [1] [2] [projections]
Alaska 625 +15 12 +1 216 854 16 70,880 96,891 [1] [projections]
Montana 573 +10 18 66 536 17 57,022 53,353 [1] [2] [3] [projections]
Guam 183 5 10 8,536 [1]
Northern Mariana Islands 30 2 9 7,936 [1]
Puerto Rico 5,536 +184 146 +2 4,540 1,635 43 13,022 3,845 [1] [2] [3]
United States Virgin Islands 72 6 2 2,280 [1]
Veteran Affairs 16,865 +197 1,422 +3 1,801 235,324 [1] [2] [3]
US Military 11,439 +356 36 4,594 [1] [2]
Federal Prisons 6,859 +26 81 1,818 [1]
Navajo Nation 6,470 +195 303 +11 5,237 40,314 [1]
Grand Princess Ship 103 3 100 [1]
Wuhan Repatriated 3 3 3
Diamond Princess Ship 46 46 46
Total: 2,116,922 +27,221 116,825 +791 1,160,263 6,395 353 23,717,716 71,654    

 

 

PHÚC TRÌNH CORONA TẠI CANADA THEO TỈNH BANG:

 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html#a1

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here