Cập nhật tin Dịch Corona, ngày 13 tháng 6, 20:40 giờ New York

 

Cập nhật mỗi ngày khoảng 8 giờ tối (NY).

Bảng đầy đủ chi tiết với 201 quốc gia + vùng lãnh thổ, cùng các nước Mỹ, Canada

Xin bấm vào đây để xem trên

https://LangVanOnline.com

 

 

Giải thích các chữ ở đầu bảng bên dưới:

Country/Other: Quốc gia/Nơi

Total Cases: Tổng số người bị nhiễm siêu vi trùng Corona

New Cases: Ca mới (tăng trong 24 giờ)

Total Death: Tổng số tử vong

New Death: Mới chết (tăng trong 24 giờ)

Total Recovered: Tổng số người được chữa khỏi

Active Cases: Số người đang bệnh

Serious, Critical: Số bệnh nhân trong tình tạng trầm trọng, nguy kich

Tot Cases / 1M pop: Tỉ số người bị bệnh tính trên mẫu số 1 triệu người

Death/IM pop: tỉ số chết tính trên 1 triệu người

Total: Tổng số người đã được xét nghiệm

Test/IM pop: Tỉ số xét nghiệm tính trên 1 triệu người

 

# Country,
Other
Total
Cases
New
Cases
Total
Deaths
New
Deaths
Total
Recovered
Active
Cases
Serious,
Critical
Tot Cases/
1M pop
Deaths/
1M pop
Total
Tests
Tests/
1M pop
Population
World 7,855,400 +128,307 431,728 +4,039 4,020,473 3,403,199 54,073 1,008 55.4
1 USA 2,142,159 +25,237 117,526 +701 852,375 1,172,258 16,749 6,473 355 24,315,393 73,480 330,912,290
2 Brazil 850,796 +20,894 42,791 +890 427,610 380,395 8,318 4,004 201 1,476,057 6,947 212,488,104
3 Russia 520,129 +8,706 6,829 +114 274,641 238,659 2,300 3,564 47 14,574,117 99,869 145,931,723
4 India 321,626 +12,023 9,199 +309 162,326 150,101 8,944 233 7 5,507,182 3,993 1,379,344,820
5 UK 294,375 +1,425 41,662 +181 N/A N/A 492 4,337 614 6,624,676 97,609 67,869,522
6 Spain 290,685 +396 27,136 N/A N/A 617 6,217 580 4,465,338 95,507 46,753,986
7 Italy 236,651 +346 34,301 +78 174,865 27,485 220 3,914 567 4,564,191 75,484 60,465,633
8 Peru 220,749 6,308 107,133 107,308 1,089 6,700 191 1,315,417 39,923 32,948,535
9 Germany 187,423 +172 8,867 +4 171,900 6,656 447 2,237 106 4,694,147 56,035 83,771,837
10 Iran 184,955 +2,410 8,730 +71 146,748 29,477 2,755 2,203 104 1,219,400 14,527 83,939,011
11 Turkey 176,677 +1,459 4,792 +14 150,087 21,798 684 2,096 57 2,586,995 30,690 84,294,508
12 Chile 167,355 +6,509 3,101 +231 137,296 26,958 1,656 8,758 162 819,999 42,913 19,108,331
13 France 156,813 +526 29,398 +24 72,808 54,607 871 2,403 450 1,384,633 21,215 65,267,057
14 Mexico 139,196 +5,222 16,448 +504 101,767 20,981 378 1,080 128 393,714 3,055 128,866,423
15 Pakistan 132,405 +6,472 2,551 +88 50,056 79,798 111 600 12 839,019 3,802 220,661,983
16 Saudi Arabia 123,308 +3,366 932 +39 82,548 39,828 1,843 3,545 27 1,087,021 31,249 34,785,871
17 Canada 98,410 +467 8,107 +58 59,354 30,949 1,937 2,609 215 2,113,924 56,033 37,726,251
18 Bangladesh 84,379 +2,856 1,139 +44 17,828 65,412 1 513 7 489,960 2,976 164,609,508
19 China 83,075 +11 4,634 78,367 74 58 3 1,439,323,776
20 Qatar 78,416 +1,828 70 55,252 23,094 232 27,928 25 286,830 102,155 2,807,805
21 South Africa 65,736 +3,809 1,423 +69 36,850 27,463 208 1,109 24 1,087,887 18,354 59,271,249
22 Belgium 59,918 +99 9,650 +4 16,547 33,721 88 5,171 833 1,010,059 87,169 11,587,314
23 Belarus 53,241 +721 303 +5 29,111 23,827 92 5,634 32 714,324 75,594 9,449,458
24 Sweden 50,931 +180 4,874 +20 N/A N/A 272 5,045 483 325,000 32,190 10,096,321
25 Colombia 48,746 +1,888 1,592 +47 19,426 27,728 335 959 31 482,832 9,494 50,856,291
26 Netherlands 48,640 +179 6,057 +4 N/A N/A 77 2,839 354 455,067 26,561 17,133,178
27 Ecuador 46,356 +578 3,874 +46 22,865 19,617 219 2,629 220 134,141 7,609 17,629,274
28 Egypt 42,980 +1,677 1,484 +62 11,529 29,967 41 420 15 135,000 1,321 102,231,323
29 UAE 41,990 +491 288 +1 26,761 14,941 1 4,248 29 2,626,000 265,670 9,884,452
30 Singapore 40,197 +347 26 +1 28,808 11,363 1 6,873 4 488,695 83,564 5,848,152
31 Indonesia 37,420 +1,014 2,091 +43 13,776 21,553 137 8 495,527 1,813 273,381,886
32 Portugal 36,463 +283 1,512 +7 22,438 12,513 77 3,576 148 975,737 95,680 10,197,961
33 Kuwait 35,466 +514 289 +4 25,882 9,295 176 8,311 68 332,288 77,868 4,267,336
34 Switzerland 31,094 +31 1,938 28,800 356 15 3,594 224 453,745 52,446 8,651,628
35 Ukraine 30,506 +753 880 +10 13,976 15,650 306 697 20 479,111 10,953 43,744,419
36 Argentina 30,295 +1,531 815 +30 9,083 20,397 274 671 18 228,324 5,054 45,175,755
37 Poland 29,017 +440 1,237 +15 14,104 13,676 77 767 33 1,169,088 30,889 37,848,394
38 Philippines 25,392 +605 1,074 +22 5,706 18,612 82 232 10 495,449 4,524 109,507,509
39 Ireland 25,295 +45 1,705 22,698 892 28 5,126 345 367,780 74,524 4,935,066
40 Afghanistan 24,102 +556 451 +5 4,201 19,450 19 620 12 54,770 1,409 38,879,781
41 Dominican Republic 22,572 +564 577 +9 13,084 8,911 110 2,082 53 107,175 9,885 10,842,611
42 Oman 22,077 +1,006 99 +3 7,530 14,448 94 4,329 19 136,164 26,703 5,099,223
43 Romania 21,679 +275 1,394 +14 15,635 4,650 171 1,127 72 552,670 28,721 19,242,854
44 Panama 20,059 +848 429 +8 13,759 5,871 96 4,653 100 89,736 20,814 4,311,253
45 Israel 18,972 +177 300 15,357 3,315 33 2,063 33 739,627 80,415 9,197,590
46 Iraq 18,950 +1,180 549 +53 7,515 10,886 111 472 14 359,950 8,960 40,172,534
47 Bahrain 17,713 +444 37 +1 12,191 5,485 12 10,432 22 410,842 241,972 1,697,893
48 Japan 17,382 +50 924 +2 15,580 878 76 137 7 336,161 2,658 126,492,732
49 Austria 17,078 +14 677 +2 16,012 389 11 1,897 75 520,976 57,860 9,004,010
50 Bolivia 16,929 +764 559 +26 2,431 13,939 71 1,451 48 42,741 3,664 11,664,961
51 Armenia 16,004 +723 264 +6 6,081 9,659 10 5,401 89 80,130 27,044 2,962,996
52 Nigeria 15,682 +501 407 +8 5,101 10,174 7 76 2 90,464 439 205,850,206
53 Kazakhstan 14,238 +366 73 +3 8,829 5,336 77 759 4 1,050,098 55,959 18,765,538
54 Serbia 12,251 +76 253 +1 11,348 650 15 1,402 29 301,126 34,458 8,738,833
55 Denmark 12,139 +40 597 +3 11,035 507 11 2,096 103 786,198 135,756 5,791,277
56 S. Korea 12,051 +48 277 10,691 1,083 15 235 5 1,094,704 21,353 51,267,244
57 Moldova 11,459 +366 398 +13 6,421 4,640 378 2,840 99 63,328 15,697 4,034,360
58 Ghana 11,118 +262 48 3,979 7,091 4 358 2 245,448 7,908 31,037,593
59 Algeria 10,810 +112 760 +9 7,420 2,630 39 247 17 43,809,098
60 Czechia 9,960 +22 329 7,219 2,412 14 930 31 494,805 46,208 10,708,097
61 Azerbaijan 9,570 +352 115 +2 5,309 4,146 66 944 11 362,654 35,783 10,134,773
62 Guatemala 8,982 +421 351 +17 1,702 6,929 5 502 20 31,427 1,756 17,897,934
63 Morocco 8,692 +82 212 7,696 784 7 236 6 405,898 11,003 36,888,828
64 Cameroon 8,681 212 4,836 3,633 28 327 8 26,508,397
65 Norway 8,628 +8 242 8,138 248 5 1,592 45 277,253 51,161 5,419,225
66 Malaysia 8,445 +43 120 +1 7,311 1,014 4 261 4 618,360 19,118 32,345,191
67 Honduras 8,132 +463 306 +12 844 6,982 13 822 31 21,540 2,177 9,896,444
68 Australia 7,302 +12 102 6,812 388 2 287 4 1,782,651 69,948 25,485,226
69 Finland 7,087 +14 325 6,200 562 2 1,279 59 217,300 39,221 5,540,338
70 Sudan 7,007 +128 447 +14 2,556 4,004 160 10 401 9 43,792,082
71 Nepal 5,335 +273 18 +2 913 4,404 183 0.6 317,870 10,920 29,109,067
72 Senegal 4,996 +145 60 +4 3,228 1,708 23 299 4 59,008 3,529 16,718,552
73 Tajikistan 4,971 +69 50 +1 3,288 1,633 522 5 9,525,785
74 Uzbekistan 4,966 +97 19 3,874 1,073 16 148 0.6 748,555 22,382 33,444,432
75 Ivory Coast 4,848 +164 45 2,397 2,406 184 2 35,935 1,364 26,341,285
76 DRC 4,724 +87 106 +5 595 4,023 53 1 89,398,642
77 Guinea 4,484 +58 25 +1 3,213 1,246 24 342 2 14,407 1,099 13,112,156
78 Djibouti 4,449 +8 41 +3 2,823 1,585 4,506 42 40,855 41,382 987,266
79 Hungary 4,064 +11 559 +4 2,476 1,029 20 421 58 230,139 23,820 9,661,388
80 Luxembourg 4,063 +8 110 3,922 31 6,496 176 106,062 169,578 625,448
81 Haiti 3,941 64 24 3,853 346 6 8,081 709 11,395,599
82 North Macedonia 3,895 +194 179 +8 1,705 2,011 34 1,870 86 42,262 20,285 2,083,378
83 El Salvador 3,603 +122 72 +4 1,738 1,793 126 556 11 120,941 18,650 6,484,695
84 Gabon 3,463 23 1,024 2,416 17 1,558 10 19,517 8,780 2,222,794
85 Kenya 3,457 +152 100 +4 1,221 2,136 7 64 2 112,171 2,089 53,706,004
86 Bulgaria 3,266 +75 172 1,723 1,371 16 470 25 103,077 14,830 6,950,527
87 Ethiopia 3,166 +251 55 +8 495 2,616 39 28 0.5 176,504 1,537 114,802,321
88 Thailand 3,134 +5 58 2,987 89 1 45 0.8 468,175 6,708 69,792,125
89 Greece 3,112 +4 183 1,374 1,555 13 299 18 247,452 23,736 10,425,147
90 Venezuela 2,904 +25 24 +1 487 2,393 1 102 0.8 1,066,791 37,511 28,439,335
91 Bosnia and Herzegovina 2,893 163 2,119 611 4 882 50 75,171 22,906 3,281,645
92 Somalia 2,579 +66 87 +2 559 1,933 2 163 5 15,867,340
93 Mayotte 2,282 +14 28 1,790 464 12 8,376 103 8,800 32,300 272,445
94 Croatia 2,251 +2 107 2,134 10 548 26 69,967 17,039 4,106,292
95 Cuba 2,238 +5 84 1,923 231 5 198 7 131,628 11,621 11,326,915
96 Kyrgyzstan 2,207 +41 27 +1 1,722 458 11 339 4 147,454 22,621 6,518,583
97 CAR 2,057 +13 7 363 1,687 2 426 1 18,921 3,921 4,825,349
98 Maldives 2,013 +10 8 1,217 788 9 3,727 15 28,940 53,588 540,042
99 Estonia 1,973 +3 69 1,705 199 1,487 52 95,000 71,617 1,326,496
100 Sri Lanka 1,884 +4 11 1,252 621 1 88 0.5 84,802 3,961 21,409,146
101 Iceland 1,808 +1 10 1,794 4 5,300 29 63,124 185,039 341,139
102 Mali 1,776 +24 104 +3 1,058 614 88 5 3,483 172 20,216,492
103 Lithuania 1,763 +7 75 +1 1,416 272 17 647 28 360,670 132,420 2,723,683
104 South Sudan 1,693 +23 27 +3 49 1,617 151 2 3,356 300 11,187,215
105 Mauritania 1,682 +110 83 +2 311 1,288 25 362 18 7,654 1,649 4,642,634
106 Costa Rica 1,662 +50 12 743 907 3 326 2 31,763 6,238 5,091,874
107 Slovakia 1,545 +3 28 1,410 107 283 5 196,244 35,945 5,459,526
108 New Zealand 1,504 22 1,482 0 301 4 307,810 61,536 5,002,100
109 Slovenia 1,492 +2 109 1,359 24 718 52 88,463 42,552 2,078,926
110 Nicaragua 1,464 55 953 456 221 8 6,620,637
111 Albania 1,464 +48 36 1,039 389 7 509 13 17,888 6,216 2,877,932
112 Guinea-Bissau 1,460 15 153 1,292 5 743 8 1,500 763 1,965,396
113 Lebanon 1,442 +20 32 +1 868 542 9 211 5 105,264 15,419 6,826,708
114 Zambia 1,357 +36 10 1,104 243 1 74 0.5 28,236 1,538 18,353,872
115 Equatorial Guinea 1,306 12 200 1,094 933 9 8,268 5,905 1,400,166
116 Paraguay 1,261 +7 11 647 603 2 177 2 46,608 6,539 7,128,166
117 Madagascar 1,252 +22 10 362 880 9 45 0.4 15,495 560 27,650,334
118 French Guiana 1,161 +118 2 520 639 6 3,893 7 277 929 298,239
119 Sierra Leone 1,132 +29 51 670 411 142 6 7,968,190
120 Hong Kong 1,110 +1 4 1,061 45 3 148 0.5 241,992 32,291 7,494,079
121 Latvia 1,097 +1 28 +1 845 224 1 581 15 126,054 66,802 1,886,992
122 Tunisia 1,094 +1 49 995 50 93 4 58,770 4,975 11,812,566
123 Niger 980 +2 66 +1 881 33 41 3 6,275 260 24,151,361
124 Cyprus 980 18 807 155 4 812 15 140,126 116,100 1,206,943
125 Jordan 953 +38 9 678 266 5 93 0.9 266,873 26,169 10,198,205
126 Burkina Faso 892 53 799 40 43 3 20,869,969
127 Andorra 853 51 781 21 8 11,041 660 3,750 48,537 77,260
128 Georgia 851 +8 14 +1 702 135 6 213 4 73,893 18,522 3,989,493
129 Chad 848 72 718 58 52 4 16,398,142
130 Uruguay 847 23 784 40 3 244 7 52,862 15,220 3,473,184
131 Congo 728 24 221 483 132 4 5,510,407
132 Cabo Verde 726 +29 6 294 426 1,306 11 1,307 2,352 555,690
133 Diamond Princess 712 13 651 48 4
134 Yemen 705 +73 160 +21 39 506 24 5 120 4 29,789,754
135 San Marino 694 42 520 132 1 20,455 1,238 5,238 154,386 33,928
136 Uganda 694 +8 219 475 15 142,819 3,128 45,653,693
137 Sao Tome and Principe 659 +20 12 176 471 3,010 55 1,453 6,636 218,942
138 Malta 646 +1 9 601 36 1 1,463 20 80,953 183,363 441,490
139 Jamaica 614 +3 10 417 187 2 207 3 15,850 5,354 2,960,575
140 Channel Islands 565 48 512 5 3,251 276 10,255 59,009 173,786
141 Mozambique 553 +44 2 151 400 18 0.06 18,061 579 31,204,265
142 Rwanda 541 +31 2 332 207 42 0.2 87,656 6,777 12,934,032
143 Togo 530 +5 13 291 226 1 64 2 25,401 3,072 8,267,878
144 Malawi 529 +48 5 +1 66 458 4 28 0.3 6,690 350 19,101,665
145 Tanzania 509 21 183 305 7 9 0.4 59,634,349
146 Palestine 489 3 415 71 96 0.6 44,876 8,808 5,094,798
147 Réunion 489 +1 1 460 28 2 546 1 17,200 19,218 895,010
148 Eswatini 486 +14 3 247 236 5 419 3 6,551 5,649 1,159,577
149 Liberia 446 +25 32 214 200 88 6 5,051,032
150 Taiwan 443 7 431 5 19 0.3 73,751 3,097 23,814,858
151 Libya 418 +9 8 +2 62 348 61 1 12,867 1,874 6,866,565
152 Benin 412 +24 6 +1 222 184 2 34 0.5 45,758 3,780 12,104,967
153 Zimbabwe 356 +13 4 54 298 24 0.3 52,905 3,562 14,851,867
154 Mauritius 337 10 325 2 265 8 137,789 108,352 1,271,674
155 Isle of Man 336 24 312 0 3,952 282 5,484 64,509 85,012
156 Vietnam 334 +1 323 11 1 3 275,000 2,826 97,296,384
157 Montenegro 324 9 315 0 516 14 13,186 20,995 628,063
158 Myanmar 261 6 167 88 5 0.1 45,926 844 54,392,661
159 Martinique 202 14 98 90 538 37 375,278
160 Mongolia 197 95 102 11 60 17,605 5,375 3,275,549
161 Suriname 196 +9 3 9 184 2 334 5 1,165 1,987 586,379
162 Cayman Islands 187 1 115 71 2,847 15 17,227 262,271 65,684
163 Faeroe Islands 187 187 0 3,828 10,977 224,685 48,855
164 Comoros 176 +13 2 114 60 203 2 868,587
165 Gibraltar 176 173 3 5,224 10,091 299,516 33,691
166 Guadeloupe 171 14 157 0 427 35 5,691 14,223 400,121
167 Syria 170 +6 6 71 93 10 0.3 17,476,694
168 Guyana 159 12 95 52 1 202 15 1,927 2,450 786,377
169 Bermuda 142 +1 9 127 6 2 2,280 144 8,430 135,339 62,288
170 Brunei 141 2 138 1 1 322 5 24,131 55,185 437,276
171 Angola 138 +8 6 +1 61 71 1 4 0.2 10,000 305 32,804,751
172 Cambodia 126 125 1 1 8 26,530 1,588 16,707,229
173 Trinidad and Tobago 117 8 109 0 84 6 3,876 2,770 1,399,283
174 Bahamas 103 11 68 24 1 262 28 2,261 5,752 393,062
175 Aruba 101 3 98 0 946 28 2,220 20,797 106,745
176 Monaco 99 4 93 2 2,524 102 16,200 412,960 39,229
177 Barbados 96 7 83 6 1 334 24 6,449 22,442 287,359
178 Burundi 85 1 45 39 7 0.08 382 32 11,869,738
179 Liechtenstein 82 1 55 26 2,151 26 900 23,608 38,123
180 Sint Maarten 77 15 61 1 1 1,797 350 471 10,991 42,852
181 Eritrea 65 +24 39 26 18 3,543,931
182 Bhutan 62 20 42 80 20,612 26,728 771,190
183 Botswana 60 +12 1 24 35 1 26 0.4 26,800 11,409 2,349,057
184 French Polynesia 60 60 0 214 4,262 15,176 280,832
185 Macao 45 45 0 69 648,887
186 Saint Martin 42 3 36 3 1 1,087 78 685 17,732 38,631
187 Namibia 32 +1 17 15 1 13 5,682 2,238 2,538,466
188 Gambia 28 1 24 3 12 0.4 1,970 817 2,412,698
189 St. Vincent Grenadines 27 25 2 243 643 5,797 110,924
190 Antigua and Barbuda 26 3 20 3 1 266 31 489 4,995 97,890
191 Timor-Leste 24 24 0 18 1,568 1,190 1,317,101
192 Grenada 23 22 1 1 204 4,130 36,711 112,499
193 Curaçao 22 1 15 6 134 6 1,080 6,583 164,062
194 New Caledonia 21 20 1 74 7,582 26,569 285,365
195 Belize 20 2 16 2 50 5 1,776 4,471 397,245
196 Laos 19 19 0 3 9,703 1,335 7,270,167
197 Saint Lucia 19 18 1 103 1,264 6,885 183,588
198 Dominica 18 16 2 250 534 7,419 71,978
199 Fiji 18 18 0 20 2,431 2,713 896,138
200 Saint Kitts and Nevis 15 15 0 282 417 7,841 53,181
201 Falkland Islands 13 13 0 3,742 671 193,149 3,474
202 Greenland 13 13 0 229 2,511 44,234 56,766
203 Turks and Caicos 12 1 11 0 310 26 192 4,962 38,691
204 Vatican City 12 12 0 14,981 801
205 Montserrat 11 1 10 0 2,204 200 61 12,220 4,992
206 Seychelles 11 11 0 112 98,319
207 MS Zaandam 9 2 7
208 Western Sahara 9 1 6 2 15 2 596,509
209 British Virgin Islands 8 1 7 0 265 33 212 7,015 30,222
210 Papua New Guinea 8 8 0 0.9 5,281 591 8,937,965
211 Caribbean Netherlands 7 7 0 267 424 16,176 26,211
212 St. Barth 6 6 0 608 152 15,391 9,876
213 Lesotho 4 2 2 2 1,515 707 2,141,440
214 Anguilla 3 3 0 200 41 2,734 14,997
215 Saint Pierre Miquelon 1 1 0 173 5,795
Total: 7,855,400 +128,307 431,728 +4,039 4,020,473 3,403,199 54,073 1,007.8 55.4

 

 

 

 

BẢNG ĐỐI CHIẾU TÊN VIỆT CỦA CÁC NƯỚC

 

Afghanistan: A Phú Hãn

Argentina: Á Căn Đình

Australia: Úc, Úc Đại Lợi

Austria: Áo

Bangladesh: Đông Hồi

Belarus: Bạch Nga

Belgium: Bỉ, Bỉ Lợi Thì

Brazil: Ba Tây

Cambodia: Cao Miên, Cam-Pu-Chia

Canada: Gia Nã Đại

Chile: Chí Lợi

China: Trung Quốc, Trung Hoa, Trung Cộng

Denmark: Đan Mạch

Egypt: Ai Cập

Finland: Phần Lan

France: Pháp

Germany: Đức

Greece: Hi Lạp

Hongkong: Hương Cảng

Hungary: Hung Gia Lợi

Iceland: Băng quốc

India: Ấn Độ

Indonesia: Nam Dương

Iran: Ba Tư

Ireland: Ái Nhĩ Lan

Isreal: Do Thái

Italy: Ý, Ý Đại Lợi

Japan: Nhật, Nhật Bản

Lebanon: Li-Băng

Luxembourg: Lục Xâm Bảo

Malaysia: Mã Lai

Marocco: Ma Rốc

Mexico: Mễ, Mễ Tây Cơ

Mongolia: Mông Cổ

Netherland: Hòa Lan, Hà Lan

New Zealand: Tân Tây Lan

Norway: Na Uy

Pakistan: Hồi quốc

Poland: Ba Lan

Philippines: Phi Luật Tân

Portugal: Bồ Đào Nha

Romania: Lỗ Ma Ni

Russia: Nga, Nga La Tư

Singapore: Tân Gia Ba

South Africa: Nam Phi

South Korea: Nam Hàn, Đại Hàn, Hàn quốc

Spain: Tây Ban Nha

Sri Lanka: Tích Lan

Sweden: Thụy Điển

Switzerland: Thụy Sĩ

Taiwan: Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc

Thailand: Thái, Thái Lan

Turkey: Thố Nghĩ Kỳ

UAE: Á-rập Liên Kết

UK (United Kingdom): Vương quốc Anh

Ukraine: Ô Khắc Lan

USA: Mỹ, Hoa Kỳ, Hiệp Chúng Quốc

 

PHÚC TRÌNH CORONA TẠI MỸ THEO TIỂU BANG:

Search:

USA
State
Total
Cases
New
Cases
Total
Deaths
New
Deaths
Active
Cases
Tot Cases/
1M pop
Deaths/
1M pop
Total
Tests
Tests/
1M pop
Source Projections
USA Total 2,142,159 +25,237 117,526 +701 1,172,154 6,472 355 24,321,803 73,479    
New York 403,809 +895 30,874 +50 287,178 20,758 1,587 2,872,355 147,652 [view by county] [1] [2] [3] [4] [projections]
New Jersey 169,237 +391 12,696 +95 125,543 19,054 1,429 1,078,215 121,391 [view by county] [1] [projections]
California 150,248 +3,116 5,061 +73 104,959 3,803 128 2,724,393 68,951 [view by county] [1] [projections]
Illinois 131,871 +673 6,289 +29 42,029 10,407 496 1,168,945 92,248 [1] [2] [3] [4] [projections]
Massachusetts 105,395 +336 7,576 +38 13,198 15,291 1,099 756,319 109,731 [1] [projections]
Texas 87,903 +2,262 1,989 +23 29,379 3,032 69 1,442,950 49,764 [view by county] [1] [2] [projections]
Pennsylvania 82,991 +409 6,279 +31 20,640 6,483 490 589,532 46,050 [view by county] [1] [projections]
Florida 73,596 +2,625 2,928 +47 56,881 3,427 136 1,371,401 63,852 [view by county] [1] [projections]
Michigan 65,836 +164 6,013 +23 14,859 6,592 602 941,324 94,256 [1] [2] [3] [4] [projections]
Maryland 61,305 +692 2,926 +26 53,843 10,140 484 483,826 80,028 [1] [projections]
Georgia 56,801 +1,018 2,446 +28 52,909 5,350 230 713,085 67,162 [1] [projections]
Virginia 53,869 +658 1,541 +7 45,197 6,311 181 509,386 59,678 [1] [2] [projections]
Louisiana 46,283 +1,288 3,009 +7 9,370 9,956 647 479,534 103,152 [view by county] [1] [projections]
Connecticut 44,994 +305 4,186 +27 32,212 12,620 1,174 342,338 96,020 [1] [projections]
North Carolina 42,844 +1,428 1,127 +6 18,064 4,085 107 611,690 58,322 [1] [2] [3] [4] [projections]
Ohio 40,848 +368 2,554 +40 29,741 3,495 218 535,943 45,850 [view by county] [1] [2] [3] [projections]
Indiana 39,543 +397 2,413 +17 8,897 5,874 358 340,637 50,598 [1] [2] [projections]
Arizona 34,458 +1,540 1,183 +39 33,101 4,734 163 456,915 62,774 [1] [projections]
Minnesota 30,172 +377 1,314 +9 3,238 5,350 233 407,992 72,344 [1] [2] [projections]
Tennessee 29,541 +415 472 +4 9,338 4,326 69 601,161 88,028 [1] [2] [3] [projections]
Colorado 29,017 +195 1,598 +3 24,890 5,039 277 242,034 42,029 [1] [projections]
Washington 26,324 +237 1,217 +15 16,536 3,457 160 450,156 59,115 [view by county] [1] [projections]
Alabama 24,601 +891 773 +4 10,320 5,017 158 292,872 59,731 [1] [projections]
Iowa 23,717 +367 650 +6 8,768 7,517 206 217,645 68,983 [1] [2] [projections]
Wisconsin 22,518 +272 691 +2 5,596 3,867 119 410,917 70,575 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [projections]
Mississippi 19,348 +257 889 +8 5,103 6,501 299 297,587 99,991 [1] [2] [projections]
South Carolina 17,955 +785 599 +6 8,674 3,487 116 278,883 54,166 [1] [2] [projections]
Nebraska 16,633 +120 216 6,538 8,598 112 136,277 70,449 [1] [2] [projections]
Missouri 16,193 +52 890 +3 11,658 2,638 145 303,384 49,432 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [projections]
Rhode Island 15,947 833 13,679 15,053 786 191,518 180,786 [1] [projections]
Utah 13,981 +404 139 5,907 4,361 43 258,786 80,720 [1] [projections]
Kentucky 12,445 +279 499 +2 8,537 2,786 112 322,900 72,275 [1] [2] [projections]
Arkansas 12,095 +548 177 +1 4,055 4,008 59 193,794 64,217 [1] [2] [projections]
Kansas 11,124 245 4,874 3,818 84 129,152 44,332 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [projections]
Nevada 10,946 +268 463 +1 2,455 3,554 150 235,500 76,457 [1] [2] [projections]
Delaware 10,229 +56 419 +5 3,694 10,505 430 80,099 82,257 [1] [projections]
District Of Columbia 9,709 +55 511 +5 8,055 13,757 724 63,036 89,318 [1] [projections]
New Mexico 9,621 +95 431 +5 5,118 4,588 206 258,994 123,517 [1] [2] [projections]
Oklahoma 8,073 +225 359 1,219 2,040 91 252,624 63,843 [1] [2] [projections]
South Dakota 5,833 +91 75 +1 1,185 6,594 85 63,005 71,220 [1] [projections]
Oregon 5,535 +158 174 +1 2,965 1,312 41 166,189 39,402 [1] [2] [projections]
New Hampshire 5,299 +48 318 +3 1,076 3,897 234 112,052 82,409 [1] [projections]
Idaho 3,353 87 490 1,876 49 62,328 34,877 [1] [2] [projections]
North Dakota 3,058 +42 74 354 4,013 97 85,873 112,685 [1] [projections]
Maine 2,757 +36 100 505 2,051 74 73,049 54,343 [1] [2] [projections]
West Virginia 2,274 +25 88 615 1,269 49 129,724 72,385 [1] [projections]
Vermont 1,125 +6 55 163 1,803 88 48,634 77,940 [1] [projections]
Wyoming 1,050 +23 18 218 1,814 31 31,684 54,745 [1] [2] [projections]
Hawaii 723 +17 17 78 511 12 68,738 48,548 [1] [2] [projections]
Alaska 654 +29 12 239 894 16 70,880 96,891 [1] [projections]
Montana 588 +15 18 60 550 17 58,004 54,271 [1] [2] [3] [projections]
Guam 183 5 10 8,536 [1]
Northern Mariana Islands 30 2 9 7,936 [1]
Puerto Rico 5,690 +154 146 4,694 1,680 43 13,022 3,845 [1] [2] [3]
United States Virgin Islands 72 6 2 2,363 [1]
Veteran Affairs 16,965 +100 1,431 +9 1,700 235,324 [1] [2] [3]
US Military 11,439 36 4,594 [1] [2]
Federal Prisons 6,889 +30 83 +2 1,559 [1]
Navajo Nation 6,470 303 5,237 40,314 [1]
Grand Princess Ship 103 3 100 [1]
Wuhan Repatriated 3 3 3
Diamond Princess Ship 46 46 46
Total: 2,142,159 +25,237 117,526 +701 1,172,154 6,472 355 24,321,803 73,479    

 

PHÚC TRÌNH CORONA TẠI CANADA THEO TỈNH BANG:

 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html#a1

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here