Cập nhật mỗi ngày khoảng 8 giờ tối (NY).

Bảng đầy đủ chi tiết với 201 quốc gia + vùng lãnh thổ, cùng các nước Mỹ, Canada

Xin bấm vào đây để xem trên

https://LangVanOnline.com

 

 

Giải thích các chữ ở đầu bảng bên dưới:

Country/Other: Quốc gia/Nơi

Total Cases: Tổng số người bị nhiễm siêu vi trùng Corona

New Cases: Ca mới (tăng trong 24 giờ)

Total Death: Tổng số tử vong

New Death: Mới chết (tăng trong 24 giờ)

Total Recovered: Tổng số người được chữa khỏi

Active Cases: Số người đang bệnh

Serious, Critical: Số bệnh nhân trong tình tạng trầm trọng, nguy kich

Tot Cases / 1M pop: Tỉ số người bị bệnh tính trên mẫu số 1 triệu người

Death/IM pop: tỉ số chết tính trên 1 triệu người

Total: Tổng số người đã được xét nghiệm

Test/IM pop: Tỉ số xét nghiệm tính trên 1 triệu người

 

# Country,
Other
Total
Cases
New
Cases
Total
Deaths
New
Deaths
Total
Recovered
Active
Cases
Serious,
Critical
Tot Cases/
1M pop
Deaths/
1M pop
Total
Tests
Tests/
1M pop
Population
World 7,984,430 +123 435,177 +1 4,104,373 3,444,880 54,122 1,024 55.8
1 USA 2,162,144 117,853 867,849 1,176,442 16,704 6,534 356 24,790,931 74,916 330,917,584
2 Brazil 867,882 43,389 437,512 386,981 8,318 4,084 204 1,499,041 7,055 212,492,226
3 Russia 528,964 6,948 280,050 241,966 2,300 3,625 48 14,880,172 101,967 145,931,893
4 India 333,008 9,520 169,689 153,799 8,944 241 7 5,658,614 4,102 1,379,381,861
5 UK 295,889 41,698 N/A N/A 392 4,360 614 6,772,602 99,787 67,870,494
6 Spain 291,008 27,136 N/A N/A 617 6,224 580 4,465,338 95,507 46,754,035
7 Italy 236,989 34,345 176,370 26,274 209 3,919 568 4,620,718 76,419 60,465,391
8 Peru 229,736 6,688 115,579 107,469 1,113 6,972 203 1,360,839 41,300 32,949,791
9 Germany 187,671 8,870 172,200 6,601 447 2,240 106 4,694,147 56,034 83,772,567
10 Iran 187,427 8,837 148,674 29,916 2,781 2,233 105 1,244,074 14,821 83,941,948
11 Turkey 178,239 4,807 151,417 22,015 717 2,114 57 2,632,171 31,225 84,296,986
12 Chile 174,293 3,323 143,704 27,266 1,715 9,121 174 840,150 43,967 19,108,779
13 France 157,220 29,407 72,859 54,954 869 2,409 451 1,384,633 21,215 65,267,451
14 Mexico 142,690 16,872 104,975 20,843 378 1,107 131 401,755 3,118 128,870,121
15 Pakistan 139,230 2,632 51,735 84,863 111 631 12 868,565 3,936 220,673,722
16 Saudi Arabia 127,541 972 84,720 41,849 1,855 3,666 28 1,106,398 31,805 34,787,354
17 Canada 98,787 8,146 60,272 30,369 1,937 2,618 216 2,152,700 57,060 37,727,154
18 Bangladesh 87,520 1,171 18,730 67,619 1 532 7 504,465 3,065 164,613,988
19 China 83,181 +49 4,634 78,370 177 58 3 1,439,323,776
20 Qatar 79,602 73 56,898 22,631 231 28,350 26 290,714 103,538 2,807,805
21 South Africa 70,038 1,480 38,531 30,027 208 1,182 25 1,121,958 18,929 59,273,292
22 Belgium 60,029 9,655 16,589 33,785 82 5,181 833 1,024,302 88,398 11,587,452
23 Belarus 53,973 308 30,103 23,562 92 5,712 33 733,788 77,654 9,449,449
24 Sweden 51,614 4,874 N/A N/A 272 5,112 483 325,000 32,189 10,096,493
25 Colombia 50,939 1,667 19,822 29,450 335 1,002 33 495,024 9,733 50,857,772
26 Netherlands 48,783 6,059 N/A N/A 77 2,847 354 455,067 26,560 17,133,281
27 Ecuador 46,751 3,896 23,064 19,791 230 2,652 221 134,141 7,609 17,630,006
28 Egypt 44,598 1,575 11,931 31,092 41 436 15 135,000 1,320 102,236,605
29 UAE 42,294 289 27,462 14,543 1 4,279 29 2,626,000 265,661 9,884,778
30 Singapore 40,604 26 29,589 10,989 2 6,943 4 488,695 83,562 5,848,278
31 Indonesia 38,277 2,134 14,531 21,612 140 8 514,287 1,881 273,389,783
32 Portugal 36,690 1,517 22,669 12,504 73 3,598 149 975,737 95,680 10,197,880
33 Kuwait 35,920 296 26,759 8,865 171 8,417 69 334,612 78,409 4,267,508
34 Argentina 31,577 833 9,564 21,180 274 699 18 234,370 5,188 45,176,887
35 Ukraine 31,154 889 14,082 16,183 314 712 20 489,334 11,186 43,743,705
36 Switzerland 31,117 1,938 28,800 379 15 3,597 224 458,933 53,045 8,651,801
37 Poland 29,392 1,247 14,226 13,919 83 777 33 1,188,742 31,408 37,848,281
38 Philippines 25,930 1,088 5,954 18,888 82 237 10 506,626 4,626 109,511,495
39 Ireland 25,303 1,706 22,698 899 28 5,127 346 367,780 74,522 4,935,217
40 Afghanistan 24,766 471 4,725 19,570 19 637 12 55,981 1,440 38,882,182
41 Oman 23,481 104 8,454 14,923 100 4,604 20 139,760 27,406 5,099,579
42 Dominican Republic 22,962 592 13,320 9,050 124 2,118 55 107,175 9,884 10,842,908
43 Romania 21,999 1,410 15,719 4,870 165 1,143 73 560,596 29,133 19,242,506
44 Panama 21,418 437 13,766 7,215 102 4,968 101 91,637 21,254 4,311,439
45 Iraq 20,209 607 8,121 11,481 128 503 15 369,870 9,206 40,175,006
46 Israel 19,055 300 15,375 3,380 34 2,072 33 747,956 81,321 9,197,590
47 Bahrain 18,227 42 12,818 5,367 18 10,734 25 418,413 246,407 1,698,055
48 Bolivia 17,842 585 2,768 14,489 71 1,529 50 46,069 3,949 11,665,397
49 Japan 17,429 925 15,643 861 73 138 7 338,758 2,678 126,491,679
50 Austria 17,109 677 16,059 373 12 1,900 75 524,840 58,289 9,004,150
51 Armenia 16,667 269 6,214 10,184 10 5,625 91 82,324 27,784 2,963,012
52 Nigeria 16,085 420 5,220 10,445 7 78 2 92,924 451 205,864,208
53 Kazakhstan 14,496 77 9,188 5,231 77 772 4 1,135,407 60,503 18,766,151
54 Serbia 12,310 254 11,511 545 15 1,409 29 302,928 34,665 8,738,737
55 Denmark 12,193 597 11,068 528 11 2,105 103 799,876 138,116 5,791,333
56 S. Korea 12,085 277 10,718 1,090 15 236 5 1,100,328 21,463 51,267,364
57 Ghana 11,964 54 4,258 7,652 4 385 2 254,331 8,194 31,039,368
58 Moldova 11,740 406 6,623 4,711 378 2,910 101 63,328 15,697 4,034,335
59 Algeria 10,919 767 7,606 2,546 39 249 18 43,811,264
60 Czechia 10,024 329 7,226 2,469 14 936 31 496,417 46,359 10,708,151
61 Azerbaijan 9,957 119 5,583 4,255 66 982 12 362,654 35,782 10,135,023
62 Guatemala 9,491 367 1,804 7,320 5 530 21 31,427 1,756 17,898,840
63 Morocco 8,793 212 7,765 816 7 238 6 422,520 11,454 36,890,023
64 Cameroon 8,681 212 4,836 3,633 28 327 8 26,510,208
65 Norway 8,631 242 8,138 251 5 1,593 45 277,253 51,160 5,419,340
66 Honduras 8,455 310 894 7,251 13 854 31 21,540 2,176 9,896,875
67 Malaysia 8,453 121 7,346 986 4 261 4 618,360 19,117 32,346,324
68 Australia 7,320 102 6,838 380 3 287 4 1,812,353 71,112 25,486,034
69 Sudan 7,220 459 2,610 4,151 165 10 401 9 43,794,886
70 Finland 7,104 326 6,200 578 1 1,282 59 219,500 39,618 5,540,362
71 Nepal 5,760 19 974 4,767 198 0.7 344,098 11,820 29,110,501
72 Senegal 5,090 60 3,344 1,686 23 304 4 59,008 3,529 16,719,762
73 Ivory Coast 5,084 45 2,505 2,534 193 2 36,783 1,396 26,343,075
74 Uzbekistan 5,080 19 3,943 1,118 16 152 0.6 748,555 22,381 33,445,758
75 Tajikistan 5,035 50 3,409 1,576 529 5 9,526,372
76 DRC 4,778 107 600 4,071 53 1 89,406,115
77 Guinea 4,532 25 3,234 1,273 24 346 2 14,407 1,099 13,113,133
78 Djibouti 4,465 43 2,950 1,472 4,522 44 40,855 41,380 987,305
79 Haiti 4,165 70 24 4,071 365 6 8,488 745 11,395,978
80 Luxembourg 4,070 110 3,929 31 6,507 176 106,604 170,437 625,476
81 Hungary 4,069 562 2,482 1,025 20 421 58 233,742 24,194 9,661,322
82 North Macedonia 4,057 188 1,710 2,159 34 1,947 90 43,040 20,659 2,083,377
83 El Salvador 3,720 72 1,837 1,811 137 574 11 123,360 19,023 6,484,784
84 Kenya 3,594 103 1,253 2,238 7 67 2 112,171 2,088 53,709,247
85 Gabon 3,463 23 1,024 2,416 17 1,558 10 19,517 8,780 2,222,938
86 Ethiopia 3,345 57 545 2,743 30 29 0.5 181,349 1,580 114,810,125
87 Bulgaria 3,290 174 1,730 1,386 15 473 25 104,486 15,033 6,950,385
88 Thailand 3,135 58 2,987 90 1 45 0.8 468,175 6,708 69,792,603
89 Greece 3,121 183 1,374 1,564 13 299 18 250,923 24,069 10,425,009
90 Venezuela 2,978 +74 25 +1 835 2,118 4 105 0.9 1,078,092 37,909 28,439,116
91 Bosnia and Herzegovina 2,893 163 2,119 611 4 882 50 75,171 22,907 3,281,589
92 Somalia 2,618 88 577 1,953 2 165 6 15,868,557
93 Mayotte 2,298 29 1,790 479 12 8,434 106 8,800 32,298 272,463
94 Kyrgyzstan 2,285 27 1,791 467 11 351 4 150,612 23,104 6,518,877
95 Croatia 2,252 107 2,134 11 548 26 70,110 17,074 4,106,223
96 Cuba 2,248 84 1,948 216 5 198 7 133,763 11,809 11,326,896
97 CAR 2,057 7 363 1,687 2 426 1 18,921 3,921 4,825,579
98 Maldives 2,035 8 1,311 716 9 3,768 15 28,940 53,586 540,068
99 Estonia 1,973 69 1,705 199 1,487 52 95,997 72,369 1,326,498
100 Sri Lanka 1,889 11 1,287 591 1 88 0.5 85,967 4,015 21,409,391
101 Iceland 1,810 10 1,796 4 5,306 29 63,184 185,212 341,145
102 Mali 1,809 104 1,088 617 89 5 3,483 172 20,218,092
103 Mauritania 1,783 87 332 1,364 25 384 19 13,842 2,981 4,642,969
104 Lithuania 1,768 75 1,427 266 17 649 28 363,528 133,474 2,723,580
105 Costa Rica 1,715 12 752 951 3 337 2 32,262 6,336 5,092,001
106 South Sudan 1,693 27 49 1,617 151 2 3,356 300 11,187,573
107 Slovakia 1,548 28 1,410 110 284 5 196,723 36,033 5,459,533
108 Albania 1,521 36 1,044 441 7 529 13 18,250 6,341 2,877,924
109 New Zealand 1,504 22 1,482 0 301 4 310,297 62,033 5,002,100
110 Slovenia 1,495 109 1,359 27 719 52 88,754 42,692 2,078,926
111 Nicaragua 1,464 55 953 456 221 8 6,620,852
112 Guinea-Bissau 1,460 15 153 1,292 5 743 8 1,500 763 1,965,523
113 Lebanon 1,446 32 868 546 8 212 5 106,149 15,549 6,826,625
114 Zambia 1,358 11 1,122 225 1 74 0.6 44,126 2,404 18,355,284
115 Equatorial Guinea 1,306 12 200 1,094 933 9 8,268 5,904 1,400,292
116 Paraguay 1,289 11 650 628 2 181 2 48,081 6,745 7,128,405
117 Madagascar 1,272 10 367 895 9 46 0.4 15,756 570 27,652,285
118 French Guiana 1,255 3 534 718 6 4,208 10 277 929 298,260
119 Sierra Leone 1,169 51 680 438 147 6 7,968,634
120 Hong Kong 1,110 4 1,067 39 3 148 0.5 241,992 32,290 7,494,245
121 Latvia 1,097 28 845 224 1 581 15 127,450 67,543 1,886,936
122 Tunisia 1,096 49 998 49 93 4 59,887 5,070 11,812,904
123 Niger 980 66 885 29 41 3 6,289 260 24,153,770
124 Cyprus 980 18 807 155 4 812 15 140,126 116,098 1,206,967
125 Jordan 961 9 682 270 3 94 0.9 275,480 27,012 10,198,481
126 Burkina Faso 894 53 799 42 43 3 20,871,541
127 Georgia 864 14 703 147 6 217 4 75,918 19,030 3,989,472
128 Andorra 853 51 781 21 8 11,041 660 3,750 48,537 77,260
129 Chad 850 73 720 57 52 4 16,399,435
130 Uruguay 848 23 788 37 3 244 7 53,265 15,336 3,473,217
131 Cabo Verde 750 6 301 443 1,350 11 1,307 2,352 555,707
132 Yemen 728 164 53 511 24 6 120 4 29,791,553
133 Congo 728 24 221 483 132 4 5,510,779
134 Diamond Princess 712 13 651 48 4
135 Uganda 696 240 456 15 145,768 3,193 45,657,659
136 San Marino 694 42 520 132 1 20,455 1,238 5,238 154,386 33,928
137 Sao Tome and Principe 661 12 177 472 3,019 55 1,462 6,677 218,953
138 Malta 649 9 603 37 1 1,470 20 82,263 186,329 441,493
139 Jamaica 615 10 420 185 2 208 3 16,347 5,521 2,960,610
140 Mozambique 583 3 151 429 19 0.10 18,620 597 31,206,667
141 Rwanda 582 2 332 248 45 0.2 91,151 7,047 12,934,912
142 Channel Islands 565 48 512 5 3,251 276 10,255 59,008 173,790
143 Malawi 547 6 69 472 4 29 0.3 8,351 437 19,103,020
144 Togo 530 13 291 226 1 64 2 25,401 3,072 8,268,410
145 Tanzania 509 21 183 305 7 9 0.4 59,639,016
146 Réunion 495 1 460 34 2 553 1 17,200 19,217 895,028
147 Palestine 492 3 415 74 97 0.6 44,876 8,808 5,095,122
148 Eswatini 490 4 249 237 5 423 3 6,551 5,649 1,159,610
149 Liberia 458 32 219 207 91 6 5,051,358
150 Libya 454 10 63 381 66 1 12,867 1,874 6,866,820
151 Taiwan 443 7 431 5 19 0.3 73,751 3,097 23,814,975
152 Benin 442 6 228 208 2 37 0.5 45,918 3,793 12,105,838
153 Zimbabwe 383 4 54 325 26 0.3 52,905 3,562 14,852,459
154 Mauritius 337 10 325 2 265 8 137,789 108,352 1,271,680
155 Isle of Man 336 24 312 0 3,952 282 5,484 64,508 85,013
156 Vietnam 334 323 11 1 3 275,000 2,826 97,298,775
157 Montenegro 325 9 315 1 517 14 13,186 20,995 628,063
158 Myanmar 261 6 167 88 5 0.1 49,729 914 54,393,656
159 Suriname 208 3 9 196 2 355 5 1,165 1,987 586,393
160 Martinique 202 14 98 90 538 37 375,277
161 Mongolia 197 98 99 11 60 17,899 5,464 3,275,693
162 Cayman Islands 187 1 115 71 2,847 15 17,227 262,263 65,686
163 Faeroe Islands 187 187 0 3,828 11,002 225,197 48,855
164 Syria 177 6 74 97 10 0.3 17,477,859
165 Comoros 176 2 114 60 203 2 868,638
166 Gibraltar 176 173 3 5,224 10,104 299,902 33,691
167 Guadeloupe 171 14 157 0 427 35 5,691 14,223 400,121
168 Guyana 159 12 99 48 1 202 15 1,959 2,491 786,388
169 Bermuda 142 9 127 6 2 2,280 144 8,430 135,341 62,287
170 Brunei 141 2 138 1 1 322 5 24,131 55,183 437,287
171 Angola 140 6 61 73 1 4 0.2 10,000 305 32,807,558
172 Cambodia 128 125 3 1 8 27,274 1,632 16,707,861
173 Trinidad and Tobago 123 8 109 6 88 6 3,995 2,855 1,399,295
174 Bahamas 103 11 68 24 1 262 28 2,261 5,752 393,072
175 Aruba 101 3 98 0 946 28 2,220 20,797 106,747
176 Monaco 99 4 93 2 2,524 102 16,200 412,949 39,230
177 Barbados 96 7 83 6 1 334 24 6,558 22,822 287,360
178 Eritrea 96 39 57 27 3,544,066
179 Burundi 85 1 45 39 7 0.08 382 32 11,870,710
180 Liechtenstein 82 1 55 26 2,151 26 900 23,608 38,123
181 Sint Maarten 77 15 61 1 1 1,797 350 471 10,991 42,853
182 Bhutan 66 21 45 86 20,731 26,881 771,213
183 Botswana 60 1 24 35 1 26 0.4 26,800 11,408 2,349,187
184 French Polynesia 60 60 0 214 4,262 15,176 280,837
185 Macao 45 45 0 69 648,911
186 Saint Martin 42 3 36 3 1 1,087 78 685 17,731 38,633
187 Namibia 32 17 15 1 13 5,682 2,238 2,538,592
188 Gambia 28 1 24 3 12 0.4 1,970 816 2,412,884
189 St. Vincent Grenadines 27 25 2 243 643 5,797 110,925
190 Antigua and Barbuda 26 3 20 3 1 266 31 489 4,995 97,892
191 Timor-Leste 24 24 0 18 1,568 1,190 1,317,170
192 Grenada 23 22 1 1 204 4,130 36,711 112,500
193 Curaçao 22 1 15 6 134 6 1,080 6,583 164,064
194 New Caledonia 21 20 1 74 7,582 26,569 285,372
195 Belize 20 2 16 2 50 5 1,776 4,471 397,265
196 Laos 19 19 0 3 10,146 1,396 7,270,456
197 Saint Lucia 19 18 1 103 1,264 6,885 183,591
198 Dominica 18 16 2 250 534 7,419 71,978
199 Fiji 18 18 0 20 2,431 2,713 896,156
200 Saint Kitts and Nevis 15 15 0 282 417 7,841 53,182
201 Falkland Islands 13 13 0 3,742 671 193,149 3,474
202 Greenland 13 13 0 229 2,511 44,234 56,766
203 Turks and Caicos 12 1 11 0 310 26 245 6,332 38,692
204 Vatican City 12 12 0 14,981 801
205 Montserrat 11 1 10 0 2,204 200 61 12,220 4,992
206 Seychelles 11 11 0 112 98,320
207 MS Zaandam 9 2 7
208 Western Sahara 9 1 8 0 15 2 596,549
209 British Virgin Islands 8 1 7 0 265 33 212 7,015 30,222
210 Papua New Guinea 8 8 0 0.9 5,281 591 8,938,429
211 Caribbean Netherlands 7 7 0 267 424 16,176 26,212
212 St. Barth 6 6 0 608 152 15,391 9,876
213 Lesotho 4 2 2 2 1,515 707 2,141,487
214 Anguilla 3 3 0 200 93 6,201 14,997
215 Saint Pierre Miquelon 1 1 0 173 5,795
Total: 7,984,430 +123 435,177 +1 4,104,373 3,444,880 54,122 1,024.3 55.8

 

 

 

BẢNG ĐỐI CHIẾU TÊN VIỆT CỦA CÁC NƯỚC

 

Afghanistan: A Phú Hãn

Argentina: Á Căn Đình

Australia: Úc, Úc Đại Lợi

Austria: Áo

Bangladesh: Đông Hồi

Belarus: Bạch Nga

Belgium: Bỉ, Bỉ Lợi Thì

Brazil: Ba Tây

Cambodia: Cao Miên, Cam-Pu-Chia

Canada: Gia Nã Đại

Chile: Chí Lợi

China: Trung Quốc, Trung Hoa, Trung Cộng

Denmark: Đan Mạch

Egypt: Ai Cập

Finland: Phần Lan

France: Pháp

Germany: Đức

Greece: Hi Lạp

Hongkong: Hương Cảng

Hungary: Hung Gia Lợi

Iceland: Băng quốc

India: Ấn Độ

Indonesia: Nam Dương

Iran: Ba Tư

Ireland: Ái Nhĩ Lan

Isreal: Do Thái

Italy: Ý, Ý Đại Lợi

Japan: Nhật, Nhật Bản

Lebanon: Li-Băng

Luxembourg: Lục Xâm Bảo

Malaysia: Mã Lai

Marocco: Ma Rốc

Mexico: Mễ, Mễ Tây Cơ

Mongolia: Mông Cổ

Netherland: Hòa Lan, Hà Lan

New Zealand: Tân Tây Lan

Norway: Na Uy

Pakistan: Hồi quốc

Poland: Ba Lan

Philippines: Phi Luật Tân

Portugal: Bồ Đào Nha

Romania: Lỗ Ma Ni

Russia: Nga, Nga La Tư

Singapore: Tân Gia Ba

South Africa: Nam Phi

South Korea: Nam Hàn, Đại Hàn, Hàn quốc

Spain: Tây Ban Nha

Sri Lanka: Tích Lan

Sweden: Thụy Điển

Switzerland: Thụy Sĩ

Taiwan: Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc

Thailand: Thái, Thái Lan

Turkey: Thố Nghĩ Kỳ

UAE: Á-rập Liên Kết

UK (United Kingdom): Vương quốc Anh

Ukraine: Ô Khắc Lan

USA: Mỹ, Hoa Kỳ, Hiệp Chúng Quốc

 

PHÚC TRÌNH CORONA TẠI MỸ THEO TIỂU BANG:

 

USA
State
Total
Cases
New
Cases
Total
Deaths
New
Deaths
Active
Cases
Tot Cases/
1M pop
Deaths/
1M pop
Total
Tests
Tests/
1M pop
Source Projections
USA Total 2,162,144 117,853 1,176,442 6,532 356 24,790,931 74,896    
New York 404,470 30,911 287,558 20,792 1,589 2,934,599 150,852 [view by county] [1] [2] [3] [4] [projections]
New Jersey 169,441 12,733 123,804 19,076 1,434 1,097,616 123,575 [view by county] [1] [projections]
California 152,882 5,089 107,248 3,869 129 2,801,996 70,915 [view by county] [1] [projections]
Illinois 132,543 6,308 42,429 10,460 498 1,191,846 94,055 [1] [2] [3] [4] [projections]
Massachusetts 105,603 7,624 13,358 15,321 1,106 765,965 111,130 [1] [projections]
Texas 89,242 1,996 28,905 3,078 69 1,463,851 50,485 [view by county] [1] [2] [projections]
Pennsylvania 83,299 6,290 20,537 6,507 491 594,762 46,459 [view by county] [1] [projections]
Florida 75,568 2,934 57,889 3,518 137 1,409,992 65,649 [view by county] [1] [projections]
Michigan 66,054 6,016 15,074 6,614 602 957,365 95,862 [1] [2] [3] [4] [projections]
Maryland 61,701 2,939 54,221 10,206 486 492,305 81,431 [1] [projections]
Georgia 57,681 2,451 53,784 5,433 231 731,193 68,867 [1] [projections]
Virginia 54,506 1,546 45,782 6,386 181 519,782 60,896 [1] [2] [projections]
Louisiana 46,619 3,019 9,696 10,028 649 509,332 109,562 [view by county] [1] [projections]
Connecticut 45,088 4,201 32,291 12,646 1,178 349,106 97,918 [1] [projections]
North Carolina 44,263 1,132 19,478 4,220 108 627,130 59,795 [1] [2] [3] [4] [projections]
Ohio 41,193 2,562 30,078 3,524 219 546,220 46,729 [view by county] [1] [2] [3] [projections]
Indiana 39,909 2,422 8,965 5,928 360 348,391 51,750 [1] [2] [projections]
Arizona 35,691 1,186 28,172 4,903 163 469,426 64,493 [1] [projections]
Minnesota 30,471 1,329 3,052 5,403 236 417,710 74,067 [1] [2] [projections]
Tennessee 30,432 475 10,061 4,456 70 615,220 90,087 [1] [2] [3] [projections]
Colorado 29,130 1,599 24,962 5,058 278 246,478 42,801 [1] [projections]
Washington 26,573 1,221 16,723 3,490 160 462,602 60,750 [view by county] [1] [projections]
Alabama 25,615 773 11,334 5,224 158 297,075 60,588 [1] [projections]
Iowa 23,926 652 8,891 7,583 207 225,001 71,314 [1] [2] [projections]
Wisconsin 22,758 692 5,508 3,909 119 420,124 72,156 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [projections]
Mississippi 19,516 891 5,269 6,557 299 235,583 79,157 [1] [2] [projections]
South Carolina 18,795 600 9,513 3,650 117 286,100 55,567 [1] [2] [projections]
Nebraska 16,725 216 6,388 8,646 112 137,924 71,300 [1] [2] [projections]
Missouri 16,428 895 11,834 2,677 146 309,781 50,474 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [projections]
Rhode Island 15,947 833 13,679 15,053 786 191,518 180,786 [1] [projections]
Utah 14,313 139 5,922 4,465 43 267,713 83,505 [1] [projections]
Arkansas 12,501 179 4,212 4,142 59 196,989 65,276 [1] [2] [projections]
Kentucky 12,445 499 8,537 2,786 112 322,900 72,275 [1] [2] [projections]
Nevada 11,173 464 2,671 3,627 151 241,729 78,479 [1] [2] [projections]
Kansas 11,124 245 4,752 3,818 84 129,152 44,332 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [projections]
Delaware 10,264 422 3,670 10,541 433 81,787 83,991 [1] [projections]
District Of Columbia 9,767 515 8,109 13,839 730 64,530 91,435 [1] [projections]
New Mexico 9,723 435 5,174 4,637 207 263,665 125,745 [1] [2] [projections]
Oklahoma 8,231 359 1,294 2,080 91 252,624 63,843 [1] [2] [projections]
South Dakota 5,898 75 924 6,667 85 65,319 73,835 [1] [projections]
Oregon 5,535 174 2,965 1,312 41 166,189 39,402 [1] [2] [projections]
New Hampshire 5,318 320 1,011 3,911 235 113,375 83,382 [1] [projections]
Idaho 3,399 87 475 1,902 49 62,658 35,062 [1] [2] [3] [projections]
North Dakota 3,080 74 348 4,042 97 86,880 114,006 [1] [projections]
Maine 2,793 100 520 2,078 74 76,316 56,774 [1] [2] [projections]
West Virginia 2,290 88 624 1,278 49 131,223 73,221 [1] [projections]
Vermont 1,127 55 163 1,806 88 50,982 81,703 [1] [projections]
Wyoming 1,060 18 208 1,832 31 33,055 57,114 [1] [2] [projections]
Hawaii 728 17 82 514 12 70,877 50,059 [1] [2] [projections]
Alaska 661 12 238 904 16 73,467 100,427 [1] [projections]
Montana 601 19 72 562 18 58,907 55,116 [1] [2] [3] [projections]
Guam 183 5 10 8,536 [1]
Northern Mariana Islands 30 2 9 8,169 [1]
Puerto Rico 5,811 147 4,814 1,716 43 13,022 3,845 [1] [2] [3]
United States Virgin Islands 72 6 2 2,363 [1]
Veteran Affairs 16,998 1,435 1,683 235,324 [1] [2] [3]
US Military 11,439 36 4,594 [1] [2]
Federal Prisons 6,889 85 1,490 16,824 [1]
Navajo Nation 6,470 303 5,237 40,314 [1]
Grand Princess Ship 103 3 100 [1]
Wuhan Repatriated 3 3 3
Diamond Princess Ship 46 46 46
Total: 2,162,144 117,853 1,176,442 6,532 356 24,790,931 74,896    

 

 

PHÚC TRÌNH CORONA TẠI CANADA THEO TỈNH BANG:

 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html#a1

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here