Cập nhật mỗi ngày khoảng 8 giờ tối (NY).

Bảng đầy đủ chi tiết với 201 quốc gia + vùng lãnh thổ, cùng các nước Mỹ, Canada

Xin bấm vào đây để xem trên

https://LangVanOnline.com

 

 

Giải thích các chữ ở đầu bảng bên dưới:

Country/Other: Quốc gia/Nơi

Total Cases: Tổng số người bị nhiễm siêu vi trùng Corona

New Cases: Ca mới (tăng trong 24 giờ)

Total Death: Tổng số tử vong

New Death: Mới chết (tăng trong 24 giờ)

Total Recovered: Tổng số người được chữa khỏi

Active Cases: Số người đang bệnh

Serious, Critical: Số bệnh nhân trong tình tạng trầm trọng, nguy kich

Tot Cases / 1M pop: Tỉ số người bị bệnh tính trên mẫu số 1 triệu người

Death/IM pop: tỉ số chết tính trên 1 triệu người

Total: Tổng số người đã được xét nghiệm

Test/IM pop: Tỉ số xét nghiệm tính trên 1 triệu người

 

 

# Country,
Other
Total
Cases
New
Cases
Total
Deaths
New
Deaths
Total
Recovered
Active
Cases
Serious,
Critical
Tot Cases/
1M pop
Deaths/
1M pop
Total
Tests
Tests/
1M pop
Population
World 8,107,698 +123,631 438,580 +3,399 4,188,134 3,480,984 54,561 1,040 56.3
1 USA 2,182,717 +20,489 118,279 +421 881,020 1,183,418 16,715 6,596 357 25,241,128 76,276 330,917,584
2 Brazil 891,556 +23,674 44,118 +729 453,568 393,870 8,318 4,196 208 1,604,784 7,552 212,492,226
3 Russia 537,210 +8,246 7,091 +143 284,539 245,580 2,300 3,681 49 15,161,152 103,892 145,931,893
4 India 343,026 +10,243 9,915 +395 180,320 152,791 8,944 249 7 5,774,133 4,186 1,379,381,861
5 UK 296,857 +968 41,736 +38 N/A N/A 392 4,374 615 6,866,481 101,170 67,870,494
6 Spain 291,189 +181 27,136 N/A N/A 617 6,228 580 4,826,516 103,232 46,754,035
7 Italy 237,290 +301 34,371 +26 177,010 25,909 207 3,924 568 4,648,825 76,884 60,465,391
8 Peru 232,992 +3,256 6,860 +172 119,409 106,723 1,121 7,071 208 1,376,478 41,775 32,949,791
9 Iran 189,876 +2,449 8,950 +113 150,590 30,336 2,765 2,262 107 1,269,194 15,120 83,941,948
10 Germany 188,044 +373 8,885 +15 172,600 6,559 425 2,245 106 4,694,147 56,034 83,772,567
11 Turkey 179,831 +1,592 4,825 +18 152,364 22,642 722 2,133 57 2,674,203 31,724 84,296,986
12 Chile 179,436 +5,143 3,362 +39 148,792 27,282 1,723 9,390 176 858,958 44,951 19,108,779
13 France 157,372 +152 29,436 +29 73,044 54,892 846 2,411 451 1,384,633 21,215 65,267,451
14 Mexico 146,837 +4,147 17,141 +269 108,110 21,586 378 1,139 133 406,547 3,155 128,870,121
15 Pakistan 144,478 +5,248 2,729 +97 53,721 88,028 111 655 12 897,650 4,068 220,673,722
16 Saudi Arabia 132,048 +4,507 1,011 +39 87,890 43,147 1,897 3,796 29 1,126,653 32,387 34,787,354
17 Canada 99,147 +360 8,175 +29 61,042 29,930 1,937 2,628 217 2,152,700 57,060 37,727,154
18 Bangladesh 90,619 +3,099 1,209 +38 18,731 70,679 1 550 7 519,503 3,156 164,613,988
19 China 83,181 +49 4,634 78,370 177 58 3 1,439,323,776
20 Qatar 80,876 +1,274 76 +3 58,681 22,119 238 28,804 27 295,338 105,185 2,807,805
21 South Africa 73,533 +3,495 1,568 +88 39,867 32,098 208 1,241 26 1,148,933 19,384 59,273,292
22 Belgium 60,100 +71 9,661 +6 16,610 33,829 84 5,187 834 1,036,321 89,435 11,587,452
23 Belarus 54,680 +707 312 +4 30,420 23,948 92 5,787 33 733,788 77,654 9,449,449
24 Colombia 53,063 +2,124 1,726 +59 19,952 31,385 335 1,043 34 507,588 9,981 50,857,772
25 Sweden 52,383 +139 4,891 +17 N/A N/A 272 5,188 484 325,000 32,189 10,096,493
26 Netherlands 48,948 +165 6,065 +6 N/A N/A 87 2,857 354 476,149 27,791 17,133,281
27 Ecuador 47,322 +571 3,929 +33 23,349 20,044 230 2,684 223 134,833 7,648 17,630,006
28 Egypt 46,289 +1,691 1,672 +97 12,329 32,288 41 453 16 135,000 1,320 102,236,605
29 UAE 42,636 +342 291 +2 28,129 14,216 1 4,313 29 2,626,000 265,661 9,884,778
30 Singapore 40,818 +214 26 30,366 10,426 2 6,979 4 488,695 83,562 5,848,278
31 Indonesia 39,294 +1,017 2,198 +64 15,123 21,973 144 8 523,063 1,913 273,389,783
32 Portugal 37,036 +346 1,520 +3 22,852 12,664 73 3,632 149 975,737 95,680 10,197,880
33 Kuwait 36,431 +511 298 +2 27,531 8,602 184 8,537 70 337,387 79,059 4,267,508
34 Argentina 32,785 +1,208 854 +21 9,891 22,040 274 726 19 239,941 5,311 45,176,887
35 Ukraine 31,810 +656 901 +12 14,253 16,656 314 727 21 497,284 11,368 43,743,705
36 Switzerland 31,131 +14 1,939 +1 28,900 292 15 3,598 224 461,128 53,298 8,651,801
37 Poland 29,788 +396 1,256 +9 14,383 14,149 78 787 33 1,188,742 31,408 37,848,281
38 Philippines 26,420 +490 1,098 +10 6,252 19,070 417 241 10 507,767 4,637 109,511,495
39 Afghanistan 25,527 +761 478 +7 5,164 19,885 19 657 12 57,532 1,480 38,882,182
40 Ireland 25,321 +18 1,706 22,698 917 28 5,131 346 367,780 74,522 4,935,217
41 Oman 24,524 +1,043 108 +4 9,533 14,883 104 4,809 21 143,043 28,050 5,099,579
42 Dominican Republic 23,271 +309 605 +13 14,025 8,641 145 2,146 56 110,781 10,217 10,842,908
43 Romania 22,165 +166 1,427 +17 15,817 4,921 175 1,152 74 564,278 29,325 19,242,506
44 Iraq 21,315 +1,106 652 +45 9,271 11,392 150 531 16 380,005 9,459 40,175,006
45 Panama 20,686 437 13,766 6,483 102 4,798 101 91,637 21,254 4,311,439
46 Israel 19,237 +182 302 +2 15,415 3,520 32 2,092 33 756,701 82,272 9,197,590
47 Bahrain 19,013 +786 46 +4 13,267 5,700 20 11,197 27 425,192 250,399 1,698,055
48 Bolivia 18,459 +617 611 +26 3,113 14,735 71 1,582 52 46,069 3,949 11,665,397
49 Japan 17,502 +73 925 15,686 891 71 138 7 340,918 2,695 126,491,679
50 Austria 17,135 +26 678 +1 16,066 391 15 1,903 75 527,670 58,603 9,004,150
51 Armenia 17,064 +397 285 +16 6,276 10,503 10 5,759 96 83,600 28,215 2,963,012
52 Nigeria 16,658 +573 424 +4 5,349 10,885 7 81 2 94,323 458 205,864,208
53 Kazakhstan 14,809 +313 81 +4 9,376 5,352 77 789 4 1,159,989 61,813 18,766,151
54 Serbia 12,367 +57 255 +1 11,511 601 15 1,415 29 308,013 35,247 8,738,737
55 Denmark 12,217 +24 598 +1 11,090 529 10 2,110 103 810,838 140,009 5,791,333
56 S. Korea 12,121 +36 277 10,730 1,114 15 236 5 1,105,719 21,568 51,267,364
57 Ghana 11,964 54 4,258 7,652 6 385 2 254,331 8,194 31,039,368
58 Moldova 11,879 +139 411 +5 6,794 4,674 378 2,944 102 63,328 15,697 4,034,335
59 Algeria 11,031 +112 777 +10 7,735 2,519 39 252 18 43,811,264
60 Azerbaijan 10,324 +367 122 +3 5,739 4,463 66 1,019 12 386,898 38,174 10,135,023
61 Czechia 10,064 +40 330 +1 7,296 2,438 12 940 31 497,990 46,506 10,708,151
62 Cameroon 9,864 +1,183 276 +64 5,570 4,018 28 372 10 26,510,208
63 Guatemala 9,845 +354 384 +17 1,886 7,575 5 550 21 31,427 1,756 17,898,840
64 Morocco 8,885 +92 212 7,828 845 7 241 6 439,272 11,908 36,890,023
65 Honduras 8,858 +403 312 +2 967 7,579 13 895 32 21,540 2,176 9,896,875
66 Norway 8,647 +16 242 8,138 267 7 1,596 45 285,867 52,749 5,419,340
67 Malaysia 8,494 +41 121 7,400 973 4 263 4 656,210 20,287 32,346,324
68 Sudan 7,435 +215 468 +9 2,720 4,247 170 11 401 9 43,794,886
69 Australia 7,335 +15 102 6,851 382 4 288 4 1,830,665 71,830 25,486,034
70 Finland 7,108 +4 326 6,200 582 3 1,283 59 219,900 39,691 5,540,362
71 Nepal 6,211 +451 19 1,041 5,151 213 0.7 358,019 12,299 29,110,501
72 Ivory Coast 5,439 +355 46 +1 2,590 2,803 206 2 37,653 1,429 26,343,075
73 Uzbekistan 5,263 +183 19 4,019 1,225 17 157 0.6 748,555 22,381 33,445,758
74 Senegal 5,173 +83 64 +4 3,424 1,685 22 309 4 61,609 3,685 16,719,762
75 Tajikistan 5,097 +62 50 3,503 1,544 535 5 9,526,372
76 DRC 4,837 +59 112 +5 613 4,112 54 1 89,406,115
77 Guinea 4,572 +40 26 +1 3,259 1,287 24 349 2 14,407 1,099 13,113,133
78 Djibouti 4,501 +36 43 3,183 1,275 4,559 44 40,855 41,380 987,305
79 Haiti 4,309 +144 73 +3 24 4,212 378 6 8,488 745 11,395,978
80 North Macedonia 4,157 +100 193 +5 1,723 2,241 34 1,995 93 43,881 21,062 2,083,377
81 Hungary 4,076 +7 563 +1 2,485 1,028 19 422 58 235,377 24,363 9,661,322
82 Luxembourg 4,072 +2 110 3,931 31 1 6,510 176 110,946 177,379 625,476
83 Gabon 4,033 +570 27 +4 1,334 2,672 17 1,814 12 19,517 8,780 2,222,938
84 El Salvador 3,826 +106 74 +2 1,912 1,840 138 590 11 125,759 19,393 6,484,784
85 Kenya 3,727 +133 104 +1 1,286 2,337 7 69 2 118,701 2,210 53,709,247
86 Ethiopia 3,521 +176 60 +3 620 2,841 29 31 0.5 186,985 1,629 114,810,125
87 Bulgaria 3,341 +51 176 +2 1,784 1,381 14 481 25 106,280 15,291 6,950,385
88 Thailand 3,135 58 2,987 90 1 45 0.8 468,175 6,708 69,792,603
89 Greece 3,134 +13 184 +1 1,374 1,576 13 301 18 254,854 24,446 10,425,009
90 Venezuela 3,062 +158 25 +1 835 2,202 5 108 0.9 1,081,542 38,030 28,439,116
91 Bosnia and Herzegovina 3,040 +147 165 +2 2,162 713 4 926 50 77,494 23,615 3,281,589
92 Somalia 2,642 +24 88 622 1,932 2 166 6 15,868,557
93 Kyrgyzstan 2,372 +87 27 1,813 532 12 364 4 150,612 23,104 6,518,877
94 Mayotte 2,310 +12 29 2,058 223 13 8,478 106 8,800 32,298 272,463
95 Cuba 2,262 +14 84 1,965 213 5 200 7 136,249 12,029 11,326,896
96 Croatia 2,254 +2 107 2,140 7 549 26 70,254 17,109 4,106,223
97 CAR 2,222 +165 7 369 1,846 2 460 1 18,921 3,921 4,825,579
98 Maldives 2,065 +30 8 1,540 517 9 3,824 15 35,533 65,794 540,068
99 Estonia 1,974 +1 69 1,717 188 1,488 52 96,638 72,852 1,326,498
100 Sri Lanka 1,905 +16 11 1,342 552 1 89 0.5 85,967 4,015 21,409,391
101 Mauritania 1,887 +104 91 +4 360 1,436 25 406 20 13,842 2,981 4,642,969
102 Mali 1,860 +51 104 1,125 631 92 5 3,483 172 20,218,092
103 Iceland 1,810 10 1,796 4 5,306 29 63,198 185,253 341,145
104 Lithuania 1,773 +5 76 +1 1,429 268 17 651 28 365,136 134,065 2,723,580
105 Costa Rica 1,744 +29 12 771 961 4 342 2 32,510 6,385 5,092,001
106 South Sudan 1,693 27 49 1,617 151 2 3,356 300 11,187,573
107 Albania 1,590 +69 36 1,055 499 7 552 13 18,569 6,452 2,877,924
108 Slovakia 1,552 +4 28 1,410 114 284 5 196,770 36,042 5,459,533
109 New Zealand 1,504 22 1,482 0 301 4 311,121 62,198 5,002,100
110 Slovenia 1,496 +1 109 1,359 28 1 720 52 88,966 42,794 2,078,926
111 Guinea-Bissau 1,492 +32 15 153 1,324 5 759 8 1,500 763 1,965,523
112 Nicaragua 1,464 55 953 456 221 8 6,620,852
113 Lebanon 1,464 +18 32 875 557 8 214 5 106,897 15,659 6,826,625
114 Zambia 1,382 +24 11 1,142 229 1 75 0.6 45,248 2,465 18,355,284
115 French Guiana 1,326 +71 3 552 771 6 4,446 10 277 929 298,260
116 Equatorial Guinea 1,306 12 200 1,094 933 9 8,268 5,904 1,400,292
117 Paraguay 1,296 +7 12 +1 673 611 2 182 2 48,081 6,745 7,128,405
118 Madagascar 1,290 +18 10 384 896 9 47 0.4 15,981 578 27,652,285
119 Sierra Leone 1,176 +7 51 683 442 148 6 7,968,634
120 Hong Kong 1,113 +3 4 1,067 42 3 149 0.5 275,293 36,734 7,494,245
121 Tunisia 1,110 +14 49 999 62 94 4 60,872 5,153 11,812,904
122 Latvia 1,097 28 845 224 1 581 15 128,145 67,912 1,886,936
123 Cyprus 985 +2 18 807 160 4 816 15 141,378 117,135 1,206,967
124 Niger 980 66 885 29 41 3 6,301 261 24,153,770
125 Jordan 979 +18 9 692 278 3 96 0.9 283,673 27,815 10,198,481
126 Burkina Faso 894 53 804 37 43 3 20,871,541
127 Congo 883 +155 27 +3 391 465 160 5 5,510,779
128 Georgia 879 +15 14 704 161 6 220 4 75,918 19,030 3,989,472
129 Andorra 853 51 789 13 8 11,041 660 3,750 48,537 77,260
130 Chad 850 73 720 57 52 4 16,399,435
131 Uruguay 848 23 792 33 3 244 7 53,725 15,468 3,473,217
132 Yemen 844 +116 208 +44 79 557 28 7 120 4 29,791,553
133 Cabo Verde 760 +10 7 +1 340 413 1,368 13 1,307 2,352 555,707
134 Diamond Princess 712 13 651 48 4
135 Uganda 705 +9 299 406 15 148,442 3,251 45,657,659
136 San Marino 694 42 575 77 20,455 1,238 5,355 157,834 33,928
137 Sao Tome and Principe 662 +1 12 177 473 3,023 55 1,464 6,686 218,953
138 Malta 650 +1 9 603 38 1 1,472 20 82,817 187,584 441,493
139 Jamaica 617 +2 10 420 187 2 208 3 16,492 5,570 2,960,610
140 Rwanda 612 +30 2 338 272 47 0.2 94,059 7,272 12,934,912
141 Mozambique 609 +26 3 157 449 20 0.10 19,581 627 31,206,667
142 Channel Islands 568 +3 48 512 8 3,268 276 10,255 59,008 173,790
143 Malawi 555 +8 6 69 480 4 29 0.3 8,351 437 19,103,020
144 Togo 531 +1 13 299 219 2 64 2 25,526 3,087 8,268,410
145 Tanzania 509 21 183 305 7 9 0.4 59,639,016
146 Eswatini 506 +16 4 249 253 5 436 3 6,551 5,649 1,159,610
147 Palestine 505 +13 3 415 87 99 0.6 44,876 8,808 5,095,122
148 Liberia 498 +40 33 +1 221 244 99 7 5,051,358
149 Réunion 496 +1 1 460 35 2 554 1 17,200 19,217 895,028
150 Benin 483 +41 9 +3 232 242 2 40 0.7 46,103 3,808 12,105,838
151 Libya 467 +13 10 70 387 68 1 14,029 2,043 6,866,820
152 Taiwan 445 +2 7 433 5 19 0.3 74,409 3,124 23,814,975
153 Zimbabwe 387 +4 4 54 329 26 0.3 52,905 3,562 14,852,459
154 Mauritius 337 10 325 2 265 8 137,789 108,352 1,271,680
155 Isle of Man 336 24 312 0 3,952 282 5,620 66,108 85,013
156 Vietnam 334 323 11 1 3 275,000 2,826 97,298,775
157 Montenegro 326 +1 9 315 2 519 14 13,186 20,995 628,063
158 Myanmar 262 +1 6 175 81 5 0.1 51,451 946 54,393,656
159 Suriname 229 +21 5 +2 48 176 2 391 9 1,165 1,987 586,393
160 Martinique 202 14 98 90 538 37 375,277
161 Mongolia 197 108 89 11 60 18,157 5,543 3,275,693
162 Cayman Islands 187 1 115 71 2,847 15 17,227 262,263 65,686
163 Faeroe Islands 187 187 0 3,828 11,002 225,197 48,855
164 Syria 177 6 78 93 10 0.3 17,477,859
165 Comoros 176 2 114 60 203 2 868,638
166 Gibraltar 176 174 2 5,224 10,117 300,288 33,691
167 Guadeloupe 171 14 157 0 427 35 5,691 14,223 400,121
168 Guyana 159 12 99 48 1 202 15 1,959 2,491 786,388
169 Bermuda 144 +2 9 127 8 2 2,312 144 8,430 135,341 62,287
170 Angola 142 +2 6 64 72 1 4 0.2 10,000 305 32,807,558
171 Brunei 141 2 138 1 1 322 5 24,131 55,183 437,287
172 Cambodia 128 125 3 1 8 27,274 1,632 16,707,861
173 Trinidad and Tobago 123 8 109 6 88 6 3,995 2,855 1,399,295
174 Eritrea 109 +13 39 70 31 3,544,066
175 Bahamas 103 11 68 24 1 262 28 2,261 5,752 393,072
176 Aruba 101 3 98 0 946 28 2,220 20,797 106,747
177 Monaco 99 4 93 2 2,524 102 16,200 412,949 39,230
178 Barbados 97 +1 7 83 7 1 338 24 6,732 23,427 287,360
179 Burundi 85 1 45 39 7 0.08 382 32 11,870,710
180 Liechtenstein 82 1 55 26 2,151 26 900 23,608 38,123
181 Sint Maarten 77 15 61 1 1 1,797 350 471 10,991 42,853
182 Bhutan 66 22 44 86 21,144 27,417 771,213
183 Botswana 60 1 24 35 1 26 0.4 26,800 11,408 2,349,187
184 French Polynesia 60 60 0 214 4,262 15,176 280,837
185 Macao 45 45 0 69 648,911
186 Saint Martin 42 3 36 3 1 1,087 78 685 17,731 38,633
187 Namibia 32 17 15 1 13 5,682 2,238 2,538,592
188 Gambia 30 +2 1 24 5 12 0.4 1,970 816 2,412,884
189 St. Vincent Grenadines 27 25 2 243 643 5,797 110,925
190 Antigua and Barbuda 26 3 20 3 1 266 31 489 4,995 97,892
191 Timor-Leste 24 24 0 18 1,568 1,190 1,317,170
192 Grenada 23 22 1 1 204 4,130 36,711 112,500
193 Curaçao 22 1 19 2 134 6 1,080 6,583 164,064
194 Belize 21 +1 2 16 3 53 5 1,912 4,813 397,265
195 New Caledonia 21 20 1 74 7,582 26,569 285,372
196 Laos 19 19 0 3 11,000 1,513 7,270,456
197 Saint Lucia 19 18 1 103 1,264 6,885 183,591
198 Dominica 18 16 2 250 534 7,419 71,978
199 Fiji 18 18 0 20 2,431 2,713 896,156
200 Saint Kitts and Nevis 15 15 0 282 417 7,841 53,182
201 Falkland Islands 13 13 0 3,742 671 193,149 3,474
202 Greenland 13 13 0 229 2,631 46,348 56,766
203 Turks and Caicos 12 1 11 0 310 26 245 6,332 38,692
204 Vatican City 12 12 0 14,981 801
205 Montserrat 11 1 10 0 2,204 200 61 12,220 4,992
206 Seychelles 11 11 0 112 98,320
207 MS Zaandam 9 2 7
208 Western Sahara 9 1 8 0 15 2 596,549
209 British Virgin Islands 8 1 7 0 265 33 212 7,015 30,222
210 Papua New Guinea 8 8 0 0.9 5,281 591 8,938,429
211 Caribbean Netherlands 7 7 0 267 424 16,176 26,212
212 St. Barth 6 6 0 608 152 15,391 9,876
213 Lesotho 4 2 2 2 1,515 707 2,141,487
214 Anguilla 3 3 0 200 93 6,201 14,997
215 Saint Pierre Miquelon 1 1 0 173 5,795
Total: 8,107,698 +123,631 438,580 +3,399 4,188,134 3,480,984 54,561 1,040.1 56.3

 

 

 

 

BẢNG ĐỐI CHIẾU TÊN VIỆT CỦA CÁC NƯỚC

 

Afghanistan: A Phú Hãn

Argentina: Á Căn Đình

Australia: Úc, Úc Đại Lợi

Austria: Áo

Bangladesh: Đông Hồi

Belarus: Bạch Nga

Belgium: Bỉ, Bỉ Lợi Thì

Brazil: Ba Tây

Cambodia: Cao Miên, Cam-Pu-Chia

Canada: Gia Nã Đại

Chile: Chí Lợi

China: Trung Quốc, Trung Hoa, Trung Cộng

Denmark: Đan Mạch

Egypt: Ai Cập

Finland: Phần Lan

France: Pháp

Germany: Đức

Greece: Hi Lạp

Hongkong: Hương Cảng

Hungary: Hung Gia Lợi

Iceland: Băng quốc

India: Ấn Độ

Indonesia: Nam Dương

Iran: Ba Tư

Ireland: Ái Nhĩ Lan

Isreal: Do Thái

Italy: Ý, Ý Đại Lợi

Japan: Nhật, Nhật Bản

Lebanon: Li-Băng

Luxembourg: Lục Xâm Bảo

Malaysia: Mã Lai

Marocco: Ma Rốc

Mexico: Mễ, Mễ Tây Cơ

Mongolia: Mông Cổ

Netherland: Hòa Lan, Hà Lan

New Zealand: Tân Tây Lan

Norway: Na Uy

Pakistan: Hồi quốc

Poland: Ba Lan

Philippines: Phi Luật Tân

Portugal: Bồ Đào Nha

Romania: Lỗ Ma Ni

Russia: Nga, Nga La Tư

Singapore: Tân Gia Ba

South Africa: Nam Phi

South Korea: Nam Hàn, Đại Hàn, Hàn quốc

Spain: Tây Ban Nha

Sri Lanka: Tích Lan

Sweden: Thụy Điển

Switzerland: Thụy Sĩ

Taiwan: Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc

Thailand: Thái, Thái Lan

Turkey: Thố Nghĩ Kỳ

UAE: Á-rập Liên Kết

UK (United Kingdom): Vương quốc Anh

Ukraine: Ô Khắc Lan

USA: Mỹ, Hoa Kỳ, Hiệp Chúng Quốc

 

PHÚC TRÌNH CORONA TẠI MỸ THEO TIỂU BANG:

 

Search:

USA
State
Total
Cases
New
Cases
Total
Deaths
New
Deaths
Active
Cases
Tot Cases/
1M pop
Deaths/
1M pop
Total
Tests
Tests/
1M pop
Source Projections
USA Total 2,182,717 +20,489 118,279 +421 1,183,418 6,594 357 25,241,128 76,257    
New York 405,133 +663 30,951 +40 288,091 20,826 1,591 2,991,210 153,762 [view by county] [1] [2] [3] [4] [projections]
New Jersey 169,804 +363 12,782 +49 123,494 19,117 1,439 1,116,083 125,654 [view by county] [1] [projections]
California 155,549 +2,667 5,117 +28 108,287 3,937 130 2,868,182 72,590 [view by county] [1] [projections]
Illinois 133,016 +473 6,326 +18 42,645 10,497 499 1,210,473 95,525 [1] [2] [3] [4] [projections]
Massachusetts 105,690 +87 7,647 +23 13,422 15,334 1,109 770,761 111,826 [1] [projections]
Texas 91,336 +2,094 2,015 +19 30,217 3,150 69 1,499,015 51,698 [view by county] [1] [2] [projections]
Pennsylvania 83,689 +390 6,322 +32 20,545 6,537 494 605,578 47,303 [view by county] [1] [projections]
Florida 77,326 +1,758 2,941 +7 59,640 3,600 137 1,431,164 66,635 [view by county] [1] [projections]
Michigan 66,085 +31 6,017 +1 15,104 6,617 602 968,523 96,980 [1] [2] [3] [4] [projections]
Maryland 62,032 +331 2,947 +8 54,544 10,261 487 500,791 82,835 [1] [projections]
Georgia 58,414 +733 2,494 +43 54,474 5,502 235 731,193 68,867 [1] [projections]
Virginia 54,886 +380 1,552 +6 46,156 6,430 182 530,432 62,144 [1] [2] [projections]
Louisiana 47,172 +553 3,023 +4 7,132 10,147 650 518,725 111,583 [view by county] [1] [projections]
Connecticut 45,235 +147 4,204 +3 32,435 12,688 1,179 356,377 99,957 [1] [projections]
North Carolina 45,113 +850 1,140 +8 20,320 4,301 109 638,479 60,877 [1] [2] [3] [4] [projections]
Ohio 41,612 +419 2,578 +16 30,115 3,560 221 557,168 47,666 [view by county] [1] [2] [3] [projections]
Indiana 40,430 +521 2,433 +11 9,475 6,005 361 355,829 52,855 [1] [2] [projections]
Arizona 36,705 +1,014 1,194 +8 29,178 5,043 164 469,426 64,493 [1] [projections]
Tennessee 31,160 +728 483 +8 10,781 4,563 71 629,978 92,248 [1] [2] [3] [projections]
Minnesota 30,693 +222 1,335 +6 2,749 5,442 237 422,922 74,991 [1] [2] [projections]
Colorado 29,299 +169 1,605 +6 25,125 5,088 279 250,523 43,503 [1] [projections]
Washington 26,785 +212 1,224 +3 16,880 3,517 161 471,265 61,887 [view by county] [1] [projections]
Alabama 26,272 +657 774 +1 11,990 5,358 158 302,674 61,730 [1] [projections]
Iowa 24,082 +156 658 +6 8,799 7,633 209 227,759 72,188 [1] [2] [projections]
Wisconsin 22,932 +174 694 +2 5,680 3,939 119 426,379 73,230 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [projections]
Mississippi 19,799 +283 895 +4 3,581 6,653 301 240,664 80,864 [1] [2] [projections]
South Carolina 19,378 +583 602 +2 10,094 3,764 117 293,754 57,054 [1] [2] [projections]
Nebraska 16,851 +126 220 +4 6,280 8,711 114 139,690 72,213 [1] [2] [projections]
Missouri 16,696 +268 895 12,102 2,720 146 309,781 50,474 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [projections]
Rhode Island 16,093 +146 851 +18 13,807 15,191 803 200,445 189,213 [1] [projections]
Utah 14,608 +295 143 +4 6,085 4,557 45 272,938 85,135 [1] [projections]
Arkansas 12,917 +416 182 +3 4,383 4,280 60 204,138 67,645 [1] [2] [projections]
Kentucky 12,647 +202 505 +6 8,726 2,831 113 325,065 72,759 [1] [2] [projections]
Kansas 11,471 +347 247 +2 5,097 3,937 85 136,962 47,012 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [projections]
Nevada 11,279 +106 465 +1 2,750 3,662 151 248,498 80,677 [1] [2] [projections]
Delaware 10,340 +76 423 +1 3,745 10,619 434 84,686 86,968 [1] [projections]
New Mexico 9,845 +122 440 +5 5,245 4,695 210 267,921 127,774 [1] [2] [projections]
District Of Columbia 9,799 +32 515 8,141 13,885 730 65,846 93,299 [1] [projections]
Oklahoma 8,417 +186 359 1,480 2,127 91 252,624 63,843 [1] [2] [projections]
South Dakota 5,928 +30 75 954 6,701 85 66,395 75,052 [1] [projections]
Oregon 5,820 +285 180 +6 3,209 1,380 43 175,941 41,715 [1] [2] [projections]
New Hampshire 5,345 +27 320 984 3,931 235 114,953 84,542 [1] [projections]
Idaho 3,462 +63 88 +1 497 1,937 49 65,306 36,544 [1] [2] [3] [projections]
North Dakota 3,101 +21 74 344 4,069 97 87,776 115,182 [1] [projections]
Maine 2,810 +17 101 +1 520 2,090 75 76,316 56,774 [1] [2] [projections]
West Virginia 2,322 +32 88 627 1,296 49 132,446 73,904 [1] [projections]
Vermont 1,128 +1 55 161 1,808 88 52,557 84,227 [1] [projections]
Wyoming 1,079 +19 18 223 1,864 31 33,055 57,114 [1] [2] [projections]
Hawaii 736 +8 17 89 520 12 71,575 50,552 [1] [2] [3] [projections]
Alaska 664 +3 12 235 908 16 74,437 101,753 [1] [projections]
Montana 609 +8 19 80 570 18 60,937 57,016 [1] [2] [3] [projections]
Guam 185 +2 5 11 8,536 [1]
Northern Mariana Islands 30 2 9 8,169 [1]
Puerto Rico 5,890 +79 147 4,893 1,739 43 13,022 3,845 [1] [2] [3]
United States Virgin Islands 73 +1 6 3 2,383 [1]
Veteran Affairs 17,140 +142 1,438 +3 1,772 242,515 [1] [2] [3]
US Military 12,152 +713 36 5,307 [1] [2]
Federal Prisons 6,890 +1 86 +1 1,388 16,839 [1]
Navajo Nation 6,611 +57 311 +3 3,169 44,000 [1] [2]
Grand Princess Ship 103 3 100 [1]
Wuhan Repatriated 3 3 3
Diamond Princess Ship 46 46 46
Total: 2,182,717 +20,489 118,279 +421 1,183,418 6,594 357 25,241,128 76,257    

 

PHÚC TRÌNH CORONA TẠI CANADA THEO TỈNH BANG:

 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html#a1

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here