Cập nhật mỗi ngày khoảng 8 giờ tối (NY).

Bảng đầy đủ chi tiết với 201 quốc gia + vùng lãnh thổ, cùng các nước Mỹ, Canada

Xin bấm vào đây để xem trên

https://LangVanOnline.com

 

 

Giải thích các chữ ở đầu bảng bên dưới:

Country/Other: Quốc gia/Nơi

Total Cases: Tổng số người bị nhiễm siêu vi trùng Corona

New Cases: Ca mới (tăng trong 24 giờ)

Total Death: Tổng số tử vong

New Death: Mới chết (tăng trong 24 giờ)

Total Recovered: Tổng số người được chữa khỏi

Active Cases: Số người đang bệnh

Serious, Critical: Số bệnh nhân trong tình tạng trầm trọng, nguy kich

Tot Cases / 1M pop: Tỉ số người bị bệnh tính trên mẫu số 1 triệu người

Death/IM pop: tỉ số chết tính trên 1 triệu người

Total: Tổng số người đã được xét nghiệm

Test/IM pop: Tỉ số xét nghiệm tính trên 1 triệu người

 

 

# Country,
Other
Total
Cases
New
Cases
Total
Deaths
New
Deaths
Total
Recovered
Active
Cases
Serious,
Critical
Tot Cases/
1M pop
Deaths/
1M pop
Total
Tests
Tests/
1M pop
Population
World 8,393,096 +141,872 450,452 +5,264 4,408,937 3,533,707 54,451 1,077 57.8
1 USA 2,234,471 +26,071 119,941 +809 916,366 1,198,164 16,644 6,752 362 26,243,811 79,302 330,933,464
2 Brazil 960,309 +31,475 46,665 +1,209 503,507 410,137 8,318 4,519 220 1,709,468 8,044 212,504,592
3 Russia 553,301 +7,843 7,478 +194 304,342 241,481 2,300 3,791 51 15,679,724 107,445 145,932,404
4 India 367,264 +13,103 12,262 +341 194,438 160,564 8,944 266 9 6,084,256 4,411 1,379,492,981
5 UK 299,251 +1,115 42,153 +184 N/A N/A 379 4,409 621 7,121,976 104,930 67,873,411
6 Spain 291,763 +355 27,136 N/A N/A 617 6,240 580 4,826,516 103,232 46,754,183
7 Peru 240,908 +3,752 7,257 +201 128,622 105,029 1,111 7,311 220 1,417,911 43,028 32,953,556
8 Italy 237,828 +328 34,448 +43 179,455 23,925 163 3,933 570 4,773,408 78,945 60,464,665
9 Iran 195,051 +2,612 9,185 +120 154,812 31,054 2,789 2,323 109 1,319,920 15,723 83,950,760
10 Germany 190,179 +1,797 8,927 +17 173,600 7,652 406 2,270 107 5,029,696 60,038 83,774,757
11 Chile 184,449 3,615 +232 156,232 24,602 1,794 9,652 189 886,169 46,372 19,110,122
12 Turkey 182,727 +1,429 4,861 +19 154,640 23,226 745 2,167 58 2,773,904 32,903 84,304,421
13 France 158,174 +458 29,575 +28 73,667 54,932 772 2,423 453 1,384,633 21,214 65,268,631
14 Mexico 154,863 +4,599 18,310 +730 116,178 20,375 378 1,202 142 428,563 3,325 128,881,218
15 Pakistan 154,760 +5,839 2,975 +136 58,437 93,348 111 701 13 950,782 4,308 220,708,936
16 Saudi Arabia 141,234 +4,919 1,091 +39 91,662 48,481 1,859 4,059 31 1,167,766 33,564 34,791,801
17 Canada 99,853 +386 8,254 +41 62,017 29,582 1,982 2,647 219 2,254,481 59,753 37,729,863
18 Bangladesh 98,489 +4,008 1,305 +43 38,189 58,995 1 598 8 551,244 3,348 164,627,426
19 China 83,265 +44 4,634 78,379 252 5 58 3 1,439,323,776
20 Qatar 83,174 +1,097 82 +2 62,172 20,920 240 29,622 29 304,801 108,555 2,807,805
21 South Africa 80,412 +4,078 1,674 +49 44,331 34,407 208 1,356 28 1,200,736 20,256 59,279,420
22 Belgium 60,244 +89 9,675 +12 16,684 33,885 67 5,199 835 1,056,075 91,136 11,587,864
23 Colombia 57,046 +2,115 1,864 +63 21,326 33,856 335 1,122 37 535,220 10,523 50,862,215
24 Belarus 56,032 +663 324 +6 32,735 22,973 92 5,930 34 778,935 82,432 9,449,424
25 Sweden 54,562 +1,239 5,041 +102 N/A N/A 272 5,404 499 325,000 32,188 10,097,008
26 Egypt 49,219 +1,363 1,850 +84 13,141 34,228 41 481 18 135,000 1,320 102,252,449
27 Netherlands 49,204 +117 6,074 +4 N/A N/A 73 2,872 355 484,389 28,271 17,133,591
28 Ecuador 48,490 +547 4,007 +37 23,881 20,602 230 2,750 227 135,845 7,704 17,632,203
29 UAE 43,364 +382 295 +2 29,537 13,532 1 4,387 30 3,000,000 303,467 9,885,757
30 Indonesia 41,431 +1,031 2,276 +45 16,243 22,912 152 8 559,872 2,048 273,413,477
31 Singapore 41,216 +247 26 31,938 9,252 2 7,047 4 576,189 98,516 5,848,655
32 Portugal 37,672 +336 1,523 +1 23,580 12,569 71 3,694 149 1,006,563 98,706 10,197,637
33 Kuwait 37,533 +575 306 +3 28,896 8,331 190 8,794 72 343,027 80,371 4,268,026
34 Argentina 35,552 +1,393 913 +35 10,512 24,127 274 787 20 250,615 5,547 45,180,283
35 Ukraine 33,234 +758 943 +31 14,943 17,348 327 760 22 517,995 11,842 43,741,563
36 Switzerland 31,187 +33 1,956 +2 28,900 331 18 3,604 226 475,224 54,924 8,652,319
37 Poland 30,701 +506 1,286 +14 14,921 14,494 76 811 34 1,247,099 32,950 37,847,943
38 Philippines 27,238 +457 1,108 +5 6,820 19,310 417 249 10 536,845 4,902 109,523,451
39 Afghanistan 26,874 +564 504 +13 6,158 20,212 19 691 13 60,298 1,551 38,889,385
40 Oman 26,079 +810 116 +2 11,797 14,166 102 5,113 23 148,467 29,107 5,100,647
41 Ireland 25,341 +7 1,710 +1 22,698 933 28 5,134 346 386,572 78,322 4,935,669
42 Iraq 24,254 +1,554 773 +61 10,770 12,711 159 604 19 380,005 9,457 40,182,422
43 Dominican Republic 24,105 +419 633 +18 14,216 9,256 137 2,223 58 114,535 10,562 10,843,799
44 Romania 22,760 +345 1,451 +14 16,117 5,192 161 1,183 75 585,353 30,421 19,241,459
45 Panama 22,597 +635 470 +13 13,774 8,353 107 5,240 109 97,402 22,589 4,311,996
46 Bahrain 19,961 +408 49 +2 14,185 5,727 27 11,752 29 445,669 262,383 1,698,543
47 Bolivia 19,883 +810 659 +27 3,752 15,472 71 1,704 56 50,114 4,295 11,666,702
48 Israel 19,783 +288 303 +1 15,459 4,021 36 2,151 33 788,870 85,769 9,197,590
49 Armenia 18,033 +544 302 +9 6,814 10,917 10 6,086 102 87,600 29,564 2,963,057
50 Nigeria 17,735 +587 469 +14 5,967 11,299 7 86 2 103,799 504 205,906,213
51 Japan 17,628 +41 931 +4 15,850 847 70 139 7 348,051 2,752 126,488,519
52 Austria 17,203 +14 687 +6 16,099 417 11 1,910 76 540,615 60,038 9,004,570
53 Kazakhstan 15,542 +350 97 +9 9,920 5,525 77 828 5 1,184,416 63,108 18,767,992
54 Moldova 12,732 +478 433 +10 7,077 5,222 417 3,156 107 63,328 15,698 4,034,258
55 Ghana 12,590 +397 66 +8 4,410 8,114 6 406 2 258,010 8,311 31,044,696
56 Serbia 12,522 +96 257 +1 11,511 754 17 1,433 29 319,581 36,572 8,738,450
57 Denmark 12,294 +44 598 11,185 511 6 2,123 103 840,721 145,165 5,791,499
58 S. Korea 12,198 +43 279 +1 10,774 1,145 15 238 5 1,132,823 22,096 51,267,724
59 Algeria 11,268 +121 799 +11 7,943 2,526 41 257 18 43,817,763
60 Azerbaijan 10,991 +329 133 +7 6,075 4,783 66 1,084 13 397,399 39,208 10,135,771
61 Guatemala 10,706 +434 418 +19 2,096 8,192 5 598 23 31,427 1,756 17,901,561
62 Czechia 10,162 +51 333 +2 7,399 2,430 12 949 31 505,272 47,185 10,708,313
63 Cameroon 9,864 276 5,570 4,018 28 372 10 26,515,641
64 Honduras 9,656 +478 330 +8 1,075 8,251 13 976 33 21,540 2,176 9,898,167
65 Morocco 8,997 +66 213 +1 7,993 791 7 244 6 471,736 12,786 36,893,608
66 Norway 8,692 +32 243 +1 8,138 311 6 1,604 45 292,891 54,042 5,419,687
67 Malaysia 8,515 +10 121 7,873 521 4 263 4 664,334 20,536 32,349,723
68 Sudan 8,020 +280 487 +10 2,966 4,567 183 11 401 9 43,803,300
69 Australia 7,370 +23 102 6,859 409 3 289 4 1,877,702 73,669 25,488,459
70 Nepal 7,177 +586 20 +1 1,167 5,990 247 0.7 383,315 13,166 29,114,802
71 Finland 7,117 +5 326 6,200 591 2 1,285 59 224,400 40,502 5,540,432
72 Ivory Coast 6,063 +384 48 +2 2,749 3,266 230 2 39,851 1,512 26,348,445
73 Uzbekistan 5,682 +189 19 4,131 1,532 13 170 0.6 748,555 22,379 33,449,735
74 Senegal 5,369 +122 73 +3 3,606 1,690 16 321 4 63,862 3,819 16,723,391
75 Tajikistan 5,221 +61 51 +1 3,700 1,470 548 5 9,528,132
76 DRC 5,100 +126 115 +3 640 4,345 57 1 89,428,534
77 Guinea 4,668 +29 26 3,364 1,278 24 356 2 14,407 1,098 13,116,064
78 Haiti 4,547 +106 80 +4 24 4,443 399 7 9,353 821 11,397,117
79 Djibouti 4,545 +6 43 3,411 1,091 4,603 44 40,855 41,375 987,423
80 North Macedonia 4,482 +183 210 +9 1,803 2,469 34 2,151 101 46,445 22,293 2,083,377
81 Gabon 4,229 +115 30 +1 1,505 2,694 15 1,902 13 24,873 11,187 2,223,369
82 Luxembourg 4,085 +10 110 3,935 40 1 6,530 176 124,071 198,336 625,560
83 Hungary 4,078 +1 567 +2 2,547 964 16 422 59 242,139 25,063 9,661,121
84 El Salvador 4,066 +125 79 +3 2,137 1,850 143 627 12 130,677 20,150 6,485,052
85 Kenya 4,044 +184 107 +2 1,353 2,584 7 75 2 121,956 2,270 53,718,978
86 Ethiopia 3,759 +129 63 +2 849 2,847 30 33 0.5 197,361 1,719 114,833,537
87 Bulgaria 3,542 +89 184 +3 1,880 1,478 12 510 26 110,379 15,882 6,949,959
88 Venezuela 3,386 +236 28 +1 835 2,523 5 119 1.0 1,081,542 38,031 28,438,458
89 Greece 3,203 +55 187 +2 1,374 1,642 11 307 18 264,930 25,414 10,424,594
90 Bosnia and Herzegovina 3,141 +56 168 2,197 776 4 957 51 79,079 24,099 3,281,423
91 Thailand 3,135 58 2,996 81 1 45 0.8 468,175 6,708 69,794,034
92 Somalia 2,696 +38 88 685 1,923 2 170 6 15,872,205
93 CAR 2,564 +154 18 +4 402 2,144 2 531 4 18,921 3,920 4,826,268
94 Kyrgyzstan 2,562 +90 30 +1 1,902 630 12 393 5 150,612 23,101 6,519,760
95 Mayotte 2,345 +12 29 2,066 250 10 8,605 106 8,800 32,292 272,517
96 Cuba 2,280 +7 84 1,999 197 5 201 7 141,151 12,462 11,326,840
97 Croatia 2,258 +3 107 2,141 10 550 26 70,712 17,222 4,106,017
98 Mauritania 2,223 +166 95 +2 427 1,701 8 479 20 13,842 2,981 4,643,974
99 Maldives 2,120 +26 8 1,677 435 9 3,925 15 35,533 65,784 540,146
100 Estonia 1,977 +2 69 1,743 165 1,490 52 99,000 74,632 1,326,506
101 Sri Lanka 1,924 +9 11 1,397 516 1 90 0.5 90,010 4,204 21,410,125
102 Mali 1,890 +5 107 +3 1,168 615 93 5 9,873 488 20,222,892
103 Costa Rica 1,871 +75 12 899 960 3 367 2 33,282 6,536 5,092,382
104 Nicaragua 1,823 64 1,238 521 275 10 6,621,498
105 Iceland 1,815 +3 10 1,797 8 5,320 29 65,101 190,821 341,163
106 South Sudan 1,813 +37 31 +1 89 1,693 2 162 3 3,356 300 11,188,649
107 Lithuania 1,778 +2 76 1,447 255 16 653 28 375,572 137,912 2,723,271
108 Albania 1,722 +50 38 +1 1,077 607 9 598 13 19,266 6,694 2,877,898
109 Equatorial Guinea 1,664 +358 32 +20 515 1,117 1,188 23 16,000 11,423 1,400,672
110 Slovakia 1,561 +9 28 1,437 96 286 5 198,780 36,410 5,459,555
111 French Guiana 1,554 +133 5 663 886 13 5,209 17 277 929 298,324
112 New Zealand 1,506 22 1,482 2 301 4 316,251 63,224 5,002,100
113 Slovenia 1,503 +4 109 1,359 35 1 723 52 90,519 43,541 2,078,929
114 Guinea-Bissau 1,492 15 153 1,324 5 759 8 1,500 763 1,965,906
115 Lebanon 1,489 +16 32 907 550 7 218 5 109,707 16,071 6,826,375
116 Zambia 1,412 +7 11 1,142 259 1 77 0.6 45,248 2,465 18,359,521
117 Madagascar 1,378 +61 12 450 916 8 50 0.4 16,402 593 27,658,140
118 Paraguay 1,308 +5 13 +1 711 584 1 183 2 51,178 7,179 7,129,123
119 Sierra Leone 1,249 +24 51 707 491 157 6 7,969,966
120 Tunisia 1,128 +3 50 +1 1,004 74 95 4 62,922 5,326 11,813,917
121 Hong Kong 1,121 +8 4 1,071 46 3 150 0.5 275,293 36,731 7,494,743
122 Latvia 1,104 +6 30 +2 875 199 1 585 16 131,646 69,773 1,886,766
123 Niger 1,020 +4 67 +1 893 60 42 3 6,367 264 24,160,996
124 Jordan 987 +6 9 693 285 3 97 0.9 302,502 29,659 10,199,311
125 Cyprus 985 18 816 151 4 816 15 144,122 119,401 1,207,039
126 Yemen 902 +17 244 +30 271 387 30 8 120 4 29,796,949
127 Burkina Faso 899 +4 53 809 37 43 3 20,876,257
128 Georgia 888 +9 14 731 143 6 223 4 78,158 19,591 3,989,410
129 Congo 883 27 391 465 160 5 5,511,896
130 Chad 854 +1 74 721 59 52 5 16,403,314
131 Andorra 854 52 791 11 8 11,053 673 3,750 48,537 77,261
132 Uruguay 849 24 810 15 4 244 7 544,866 156,872 3,473,316
133 Cabo Verde 792 +11 7 377 408 1,425 13 1,307 2,352 555,756
134 Uganda 732 +8 420 312 16 153,180 3,354 45,669,557
135 Diamond Princess 712 13 651 48 4
136 San Marino 696 +2 42 591 63 20,513 1,238 5,433 160,129 33,929
137 Sao Tome and Principe 683 +12 12 188 483 3,119 55 1,539 7,028 218,987
138 Malta 662 +6 9 610 43 1 1,499 20 84,964 192,443 441,503
139 Mozambique 651 +13 4 160 487 21 0.1 20,263 649 31,213,872
140 Rwanda 639 +3 2 347 290 49 0.2 99,309 7,676 12,937,552
141 Jamaica 621 10 449 162 2 210 3 16,947 5,724 2,960,716
142 Benin 572 +40 9 237 326 2 47 0.7 46,622 3,850 12,108,449
143 Malawi 572 +8 6 73 493 4 30 0.3 8,904 466 19,107,085
144 Channel Islands 570 +2 48 512 10 3,280 276 10,255 59,004 173,803
145 Eswatini 563 +43 4 262 297 5 485 3 6,551 5,649 1,159,708
146 Palestine 555 +41 3 415 137 109 0.6 44,876 8,806 5,096,097
147 Togo 544 +7 13 353 178 2 66 2 26,444 3,198 8,270,004
148 Liberia 516 +7 33 240 243 102 7 5,052,335
149 Tanzania 509 21 183 305 7 9 0.4 59,653,018
150 Libya 500 +16 10 78 412 73 1 16,409 2,389 6,867,586
151 Réunion 497 +2 1 460 36 2 555 1 17,200 19,216 895,080
152 Taiwan 445 7 434 4 19 0.3 74,699 3,137 23,815,327
153 Zimbabwe 401 +10 4 63 334 27 0.3 52,905 3,562 14,854,233
154 Mauritius 337 10 325 2 265 8 137,789 108,350 1,271,697
155 Isle of Man 336 24 312 0 3,952 282 5,726 67,351 85,017
156 Vietnam 335 +1 325 10 1 3 275,000 2,826 97,305,946
157 Montenegro 333 +7 9 315 9 530 14 13,186 20,995 628,063
158 Myanmar 262 6 185 71 5 0.1 55,413 1,019 54,396,641
159 Suriname 261 +25 6 48 207 2 445 10 1,165 1,987 586,436
160 Martinique 202 14 98 90 538 37 375,274
161 Comoros 197 3 127 67 227 3 868,790
162 Mongolia 197 111 86 8 60 18,886 5,765 3,276,126
163 Cayman Islands 193 1 132 60 2,938 15 18,605 283,216 65,692
164 Faeroe Islands 187 187 0 3,827 11,388 233,088 48,857
165 Syria 178 +1 7 +1 78 93 10 0.4 17,481,354
166 Gibraltar 176 176 0 5,224 10,428 309,519 33,691
167 Guadeloupe 171 14 157 0 427 35 5,691 14,223 400,122
168 Guyana 171 12 102 57 1 217 15 2,006 2,551 786,419
169 Angola 155 +7 7 +1 64 84 1 5 0.2 10,000 305 32,815,977
170 Bermuda 144 9 128 7 2 2,312 144 9,370 150,438 62,285
171 Brunei 141 3 138 0 1 322 7 25,600 58,538 437,322
172 Eritrea 131 +10 39 92 37 3,544,468
173 Cambodia 128 126 2 1 8 28,524 1,707 16,709,758
174 Trinidad and Tobago 123 8 109 6 88 6 4,111 2,938 1,399,333
175 Bahamas 104 11 72 21 1 265 28 2,261 5,752 393,103
176 Burundi 104 1 75 28 9 0.08 382 32 11,873,626
177 Aruba 101 3 98 0 946 28 2,233 20,918 106,750
178 Monaco 99 4 94 1 2,523 102 16,200 412,928 39,232
179 Barbados 97 7 85 5 1 338 24 6,960 24,220 287,363
180 Liechtenstein 82 1 55 26 2,151 26 900 23,607 38,124
181 Botswana 79 +19 1 25 53 1 34 0.4 26,800 11,406 2,349,577
182 Sint Maarten 77 15 62 0 1,797 350 477 11,130 42,857
183 Bhutan 67 24 43 87 21,790 28,252 771,283
184 French Polynesia 60 60 0 214 4,578 16,301 280,850
185 Macao 45 45 0 69 648,984
186 Saint Martin 42 3 36 3 1 1,087 78 685 17,728 38,639
187 Namibia 36 +2 19 17 1 14 5,919 2,331 2,538,970
188 Gambia 34 1 24 9 14 0.4 1,970 816 2,413,443
189 St. Vincent Grenadines 29 25 4 261 731 6,590 110,928
190 Antigua and Barbuda 26 3 22 1 1 266 31 489 4,995 97,899
191 Timor-Leste 24 24 0 18 1,568 1,190 1,317,376
192 Curaçao 23 1 19 3 140 6 1,080 6,583 164,070
193 Grenada 23 22 1 1 204 4,130 36,709 112,505
194 Belize 22 +1 2 16 4 55 5 1,957 4,925 397,324
195 New Caledonia 21 21 0 74 7,788 27,288 285,395
196 Laos 19 19 0 3 11,249 1,547 7,271,322
197 Saint Lucia 19 18 1 103 1,356 7,386 183,598
198 Dominica 18 16 2 250 534 7,419 71,980
199 Fiji 18 18 0 20 2,431 2,713 896,209
200 Saint Kitts and Nevis 15 15 0 282 417 7,841 53,185
201 Falkland Islands 13 13 0 3,741 671 193,094 3,475
202 Greenland 13 13 0 229 2,723 47,968 56,767
203 Turks and Caicos 12 1 11 0 310 26 245 6,331 38,696
204 Vatican City 12 12 0 14,981 801
205 Montserrat 11 1 10 0 2,204 200 61 12,220 4,992
206 Seychelles 11 11 0 112 98,325
207 MS Zaandam 9 2 7
208 Western Sahara 9 1 8 0 15 2 596,670
209 British Virgin Islands 8 1 7 0 265 33 212 7,014 30,224
210 Papua New Guinea 8 8 0 0.9 5,281 591 8,939,820
211 Caribbean Netherlands 7 7 0 267 424 16,175 26,214
212 St. Barth 6 6 0 608 152 15,391 9,876
213 Lesotho 4 2 2 2 1,515 707 2,141,626
214 Anguilla 3 3 0 200 93 6,201 14,998
215 Saint Pierre Miquelon 1 1 0 173 5,795
Total: 8,393,096 +141,872 450,452 +5,264 4,408,937 3,533,707 54,451 1,076.8 57.8

 

 

BẢNG ĐỐI CHIẾU TÊN VIỆT CỦA CÁC NƯỚC

 

Afghanistan: A Phú Hãn

Argentina: Á Căn Đình

Australia: Úc, Úc Đại Lợi

Austria: Áo

Bangladesh: Đông Hồi

Belarus: Bạch Nga

Belgium: Bỉ, Bỉ Lợi Thì

Brazil: Ba Tây

Cambodia: Cao Miên, Cam-Pu-Chia

Canada: Gia Nã Đại

Chile: Chí Lợi

China: Trung Quốc, Trung Hoa, Trung Cộng

Denmark: Đan Mạch

Egypt: Ai Cập

Finland: Phần Lan

France: Pháp

Germany: Đức

Greece: Hi Lạp

Hongkong: Hương Cảng

Hungary: Hung Gia Lợi

Iceland: Băng quốc

India: Ấn Độ

Indonesia: Nam Dương

Iran: Ba Tư

Ireland: Ái Nhĩ Lan

Isreal: Do Thái

Italy: Ý, Ý Đại Lợi

Japan: Nhật, Nhật Bản

Lebanon: Li-Băng

Luxembourg: Lục Xâm Bảo

Malaysia: Mã Lai

Marocco: Ma Rốc

Mexico: Mễ, Mễ Tây Cơ

Mongolia: Mông Cổ

Netherland: Hòa Lan, Hà Lan

New Zealand: Tân Tây Lan

Norway: Na Uy

Pakistan: Hồi quốc

Poland: Ba Lan

Philippines: Phi Luật Tân

Portugal: Bồ Đào Nha

Romania: Lỗ Ma Ni

Russia: Nga, Nga La Tư

Singapore: Tân Gia Ba

South Africa: Nam Phi

South Korea: Nam Hàn, Đại Hàn, Hàn quốc

Spain: Tây Ban Nha

Sri Lanka: Tích Lan

Sweden: Thụy Điển

Switzerland: Thụy Sĩ

Taiwan: Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc

Thailand: Thái, Thái Lan

Turkey: Thố Nghĩ Kỳ

UAE: Á-rập Liên Kết

UK (United Kingdom): Vương quốc Anh

Ukraine: Ô Khắc Lan

USA: Mỹ, Hoa Kỳ, Hiệp Chúng Quốc

 

PHÚC TRÌNH CORONA TẠI MỸ THEO TIỂU BANG:

 

Search:

USA
State
Total
Cases
New
Cases
Total
Deaths
New
Deaths
Active
Cases
Tot Cases/
1M pop
Deaths/
1M pop
Total
Tests
Tests/
1M pop
Source Projections
USA Total 2,234,471 +26,071 119,941 +809 1,198,164 6,751 362 26,243,811 79,286    
New York 406,367 +582 31,046 +48 288,954 20,889 1,596 3,111,119 159,925 [view by county] [1] [2] [3] [4] [projections]
New Jersey 170,599 +349 12,891 +54 123,745 19,207 1,451 1,147,841 129,230 [view by county] [1] [projections]
California 163,220 +4,179 5,286 +81 113,341 4,131 134 2,997,988 75,875 [view by county] [1] [projections]
Illinois 134,185 +546 6,485 +87 42,698 10,589 512 1,259,189 99,369 [1] [2] [3] [4] [projections]
Massachusetts 106,151 +266 7,734 +69 9,692 15,401 1,122 787,489 114,253 [1] [projections]
Texas 99,304 +3,511 2,105 +43 34,831 3,425 73 1,560,537 53,819 [view by county] [1] [2] [projections]
Pennsylvania 84,399 +316 6,388 +41 20,408 6,593 499 626,049 48,902 [view by county] [1] [projections]
Florida 82,719 +2,610 3,021 +25 64,008 3,851 141 1,485,759 69,177 [view by county] [1] [projections]
Michigan 66,497 +228 6,036 +2 15,497 6,658 604 998,504 99,982 [1] [2] [3] [4] [projections]
Maryland 62,969 +560 2,996 +14 55,377 10,416 496 526,882 87,150 [1] [projections]
Georgia 60,030 +952 2,575 +46 53,937 5,654 243 763,149 71,877 [1] [projections]
Virginia 55,775 +444 1,583 +13 46,851 6,534 185 546,685 64,048 [1] [2] [projections]
Louisiana 48,634 +928 3,068 +21 8,549 10,462 660 545,221 117,282 [view by county] [1] [projections]
North Carolina 46,933 +1,027 1,181 +12 16,533 4,475 113 667,422 63,636 [1] [2] [3] [4] [projections]
Connecticut 45,429 +80 4,219 +9 32,446 12,742 1,183 367,858 103,178 [1] [projections]
Ohio 42,530 +468 2,617 +15 30,873 3,638 224 584,563 50,009 [view by county] [1] [2] [3] [projections]
Indiana 41,013 +227 2,475 +28 9,445 6,092 368 371,182 55,135 [1] [2] [projections]
Arizona 40,924 +1,827 1,239 +20 32,970 5,622 170 501,963 68,963 [1] [projections]
Tennessee 32,143 +313 497 +4 10,936 4,707 73 644,573 94,385 [1] [2] [3] [projections]
Minnesota 31,296 +414 1,357 +13 2,535 5,549 241 448,587 79,542 [1] [2] [projections]
Colorado 29,673 +231 1,631 +14 23,781 5,153 283 259,546 45,070 [1] [projections]
Washington 27,514 +340 1,236 +2 17,366 3,613 162 480,026 63,038 [view by county] [1] [projections]
Alabama 27,312 +400 790 +5 10,548 5,570 161 310,723 63,372 [1] [projections]
Iowa 24,462 +283 675 +6 8,415 7,753 214 235,506 74,644 [1] [2] [projections]
Wisconsin 23,454 +256 712 +9 5,620 4,028 122 447,190 76,805 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [projections]
Mississippi 20,641 +489 938 +23 4,380 6,935 315 244,248 82,068 [1] [2] [projections]
South Carolina 20,556 +566 617 +10 10,205 3,992 120 304,431 59,128 [1] [2] [projections]
Nebraska 17,226 +195 234 +3 6,231 8,905 121 144,996 74,956 [1] [2] [projections]
Missouri 17,185 +227 926 +21 12,466 2,800 151 326,280 53,162 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [projections]
Rhode Island 16,213 +49 876 +11 13,858 15,305 827 206,470 194,901 [1] [projections]
Utah 15,344 +407 149 +4 6,643 4,786 46 278,692 86,929 [1] [projections]
Arkansas 13,606 +415 197 +9 4,413 4,509 65 220,699 73,132 [1] [2] [projections]
Kentucky 12,995 +166 518 +6 9,033 2,909 116 329,710 73,799 [1] [2] [projections]
Nevada 11,842 +184 473 +6 2,960 3,845 154 260,801 84,671 [1] [2] [projections]
Kansas 11,743 +209 249 +1 4,662 4,031 85 142,124 48,784 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [projections]
Delaware 10,444 +41 426 +2 3,762 10,725 437 86,587 88,920 [1] [projections]
New Mexico 10,065 +132 452 +5 5,262 4,800 216 275,897 131,578 [1] [2] [projections]
District Of Columbia 9,847 +29 523 +3 8,169 13,953 741 70,086 99,307 [1] [projections]
Oklahoma 8,904 +259 364 +1 1,642 2,250 92 271,339 68,572 [1] [2] [projections]
Oregon 6,218 +120 183 +1 3,578 1,474 43 184,350 43,708 [1] [2] [projections]
South Dakota 6,050 +84 78 +1 903 6,839 88 68,988 77,983 [1] [projections]
New Hampshire 5,436 +72 330 +4 1,002 3,998 243 118,583 87,212 [1] [projections]
Idaho 3,632 +92 88 531 2,032 49 67,638 37,849 [1] [2] [3] [projections]
North Dakota 3,166 +42 74 336 4,155 97 89,674 117,673 [1] [projections]
Maine 2,836 +17 102 +1 459 2,110 76 80,908 60,190 [1] [2] [projections]
West Virginia 2,376 +35 88 634 1,326 49 141,289 78,838 [1] [projections]
Vermont 1,131 55 161 1,813 88 53,663 86,000 [1] [projections]
Wyoming 1,114 +25 18 234 1,925 31 35,069 60,593 [1] [2] [projections]
Hawaii 744 +4 17 88 525 12 74,533 52,641 [1] [2] [3] [projections]
Alaska 696 +20 12 246 951 16 77,709 106,226 [1] [projections]
Montana 630 +16 20 +1 72 589 19 65,515 61,299 [1] [2] [3] [projections]
Guam 188 +2 5 13 9,210 [1]
Northern Mariana Islands 30 2 9 8,169 [1]
Puerto Rico 6,003 +52 147 5,006 1,772 43 13,022 3,845 [1] [2] [3]
United States Virgin Islands 73 6 3 2,440 [1]
Veteran Affairs 17,657 +279 1,487 +7 1,838 253,655 [1] [2] [3]
US Military 12,606 +454 36 5,278 [1] [2]
Federal Prisons 6,918 +13 86 1,360 17,436 [1]
Navajo Nation 6,672 +39 319 +8 3,222 44,000 [1] [2]
Grand Princess Ship 103 3 100 [1]
Wuhan Repatriated 3 3 3
Diamond Princess Ship 46 46 46
Total: 2,234,471 +26,071 119,941 +809 1,198,164 6,751 362 26,243,811 79,286    

 

PHÚC TRÌNH CORONA TẠI CANADA THEO TỈNH BANG:

 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html#a1

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here