Cập nhật mỗi ngày khoảng 8 giờ tối (NY).

Bảng đầy đủ chi tiết với 201 quốc gia + vùng lãnh thổ, cùng các nước Mỹ, Canada

Xin bấm vào đây để xem trên

https://LangVanOnline.com

 

 

Giải thích các chữ ở đầu bảng bên dưới:

Country/Other: Quốc gia/Nơi

Total Cases: Tổng số người bị nhiễm siêu vi trùng Corona

New Cases: Ca mới (tăng trong 24 giờ)

Total Death: Tổng số tử vong

New Death: Mới chết (tăng trong 24 giờ)

Total Recovered: Tổng số người được chữa khỏi

Active Cases: Số người đang bệnh

Serious, Critical: Số bệnh nhân trong tình tạng trầm trọng, nguy kich

Tot Cases / 1M pop: Tỉ số người bị bệnh tính trên mẫu số 1 triệu người

Death/IM pop: tỉ số chết tính trên 1 triệu người

Total: Tổng số người đã được xét nghiệm

Test/IM pop: Tỉ số xét nghiệm tính trên 1 triệu người

 

 

 

# Country,
Other
Total
Cases
New
Cases
Total
Deaths
New
Deaths
Total
Recovered
Active
Cases
Serious,
Critical
Tot Cases/
1M pop
Deaths/
1M pop
Total
Tests
Tests/
1M pop
Population
World 10,974,210 +208,653 523,239 +5,152 6,134,821 4,316,150 58,134 1,408 67.1
1 USA 2,837,189 +57,236 131,485 +687 1,191,091 1,514,613 15,907 8,571 397 35,538,123 107,362 331,012,864
2 Brazil 1,501,353 +47,984 61,990 +1,277 916,147 523,216 8,318 7,063 292 3,227,591 15,184 212,566,422
3 Russia 661,165 +6,760 9,683 +147 428,978 222,504 2,300 4,531 66 20,168,904 138,205 145,934,960
4 India 627,168 +21,948 18,225 +377 379,902 229,041 8,944 454 13 9,056,173 6,562 1,380,048,586
5 Spain 297,183 +444 28,368 +5 N/A N/A 617 6,356 607 5,448,984 116,544 46,754,922
6 Peru 292,004 +3,527 10,045 +185 182,097 99,862 1,220 8,856 305 1,720,261 52,173 32,972,385
7 Chile 284,541 +2,498 5,920 +167 249,247 29,374 2,099 14,884 310 1,131,008 59,163 19,116,840
8 UK 283,757 +576 43,995 +89 N/A N/A 279 4,180 648 9,914,663 146,044 67,887,996
9 Italy 240,961 +201 34,818 +30 191,083 15,060 82 3,985 576 5,498,719 90,946 60,461,036
10 Iran 232,863 +2,652 11,106 +148 194,098 27,659 3,097 2,772 132 1,719,451 20,471 83,994,819
11 Mexico 231,770 +5,681 28,510 +741 138,319 64,941 378 1,798 221 595,917 4,622 128,936,700
12 Pakistan 217,809 +4,339 4,473 +78 104,694 108,642 2,723 986 20 1,327,638 6,011 220,885,011
13 Turkey 202,284 +1,186 5,167 +17 176,965 20,152 1,067 2,398 61 3,483,677 41,304 84,341,594
14 Saudi Arabia 197,608 +3,383 1,752 +54 137,669 58,187 2,287 5,676 50 1,727,701 49,627 34,814,036
15 Germany 196,717 +393 9,064 +3 180,300 7,353 327 2,348 108 5,873,563 70,102 83,785,708
16 South Africa 168,061 +8,728 2,844 +95 81,999 83,218 539 2,834 48 1,706,127 28,766 59,310,064
17 France 166,378 +659 29,875 +14 76,802 59,701 573 2,549 458 1,384,633 21,212 65,274,533
18 Bangladesh 153,277 +4,019 1,926 +38 66,442 84,909 1 931 12 805,697 4,892 164,694,619
19 Colombia 106,110 +4,101 3,641 +171 44,531 57,938 335 2,085 72 798,108 15,685 50,884,429
20 Canada 104,772 +501 8,642 +27 68,347 27,783 2,110 2,776 229 2,848,244 75,463 37,743,411
21 Qatar 97,897 +894 118 +3 86,597 11,182 187 34,866 42 366,095 130,385 2,807,805
22 China 83,537 +3 4,634 78,487 416 7 58 3 90,410,000 62,814 1,439,323,776
23 Egypt 71,299 +1,485 3,120 +86 19,288 48,891 41 697 30 135,000 1,319 102,331,672
24 Sweden 70,639 +250 5,411 +12 N/A N/A 144 6,994 536 519,113 51,399 10,099,585
25 Argentina 69,941 +2,744 1,385 +34 24,186 44,370 594 1,547 31 372,108 8,233 45,197,263
26 Belarus 62,698 +274 405 +7 48,738 13,555 89 6,635 43 1,028,349 108,828 9,449,297
27 Belgium 61,598 +89 9,761 +7 17,044 34,793 37 5,315 842 1,251,345 107,968 11,589,926
28 Ecuador 59,468 +1,211 4,639 +63 28,032 26,797 288 3,371 263 156,185 8,852 17,643,190
29 Indonesia 59,394 +1,624 2,987 +53 26,667 29,740 217 11 849,155 3,104 273,531,943
30 Iraq 53,708 +2,184 2,160 +110 27,912 23,636 326 1,335 54 567,685 14,115 40,219,503
31 Netherlands 50,335 6,113 N/A N/A 28 2,938 357 616,376 35,971 17,135,140
32 UAE 49,469 +400 317 +1 38,664 10,488 1 5,002 32 3,500,000 353,869 9,890,654
33 Kuwait 47,859 +919 359 +1 38,390 9,110 142 11,207 84 395,349 92,574 4,270,616
34 Ukraine 45,887 +889 1,185 +12 20,053 24,649 98 1,049 27 677,257 15,487 43,730,851
35 Singapore 44,310 +188 26 39,429 4,855 1 7,574 4 757,746 129,517 5,850,538
36 Portugal 42,782 +328 1,587 +8 28,097 13,098 77 4,196 156 1,205,593 118,237 10,196,424
37 Kazakhstan 42,574 +1,509 188 25,533 16,853 121 2,267 10 1,536,607 81,834 18,777,194
38 Oman 42,555 +1,361 188 +3 25,318 17,049 114 8,334 37 198,994 38,973 5,105,987
39 Philippines 38,805 +294 1,274 +4 10,673 26,858 170 354 12 754,775 6,888 109,583,231
40 Panama 35,237 +774 667 +22 16,445 18,125 140 8,167 155 135,801 31,473 4,314,782
41 Poland 35,146 +371 1,492 +15 22,209 11,445 73 929 39 1,569,693 41,476 37,846,250
42 Bolivia 34,227 +1,008 1,201 +78 9,764 23,262 71 2,932 103 77,413 6,632 11,673,229
43 Dominican Republic 34,197 +810 765 +11 18,141 15,291 200 3,152 71 154,129 14,208 10,848,254
44 Afghanistan 32,022 +186 807 +33 16,041 15,174 19 823 21 73,515 1,889 38,925,404
45 Switzerland 31,967 +116 1,965 29,200 802 15 3,694 227 599,105 69,221 8,654,909
46 Bahrain 27,837 +423 94 +2 22,583 5,160 51 16,365 55 574,105 337,514 1,700,980
47 Romania 27,746 +450 1,687 +20 19,363 6,696 237 1,442 88 735,221 38,221 19,236,229
48 Nigeria 27,110 +626 616 +13 10,801 15,693 7 132 3 141,525 687 206,116,239
49 Israel 27,047 +790 324 +2 17,547 9,176 65 2,941 35 1,024,298 111,366 9,197,590
50 Armenia 26,658 +593 459 +6 15,036 11,163 10 8,996 155 115,765 39,066 2,963,283
51 Ireland 25,489 +12 1,738 23,364 387 12 5,162 352 438,034 88,708 4,937,928
52 Honduras 20,262 +704 542 +45 2,123 17,597 58 2,046 55 49,308 4,978 9,904,628
53 Guatemala 19,011 +915 817 +44 3,231 14,963 5 1,061 46 31,427 1,754 17,915,162
54 Japan 18,874 +151 975 +1 16,772 1,127 37 149 8 475,308 3,758 126,472,721
55 Azerbaijan 18,684 +572 228 +8 10,425 8,031 66 1,843 22 482,170 47,554 10,139,513
56 Ghana 18,134 117 13,550 4,467 6 584 4 300,520 9,672 31,071,332
57 Austria 17,941 +68 705 16,514 722 7 1,992 78 628,700 69,804 9,006,672
58 Moldova 17,150 +252 560 +11 9,846 6,744 438 4,251 139 101,180 25,083 4,033,876
59 Serbia 15,195 +359 287 +6 12,912 1,996 81 1,739 33 418,879 47,943 8,737,015
60 Algeria 14,657 +385 928 +8 10,342 3,387 48 334 21 43,850,258
61 Nepal 14,519 +473 31 +1 5,320 9,168 498 1 534,384 18,341 29,136,307
62 Morocco 12,969 +333 229 +1 9,090 3,650 7 351 6 715,853 19,394 36,911,534
63 S. Korea 12,904 +54 282 11,684 938 15 252 6 1,295,962 25,277 51,269,527
64 Denmark 12,815 +21 606 11,769 440 9 2,212 105 1,088,788 187,971 5,792,333
65 Cameroon 12,592 313 10,100 2,179 52 474 12 26,542,805
66 Czechia 12,178 +132 353 +4 7,822 4,003 12 1,137 33 560,189 52,310 10,709,125
67 Ivory Coast 9,992 +290 68 4,660 5,264 379 3 59,382 2,251 26,375,297
68 Sudan 9,573 602 4,606 4,365 218 14 401 9 43,845,371
69 Uzbekistan 9,078 +297 27 +1 6,034 3,017 25 271 0.8 1,121,236 33,500 33,469,623
70 Norway 8,902 +6 251 8,138 513 3 1,642 46 338,860 62,504 5,421,422
71 Malaysia 8,643 +3 121 8,437 85 2 267 4 782,638 24,180 32,366,717
72 Australia 8,001 +81 104 7,090 807 5 314 4 2,561,143 100,435 25,500,580
73 Finland 7,241 +5 328 6,700 213 1,307 59 248,900 44,921 5,540,784
74 DRC 7,189 +67 176 +1 2,317 4,696 80 2 89,540,629
75 Senegal 7,054 +129 121 +5 4,599 2,334 36 421 7 81,779 4,885 16,741,537
76 El Salvador 7,000 +264 191 +9 4,115 2,694 202 1,079 29 167,584 25,836 6,486,391
77 Kenya 6,941 +268 152 +3 2,109 4,680 18 129 3 176,059 3,274 53,767,633
78 North Macedonia 6,625 +171 321 +15 2,748 3,556 55 3,180 154 63,383 30,423 2,083,373
79 Kyrgyzstan 6,261 +526 66 +4 2,530 3,665 24 960 10 222,295 34,073 6,524,176
80 Venezuela 6,062 54 1,649 4,359 11 213 2 1,270,173 44,669 28,435,171
81 Tajikistan 6,058 +53 52 4,690 1,316 635 5 9,536,933
82 Haiti 6,040 +65 107 +2 1,032 4,901 530 9 12,241 1,074 11,402,813
83 Ethiopia 5,846 103 2,430 3,313 35 51 0.9 250,604 2,180 114,950,597
84 Gabon 5,513 42 2,508 2,963 10 2,477 19 38,692 17,386 2,225,528
85 Guinea 5,450 +46 33 4,392 1,025 24 415 3 14,407 1,097 13,130,716
86 Bulgaria 5,315 +161 232 2,802 2,281 31 765 33 147,524 21,233 6,947,828
87 Bosnia and Herzegovina 4,788 +182 189 +1 2,515 2,084 4 1,459 58 95,885 29,228 3,280,591
88 Djibouti 4,715 +11 55 4,564 96 4,772 56 46,779 47,347 988,012
89 Mauritania 4,606 +134 129 1,727 2,750 21 991 28 13,842 2,977 4,649,000
90 French Guiana 4,444 +176 16 1,680 2,748 20 14,881 54 8,707 29,155 298,642
91 Luxembourg 4,395 +50 110 4,012 273 2 7,021 176 198,947 317,818 625,977
92 Hungary 4,166 +9 587 +1 2,721 858 8 431 61 279,690 28,953 9,660,120
93 Costa Rica 4,023 +270 18 +1 1,589 2,416 6 790 4 43,865 8,611 5,094,286
94 CAR 3,788 +43 47 810 2,931 2 784 10 24,362 5,044 4,829,713
95 Greece 3,458 +26 192 1,374 1,892 8 332 18 320,427 30,744 10,422,517
96 Thailand 3,179 +6 58 3,059 62 1 46 0.8 603,657 8,648 69,801,192
97 Palestine 3,080 +322 9 +1 460 2,611 604 2 84,621 16,589 5,100,970
98 Somalia 2,944 +20 90 951 1,903 2 185 6 15,890,447
99 Croatia 2,912 +81 110 +2 2,155 647 3 709 27 81,437 19,839 4,104,985
100 Albania 2,662 +82 69 +4 1,559 1,034 10 925 24 24,237 8,422 2,877,770
101 Mayotte 2,650 +7 35 2,341 274 3 9,715 128 8,800 32,260 272,787
102 Nicaragua 2,519 83 1,238 1,198 380 13 6,624,728
103 Madagascar 2,403 +100 24 +2 1,040 1,339 28 87 0.9 22,788 823 27,687,410
104 Maldives 2,400 +18 10 +1 1,969 421 12 4,440 19 52,962 97,980 540,537
105 Cuba 2,353 +5 86 2,221 46 1 208 8 173,063 15,279 11,326,557
106 Paraguay 2,303 +43 19 1,108 1,176 4 323 3 72,319 10,139 7,132,714
107 Mali 2,260 +58 117 +1 1,502 641 112 6 12,807 633 20,246,895
108 Sri Lanka 2,066 +12 11 1,827 228 1 96 0.5 105,105 4,908 21,413,796
109 South Sudan 2,021 38 333 1,650 181 3 10,824 967 11,194,026
110 Equatorial Guinea 2,001 32 515 1,454 1,427 23 16,000 11,408 1,402,571
111 Estonia 1,990 +1 69 1,842 79 1 1,500 52 108,149 81,527 1,326,542
112 Iceland 1,850 +3 10 1,828 12 5,421 29 74,424 218,090 341,254
113 Lithuania 1,825 +7 78 1,536 211 16 671 29 432,457 158,891 2,721,726
114 Lebanon 1,796 +8 35 +1 1,242 519 5 263 5 138,131 20,239 6,825,129
115 Slovakia 1,700 +13 28 1,466 206 3 311 5 213,521 39,109 5,459,663
116 Guinea-Bissau 1,654 24 317 1,313 5 841 12 1,500 762 1,967,817
117 Slovenia 1,634 +21 111 1,384 139 786 53 104,295 50,167 2,078,940
118 Zambia 1,632 30 1,348 254 1 89 2 56,825 3,092 18,380,703
119 New Zealand 1,530 +2 22 1,490 18 1 306 4 405,329 81,032 5,002,100
120 Sierra Leone 1,518 +20 60 1,007 451 190 8 7,976,627
121 Congo 1,382 41 486 855 250 7 5,517,479
122 Malawi 1,342 +77 16 271 1,055 4 70 0.8 14,683 768 19,127,411
123 Cabo Verde 1,301 +34 15 629 657 2,340 27 39,257 70,606 556,004
124 Hong Kong 1,243 +9 7 1,120 116 1 166 0.9 321,498 42,882 7,497,232
125 Yemen 1,221 +31 325 +7 513 383 41 11 120 4 29,823,934
126 Benin 1,199 21 333 845 1 99 2 56,613 4,670 12,121,507
127 Tunisia 1,178 +3 50 1,039 89 100 4 70,614 5,975 11,818,982
128 Jordan 1,136 +3 9 889 238 3 111 0.9 400,933 39,294 10,203,459
129 Latvia 1,122 +1 30 988 104 1 595 16 154,494 81,920 1,885,917
130 Niger 1,081 +6 68 +1 959 54 45 3 6,547 271 24,197,127
131 Rwanda 1,063 +21 3 493 567 82 0.2 151,641 11,709 12,950,750
132 Cyprus 999 19 833 147 827 16 160,262 132,733 1,207,399
133 Burkina Faso 967 +5 53 846 68 46 3 20,899,835
134 Uruguay 947 +4 28 828 91 1 273 8 68,449 19,704 3,473,808
135 Georgia 939 +8 15 817 107 5 235 4 113,167 28,369 3,989,097
136 Mozambique 918 +15 6 249 663 29 0.2 30,939 990 31,249,899
137 Uganda 902 +9 847 55 20 196,841 4,305 45,729,045
138 Libya 891 +17 26 +1 224 641 130 4 28,358 4,127 6,871,416
139 Eswatini 873 +33 11 452 410 5 752 9 11,872 10,233 1,160,200
140 Chad 868 +2 74 785 9 53 5 16,422,710
141 Andorra 855 52 800 3 11,066 673 3,750 48,534 77,266
142 Liberia 819 +15 37 338 444 162 7 5,057,220
143 Sao Tome and Principe 717 +2 13 260 444 3,272 59 1,803 8,227 219,154
144 Diamond Princess 712 13 651 48 4
145 Jamaica 707 +5 10 555 142 239 3 24,951 8,426 2,961,245
146 San Marino 698 42 656 0 20,571 1,238 5,729 168,838 33,932
147 Malta 671 9 649 13 1,520 20 97,158 220,038 441,551
148 Togo 667 +6 14 424 229 2 81 2 31,984 3,864 8,277,978
149 Zimbabwe 617 +12 7 173 437 42 0.5 71,236 4,793 14,863,104
150 Montenegro 616 +40 12 315 289 981 19 13,376 21,297 628,067
151 Channel Islands 571 47 512 12 3,284 270 21,388 123,012 173,869
152 Suriname 547 +12 13 252 282 7 932 22 1,244 2,121 586,651
153 Réunion 531 +3 2 472 57 4 593 2 35,419 39,559 895,342
154 Tanzania 509 21 183 305 7 9 0.4 59,723,028
155 Taiwan 448 +1 7 438 3 19 0.3 77,025 3,234 23,817,089
156 Vietnam 355 340 15 1 4 275,000 2,825 97,341,803
157 Mauritius 341 10 330 1 268 8 186,845 146,916 1,271,784
158 Isle of Man 336 24 312 0 3,951 282 6,558 77,121 85,035
159 Angola 315 +24 17 +2 97 201 6 10 0.5 10,000 304 32,858,074
160 Syria 312 +19 9 113 190 18 0.5 17,498,828
161 Myanmar 304 +1 6 223 75 6 0.1 79,072 1,453 54,411,565
162 Comoros 303 7 200 96 348 8 869,551
163 Namibia 293 +8 24 269 1 115 9,661 3,802 2,540,858
164 Guyana 250 +2 14 +1 117 119 1 318 18 2,634 3,349 786,574
165 Martinique 242 14 98 130 5 645 37 375,263
166 Botswana 227 1 28 198 1 97 0.4 42,290 17,984 2,351,526
167 Mongolia 220 177 43 9 67 23,240 7,089 3,278,292
168 Eritrea 215 +12 56 159 61 3,546,480
169 Cayman Islands 201 1 194 6 3,058 15 24,321 370,047 65,724
170 Faeroe Islands 187 187 0 3,827 14,800 302,881 48,864
171 Guadeloupe 182 14 157 11 2 455 35 8,239 20,591 400,125
172 Gibraltar 178 176 2 5,283 13,667 405,657 33,691
173 Burundi 170 1 115 54 14 0.08 493 41 11,888,203
174 Bermuda 146 9 135 2 1 2,344 145 11,723 188,243 62,276
175 Brunei 141 3 138 0 322 7 29,841 68,209 437,493
176 Cambodia 141 131 10 1 8 37,523 2,244 16,719,243
177 Trinidad and Tobago 130 8 115 7 93 6 5,158 3,686 1,399,518
178 Monaco 106 +3 4 95 7 2,701 102 16,200 412,812 39,243
179 Bahamas 104 11 89 4 1 264 28 2,404 6,113 393,257
180 Aruba 104 +1 3 98 3 974 28 2,478 23,209 106,769
181 Barbados 97 7 90 0 338 24 7,934 27,608 287,378
182 Liechtenstein 83 +1 1 81 1 2,177 26 900 23,604 38,129
183 Seychelles 81 11 70 824 98,350
184 Sint Maarten 77 15 62 0 1,796 350 500 11,661 42,877
185 Bhutan 77 50 27 100 25,256 32,731 771,631
186 Antigua and Barbuda 69 3 23 43 1 705 31 796 8,128 97,932
187 French Polynesia 62 60 2 221 4,649 16,549 280,917
188 Gambia 55 +6 2 27 26 23 0.8 3,005 1,244 2,416,236
189 Macao 46 45 1 71 649,347
190 Saint Martin 43 3 37 3 1 1,112 78 685 17,716 38,666
191 Turks and Caicos 42 2 11 29 1,085 52 690 17,821 38,718
192 Lesotho 35 11 24 16 3,000 1,400 2,142,321
193 St. Vincent Grenadines 29 29 0 261 844 7,608 110,942
194 Belize 28 2 18 8 70 5 2,281 5,737 397,620
195 Timor-Leste 24 24 0 18 1,568 1,189 1,318,407
196 Curaçao 23 1 19 3 140 6 1,080 6,581 164,097
197 Grenada 23 23 0 204 5,465 48,567 112,526
198 New Caledonia 21 21 0 74 8,406 29,442 285,507
199 Laos 19 19 0 3 16,147 2,219 7,275,650
200 Saint Lucia 19 19 0 103 1,667 9,078 183,632
201 Dominica 18 18 0 250 623 8,654 71,987
202 Fiji 18 18 0 20 4,000 4,462 896,475
203 Saint Kitts and Nevis 15 15 0 282 454 8,534 53,201
204 Falkland Islands 13 13 0 3,737 1,197 344,064 3,479
205 Greenland 13 13 0 229 3,840 67,640 56,771
206 Vatican City 12 12 0 14,981 801
207 Montserrat 11 1 10 0 2,204 200 61 12,220 4,992
208 Papua New Guinea 11 8 3 1 7,147 799 8,946,777
209 Western Sahara 10 1 8 1 17 2 597,273
210 MS Zaandam 9 2 7
211 British Virgin Islands 8 1 7 0 265 33 212 7,012 30,232
212 Caribbean Netherlands 7 7 0 267 424 16,168 26,224
213 St. Barth 6 6 0 607 152 15,389 9,877
214 Anguilla 3 3 0 200 272 18,130 15,003
215 Saint Pierre Miquelon 1 1 0 173 5,794
Total: 10,974,210 +208,653 523,239 +5,152 6,134,821 4,316,150 58,134 1,407.9 67.1

 

 

 

BẢNG ĐỐI CHIẾU TÊN VIỆT CỦA CÁC NƯỚC

 

Afghanistan: A Phú Hãn

Argentina: Á Căn Đình

Australia: Úc, Úc Đại Lợi

Austria: Áo

Bangladesh: Đông Hồi

Belarus: Bạch Nga

Belgium: Bỉ, Bỉ Lợi Thì

Brazil: Ba Tây

Cambodia: Cao Miên, Cam-Pu-Chia

Canada: Gia Nã Đại

Chile: Chí Lợi

China: Trung Quốc, Trung Hoa, Trung Cộng

Denmark: Đan Mạch

Egypt: Ai Cập

Finland: Phần Lan

France: Pháp

Germany: Đức

Greece: Hi Lạp

Hongkong: Hương Cảng

Hungary: Hung Gia Lợi

Iceland: Băng quốc

India: Ấn Độ

Indonesia: Nam Dương

Iran: Ba Tư

Ireland: Ái Nhĩ Lan

Isreal: Do Thái

Italy: Ý, Ý Đại Lợi

Japan: Nhật, Nhật Bản

Lebanon: Li-Băng

Luxembourg: Lục Xâm Bảo

Malaysia: Mã Lai

Marocco: Ma Rốc

Mexico: Mễ, Mễ Tây Cơ

Mongolia: Mông Cổ

Netherland: Hòa Lan, Hà Lan

New Zealand: Tân Tây Lan

Norway: Na Uy

Pakistan: Hồi quốc

Poland: Ba Lan

Philippines: Phi Luật Tân

Portugal: Bồ Đào Nha

Romania: Lỗ Ma Ni

Russia: Nga, Nga La Tư

Singapore: Tân Gia Ba

South Africa: Nam Phi

South Korea: Nam Hàn, Đại Hàn, Hàn quốc

Spain: Tây Ban Nha

Sri Lanka: Tích Lan

Sweden: Thụy Điển

Switzerland: Thụy Sĩ

Taiwan: Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc

Thailand: Thái, Thái Lan

Turkey: Thố Nghĩ Kỳ

UAE: Á-rập Liên Kết

UK (United Kingdom): Vương quốc Anh

Ukraine: Ô Khắc Lan

USA: Mỹ, Hoa Kỳ, Hiệp Chúng Quốc

 

PHÚC TRÌNH CORONA TẠI MỸ THEO TIỂU BANG:

 

 

USA
State
Total
Cases
New
Cases
Total
Deaths
New
Deaths
Active
Cases
Tot Cases/
1M pop
Deaths/
1M pop
Total
Tests
Tests/
1M pop
Source Projections
USA Total 2,837,189 +57,236 131,485 +687 1,514,613 8,571 397 35,538,123 107,365    
New York 419,640 +1,035 32,166 +23 292,718 21,571 1,653 4,041,593 207,756 [view by county] [1] [2] [3] [projections]
California 247,743 +9,352 6,262 +98 174,357 6,270 158 4,339,093 109,816 [view by county] [1] [projections]
Texas 183,044 +7,535 2,585 +44 89,739 6,313 89 2,212,947 76,319 [view by county] [1] [2] [projections]
New Jersey 177,654 +416 15,218 112,780 20,001 1,713 1,463,913 164,814 [view by county] [1] [projections]
Florida 169,106 +10,109 3,618 +64 139,832 7,874 168 2,033,794 94,693 [view by county] [1] [2] [3] [projections]
Illinois 145,935 +869 7,188 +36 26,135 11,516 567 1,666,317 131,498 [1] [2] [3] [4] [projections]
Massachusetts 109,338 +195 8,132 +51 8,049 15,863 1,180 934,549 135,589 [1] [projections]
Pennsylvania 92,703 +839 6,765 +24 17,241 7,241 528 799,483 62,450 [view by county] [1] [projections]
Georgia 87,709 +3,472 2,849 +22 73,652 8,261 268 1,044,722 98,397 [1] [projections]
Arizona 87,425 +3,333 1,757 +37 75,531 12,011 241 735,496 101,047 [1] [projections]
Michigan 71,678 +589 6,212 +14 14,367 7,177 622 1,267,979 126,965 [1] [2] [3] [4] [projections]
North Carolina 68,508 +1,855 1,416 +22 21,554 6,532 135 971,120 92,593 [1] [2] [3] [4] [projections]
Maryland 68,423 +505 3,212 +7 60,198 11,318 531 675,929 111,804 [1] [projections]
Virginia 63,735 +532 1,816 +30 53,423 7,467 213 744,480 87,221 [1] [2] [projections]
Louisiana 61,561 +1,383 3,262 +24 15,273 13,242 702 767,374 165,069 [view by county] [1] [projections]
Ohio 54,166 +831 2,910 +9 36,661 4,634 249 792,005 67,756 [view by county] [1] [2] [3] [projections]
Tennessee 46,890 +1,575 620 +11 17,332 6,866 91 838,084 122,721 [1] [2] [3] [projections]
Connecticut 46,646 +74 4,326 +2 30,188 13,083 1,213 487,323 136,685 [1] [projections]
Indiana 46,387 +435 2,662 +12 8,320 6,890 395 496,835 73,800 [1] [2] [projections]
Alabama 40,111 +1,149 985 +13 17,044 8,181 201 419,221 85,500 [1] [projections]
South Carolina 39,701 +1,782 784 +18 23,446 7,711 152 442,263 85,898 [1] [2] [projections]
Minnesota 37,210 +494 1,495 +13 3,552 6,598 265 630,427 111,785 [1] [2] [projections]
Washington 35,237 +642 1,342 +3 22,812 4,627 176 584,989 76,822 [view by county] [1] [projections]
Colorado 33,352 +323 1,701 +4 23,514 5,792 295 337,391 58,588 [1] [projections]
Iowa 30,211 +709 719 +2 5,465 9,575 228 317,985 100,785 [1] [2] [projections]
Wisconsin 29,738 +539 793 +7 5,418 5,107 136 593,684 101,965 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [projections]
Mississippi 28,770 +870 1,092 +10 8,290 9,667 367 310,897 104,463 [1] [2] [projections]
Utah 23,270 +554 176 +3 10,018 7,258 55 346,386 108,044 [1] [projections]
Missouri 23,100 +405 1,055 +6 17,147 3,764 172 441,520 71,939 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [projections]
Arkansas 22,075 +878 279 +2 6,098 7,315 92 323,987 107,359 [1] [2] [projections]
Nevada 19,733 +632 525 +14 6,896 6,406 170 341,463 110,859 [1] [2] [projections]
Nebraska 19,452 +142 282 +6 5,148 10,056 146 184,354 95,303 [1] [2] [projections]
Rhode Island 16,941 +88 959 +3 14,338 15,992 905 248,268 234,356 [1] [projections]
Kentucky 16,079 +237 581 +9 10,772 3,599 130 420,058 94,022 [1] [2] [3] [projections]
Kansas 15,159 +62 280 +2 5,309 5,203 96 183,173 62,874 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [projections]
Oklahoma 14,539 +427 395 +6 3,096 3,674 100 355,200 89,766 [1] [2] [projections]
New Mexico 12,520 +244 503 +3 6,390 5,971 240 356,637 170,084 [1] [2] [projections]
Delaware 11,731 +221 510 +1 4,543 12,047 524 114,918 118,014 [1] [projections]
District Of Columbia 10,390 +25 554 +1 8,371 14,722 785 101,063 143,200 [1] [projections]
Oregon 9,294 +363 209 +1 6,326 2,204 50 250,637 59,425 [1] [2] [projections]
South Dakota 6,893 +67 97 +4 814 7,792 110 81,941 92,624 [1] [projections]
Idaho 6,593 +223 92 2,108 3,689 51 98,119 54,905 [1] [2] [3] [projections]
New Hampshire 5,822 +20 375 +2 939 4,282 276 141,995 104,430 [1] [projections]
North Dakota 3,657 +42 80 342 4,799 105 108,195 141,977 [1] [projections]
Maine 3,328 +34 105 525 2,476 78 104,365 77,640 [1] [2] [projections]
West Virginia 3,053 +74 93 580 1,704 52 178,238 99,455 [1] [projections]
Wyoming 1,550 +36 20 391 2,678 35 47,932 82,819 [1] [2] [projections]
Vermont 1,227 +17 56 210 1,966 90 67,341 107,920 [1] [projections]
Montana 1,083 +67 22 389 1,013 21 95,149 89,026 [1] [2] [3] [4] [projections]
Alaska 1,017 +39 14 468 1,390 19 115,909 158,444 [1] [projections]
Hawaii 946 +20 18 182 668 13 95,866 67,708 [1] [2] [3] [projections]
Guam 280 +13 5 96 13,539 [1]
Northern Mariana Islands 31 2 10 8,217 [1] [2]
Puerto Rico 7,608 +71 153 6,096 2,246 45 359,473 106,135 [1] [2] [3] [4]
United States Virgin Islands 92 +2 6 11 3,016 [1]
Veteran Affairs 23,651 +641 1,650 +18 4,693 326,978 [1] [2] [3]
US Military 18,071 38 9,350 [1] [2] [3]
Federal Prisons 7,618 +86 92 +1 1,804 22,113 [1]
Navajo Nation 7,613 +64 369 +5 4,113 52,131 [1] [2]
Grand Princess Ship 103 3 100 [1]
Wuhan Repatriated 3 3 3
Diamond Princess Ship 46 46 46
Total: 2,837,189 +57,236 131,485 +687 1,514,613 8,571 397 35,538,123 107,365    

 

PHÚC TRÌNH CORONA TẠI CANADA THEO TỈNH BANG:

 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html#a1

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here