Cập nhật mỗi ngày khoảng 8 giờ tối (NY).

Bảng đầy đủ chi tiết với 201 quốc gia + vùng lãnh thổ, cùng các nước Mỹ, Canada

Xin bấm vào đây để xem trên

https://LangVanOnline.com

 

 

Giải thích các chữ ở đầu bảng bên dưới:

Country/Other: Quốc gia/Nơi

Total Cases: Tổng số người bị nhiễm siêu vi trùng Corona

New Cases: Ca mới (tăng trong 24 giờ)

Total Death: Tổng số tử vong

New Death: Mới chết (tăng trong 24 giờ)

Total Recovered: Tổng số người được chữa khỏi

Active Cases: Số người đang bệnh

Serious, Critical: Số bệnh nhân trong tình tạng trầm trọng, nguy kich

Tot Cases / 1M pop: Tỉ số người bị bệnh tính trên mẫu số 1 triệu người

Death/IM pop: tỉ số chết tính trên 1 triệu người

Total: Tổng số người đã được xét nghiệm

Test/IM pop: Tỉ số xét nghiệm tính trên 1 triệu người

Population: Dân số

 

 

# Country,
Other
Total
Cases
New
Cases
Total
Deaths
New
Deaths
Total
Recovered
Active
Cases
Serious,
Critical
Tot Cases/
1M pop
Deaths/
1M pop
Total
Tests
Tests/
1M pop
Population
World 6,026,108 +125,201 366,415 +4,866 2,655,970 3,003,723 53,735 773 47.0
1 USA 1,793,263 +24,802 104,539 +1,209 519,395 1,169,329 17,203 5,420 316 16,790,070 50,751 330,832,890
2 Brazil 468,338 +29,526 27,944 +1,180 193,181 247,213 8,318 2,205 132 871,839 4,104 212,426,274
3 Russia 387,623 +8,572 4,374 +232 159,257 223,992 2,300 2,656 30 10,000,061 68,527 145,929,167
4 Spain 285,644 +658 27,121 +2 196,958 61,565 617 6,110 580 3,556,567 76,071 46,753,246
5 UK 271,222 +2,095 38,161 +324 N/A N/A 1,559 3,997 562 4,043,686 59,593 67,854,937
6 Italy 232,248 +516 33,229 +87 152,844 46,175 475 3,841 550 3,755,279 62,102 60,469,262
7 France 186,835 +597 28,714 +52 67,803 90,318 1,361 2,863 440 1,384,633 21,217 65,261,155
8 Germany 183,019 +567 8,594 +24 164,100 10,325 729 2,185 103 3,952,971 47,194 83,760,886
9 India 173,491 +8,105 4,980 +269 82,627 85,884 8,944 126 4 3,483,838 2,527 1,378,789,216
10 Turkey 162,120 +1,141 4,489 +28 125,963 31,668 662 1,924 53 1,964,364 23,314 84,257,335
11 Peru 148,285 +6,506 4,230 +131 62,791 81,264 926 4,503 128 963,617 29,263 32,929,707
12 Iran 146,668 +2,819 7,677 +50 114,931 24,060 2,547 1,748 92 896,571 10,687 83,894,952
13 Chile 90,638 +3,695 944 +54 38,598 51,096 1,350 4,745 49 546,506 28,610 19,101,613
14 Canada 89,418 +906 6,979 +102 47,518 34,921 1,618 2,371 185 1,596,449 42,332 37,712,703
15 China 82,995 4,634 78,291 70 4 58 3 1,439,323,776
16 Saudi Arabia 81,766 +1,581 458 +17 57,013 24,295 384 2,352 13 787,465 22,652 34,763,636
17 Mexico 81,400 +3,377 9,044 +447 56,638 15,718 378 632 70 244,858 1,901 128,810,940
18 Pakistan 64,028 +2,801 1,317 +57 22,305 40,406 111 290 6 520,017 2,359 220,485,909
19 Belgium 58,061 +212 9,430 +42 15,682 32,949 187 5,012 814 836,879 72,237 11,585,252
20 Qatar 52,907 +1,993 36 +3 20,604 32,267 216 18,393 13 212,897 74,012 2,876,510
21 Netherlands 46,126 +176 5,931 +28 N/A N/A 180 2,692 346 348,256 20,328 17,131,629
22 Bangladesh 42,844 +2,523 582 +23 9,015 33,247 1 260 4 287,067 1,745 164,542,316
23 Belarus 40,764 +906 224 +5 17,390 23,150 92 4,314 24 512,418 54,227 9,449,585
24 Ecuador 38,571 +100 3,334 +21 19,190 16,047 220 2,189 189 113,808 6,460 17,618,288
25 Sweden 36,476 +749 4,350 +84 4,971 27,155 289 3,614 431 238,800 23,658 10,093,745
26 Singapore 33,860 +611 23 19,631 14,206 8 5,792 4 334,691 57,249 5,846,269
27 UAE 33,170 +638 260 +2 17,097 15,813 1 3,357 26 2,110,493 213,622 9,879,555
28 Portugal 31,946 +350 1,383 +14 18,911 11,652 66 3,132 136 795,838 78,030 10,199,174
29 Switzerland 30,828 +32 1,919 28,300 609 32 3,564 222 390,697 45,172 8,649,038
30 South Africa 29,240 +1,837 611 +34 15,093 13,536 128 494 10 680,175 11,482 59,240,605
31 Colombia 26,688 +1,322 853 +31 6,913 18,922 136 525 17 283,346 5,574 50,834,077
32 Indonesia 25,216 +678 1,520 +24 6,492 17,204 92 6 300,545 1,100 273,263,419
33 Kuwait 25,184 +1,072 194 +9 9,273 15,717 191 5,905 45 282,341 66,203 4,264,746
34 Ireland 24,876 +35 1,645 +6 22,089 1,142 47 5,043 333 325,795 66,047 4,932,806
35 Poland 23,155 +330 1,051 +13 10,692 11,412 160 612 28 873,456 23,077 37,850,086
36 Ukraine 22,811 +429 679 +10 8,934 13,198 267 521 16 337,318 7,709 43,755,130
37 Egypt 22,082 +1,289 879 +34 5,511 15,692 41 216 9 135,000 1,322 102,152,100
38 Romania 18,982 +191 1,248 +13 12,829 4,905 182 986 65 421,451 21,896 19,248,085
39 Israel 16,987 +115 284 14,776 1,927 37 1,847 31 565,311 61,463 9,197,590
40 Japan 16,719 +36 874 +7 14,254 1,591 131 132 7 284,763 2,251 126,508,530
41 Austria 16,655 +27 668 15,347 640 25 1,850 74 434,302 48,246 9,001,908
42 Philippines 16,634 +1,046 942 +21 3,720 11,972 81 152 9 332,689 3,040 109,447,729
43 Dominican Republic 16,531 +463 488 +3 9,266 6,777 106 1,525 45 76,930 7,098 10,838,156
44 Argentina 15,419 +717 520 +12 4,788 10,111 259 341 12 150,486 3,332 45,158,774
45 Afghanistan 13,659 +623 246 +11 1,259 12,154 19 352 6 35,923 925 38,843,762
46 Panama 12,531 +400 326 +6 7,540 4,665 79 2,908 76 63,202 14,669 4,308,467
47 Denmark 11,593 +81 568 10,240 785 18 2,002 98 606,574 104,754 5,790,443
48 S. Korea 11,402 +58 269 10,363 770 15 222 5 885,120 17,265 51,265,441
49 Serbia 11,354 +54 242 +1 6,524 4,588 8 1,299 28 239,234 27,371 8,740,269
50 Bahrain 10,449 +397 15 5,700 4,734 9 6,163 9 304,179 179,408 1,695,455
51 Kazakhstan 9,932 +356 37 5,057 4,838 62 530 2 761,727 40,612 18,756,335
52 Oman 9,820 +811 40 2,396 7,384 31 1,928 8 72,000 14,135 5,093,884
53 Nigeria 9,302 +387 261 +2 2,697 6,344 7 45 1 58,726 286 205,640,180
54 Czechia 9,196 +56 319 6,500 2,377 19 859 30 430,564 40,212 10,707,285
55 Algeria 9,134 +137 638 +8 5,422 3,074 34 209 15 43,776,603
56 Armenia 8,676 +460 120 +7 3,297 5,259 10 2,928 41 56,042 18,915 2,962,770
57 Norway 8,422 +11 236 7,727 459 8 1,555 44 245,352 45,289 5,417,490
58 Bolivia 8,387 +619 293 +13 738 7,356 3 719 25 22,294 1,912 11,658,434
59 Moldova 7,896 +171 288 +6 4,278 3,330 256 1,957 71 40,565 10,054 4,034,743
60 Malaysia 7,732 +103 115 6,235 1,382 8 239 4 519,944 16,083 32,328,196
61 Morocco 7,714 +71 202 5,271 2,241 1 209 5 190,061 5,155 36,870,903
62 Ghana 7,616 +313 34 2,421 5,161 17 246 1 208,328 6,718 31,010,956
63 Australia 7,173 +23 103 6,582 488 4 282 4 1,397,622 54,867 25,473,105
64 Finland 6,776 +33 314 +1 5,500 962 10 1,223 57 179,400 32,383 5,539,987
65 Iraq 5,873 +416 185 +6 3,044 2,644 45 146 5 211,485 5,269 40,135,453
66 Cameroon 5,436 177 +2 3,326 1,933 28 205 7 26,481,233
67 Azerbaijan 4,989 +230 58 +2 3,125 1,806 42 492 6 284,669 28,099 10,131,032
68 Honduras 4,752 +112 196 +2 519 4,037 13 480 20 14,790 1,495 9,889,983
69 Sudan 4,521 +175 233 +38 816 3,472 103 5 401 9 43,750,011
70 Guatemala 4,348 +203 80 +12 565 3,703 5 243 4 31,427 1,757 17,884,332
71 Luxembourg 4,012 +4 110 3,815 87 4 6,419 176 72,996 116,788 625,031
72 Hungary 3,841 +25 517 +8 2,024 1,300 24 398 54 180,152 18,645 9,662,389
73 Tajikistan 3,686 +123 47 1,769 1,870 387 5 9,516,984
74 Guinea 3,656 +103 22 2,000 1,634 24 279 2 14,407 1,100 13,097,504
75 Uzbekistan 3,468 +24 14 2,728 726 7 104 0.4 460,000 13,762 33,424,544
76 Senegal 3,429 +81 41 +2 1,738 1,650 18 205 2 39,499 2,365 16,700,407
77 Thailand 3,076 +11 57 2,945 74 59 44 0.8 375,453 5,380 69,784,967
78 Djibouti 2,914 20 1,241 1,653 2,953 20 25,257 25,598 986,677
79 Greece 2,909 +3 175 1,374 1,360 16 279 17 174,844 16,768 10,427,224
80 DRC 2,833 +173 69 400 2,364 32 0.8 89,286,547
81 Ivory Coast 2,750 +109 32 1,370 1,348 105 1 26,548 1,009 26,314,434
82 Gabon 2,613 +182 15 +1 709 1,889 15 1,177 7 13,833 6,229 2,220,636
83 Bosnia and Herzegovina 2,485 +23 153 1,803 529 4 757 47 63,596 19,374 3,282,476
84 Bulgaria 2,485 +8 136 +2 1,016 1,333 22 357 20 79,389 11,419 6,952,659
85 El Salvador 2,278 +84 42 +3 1,015 1,221 30 351 6 84,650 13,057 6,483,357
86 Croatia 2,245 103 +1 2,059 83 4 547 25 65,509 15,949 4,107,324
87 North Macedonia 2,129 +52 126 +5 1,516 487 21 1,022 60 27,684 13,288 2,083,381
88 Cuba 2,005 +22 82 1,760 163 3 177 7 101,108 8,926 11,327,197
89 Estonia 1,859 +8 67 +1 1,610 182 1,401 51 81,719 61,607 1,326,459
90 Somalia 1,828 72 310 1,446 2 115 5 15,849,098
91 Iceland 1,805 10 1,794 1 5,292 29 60,491 177,367 341,049
92 Kenya 1,745 +127 62 +4 438 1,245 7 33 1 74,003 1,379 53,657,349
93 Mayotte 1,699 +29 21 1,385 293 9 6,242 77 5,200 19,105 272,174
94 Lithuania 1,662 +6 68 1,216 378 17 610 25 294,091 107,914 2,725,228
95 Kyrgyzstan 1,662 +68 16 1,088 558 4 255 2 109,521 16,813 6,514,168
96 Maldives 1,591 +78 5 197 1,389 9 2,948 9 11,775 21,820 539,651
97 Sri Lanka 1,558 +28 10 754 794 1 73 0.5 60,878 2,844 21,405,475
98 Slovakia 1,520 28 1,338 154 278 5 167,562 30,692 5,459,418
99 New Zealand 1,504 22 1,481 1 301 4 275,852 55,147 5,002,100
100 Slovenia 1,473 108 1,357 8 2 709 52 79,284 38,137 2,078,914
101 Haiti 1,443 +123 35 +1 22 1,386 127 3 3,475 305 11,389,903
102 Venezuela 1,327 +2 11 302 1,014 4 47 0.4 897,695 31,562 28,442,623
103 Equatorial Guinea 1,306 +263 12 200 1,094 934 9 854 611 1,398,267
104 Guinea-Bissau 1,256 +61 8 42 1,206 640 4 1,500 764 1,963,484
105 Mali 1,226 +32 73 +1 669 484 61 4 3,483 172 20,192,489
106 Nepal 1,212 +170 6 +1 206 1,000 42 0.2 169,632 5,832 29,087,562
107 Lebanon 1,172 +4 26 705 441 6 172 4 80,239 11,752 6,827,955
108 Albania 1,099 +23 33 851 215 5 382 11 14,269 4,958 2,878,060
109 Hong Kong 1,080 +13 4 1,035 41 1 144 0.5 202,930 27,088 7,491,589
110 Tunisia 1,071 +3 48 946 77 2 91 4 50,380 4,267 11,807,501
111 Latvia 1,064 +3 24 745 295 3 564 13 106,931 56,642 1,887,841
112 Zambia 1,057 7 779 271 1 58 0.4 24,275 1,324 18,332,690
113 Costa Rica 1,022 +22 10 653 359 2 201 2 25,503 5,010 5,089,969
114 South Sudan 994 10 6 978 89 0.9 3,356 300 11,181,838
115 Ethiopia 968 +137 8 +1 197 763 4 8 0.07 101,581 886 114,685,261
116 Niger 955 64 813 78 40 3 6,020 250 24,115,230
117 Cyprus 942 +1 17 784 141 4 781 14 111,270 92,219 1,206,584
118 Paraguay 917 +17 11 413 493 1 129 2 28,337 3,977 7,124,576
119 CAR 874 +119 1 23 850 181 0.2 14,557 3,019 4,821,903
120 Burkina Faso 847 53 720 74 41 3 20,846,391
121 Sierra Leone 829 +17 45 386 398 104 6 7,961,529
122 Uruguay 816 +5 22 680 114 6 235 6 42,624 12,274 3,472,692
123 Andorra 764 +1 51 684 29 4 9,889 660 3,750 48,541 77,254
124 Chad 759 +33 65 444 250 46 4 16,378,747
125 Nicaragua 759 35 370 354 115 5 6,617,408
126 Georgia 746 +8 12 576 158 6 187 3 53,618 13,439 3,989,806
127 Jordan 730 +2 9 507 214 5 72 0.9 180,119 17,669 10,194,057
128 Diamond Princess 712 13 651 48 4 0
129 Madagascar 698 +42 5 +3 164 529 9 25 0.2 10,249 371 27,621,064
130 San Marino 671 +1 42 344 285 1 19,779 1,238 4,382 129,167 33,925
131 Malta 616 9 +2 514 93 1 1,395 20 66,664 151,014 441,442
132 Congo 571 19 161 391 104 3 5,504,824
133 Jamaica 569 9 284 276 2 192 3 11,460 3,872 2,960,047
134 Channel Islands 560 45 512 3 3,224 259 10,255 59,032 173,720
135 Tanzania 509 21 183 305 7 9 0.4 59,564,340
136 Réunion 470 +5 1 411 58 1 525 1 17,200 19,223 894,749
137 Sao Tome and Principe 463 +5 12 68 383 2,116 55 175 800 218,775
138 French Guiana 450 +14 1 172 277 2 1,510 3 297,920
139 Palestine 446 3 368 75 88 0.6 44,876 8,817 5,089,925
140 Taiwan 442 +1 7 420 15 19 0.3 71,750 3,013 23,813,096
141 Togo 428 +6 13 202 213 52 2 19,162 2,320 8,259,905
142 Mauritania 423 +77 20 +1 21 382 91 4 2,583 557 4,637,608
143 Cabo Verde 405 +15 4 155 246 729 7 1,307 2,353 555,443
144 Rwanda 355 +6 247 108 27 65,608 5,078 12,920,834
145 Isle of Man 336 24 309 3 3,953 282 4,756 55,957 84,994
146 Mauritius 335 +1 10 322 3 263 8 114,236 89,837 1,271,588
147 Uganda 329 +12 72 257 7 93,062 2,041 45,594,205
148 Vietnam 327 279 48 1 3 275,000 2,827 97,260,527
149 Montenegro 324 9 315 0 516 14 10,167 16,188 628,059
150 Yemen 283 +5 65 +8 11 207 10 2 120 4 29,762,769
151 Eswatini 279 2 168 109 241 2 4,994 4,309 1,159,085
152 Liberia 273 +4 27 146 100 54 5 5,046,147
153 Malawi 273 +70 4 42 227 1 14 0.2 3,372 177 19,081,339
154 Mozambique 234 +1 2 84 148 8 0.06 10,001 321 31,168,238
155 Benin 224 +14 3 136 85 19 0.2 30,817 2,549 12,091,909
156 Myanmar 207 +1 6 130 71 4 0.1 23,951 440 54,377,737
157 Martinique 200 +3 14 98 88 533 37 375,289
158 Faeroe Islands 187 187 0 3,828 9,568 195,877 48,847
159 Mongolia 179 +18 43 136 11 55 13,594 4,153 3,273,383
160 Guadeloupe 162 +1 14 138 10 1 405 35 4,137 10,339 400,118
161 Gibraltar 161 +3 148 13 4,779 7,315 217,114 33,692
162 Guyana 150 11 67 72 2 191 14 1,559 1,983 786,222
163 Zimbabwe 149 4 28 117 10 0.3 40,847 2,752 14,842,996
164 Brunei 141 2 138 1 2 323 5 18,962 43,381 437,104
165 Cayman Islands 141 +1 1 68 72 2,148 15 11,139 169,667 65,652
166 Bermuda 140 9 92 39 2 2,247 144 6,941 111,418 62,297
167 Cambodia 124 122 2 1 7 19,457 1,165 16,697,744
168 Syria 122 4 43 75 7 0.2 17,459,220
169 Libya 118 +13 5 41 72 17 0.7 5,154 751 6,862,735
170 Trinidad and Tobago 116 8 108 0 83 6 3,122 2,231 1,399,098
171 Bahamas 102 +2 11 48 43 1 260 28 2,087 5,312 392,908
172 Aruba 101 3 98 0 946 28 2,117 19,836 106,727
173 Monaco 98 4 90 4 2 2,499 102 39,217
174 Barbados 92 7 76 9 1 320 24 5,272 18,347 287,345
175 Comoros 87 2 24 61 100 2 867,826
176 Liechtenstein 82 1 55 26 2,151 26 900 23,610 38,119
177 Angola 81 +7 4 18 59 2 0.1 10,000 305 32,762,654
178 Sint Maarten 77 15 60 2 1 1,798 350 450 10,506 42,832
179 French Polynesia 60 60 0 214 4,006 14,268 280,766
180 Macao 45 45 0 69 648,524
181 Burundi 42 1 20 21 4 0.08 284 24 11,855,161
182 Saint Martin 40 3 33 4 1 1,036 78 553 14,325 38,604
183 Eritrea 39 39 0 11 3,541,919
184 Botswana 35 1 20 14 15 0.4 17,991 7,665 2,347,107
185 Bhutan 31 6 25 40 16,547 21,466 770,842
186 St. Vincent Grenadines 26 +1 14 12 234 472 4,256 110,910
187 Antigua and Barbuda 25 3 19 3 1 255 31 183 1,870 97,857
188 Gambia 25 1 20 4 10 0.4 1,756 729 2,409,904
189 Timor-Leste 24 24 0 18 1,290 980 1,316,071
190 Grenada 23 18 5 4 204 3,007 26,734 112,478
191 Namibia 23 +1 14 9 9 3,412 1,345 2,536,578
192 Laos 19 16 3 3 6,141 845 7,265,839
193 New Caledonia 19 18 1 67 6,416 22,492 285,253
194 Belize 18 2 16 0 45 5 1,572 3,960 396,949
195 Curaçao 18 1 14 3 110 6 572 3,487 164,035
196 Fiji 18 15 3 20 2,431 2,714 895,872
197 Saint Lucia 18 18 0 98 1,012 5,513 183,554
198 Dominica 16 16 0 222 433 6,016 71,971
199 Saint Kitts and Nevis 15 15 0 282 394 7,411 53,166
200 Falkland Islands 13 13 0 3,746 503 144,957 3,470
201 Greenland 13 11 2 229 2,030 35,763 56,762
202 Suriname 12 1 9 2 20 2 782 1,334 586,164
203 Turks and Caicos 12 1 10 1 310 26 129 3,336 38,669
204 Vatican City 12 2 10 14,981 801
205 Montserrat 11 1 10 0 2,204 200 36 7,212 4,992
206 Seychelles 11 11 0 112 98,294
207 MS Zaandam 9 2 7 0
208 Western Sahara 9 1 6 2 15 2 595,905
209 British Virgin Islands 8 1 7 0 265 33 167 5,527 30,213
210 Papua New Guinea 8 8 0 0.9 2,402 269 8,931,009
211 Caribbean Netherlands 6 6 0 229 424 16,183 26,201
212 St. Barth 6 6 0 608 137 13,875 9,874
213 Anguilla 3 3 0 200 41 2,735 14,991
214 Lesotho 2 1 1 0.9 283 132 2,140,745
215 Saint Pierre Miquelon 1 1 0 173 5,796
Total: 6,026,108 +125,201 366,415 +4,866 2,655,970 3,003,723 53,735 773.1 47.0

 

 

 

BẢNG ĐỐI CHIẾU TÊN VIỆT CỦA CÁC NƯỚC

 

Afghanistan: A Phú Hãn

Argentina: Á Căn Đình

Australia: Úc, Úc Đại Lợi

Austria: Áo

Bangladesh: Đông Hồi

Belarus: Bạch Nga

Belgium: Bỉ, Bỉ Lợi Thì

Brazil: Ba Tây

Cambodia: Cao Miên, Cam-Pu-Chia

Canada: Gia Nã Đại

Chile: Chí Lợi

China: Trung Quốc, Trung Hoa, Trung Cộng

Denmark: Đan Mạch

Egypt: Ai Cập

Finland: Phần Lan

France: Pháp

Germany: Đức

Greece: Hi Lạp

Hongkong: Hương Cảng

Hungary: Hung Gia Lợi

Iceland: Băng quốc

India: Ấn Độ

Indonesia: Nam Dương

Iran: Ba Tư

Ireland: Ái Nhĩ Lan

Isreal: Do Thái

Italy: Ý, Ý Đại Lợi

Japan: Nhật, Nhật Bản

Lebanon: Li-Băng

Luxembourg: Lục Xâm Bảo

Malaysia: Mã Lai

Marocco: Ma Rốc

Mexico: Mễ, Mễ Tây Cơ

Mongolia: Mông Cổ

Netherland: Hòa Lan, Hà Lan

New Zealand: Tân Tây Lan

Norway: Na Uy

Pakistan: Hồi quốc

Poland: Ba Lan

Philippines: Phi Luật Tân

Portugal: Bồ Đào Nha

Romania: Lỗ Ma Ni

Russia: Nga, Nga La Tư

Singapore: Tân Gia Ba

South Africa: Nam Phi

South Korea: Nam Hàn, Đại Hàn, Hàn quốc

Spain: Tây Ban Nha

Sri Lanka: Tích Lan

Sweden: Thụy Điển

Switzerland: Thụy Sĩ

Taiwan: Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc

Thailand: Thái, Thái Lan

Turkey: Thố Nghĩ Kỳ

UAE: Á-rập Liên Kết

UK (United Kingdom): Vương quốc Anh

Ukraine: Ô Khắc Lan

USA: Mỹ, Hoa Kỳ, Hiệp Chúng Quốc

 

PHÚC TRÌNH CORONA TẠI MỸ THEO TIỂU BANG:

 

Search:

USA
State
Total
Cases
New
Cases
Total
Deaths
New
Deaths
Active
Cases
Tot Cases/
1M pop
Deaths/
1M pop
Total
Tests
Tests/
1M pop
Source Projections
USA Total 1,793,263 +24,802 104,539 +1,209 1,169,329 5,418 316 16,790,070 50,725    
New York 377,714 +1,405 29,751 +98 282,046 19,416 1,529 1,944,130 99,937 [view by county] [1] [2] [3] [4] [projections]
New Jersey 160,391 +1,127 11,536 +124 132,999 18,058 1,299 716,411 80,657 [view by county] [1] [projections]
Illinois 117,455 +1,622 5,270 +84 108,570 9,269 416 855,479 67,510 [1] [2] [3] [4] [projections]
California 106,604 +2,807 4,137 +98 79,279 2,698 105 1,835,595 46,456 [view by county] [1] [projections]
Massachusetts 95,512 +617 6,718 +78 42,440 13,857 975 571,745 82,952 [1] [projections]
Pennsylvania 75,078 +760 5,493 +68 23,607 5,865 429 452,927 35,379 [view by county] [1] [projections]
Texas 62,121 +1,331 1,653 +30 20,331 2,142 57 1,027,675 35,442 [view by county] [1] [projections]
Michigan 56,621 +607 5,406 +34 18,047 5,670 541 537,698 53,841 [1] [2] [3] [projections]
Florida 54,497 +1,212 2,413 +49 43,422 2,537 112 984,160 45,822 [view by county] [1] [projections]
Maryland 50,988 +1,279 2,466 +38 44,951 8,434 408 328,516 54,339 [1] [projections]
Georgia 45,863 +597 1,984 +11 43,182 4,320 187 532,007 50,107 [1] [projections]
Virginia 42,533 +1,132 1,358 +20 35,527 4,983 159 332,330 38,935 [1] [2] [projections]
Connecticut 41,762 +203 3,868 +42 30,383 11,714 1,085 241,393 67,706 [1] [projections]
Louisiana 38,809 2,766 +21 7,343 8,348 595 355,027 76,370 [view by county] [1] [projections]
Ohio 34,625 +668 2,137 +27 26,452 2,962 183 367,526 31,442 [view by county] [1] [2] [3] [projections]
Indiana 33,558 +490 2,110 +42 28,670 4,985 313 248,713 36,944 [1] [2] [projections]
North Carolina 26,849 +1,129 919 +52 10,976 2,560 88 391,231 37,302 [1] [2] [3] [4] [projections]
Colorado 25,613 +492 1,436 +15 22,455 4,448 249 173,300 30,093 [1] [projections]
Minnesota 23,531 +584 1,006 +29 5,595 4,172 178 233,873 41,470 [1] [2] [projections]
Tennessee 22,085 +406 360 +4 7,809 3,234 53 415,989 60,914 [1] [2] [3] [projections]
Washington 21,975 +154 1,114 +9 14,788 2,886 146 348,233 45,731 [view by county] [1] [projections]
Iowa 18,956 +370 524 +18 7,579 6,008 166 147,766 46,834 [1] [2] [projections]
Arizona 18,465 +702 885 +28 17,510 2,537 122 297,495 40,872 [1] [projections]
Wisconsin 17,707 +733 568 +18 6,755 3,041 98 251,295 43,160 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [projections]
Alabama 17,031 +501 610 +19 7,066 3,473 124 208,883 42,601 [1] [projections]
Mississippi 14,790 +418 710 +17 4,679 4,970 239 166,308 55,880 [1] [2] [projections]
Rhode Island 14,635 +141 693 +16 12,858 13,815 654 146,355 138,154 [1] [projections]
Nebraska 13,654 +393 170 +6 13,135 7,058 88 99,158 51,260 [1] [2] [projections]
Missouri 13,147 +157 741 +26 9,359 2,142 121 199,855 32,563 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [projections]
South Carolina 11,131 +343 483 +13 4,605 2,162 94 182,249 35,397 [1] [2] [projections]
Kansas 9,764 +314 216 5,282 3,352 74 94,780 32,533 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [projections]
Kentucky 9,464 +279 418 +9 5,865 2,118 94 221,118 49,493 [1] [projections]
Utah 9,264 +343 107 +1 3,811 2,890 33 203,507 63,478 [1] [projections]
Delaware 9,236 +65 356 +11 3,777 9,485 366 57,533 59,083 [1] [projections]
District Of Columbia 8,538 +46 460 +7 6,998 12,098 652 43,858 62,144 [1] [projections]
Nevada 8,350 +142 415 +5 2,083 2,711 135 155,449 50,468 [1] [2] [projections]
New Mexico 7,493 +129 344 +9 4,421 3,573 164 188,261 89,784 [1] [2] [projections]
Arkansas 6,777 +239 132 +7 1,699 2,246 44 122,890 40,722 [1] [projections]
Oklahoma 6,338 +68 329 +3 669 1,602 83 182,406 46,097 [1] [2] [projections]
South Dakota 4,866 +73 59 +5 1,063 5,500 67 39,026 44,114 [1] [projections]
New Hampshire 4,492 +106 238 +6 1,452 3,304 175 80,129 58,931 [1] [projections]
Oregon 4,131 +45 151 2,086 979 36 119,647 28,368 [1] [2] [projections]
Idaho 2,803 +34 82 496 1,568 46 45,172 25,277 [1] [2] [projections]
North Dakota 2,520 +39 59 +2 579 3,307 77 69,453 91,138 [1] [projections]
Maine 2,226 +37 85 +1 683 1,656 63 49,792 37,042 [1] [2] [projections]
West Virginia 1,972 +37 74 624 1,100 41 93,872 52,380 [1] [projections]
Vermont 975 +1 55 61 1,563 88 31,885 51,099 [1] [projections]
Wyoming 891 +15 15 234 1,540 26 23,191 40,070 [1] [2] [projections]
Hawaii 649 +2 17 27 458 12 52,824 37,308 [1] [2] [projections]
Montana 493 +8 17 28 461 16 38,529 36,050 [1] [2] [3] [projections]
Alaska 430 +5 10 54 588 14 47,970 65,574 [1] [projections]
Guam 172 +1 5 24 5,803 [1]
Northern Mariana Islands 22 2 7 5,684 [1]
Puerto Rico 3,647 +161 132 +1 2,665 1,077 39 13,022 3,845 [1] [2] [3]
United States Virgin Islands 69 6 2 1,708 [1]
Veteran Affairs 13,657 1,200 1,218 179,287 [1] [2] [3]
US Military 9,449 +97 36 4,097 [1] [2]
Federal Prisons 5,679 +36 64 1,880 [1]
Navajo Nation 5,044 +100 167 +8 4,877 29,903 [1]
Grand Princess Ship 103 3 100 [1]
Wuhan Repatriated 3 3 3
Diamond Princess Ship 46 46 46
Total: 1,793,263 +24,802 104,539 +1,209 1,169,329 5,418 316 16,790,070 50,725    

 

 

PHÚC TRÌNH CORONA TẠI CANADA THEO TỈNH BANG:

 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html#a1

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here