Cập nhật mỗi ngày khoảng 8 giờ tối (NY).

Bảng đầy đủ chi tiết với 201 quốc gia + vùng lãnh thổ, cùng các nước Mỹ, Canada

Xin bấm vào đây để xem trên

https://LangVanOnline.com

 

 

Giải thích các chữ ở đầu bảng bên dưới:

Country/Other: Quốc gia/Nơi

Total Cases: Tổng số người bị nhiễm siêu vi trùng Corona

New Cases: Ca mới (tăng trong 24 giờ)

Total Death: Tổng số tử vong

New Death: Mới chết (tăng trong 24 giờ)

Total Recovered: Tổng số người được chữa khỏi

Active Cases: Số người đang bệnh

Serious, Critical: Số bệnh nhân trong tình tạng trầm trọng, nguy kich

Tot Cases / 1M pop: Tỉ số người bị bệnh tính trên mẫu số 1 triệu người

Death/IM pop: tỉ số chết tính trên 1 triệu người

Total: Tổng số người đã được xét nghiệm

Test/IM pop: Tỉ số xét nghiệm tính trên 1 triệu người

Population: Dân số

 

 

# Country,
Other
Total
Cases
New
Cases
Total
Deaths
New
Deaths
Total
Recovered
Active
Cases
Serious,
Critical
Tot Cases/
1M pop
Deaths/
1M pop
Total
Tests
Tests/
1M pop
Population
World 6,149,726 +123,346 370,497 +4,075 2,729,873 3,049,356 53,499 789 47.5
1 USA 1,816,110 +22,580 105,548 +1,006 530,616 1,179,946 17,159 5,490 319 17,204,719 52,004 330,832,890
2 Brazil 498,440 +30,102 28,834 +890 205,371 264,235 8,318 2,346 136 930,013 4,378 212,426,274
3 Russia 396,575 +8,952 4,555 +181 167,469 224,551 2,300 2,718 31 10,316,200 70,693 145,929,167
4 Spain 286,308 +664 27,125 +4 196,958 62,225 617 6,124 580 3,556,567 76,071 46,753,246
5 UK 272,826 +1,604 38,376 +215 N/A N/A 1,559 4,021 566 4,043,686 59,593 67,854,937
6 Italy 232,664 +416 33,340 +111 155,633 43,691 450 3,848 551 3,824,621 63,249 60,469,262
7 France 188,625 +1,828 28,771 +57 68,268 91,586 1,325 2,890 441 1,384,633 21,217 65,261,155
8 Germany 183,294 +275 8,600 +6 164,900 9,794 720 2,188 103 3,952,971 47,194 83,760,886
9 India 181,827 +8,336 5,185 +205 86,936 89,706 8,944 132 4 3,611,599 2,619 1,378,789,216
10 Turkey 163,103 +983 4,515 +26 126,984 31,604 649 1,936 54 2,003,594 23,779 84,257,335
11 Peru 155,671 +7,386 4,371 +141 66,447 84,853 960 4,727 133 1,012,708 30,754 32,929,707
12 Iran 148,950 +2,282 7,734 +57 116,827 24,389 2,533 1,775 92 896,571 10,687 83,894,952
13 Chile 94,858 +4,220 997 +53 40,431 53,430 1,371 4,966 52 563,320 29,491 19,101,613
14 Canada 90,166 +748 7,073 +94 48,065 35,028 1,618 2,391 188 1,631,250 43,255 37,712,703
15 Mexico 84,627 +3,227 9,415 +371 59,610 15,602 378 657 73 244,858 1,901 128,810,940
16 Saudi Arabia 83,384 +1,618 480 +22 58,883 24,021 384 2,399 14 806,569 23,202 34,763,636
17 China 82,999 +4 4,634 78,302 63 3 58 3 1,439,323,776
18 Pakistan 66,457 +2,429 1,395 +78 24,131 40,931 111 301 6 532,037 2,413 220,485,909
19 Belgium 58,186 +125 9,453 +23 15,769 32,964 173 5,022 816 848,065 73,202 11,585,252
20 Qatar 55,262 +2,355 36 25,839 29,387 217 19,211 13 217,988 75,782 2,876,510
21 Netherlands 46,257 +131 5,951 +20 N/A N/A 170 2,700 347 349,150 20,380 17,131,629
22 Bangladesh 44,608 +1,764 610 +28 9,375 34,623 1 271 4 297,054 1,805 164,542,316
23 Belarus 41,658 +894 229 +5 17,964 23,465 92 4,408 24 526,559 55,723 9,449,585
24 Ecuador 38,571 3,334 19,190 16,047 220 2,189 189 113,808 6,460 17,618,288
25 Sweden 37,113 +637 4,395 +45 4,971 27,747 190 3,677 435 238,800 23,658 10,093,745
26 Singapore 34,366 +506 23 20,727 13,616 7 5,878 4 334,691 57,249 5,846,269
27 UAE 33,896 +726 262 +2 17,546 16,088 1 3,431 27 2,110,493 213,622 9,879,555
28 Portugal 32,203 +257 1,396 +13 19,186 11,621 66 3,157 137 795,838 78,030 10,199,174
29 South Africa 30,967 +1,727 643 +32 16,116 14,208 128 523 11 701,883 11,848 59,240,605
30 Switzerland 30,845 +17 1,919 28,400 526 27 3,566 222 394,717 45,637 8,649,038
31 Colombia 28,236 +1,548 890 +37 7,121 20,225 136 555 18 306,411 6,028 50,834,077
32 Kuwait 26,192 +1,008 205 +11 10,156 15,831 206 6,142 48 290,013 68,002 4,264,746
33 Indonesia 25,773 +557 1,573 +53 7,015 17,185 94 6 311,906 1,141 273,263,419
34 Ireland 24,929 +53 1,651 +6 22,089 1,189 42 5,054 335 325,795 66,047 4,932,806
35 Poland 23,571 +416 1,061 +10 11,016 11,494 160 623 28 899,069 23,753 37,850,086
36 Egypt 23,449 +1,367 913 +34 5,693 16,843 41 230 9 135,000 1,322 102,152,100
37 Ukraine 23,204 +393 696 +17 9,311 13,197 273 530 16 348,279 7,960 43,755,130
38 Romania 19,133 +151 1,259 +11 13,046 4,828 160 994 65 425,819 22,123 19,248,085
39 Philippines 17,224 +590 950 +8 3,808 12,466 56 157 9 340,954 3,115 109,447,729
40 Israel 17,012 +25 284 14,811 1,917 39 1,850 31 567,429 61,693 9,197,590
41 Dominican Republic 16,908 +377 498 +10 9,557 6,853 106 1,560 46 76,930 7,098 10,838,156
42 Japan 16,804 +85 886 +12 14,406 1,512 123 133 7 287,754 2,275 126,508,530
43 Austria 16,685 +30 668 15,520 497 23 1,853 74 442,143 49,117 9,001,908
44 Argentina 16,214 +795 528 +8 4,788 10,898 259 359 12 155,407 3,441 45,158,774
45 Afghanistan 14,525 +866 249 +3 1,303 12,973 19 374 6 37,348 961 38,843,762
46 Panama 13,018 +487 330 +4 9,414 3,274 78 3,021 77 63,202 14,669 4,308,467
47 Denmark 11,633 +40 571 +3 10,327 735 20 2,009 99 618,860 106,876 5,790,443
48 S. Korea 11,441 +39 269 10,398 774 15 223 5 902,901 17,612 51,265,441
49 Serbia 11,381 +27 242 6,606 4,533 10 1,302 28 242,782 27,777 8,740,269
50 Bahrain 10,793 +344 17 +2 5,826 4,950 10 6,366 10 309,573 182,590 1,695,455
51 Oman 10,423 +603 42 +1 2,396 7,985 31 2,046 8 72,000 14,135 5,093,884
52 Kazakhstan 10,382 +450 38 +1 5,220 5,124 62 554 2 788,289 42,028 18,756,335
53 Nigeria 9,855 +553 273 +12 2,856 6,726 7 48 1 60,825 296 205,640,180
54 Algeria 9,267 +133 646 +8 5,549 3,072 34 212 15 43,776,603
55 Czechia 9,230 +34 319 6,546 2,365 19 862 30 436,372 40,755 10,707,285
56 Armenia 8,927 +251 127 +7 3,317 5,483 10 3,013 43 57,081 19,266 2,962,770
57 Bolivia 8,731 +344 300 +7 749 7,682 3 749 26 22,294 1,912 11,658,434
58 Norway 8,437 +15 236 7,727 474 8 1,557 44 245,352 45,289 5,417,490
59 Moldova 8,098 +202 291 +3 4,455 3,352 256 2,007 72 40,565 10,054 4,034,743
60 Morocco 7,780 +66 204 +2 5,401 2,175 18 211 6 199,998 5,424 36,870,903
61 Ghana 7,768 +152 35 +1 2,540 5,193 17 250 1 211,622 6,824 31,010,956
62 Malaysia 7,762 +30 115 6,330 1,317 9 240 4 546,368 16,901 32,328,196
63 Australia 7,185 +12 103 6,606 476 4 282 4 1,428,538 56,080 25,473,105
64 Finland 6,826 +50 316 +2 5,500 1,010 11 1,232 57 182,700 32,978 5,539,987
65 Iraq 6,179 +306 195 +10 3,110 2,874 36 154 5 211,485 5,269 40,135,453
66 Cameroon 5,904 +468 191 +14 3,568 2,145 28 223 7 26,481,233
67 Azerbaijan 5,246 +257 61 +3 3,327 1,858 42 518 6 294,264 29,046 10,131,032
68 Honduras 4,886 +134 199 +3 528 4,159 13 494 20 14,790 1,495 9,889,983
69 Sudan 4,800 +279 262 +29 1,272 3,266 110 6 401 9 43,750,011
70 Guatemala 4,607 +259 90 +10 648 3,869 5 258 5 31,427 1,757 17,884,332
71 Luxembourg 4,016 +4 110 3,815 91 4 6,425 176 74,366 118,980 625,031
72 Hungary 3,867 +26 524 +7 2,142 1,201 22 400 54 183,562 18,998 9,662,389
73 Tajikistan 3,807 +121 47 1,865 1,895 400 5 9,516,984
74 Guinea 3,706 +50 23 +1 2,030 1,653 24 283 2 14,407 1,100 13,097,504
75 Uzbekistan 3,546 +78 14 2,783 749 7 106 0.4 460,000 13,762 33,424,544
76 Senegal 3,535 +106 42 +1 1,761 1,732 14 212 3 40,735 2,439 16,700,407
77 Djibouti 3,194 +280 22 +2 1,286 1,886 3,237 22 26,366 26,722 986,677
78 Thailand 3,077 +1 57 2,961 59 59 44 0.8 375,453 5,380 69,784,967
79 DRC 2,966 +133 69 428 2,469 33 0.8 89,286,547
80 Greece 2,915 +6 175 1,374 1,366 14 280 17 178,316 17,101 10,427,224
81 Ivory Coast 2,799 +49 33 +1 1,385 1,381 106 1 26,905 1,022 26,314,434
82 Gabon 2,655 +42 17 +2 722 1,916 15 1,196 8 13,833 6,229 2,220,636
83 Bulgaria 2,499 +14 139 +3 1,064 1,296 22 359 20 80,742 11,613 6,952,659
84 Bosnia and Herzegovina 2,494 +9 153 1,831 510 4 760 47 64,623 19,687 3,282,476
85 El Salvador 2,395 +117 44 +2 1,026 1,325 45 369 7 86,972 13,415 6,483,357
86 Croatia 2,246 +1 103 2,063 80 4 547 25 66,144 16,104 4,107,324
87 North Macedonia 2,164 +35 131 +5 1,535 498 21 1,039 63 28,804 13,826 2,083,381
88 Cuba 2,025 +20 83 +1 1,795 147 3 179 7 103,123 9,104 11,327,197
89 Somalia 1,916 +88 73 +1 327 1,516 2 121 5 15,849,098
90 Kenya 1,888 +143 63 +1 464 1,361 7 35 1 76,962 1,434 53,657,349
91 Estonia 1,865 +6 67 1,622 176 1,406 51 82,747 62,382 1,326,459
92 Iceland 1,806 +1 10 1,794 2 5,295 29 61,025 178,933 341,049
93 Kyrgyzstan 1,722 +60 16 1,113 593 4 264 2 109,521 16,813 6,514,168
94 Mayotte 1,699 21 1,385 293 9 6,242 77 5,200 19,105 272,174
95 Maldives 1,672 +81 5 406 1,261 9 3,098 9 11,775 21,820 539,651
96 Lithuania 1,670 +8 70 +2 1,229 371 17 613 26 299,428 109,873 2,725,228
97 Sri Lanka 1,613 +55 10 781 822 1 75 0.5 62,208 2,906 21,405,475
98 Haiti 1,584 +141 35 22 1,527 139 3 4,106 360 11,389,903
99 Slovakia 1,521 +1 28 1,356 137 279 5 170,995 31,321 5,459,418
100 New Zealand 1,504 22 1,481 1 301 4 278,872 55,751 5,002,100
101 Slovenia 1,473 108 1,357 8 2 709 52 79,897 38,432 2,078,914
102 Venezuela 1,459 +89 14 302 1,143 3 51 0.5 970,394 34,118 28,442,623
103 Nepal 1,401 +189 6 219 1,176 48 0.2 173,784 5,975 29,087,562
104 Equatorial Guinea 1,306 12 200 1,094 934 9 854 611 1,398,267
105 Guinea-Bissau 1,256 8 42 1,206 640 4 1,500 764 1,963,484
106 Mali 1,250 +24 76 +3 696 478 62 4 3,483 172 20,192,489
107 Lebanon 1,191 +19 26 708 457 4 174 4 82,076 12,021 6,827,955
108 Albania 1,122 +23 33 857 232 5 390 11 14,498 5,037 2,878,060
109 Hong Kong 1,083 +3 4 1,036 43 1 145 0.5 202,930 27,088 7,491,589
110 Tunisia 1,076 +5 48 950 78 2 91 4 51,171 4,334 11,807,501
111 Latvia 1,065 +1 24 745 296 3 564 13 108,174 57,300 1,887,841
112 Ethiopia 1,063 +95 8 208 847 5 9 0.07 106,615 930 114,685,261
113 Zambia 1,057 7 779 271 1 58 0.4 24,275 1,324 18,332,690
114 Costa Rica 1,047 +25 10 658 379 4 206 2 26,073 5,122 5,089,969
115 South Sudan 994 10 6 978 89 0.9 3,356 300 11,181,838
116 Paraguay 964 +47 11 466 487 2 135 2 29,153 4,092 7,124,576
117 CAR 962 +88 1 23 938 200 0.2 15,021 3,115 4,821,903
118 Niger 956 +1 64 818 74 40 3 6,033 250 24,115,230
119 Cyprus 944 +2 17 790 137 4 782 14 115,694 95,886 1,206,584
120 Sierra Leone 852 +23 46 +1 415 391 107 6 7,961,529
121 Burkina Faso 847 53 720 74 41 3 20,846,391
122 Uruguay 821 +5 22 682 117 5 236 6 43,479 12,520 3,472,692
123 Andorra 764 51 692 21 4 9,889 660 3,750 48,541 77,254
124 Chad 759 65 470 224 46 4 16,378,747
125 Nicaragua 759 35 370 354 115 5 6,617,408
126 Madagascar 758 +60 6 +1 165 587 8 27 0.2 10,249 371 27,621,064
127 Georgia 757 +11 12 600 145 6 190 3 53,618 13,439 3,989,806
128 Jordan 734 +4 9 507 218 5 72 0.9 183,641 18,015 10,194,057
129 Diamond Princess 712 13 651 48 4 0
130 San Marino 671 42 357 272 1 19,779 1,238 4,466 131,643 33,925
131 Malta 618 +2 9 525 84 1 1,400 20 68,038 154,127 441,442
132 Jamaica 575 +6 9 289 277 2 194 3 12,078 4,080 2,960,047
133 Congo 571 19 161 391 104 3 5,504,824
134 Channel Islands 560 45 525 -10 3,224 259 10,255 59,032 173,720
135 Tanzania 509 21 183 305 7 9 0.4 59,564,340
136 Mauritania 483 +60 20 21 442 104 4 7,654 1,650 4,637,608
137 Sao Tome and Principe 479 +16 12 68 399 2,189 55 175 800 218,775
138 French Guiana 477 +27 1 185 291 2 1,601 3 297,920
139 Réunion 471 +1 1 411 59 1 526 1 17,200 19,223 894,749
140 Palestine 447 +1 3 368 76 88 0.6 44,876 8,817 5,089,925
141 Taiwan 442 7 421 14 19 0.3 71,909 3,020 23,813,096
142 Togo 433 +5 13 206 214 52 2 19,705 2,386 8,259,905
143 Cabo Verde 421 +16 4 167 250 758 7 1,307 2,353 555,443
144 Uganda 413 +84 72 341 9 94,990 2,083 45,594,205
145 Rwanda 359 +4 1 +1 250 108 28 0.08 66,976 5,184 12,920,834
146 Isle of Man 336 24 309 3 3,953 282 4,805 56,533 84,994
147 Mauritius 335 10 322 3 263 8 116,937 91,961 1,271,588
148 Vietnam 328 +1 279 49 1 3 275,000 2,827 97,260,527
149 Montenegro 324 9 315 0 516 14 10,167 16,188 628,059
150 Yemen 310 +27 77 +12 13 220 10 3 120 4 29,762,769
151 Eswatini 283 +4 2 168 113 244 2 4,994 4,309 1,159,085
152 Liberia 280 +7 27 148 105 55 5 5,046,147
153 Malawi 279 +6 4 42 233 1 15 0.2 3,372 177 19,081,339
154 Mozambique 244 +10 2 90 152 8 0.06 10,261 329 31,168,238
155 Myanmar 224 +17 6 130 88 4 0.1 24,710 454 54,377,737
156 Benin 224 3 136 85 19 0.2 30,817 2,549 12,091,909
157 Martinique 200 14 98 88 533 37 375,289
158 Faeroe Islands 187 187 0 3,828 9,636 197,269 48,847
159 Mongolia 179 44 135 10 55 13,641 4,167 3,273,383
160 Zimbabwe 174 +25 4 29 141 12 0.3 46,613 3,140 14,842,996
161 Gibraltar 169 +8 149 20 5,016 7,553 224,178 33,692
162 Guadeloupe 162 14 138 10 1 405 35 4,137 10,339 400,118
163 Guyana 150 12 +1 67 71 2 191 15 1,586 2,017 786,222
164 Brunei 141 2 138 1 1 323 5 19,130 43,765 437,104
165 Cayman Islands 141 1 68 72 2,148 15 11,139 169,667 65,652
166 Bermuda 140 9 92 39 2 2,247 144 7,171 115,110 62,297
167 Libya 130 +12 5 50 75 19 0.7 5,591 815 6,862,735
168 Cambodia 125 +1 123 2 1 7 19,842 1,188 16,697,744
169 Syria 122 4 43 75 7 0.2 17,459,220
170 Trinidad and Tobago 116 8 108 0 83 6 3,138 2,243 1,399,098
171 Comoros 106 +19 2 26 78 122 2 867,826
172 Bahamas 102 11 48 43 1 260 28 2,087 5,312 392,908
173 Aruba 101 3 98 0 946 28 2,128 19,939 106,727
174 Monaco 99 +1 4 90 5 1 2,524 102 39,217
175 Barbados 92 7 76 9 1 320 24 5,390 18,758 287,345
176 Angola 84 +3 4 18 62 1 3 0.1 10,000 305 32,762,654
177 Liechtenstein 82 1 55 26 2,151 26 900 23,610 38,119
178 Sint Maarten 77 15 60 2 1 1,798 350 450 10,506 42,832
179 French Polynesia 60 60 0 214 4,006 14,268 280,766
180 Macao 45 45 0 69 648,524
181 Burundi 42 1 20 21 4 0.08 284 24 11,855,161
182 Saint Martin 41 +1 3 33 5 1 1,062 78 614 15,905 38,604
183 Eritrea 39 39 0 11 3,541,919
184 Botswana 35 1 20 14 15 0.4 17,991 7,665 2,347,107
185 Bhutan 33 +2 6 27 43 16,838 21,844 770,842
186 St. Vincent Grenadines 26 15 11 234 593 5,347 110,910
187 Antigua and Barbuda 25 3 19 3 1 255 31 183 1,870 97,857
188 Gambia 25 1 20 4 10 0.4 1,756 729 2,409,904
189 Timor-Leste 24 24 0 18 1,290 980 1,316,071
190 Grenada 23 18 5 4 204 3,007 26,734 112,478
191 Namibia 23 14 9 9 3,412 1,345 2,536,578
192 Curaçao 19 +1 1 14 4 116 6 572 3,487 164,035
193 Laos 19 16 3 3 6,432 885 7,265,839
194 New Caledonia 19 18 1 67 6,416 22,492 285,253
195 Belize 18 2 16 0 45 5 1,572 3,960 396,949
196 Fiji 18 15 3 20 2,431 2,714 895,872
197 Saint Lucia 18 18 0 98 1,012 5,513 183,554
198 Dominica 16 16 0 222 433 6,016 71,971
199 Saint Kitts and Nevis 15 15 0 282 394 7,411 53,166
200 Falkland Islands 13 13 0 3,746 503 144,957 3,470
201 Greenland 13 11 2 229 2,030 35,763 56,762
202 Suriname 12 1 9 2 20 2 782 1,334 586,164
203 Turks and Caicos 12 1 10 1 310 26 129 3,336 38,669
204 Vatican City 12 2 10 14,981 801
205 Montserrat 11 1 10 0 2,204 200 36 7,212 4,992
206 Seychelles 11 11 0 112 98,294
207 MS Zaandam 9 2 7 0
208 Western Sahara 9 1 6 2 15 2 595,905
209 British Virgin Islands 8 1 7 0 265 33 167 5,527 30,213
210 Papua New Guinea 8 8 0 0.9 2,402 269 8,931,009
211 Caribbean Netherlands 6 6 0 229 424 16,183 26,201
212 St. Barth 6 6 0 608 137 13,875 9,874
213 Anguilla 3 3 0 200 41 2,735 14,991
214 Lesotho 2 1 1 0.9 283 132 2,140,745
215 Saint Pierre Miquelon 1 1 0 173 5,796
Total: 6,149,726 +123,346 370,497 +4,075 2,729,873 3,049,356 53,499 789.0 47.5

 

 

 

BẢNG ĐỐI CHIẾU TÊN VIỆT CỦA CÁC NƯỚC

 

Afghanistan: A Phú Hãn

Argentina: Á Căn Đình

Australia: Úc, Úc Đại Lợi

Austria: Áo

Bangladesh: Đông Hồi

Belarus: Bạch Nga

Belgium: Bỉ, Bỉ Lợi Thì

Brazil: Ba Tây

Cambodia: Cao Miên, Cam-Pu-Chia

Canada: Gia Nã Đại

Chile: Chí Lợi

China: Trung Quốc, Trung Hoa, Trung Cộng

Denmark: Đan Mạch

Egypt: Ai Cập

Finland: Phần Lan

France: Pháp

Germany: Đức

Greece: Hi Lạp

Hongkong: Hương Cảng

Hungary: Hung Gia Lợi

Iceland: Băng quốc

India: Ấn Độ

Indonesia: Nam Dương

Iran: Ba Tư

Ireland: Ái Nhĩ Lan

Isreal: Do Thái

Italy: Ý, Ý Đại Lợi

Japan: Nhật, Nhật Bản

Lebanon: Li-Băng

Luxembourg: Lục Xâm Bảo

Malaysia: Mã Lai

Marocco: Ma Rốc

Mexico: Mễ, Mễ Tây Cơ

Mongolia: Mông Cổ

Netherland: Hòa Lan, Hà Lan

New Zealand: Tân Tây Lan

Norway: Na Uy

Pakistan: Hồi quốc

Poland: Ba Lan

Philippines: Phi Luật Tân

Portugal: Bồ Đào Nha

Romania: Lỗ Ma Ni

Russia: Nga, Nga La Tư

Singapore: Tân Gia Ba

South Africa: Nam Phi

South Korea: Nam Hàn, Đại Hàn, Hàn quốc

Spain: Tây Ban Nha

Sri Lanka: Tích Lan

Sweden: Thụy Điển

Switzerland: Thụy Sĩ

Taiwan: Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc

Thailand: Thái, Thái Lan

Turkey: Thố Nghĩ Kỳ

UAE: Á-rập Liên Kết

UK (United Kingdom): Vương quốc Anh

Ukraine: Ô Khắc Lan

USA: Mỹ, Hoa Kỳ, Hiệp Chúng Quốc

 

PHÚC TRÌNH CORONA TẠI MỸ THEO TIỂU BANG:

 

USA
State
Total
Cases
New
Cases
Total
Deaths
New
Deaths
Active
Cases
Tot Cases/
1M pop
Deaths/
1M pop
Total
Tests
Tests/
1M pop
Source Projections
USA Total 1,816,116 +22,586 105,548 +1,006 1,179,952 5,487 319 17,204,719 51,978    
New York 378,951 +1,237 29,829 +78 282,750 19,480 1,533 2,005,381 103,086 [view by county] [1] [2] [3] [4] [projections]
New Jersey 160,916 +525 11,637 +101 132,853 18,117 1,310 745,308 83,910 [view by county] [1] [projections]
Illinois 118,917 +1,462 5,330 +60 109,972 9,384 421 877,105 69,217 [1] [2] [3] [4] [projections]
California 109,883 +3,139 4,213 +76 82,055 2,781 107 1,888,595 47,798 [view by county] [1] [projections]
Massachusetts 96,301 +789 6,768 +50 43,179 13,972 982 582,519 84,515 [1] [projections]
Pennsylvania 75,794 +716 5,560 +67 23,100 5,920 434 465,257 36,343 [view by county] [1] [projections]
Texas 63,007 +881 1,673 +19 19,683 2,173 58 1,054,793 36,377 [view by county] [1] [projections]
Michigan 56,884 +263 5,463 +57 13,322 5,696 547 537,698 53,841 [1] [2] [3] [projections]
Florida 55,424 +927 2,447 +34 44,315 2,581 114 995,886 46,368 [view by county] [1] [projections]
Maryland 52,015 +1,027 2,509 +43 45,935 8,604 415 339,361 56,133 [1] [projections]
Georgia 46,331 +468 2,004 +20 43,630 4,364 189 539,641 50,826 [1] [projections]
Virginia 43,611 +1,078 1,370 +12 36,496 5,109 161 340,856 39,934 [1] [2] [projections]
Connecticut 42,022 +260 3,912 +44 30,599 11,786 1,097 246,935 69,261 [1] [projections]
Louisiana 39,581 +772 2,785 +19 8,096 8,514 599 368,819 79,336 [view by county] [1] [projections]
Ohio 35,040 +415 2,149 +12 26,855 2,998 184 367,526 31,442 [view by county] [1] [2] [3] [projections]
Indiana 34,211 +653 2,125 +15 29,308 5,082 316 248,713 36,944 [1] [2] [projections]
North Carolina 27,793 +944 929 +10 11,910 2,650 89 404,157 38,535 [1] [2] [3] [4] [projections]
Colorado 26,098 +485 1,443 +7 22,933 4,532 251 178,196 30,944 [1] [projections]
Minnesota 24,190 +659 1,036 +30 5,290 4,289 184 242,508 43,001 [1] [2] [projections]
Tennessee 22,566 +481 364 +4 8,286 3,304 53 421,967 61,789 [1] [2] [3] [projections]
Washington 22,214 +117 1,123 +7 14,949 2,917 147 354,354 46,534 [view by county] [1] [projections]
Arizona 19,255 +790 903 +18 18,282 2,645 124 307,715 42,276 [1] [projections]
Iowa 19,244 +288 531 +7 7,694 6,099 168 150,851 47,812 [1] [2] [projections]
Wisconsin 18,230 +523 588 +20 7,258 3,131 101 251,295 43,160 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [projections]
Alabama 17,359 +328 618 +8 7,386 3,540 126 212,201 43,278 [1] [projections]
Mississippi 15,229 +439 723 +13 5,105 5,117 243 173,468 58,286 [1] [2] [projections]
Rhode Island 14,819 +184 711 +18 13,024 13,989 671 150,317 141,894 [1] [projections]
Nebraska 13,905 +251 170 13,143 7,188 88 101,290 52,362 [1] [2] [projections]
Missouri 13,207 +60 771 +30 9,389 2,152 126 208,686 34,002 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [projections]
South Carolina 11,394 +263 487 +4 4,864 2,213 95 194,047 37,688 [1] [2] [projections]
Kansas 9,764 216 5,282 3,352 74 94,780 32,533 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [projections]
Kentucky 9,704 +240 431 +13 6,042 2,172 96 234,142 52,408 [1] [projections]
Utah 9,533 +269 112 +5 4,075 2,974 35 210,105 65,536 [1] [projections]
Delaware 9,422 +186 361 +5 3,856 9,676 371 59,329 60,927 [1] [projections]
District Of Columbia 8,717 +179 462 +2 7,175 12,351 655 43,858 62,144 [1] [projections]
Nevada 8,495 +145 417 +2 2,226 2,758 135 160,499 52,107 [1] [2] [projections]
New Mexico 7,624 +131 351 +7 4,438 3,636 167 194,447 92,734 [1] [2] [projections]
Arkansas 7,013 +236 133 +1 1,934 2,324 44 122,890 40,722 [1] [projections]
Oklahoma 6,418 +80 334 +5 649 1,622 84 182,406 46,097 [1] [2] [projections]
South Dakota 4,960 +94 62 +3 1,154 5,607 70 39,026 44,114 [1] [projections]
New Hampshire 4,545 +53 242 +4 1,363 3,343 178 80,129 58,931 [1] [projections]
Oregon 4,185 +54 153 +2 2,138 992 36 122,579 29,063 [1] [2] [projections]
Idaho 2,839 +36 82 509 1,589 46 46,436 25,985 [1] [2] [projections]
North Dakota 2,554 +34 60 +1 551 3,351 79 70,981 93,143 [1] [projections]
Maine 2,282 +56 89 +4 688 1,698 66 54,061 40,218 [1] [2] [projections]
West Virginia 1,989 +17 75 +1 615 1,110 42 96,369 53,773 [1] [projections]
Vermont 977 +2 55 57 1,566 88 32,667 52,352 [1] [projections]
Wyoming 898 +7 16 +1 240 1,552 28 23,191 40,070 [1] [2] [projections]
Hawaii 651 +2 17 28 460 12 54,620 38,577 [1] [2] [projections]
Montana 505 +12 17 40 473 16 39,284 36,756 [1] [2] [3] [projections]
Alaska 434 +4 10 56 593 14 51,695 70,666 [1] [projections]
Guam 172 5 24 5,803 [1]
Northern Mariana Islands 22 2 5 6,008 [1]
Puerto Rico 3,718 +71 133 +1 2,735 1,098 39 13,022 3,845 [1] [2] [3]
United States Virgin Islands 69 6 2 1,708 [1]
Veteran Affairs 13,657 1,200 1,218 179,287 [1] [2] [3]
US Military 9,449 36 4,097 [1] [2]
Federal Prisons 5,832 +153 66 +2 2,031 [1]
Navajo Nation 5,145 +101 231 +64 4,914 29,903 [1]
Grand Princess Ship 103 3 100 [1]
Wuhan Repatriated 3 3 3
Diamond Princess Ship 46 46 46
Total: 1,816,116 +22,586 105,548 +1,006 1,179,952 5,487 319 17,204,719 51,978    

 

 

 

 

PHÚC TRÌNH CORONA TẠI CANADA THEO TỈNH BANG:

 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html#a1

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here