Cập nhật mỗi ngày khoảng 8 giờ tối (NY).

Bảng đầy đủ chi tiết với 201 quốc gia + vùng lãnh thổ, cùng các nước Mỹ, Canada

Xin bấm vào đây để xem trên

https://LangVanOnline.com

 

 

Giải thích các chữ ở đầu bảng bên dưới:

Country/Other: Quốc gia/Nơi

Total Cases: Tổng số người bị nhiễm siêu vi trùng Corona

New Cases: Ca mới (tăng trong 24 giờ)

Total Death: Tổng số tử vong

New Death: Mới chết (tăng trong 24 giờ)

Total Recovered: Tổng số người được chữa khỏi

Active Cases: Số người đang bệnh

Serious, Critical: Số bệnh nhân trong tình tạng trầm trọng, nguy kich

Tot Cases / 1M pop: Tỉ số người bị bệnh tính trên mẫu số 1 triệu người

Death/IM pop: tỉ số chết tính trên 1 triệu người

Total: Tổng số người đã được xét nghiệm

Test/IM pop: Tỉ số xét nghiệm tính trên 1 triệu người

Population: Dân số

 

 

# Country,
Other
Total
Cases
New
Cases
Total
Deaths
New
Deaths
Total
Recovered
Active
Cases
Serious,
Critical
Tot Cases/
1M pop
Deaths/
1M pop
Total
Tests
Tests/
1M pop
Population
World 6,259,248 +108,766 373,697 +3,191 2,843,558 3,041,993 53,409 803 47.9
1 USA 1,837,170 +20,350 106,195 +638 599,430 1,131,545 17,075 5,553 321 17,672,567 53,417 330,843,477
2 Brazil 514,849 +16,409 29,314 +480 206,555 278,980 8,318 2,424 138 930,013 4,378 212,434,518
3 Russia 405,843 +9,268 4,693 +138 171,883 229,267 2,300 2,781 32 10,643,124 72,933 145,929,507
4 Spain 286,509 +201 27,127 +2 196,958 62,424 617 6,128 580 4,063,843 86,921 46,753,345
5 UK 274,762 +1,936 38,489 +113 N/A N/A 1,559 4,049 567 4,285,738 63,158 67,856,881
6 Italy 232,997 +333 33,415 +75 157,507 42,075 435 3,853 553 3,878,739 64,144 60,468,778
7 India 190,609 +8,782 5,408 +223 91,852 93,349 8,944 138 4 3,737,027 2,710 1,378,863,296
8 France 188,882 +257 28,802 +31 68,355 91,725 1,319 2,894 441 1,384,633 21,217 65,261,942
9 Germany 183,494 +200 8,605 +5 165,200 9,689 702 2,191 103 3,952,971 47,193 83,762,346
10 Peru 164,476 +8,805 4,506 +135 67,208 92,762 988 4,994 137 1,058,874 32,153 32,932,217
11 Turkey 163,942 +839 4,540 +25 127,973 31,429 648 1,946 54 2,039,194 24,201 84,262,291
12 Iran 151,466 +2,516 7,797 +63 118,848 24,821 2,527 1,805 93 935,894 11,155 83,900,826
13 Chile 99,688 +4,830 1,054 +57 42,727 55,907 1,383 5,219 55 582,440 30,490 19,102,509
14 Canada 90,947 +757 7,295 +222 48,879 34,773 1,641 2,411 193 1,665,831 44,169 37,714,510
15 Mexico 87,512 +2,885 9,779 +364 61,871 15,862 378 679 76 270,992 2,104 128,818,338
16 Saudi Arabia 85,261 +1,877 503 +23 62,442 22,316 384 2,452 14 822,769 23,666 34,766,601
17 China 83,001 +2 4,634 78,304 63 3 58 3 1,439,323,776
18 Pakistan 69,496 +3,039 1,483 +88 25,271 42,742 111 315 7 547,030 2,481 220,509,385
19 Belgium 58,381 +195 9,467 +14 15,887 33,027 168 5,039 817 866,497 74,791 11,585,527
20 Qatar 56,910 +1,648 38 +2 30,290 26,582 232 19,783 13 222,069 77,194 2,876,776
21 Bangladesh 47,153 +2,545 650 +40 9,781 36,722 1 287 4 308,940 1,877 164,551,275
22 Netherlands 46,442 +185 5,956 +5 N/A N/A 159 2,711 348 349,150 20,380 17,131,835
23 Belarus 42,556 +898 235 +6 18,514 23,807 92 4,503 25 541,093 57,261 9,449,568
24 Ecuador 39,098 +527 3,358 +24 19,592 16,148 220 2,219 191 117,422 6,664 17,619,752
25 Sweden 37,542 +429 4,395 4,971 28,176 228 3,719 435 238,800 23,657 10,094,088
26 Singapore 34,884 +518 23 21,699 13,162 8 5,967 4 334,691 57,246 5,846,520
27 UAE 34,557 +661 264 +2 17,932 16,361 1 3,498 27 2,110,493 213,608 9,880,208
28 South Africa 32,683 +1,716 683 +40 16,809 15,191 128 552 12 725,125 12,239 59,244,691
29 Portugal 32,500 +297 1,410 +14 19,409 11,681 64 3,187 138 795,838 78,031 10,199,012
30 Switzerland 30,862 +17 1,920 +1 28,500 442 28 3,568 222 397,691 45,979 8,649,383
31 Colombia 29,383 +1,147 939 +49 8,543 19,901 136 578 18 319,779 6,290 50,837,039
32 Kuwait 27,043 +851 212 +7 11,386 15,445 200 6,341 50 290,013 67,997 4,265,091
33 Indonesia 26,473 +700 1,613 +40 7,308 17,552 97 6 323,376 1,183 273,279,215
34 Ireland 24,990 +61 1,652 +1 22,089 1,249 36 5,066 335 325,795 66,043 4,933,108
35 Egypt 24,985 +1,536 959 +46 6,037 17,989 41 245 9 135,000 1,321 102,162,663
36 Poland 23,786 +215 1,064 +3 11,271 11,451 160 628 28 915,546 24,189 37,849,860
37 Ukraine 23,672 +468 708 +12 9,538 13,426 278 541 16 356,565 8,149 43,753,702
38 Romania 19,257 +124 1,266 +7 13,256 4,735 160 1,000 66 439,197 22,819 19,247,388
39 Philippines 18,086 +862 957 +7 3,909 13,220 73 165 9 347,592 3,176 109,455,699
40 Dominican Republic 17,285 +377 502 +4 10,559 6,224 110 1,595 46 81,647 7,533 10,838,750
41 Israel 17,071 +59 285 +1 14,812 1,974 39 1,856 31 568,452 61,804 9,197,590
42 Japan 16,851 +47 891 +5 14,459 1,501 119 133 7 290,436 2,296 126,506,424
43 Argentina 16,851 +637 539 +11 5,336 10,976 259 373 12 160,070 3,544 45,161,038
44 Austria 16,731 +46 668 15,593 470 27 1,859 74 448,534 49,825 9,002,188
45 Afghanistan 15,205 +680 257 +8 1,328 13,620 19 391 7 38,460 990 38,848,565
46 Panama 13,463 +445 336 +6 9,514 3,613 79 3,125 78 67,730 15,719 4,308,839
47 Denmark 11,669 +36 574 +3 10,362 733 20 2,015 99 628,965 108,619 5,790,554
48 S. Korea 11,468 +27 270 +1 10,405 793 15 224 5 910,822 17,767 51,265,682
49 Oman 11,437 +1,014 49 +7 2,682 8,706 31 2,245 10 101,084 19,841 5,094,596
50 Serbia 11,412 +31 243 +1 6,698 4,471 10 1,306 28 245,985 28,144 8,740,077
51 Bahrain 11,398 +605 19 +2 6,673 4,706 12 6,721 11 314,823 185,651 1,695,780
52 Kazakhstan 10,858 +476 40 +2 5,404 5,414 62 579 2 812,881 43,336 18,757,562
53 Nigeria 10,162 +307 287 +14 3,007 6,868 7 49 1 60,825 296 205,668,183
54 Bolivia 9,592 +861 310 +10 889 8,393 3 823 27 28,239 2,422 11,659,305
55 Algeria 9,394 +127 653 +7 5,748 2,993 23 215 15 43,780,936
56 Armenia 9,282 +355 131 +4 3,386 5,765 10 3,133 44 58,065 19,598 2,962,800
57 Czechia 9,268 +38 320 +1 6,558 2,390 15 866 30 439,744 41,069 10,707,393
58 Norway 8,440 +3 236 7,727 477 8 1,558 44 245,352 45,287 5,417,721
59 Moldova 8,251 +153 295 +4 4,581 3,375 251 2,045 73 40,565 10,054 4,034,692
60 Ghana 7,881 +113 36 +1 2,841 5,004 5 254 1 214,956 6,931 31,014,508
61 Malaysia 7,819 +57 115 6,353 1,351 9 242 4 553,183 17,110 32,330,462
62 Morocco 7,807 +27 205 +1 5,459 2,143 18 212 6 209,139 5,672 36,873,293
63 Australia 7,195 +10 103 6,614 478 4 282 4 1,454,568 57,098 25,474,721
64 Finland 6,859 +33 320 +4 5,500 1,039 10 1,238 58 184,408 33,286 5,540,033
65 Iraq 6,439 +260 205 +10 3,156 3,078 36 160 5 211,485 5,269 40,140,397
66 Cameroon 5,904 191 3,568 2,145 28 223 7 26,484,855
67 Azerbaijan 5,494 +248 63 +2 3,428 2,003 42 542 6 294,264 29,044 10,131,531
68 Honduras 5,094 +208 201 +2 536 4,357 13 515 20 14,790 1,495 9,890,844
69 Sudan 5,026 +226 286 +24 1,423 3,317 115 7 401 9 43,755,620
70 Guatemala 4,739 +132 102 +12 706 3,931 5 265 6 31,427 1,757 17,886,146
71 Luxembourg 4,018 +2 110 3,833 75 3 6,428 176 75,432 120,675 625,086
72 Tajikistan 3,930 +123 47 2,004 1,879 413 5 9,518,158
73 Hungary 3,876 +9 526 +2 2,147 1,203 25 401 54 185,980 19,248 9,662,256
74 Guinea 3,706 23 2,030 1,653 24 283 2 14,407 1,100 13,099,458
75 Senegal 3,645 +110 42 1,801 1,802 14 218 3 42,105 2,521 16,702,826
76 Uzbekistan 3,623 +77 15 +1 2,837 771 10 108 0.4 460,000 13,761 33,427,196
77 Djibouti 3,354 +160 24 +2 1,504 1,826 3,399 24 26,366 26,720 986,755
78 Thailand 3,081 +4 57 2,963 61 1 44 0.8 375,453 5,380 69,785,922
79 DRC 3,070 +104 72 +3 448 2,550 34 0.8 89,301,493
80 Greece 2,917 +2 175 1,374 1,368 13 280 17 180,518 17,313 10,426,947
81 Ivory Coast 2,833 +34 33 1,435 1,365 108 1 27,039 1,027 26,318,014
82 Gabon 2,655 17 722 1,916 15 1,195 8 14,122 6,359 2,220,923
83 El Salvador 2,517 +122 46 +2 1,040 1,431 53 388 7 89,358 13,782 6,483,535
84 Bulgaria 2,513 +14 140 +1 1,074 1,299 17 361 20 81,348 11,701 6,952,375
85 Bosnia and Herzegovina 2,510 +16 153 1,862 495 4 765 47 65,220 19,870 3,282,366
86 Croatia 2,246 103 2,072 71 4 547 25 66,405 16,168 4,107,186
87 North Macedonia 2,226 +62 133 +2 1,552 541 21 1,068 64 29,575 14,196 2,083,381
88 Cuba 2,045 +20 83 1,809 153 3 181 7 103,123 9,104 11,327,160
89 Somalia 1,976 +60 78 +5 348 1,550 2 125 5 15,851,530
90 Kenya 1,962 +74 64 +1 478 1,420 7 37 1 78,536 1,463 53,663,836
91 Estonia 1,869 +4 68 +1 1,624 177 1,409 51 83,440 62,904 1,326,464
92 Haiti 1,865 +281 41 +6 24 1,800 164 4 4,577 402 11,390,662
93 Iceland 1,806 10 1,794 2 5,295 29 61,122 179,211 341,061
94 Maldives 1,773 +101 5 453 1,315 9 3,285 9 11,775 21,818 539,703
95 Kyrgyzstan 1,748 +26 16 1,170 562 4 268 2 111,859 17,170 6,514,756
96 Mayotte 1,699 21 1,385 293 9 6,242 77 5,200 19,103 272,210
97 Lithuania 1,675 +5 70 1,236 369 17 615 26 302,859 111,140 2,725,022
98 Sri Lanka 1,633 +20 10 801 822 1 76 0.5 63,935 2,987 21,405,965
99 Nepal 1,572 +171 8 +2 220 1,344 54 0.3 180,691 6,211 29,090,429
100 Slovakia 1,521 28 1,366 127 279 5 172,601 31,615 5,459,433
101 Venezuela 1,510 +51 14 302 1,194 3 53 0.5 975,825 34,309 28,442,184
102 New Zealand 1,504 22 1,481 1 301 4 280,983 56,173 5,002,100
103 Slovenia 1,473 108 1,358 7 2 709 52 79,897 38,432 2,078,915
104 Equatorial Guinea 1,306 12 200 1,094 934 9 8,268 5,912 1,398,520
105 Mali 1,265 +15 77 +1 716 472 63 4 3,483 172 20,195,689
106 Guinea-Bissau 1,256 8 42 1,206 640 4 1,500 764 1,963,739
107 Lebanon 1,220 +29 27 +1 712 481 3 179 4 83,574 12,240 6,827,788
108 Ethiopia 1,172 +109 11 +3 209 952 4 10 0.10 109,451 954 114,700,869
109 Albania 1,137 +15 33 872 232 4 395 11 14,723 5,116 2,878,043
110 Hong Kong 1,085 +2 4 1,037 44 2 145 0.5 202,930 27,087 7,491,921
111 Tunisia 1,077 +1 48 960 69 2 91 4 51,881 4,394 11,808,177
112 Latvia 1,066 +1 24 745 297 3 565 13 109,071 57,779 1,887,728
113 Zambia 1,057 7 779 271 1 58 0.4 24,275 1,324 18,335,514
114 Costa Rica 1,056 +9 10 669 377 4 207 2 26,622 5,230 5,090,223
115 CAR 1,011 +49 2 +1 23 986 210 0.4 15,021 3,115 4,822,363
116 South Sudan 994 10 6 978 89 0.9 3,356 300 11,182,555
117 Paraguay 986 +22 11 477 498 2 138 2 30,004 4,211 7,125,055
118 Niger 958 +2 64 839 55 40 3 6,047 251 24,120,048
119 Cyprus 944 +1 17 790 137 4 782 14 117,411 97,305 1,206,632
120 Sierra Leone 861 +9 46 454 361 108 6 7,962,417
121 Burkina Faso 847 53 720 74 41 3 20,849,535
122 Uruguay 823 +2 22 685 116 5 237 6 43,911 12,644 3,472,758
123 Georgia 783 +26 12 605 166 6 196 3 56,987 14,283 3,989,764
124 Chad 778 +19 65 491 222 47 4 16,381,333
125 Madagascar 771 +13 6 168 597 8 28 0.2 10,249 371 27,624,966
126 Andorra 764 51 694 19 4 9,889 660 3,750 48,541 77,255
127 Nicaragua 759 35 370 354 115 5 6,617,838
128 Jordan 739 +5 9 522 208 5 72 0.9 187,990 18,440 10,194,610
129 Diamond Princess 712 13 651 48 4 0
130 San Marino 671 42 357 272 1 19,779 1,238 4,466 131,643 33,925
131 Malta 618 9 534 75 1 1,400 20 69,025 156,360 441,449
132 Congo 611 +40 20 +1 179 412 111 4 5,505,568
133 Jamaica 581 +6 9 290 282 2 196 3 12,389 4,185 2,960,117
134 Channel Islands 560 45 528 -13 3,223 259 10,255 59,029 173,729
135 Mauritania 530 +47 23 +3 27 480 114 5 7,654 1,650 4,638,278
136 Tanzania 509 21 183 305 7 9 0.4 59,573,674
137 French Guiana 499 +22 1 200 298 2 1,675 3 297,963
138 Sao Tome and Principe 483 +4 12 68 403 2,208 55 175 800 218,798
139 Réunion 471 1 411 59 1 526 1 17,200 19,223 894,784
140 Palestine 448 +1 3 372 73 88 0.6 44,876 8,816 5,090,574
141 Togo 442 +9 13 211 218 54 2 20,079 2,431 8,260,968
142 Taiwan 442 7 423 12 19 0.3 72,082 3,027 23,813,331
143 Cabo Verde 435 +14 4 193 238 783 7 1,307 2,353 555,476
144 Uganda 417 +4 72 345 9 96,825 2,123 45,602,136
145 Rwanda 370 +11 1 256 113 29 0.08 66,976 5,183 12,922,594
146 Isle of Man 336 24 309 3 3,953 282 4,892 57,556 84,996
147 Mauritius 335 10 322 3 263 8 116,937 91,961 1,271,600
148 Vietnam 328 279 49 1 3 275,000 2,827 97,265,308
149 Montenegro 324 9 315 0 516 14 10,167 16,188 628,060
150 Yemen 323 +13 80 +3 14 229 11 3 120 4 29,766,367
151 Liberia 288 +8 27 157 104 57 5 5,046,798
152 Eswatini 285 +2 2 189 94 246 2 4,994 4,308 1,159,150
153 Malawi 284 +5 4 42 238 1 15 0.2 5,049 265 19,084,049
154 Mozambique 254 +10 2 91 161 8 0.06 10,878 349 31,173,041
155 Benin 232 +8 3 143 86 19 0.2 30,817 2,548 12,093,650
156 Myanmar 224 6 138 80 4 0.1 24,710 454 54,379,727
157 Martinique 200 14 98 88 533 37 375,288
158 Faeroe Islands 187 187 0 3,828 9,677 198,104 48,848
159 Mongolia 179 44 135 19 55 13,672 4,176 3,273,672
160 Zimbabwe 178 +4 4 29 145 12 0.3 46,613 3,140 14,844,179
161 Gibraltar 170 +1 149 21 5,046 7,632 226,523 33,692
162 Guadeloupe 162 14 138 10 1 405 35 4,137 10,339 400,119
163 Libya 156 +26 5 52 99 23 0.7 5,591 815 6,863,245
164 Guyana 152 12 67 73 2 193 15 1,604 2,040 786,243
165 Brunei 141 2 138 1 1 323 5 19,386 44,349 437,127
166 Cayman Islands 141 1 68 72 2,148 15 11,139 169,657 65,656
167 Bermuda 140 9 92 39 2 2,247 144 7,171 115,112 62,296
168 Cambodia 125 123 2 1 7 20,406 1,222 16,699,008
169 Syria 122 5 +1 46 71 7 0.3 17,461,550
170 Trinidad and Tobago 117 +1 8 108 1 84 6 3,138 2,243 1,399,123
171 Comoros 106 2 26 78 122 2 867,928
172 Bahamas 102 11 48 43 1 260 28 2,091 5,322 392,929
173 Aruba 101 3 98 0 946 28 2,134 19,995 106,729
174 Monaco 99 4 90 5 1 2,524 102 39,219
175 Barbados 92 7 76 9 1 320 24 5,434 18,911 287,347
176 Angola 86 +2 4 18 64 1 3 0.1 10,000 305 32,768,267
177 Liechtenstein 82 1 55 26 2,151 26 900 23,610 38,119
178 Sint Maarten 77 15 60 2 1 1,798 350 461 10,762 42,835
179 Burundi 63 1 33 29 5 0.08 284 24 11,857,105
180 French Polynesia 60 60 0 214 4,040 14,389 280,775
181 Macao 45 45 0 69 648,573
182 Bhutan 43 +10 6 37 56 17,038 22,102 770,888
183 Saint Martin 41 3 33 5 1 1,062 78 614 15,903 38,608
184 Eritrea 39 39 0 11 3,542,188
185 Botswana 35 1 20 14 15 0.4 20,186 8,599 2,347,367
186 Antigua and Barbuda 26 +1 3 19 4 1 266 31 183 1,870 97,861
187 St. Vincent Grenadines 26 15 11 234 593 5,347 110,912
188 Gambia 25 1 20 4 10 0.4 1,756 729 2,410,277
189 Namibia 24 +1 14 10 9 3,680 1,451 2,536,830
190 Timor-Leste 24 24 0 18 1,290 980 1,316,208
191 Suriname 23 +11 1 9 13 39 2 782 1,334 586,192
192 Grenada 23 18 5 4 204 3,007 26,733 112,481
193 Curaçao 19 1 14 4 116 6 572 3,487 164,039
194 Laos 19 16 3 3 6,928 953 7,266,416
195 New Caledonia 19 18 1 67 6,614 23,185 285,267
196 Belize 18 2 16 0 45 5 1,572 3,960 396,989
197 Fiji 18 15 3 20 2,431 2,713 895,908
198 Saint Lucia 18 18 0 98 1,012 5,513 183,559
199 Dominica 16 16 0 222 433 6,016 71,972
200 Saint Kitts and Nevis 15 15 0 282 396 7,448 53,168
201 Falkland Islands 13 13 0 3,746 503 144,957 3,470
202 Greenland 13 11 2 229 2,141 37,719 56,762
203 Turks and Caicos 12 1 11 0 310 26 129 3,336 38,672
204 Vatican City 12 2 10 14,981 801
205 Montserrat 11 1 10 0 2,204 200 61 12,220 4,992
206 Seychelles 11 11 0 112 98,297
207 MS Zaandam 9 2 7 0
208 Western Sahara 9 1 6 2 15 2 595,986
209 British Virgin Islands 8 1 7 0 265 33 167 5,527 30,214
210 Papua New Guinea 8 8 0 0.9 2,402 269 8,931,936
211 Caribbean Netherlands 6 6 0 229 424 16,181 26,203
212 St. Barth 6 6 0 608 137 13,873 9,875
213 Anguilla 3 3 0 200 41 2,735 14,992
214 Lesotho 2 1 1 0.9 283 132 2,140,838
215 Saint Pierre Miquelon 1 1 0 173 5,796
Total: 6,259,248 +108,766 373,697 +3,191 2,843,558 3,041,993 53,409 803.0 47.9

 

 

BẢNG ĐỐI CHIẾU TÊN VIỆT CỦA CÁC NƯỚC

 

Afghanistan: A Phú Hãn

Argentina: Á Căn Đình

Australia: Úc, Úc Đại Lợi

Austria: Áo

Bangladesh: Đông Hồi

Belarus: Bạch Nga

Belgium: Bỉ, Bỉ Lợi Thì

Brazil: Ba Tây

Cambodia: Cao Miên, Cam-Pu-Chia

Canada: Gia Nã Đại

Chile: Chí Lợi

China: Trung Quốc, Trung Hoa, Trung Cộng

Denmark: Đan Mạch

Egypt: Ai Cập

Finland: Phần Lan

France: Pháp

Germany: Đức

Greece: Hi Lạp

Hongkong: Hương Cảng

Hungary: Hung Gia Lợi

Iceland: Băng quốc

India: Ấn Độ

Indonesia: Nam Dương

Iran: Ba Tư

Ireland: Ái Nhĩ Lan

Isreal: Do Thái

Italy: Ý, Ý Đại Lợi

Japan: Nhật, Nhật Bản

Lebanon: Li-Băng

Luxembourg: Lục Xâm Bảo

Malaysia: Mã Lai

Marocco: Ma Rốc

Mexico: Mễ, Mễ Tây Cơ

Mongolia: Mông Cổ

Netherland: Hòa Lan, Hà Lan

New Zealand: Tân Tây Lan

Norway: Na Uy

Pakistan: Hồi quốc

Poland: Ba Lan

Philippines: Phi Luật Tân

Portugal: Bồ Đào Nha

Romania: Lỗ Ma Ni

Russia: Nga, Nga La Tư

Singapore: Tân Gia Ba

South Africa: Nam Phi

South Korea: Nam Hàn, Đại Hàn, Hàn quốc

Spain: Tây Ban Nha

Sri Lanka: Tích Lan

Sweden: Thụy Điển

Switzerland: Thụy Sĩ

Taiwan: Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc

Thailand: Thái, Thái Lan

Turkey: Thố Nghĩ Kỳ

UAE: Á-rập Liên Kết

UK (United Kingdom): Vương quốc Anh

Ukraine: Ô Khắc Lan

USA: Mỹ, Hoa Kỳ, Hiệp Chúng Quốc

 

PHÚC TRÌNH CORONA TẠI MỸ THEO TIỂU BANG:

Search:

USA
State
Total
Cases
New
Cases
Total
Deaths
New
Deaths
Active
Cases
Tot Cases/
1M pop
Deaths/
1M pop
Total
Tests
Tests/
1M pop
Source Projections
USA Total 1,837,170 +20,350 106,195 +638 1,131,513 5,550 321 17,672,567 53,391    
New York 379,902 +951 29,918 +89 283,381 19,529 1,538 2,063,825 106,090 [view by county] [1] [2] [3] [4] [projections]
New Jersey 161,764 +848 11,711 +74 132,407 18,212 1,318 746,145 84,005 [view by county] [1] [projections]
Illinois 120,260 +1,343 5,390 +60 52,885 9,490 425 898,259 70,886 [1] [2] [3] [4] [projections]
California 112,584 +2,701 4,240 +27 84,576 2,849 107 1,944,848 49,221 [view by county] [1] [projections]
Massachusetts 96,965 +664 6,846 +78 43,765 14,068 993 592,853 86,014 [1] [projections]
Pennsylvania 76,222 +428 5,578 +18 22,454 5,954 436 472,248 36,889 [view by county] [1] [projections]
Texas 64,899 +1,483 1,686 +7 20,790 2,238 58 1,073,491 37,022 [view by county] [1] [projections]
Michigan 57,397 +513 5,491 +28 13,807 5,747 550 554,630 55,536 [1] [2] [3] [projections]
Florida 56,163 +739 2,452 +5 44,463 2,615 114 1,022,265 47,596 [view by county] [1] [projections]
Maryland 52,778 +763 2,532 +23 46,482 8,730 419 348,773 57,690 [1] [projections]
Georgia 47,063 +732 2,053 +49 44,313 4,433 193 553,986 52,177 [1] [projections]
Virginia 44,607 +996 1,375 +5 37,364 5,226 161 352,707 41,322 [1] [2] [projections]
Connecticut 42,201 +179 3,944 +32 30,746 11,837 1,106 250,046 70,133 [1] [projections]
Louisiana 39,920 +339 2,791 +6 8,429 8,587 600 375,109 80,690 [view by county] [1] [projections]
Ohio 35,553 +513 2,162 +12 27,355 3,042 185 390,908 33,442 [view by county] [1] [2] [3] [projections]
Indiana 34,574 +363 2,134 +9 29,662 5,136 317 261,546 38,850 [1] [2] [projections]
North Carolina 28,784 +991 937 +8 12,893 2,744 89 416,289 39,692 [1] [2] [3] [4] [projections]
Colorado 26,378 +280 1,445 +2 22,861 4,581 251 183,947 31,942 [1] [projections]
Minnesota 24,850 +660 1,050 +14 5,105 4,406 186 249,519 44,244 [1] [2] [projections]
Tennessee 23,006 +440 364 7,449 3,369 53 435,977 63,840 [1] [2] [3] [projections]
Washington 22,471 +257 1,126 +3 15,151 2,951 148 360,899 47,394 [view by county] [1] [projections]
Arizona 19,936 +681 906 +3 18,960 2,739 124 318,573 43,768 [1] [projections]
Iowa 19,552 +303 535 +4 7,852 6,197 170 156,727 49,675 [1] [2] [projections]
Wisconsin 18,403 +173 592 +4 6,473 3,161 102 268,506 46,116 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [projections]
Alabama 17,903 +254 631 +11 7,917 3,651 129 217,264 44,311 [1] [projections]
Mississippi 15,501 +272 734 +11 5,366 5,208 247 179,466 60,301 [1] [2] [projections]
Rhode Island 14,928 +109 718 +7 12,958 14,092 678 154,493 145,836 [1] [projections]
Nebraska 14,101 +196 170 13,339 7,290 88 103,813 53,667 [1] [2] [projections]
Missouri 13,476 +269 785 +14 9,506 2,196 128 217,358 35,415 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [projections]
South Carolina 11,861 +467 494 +7 5,324 2,304 96 200,216 38,887 [1] [2] [projections]
Kansas 9,827 +63 217 +1 5,231 3,373 74 94,949 32,591 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [projections]
Utah 9,797 +264 113 +1 3,547 3,056 35 213,914 66,724 [1] [projections]
Kentucky 9,704 431 6,042 2,172 96 234,142 52,408 [1] [projections]
Delaware 9,498 +76 366 +5 3,866 9,754 376 60,671 62,306 [1] [projections]
District Of Columbia 8,801 +84 466 +4 7,219 12,470 660 46,483 65,863 [1] [projections]
Nevada 8,593 +98 421 +4 1,952 2,790 137 165,014 53,573 [1] [2] [projections]
New Mexico 7,689 +65 356 +5 4,480 3,667 170 199,604 95,193 [1] [2] [projections]
Arkansas 7,253 +240 133 1,845 2,403 44 129,515 42,917 [1] [projections]
Oklahoma 6,506 +88 334 734 1,644 84 193,206 48,827 [1] [2] [projections]
South Dakota 4,993 +33 62 1,094 5,644 70 44,128 49,881 [1] [projections]
New Hampshire 4,651 +106 245 +3 1,458 3,421 180 84,294 61,994 [1] [projections]
Oregon 4,243 +58 153 2,196 1,006 36 129,201 30,633 [1] [2] [projections]
Idaho 2,839 82 509 1,589 46 46,697 26,131 [1] [2] [projections]
North Dakota 2,577 +23 61 +1 557 3,382 80 72,040 94,533 [1] [projections]
Maine 2,325 +43 89 684 1,730 66 54,061 40,218 [1] [2] [projections]
West Virginia 2,010 +21 75 632 1,122 42 97,622 54,472 [1] [projections]
Vermont 981 +4 55 53 1,572 88 33,970 54,440 [1] [projections]
Wyoming 903 +5 16 229 1,560 28 24,393 42,147 [1] [2] [projections]
Hawaii 652 +1 17 27 460 12 55,336 39,083 [1] [2] [projections]
Montana 515 +10 17 42 482 16 39,798 37,237 [1] [2] [3] [projections]
Alaska 460 +26 10 82 629 14 53,063 72,536 [1] [projections]
Guam 172 5 24 5,803 [1]
Northern Mariana Islands 22 2 5 6,008 [1]
Puerto Rico 3,776 +58 136 +3 2,790 1,115 40 13,022 3,845 [1] [2] [3]
United States Virgin Islands 69 6 2 1,708 [1]
Veteran Affairs 13,657 1,200 1,218 179,287 [1] [2] [3]
US Military 9,449 36 4,097 [1] [2]
Federal Prisons 5,909 +77 67 +1 1,802 [1]
Navajo Nation 5,145 231 4,914 29,903 [1]
Grand Princess Ship 103 3 100 [1]
Wuhan Repatriated 3 3 3
Diamond Princess Ship 46 46 46
Total: 1,837,170 +20,350 106,195 +638 1,131,513 5,550 321 17,672,567 53,391    

 

 

 

PHÚC TRÌNH CORONA TẠI CANADA THEO TỈNH BANG:

 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html#a1

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here