Tên thật Nguyễn Đạm Hương Bút hiệu khác: Song Nguyên (truyện phóng tác), Bút Chì (dùng chung với Nguyễn Hữu Nghĩa)
Sinh ngày 30.12.1952 tại Sơn-tây, theo cha mẹ vào Nam năm 1953, sống tại Đà nẵng, sau dời về Sài gòn. Mất ngày 30.9.2019 tại Grimsby, Ontario, Canada. Thành hôn với Nguyễn Hữu Nghĩa từ 1973 đến khi qua đời, 2019. Đã từng sống tại Sơn-tây, Đà-nẵng, Sài-gòn, Kiến-hòa, Mã-lai. Tái định cư tại Canada từ 1979, ở Ottawa, Toronto, Mississauga và Grimsby.Học: Trưng Vương, George Brown College và Mohawk College tại Canada.
Luân phiên chủ-nhiệm, chủ bút tạp chí Làng Văn 1984-2009
Chủ bút nhà xuất-bản Viet Pub và Làng Văn (1983 – …) Chủ-tịch Trung-tâm Văn Bút Việt-Nam Canada (2001-2005, 2015-2019
Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam Lưu Vong.

Tác phẩm:
– Em học chữ Việt (1995)
– Tuyết thư (1999) – Hiểu đúng thành ngữ, tục ngữ (2007)
– Trời long đất lở (2008)

10 hình ảnh tiêu biểu trong đời:

Kết nối các bài viết của Nguyên Hương: