TẠI SAO CÓ NGƯỜI CHẾT VÌ COVID-19 và CÓ NGƯỜI LẠI CHẲNG HỀ HẤN...

. Phạm Thanh Giao   Tất cả các cuộc nghiên cứu cho thấy, người càng lớn tuổi thì càng dễ trở thành nạn nhân trong tay...

Cập nhật tin Dịch Corona, ngày 6 tháng 4, 2020 lúc 13:45 giờ New...

  Website: www.LangVanOnline.com / Nguồn: Worldometer     Tổng số ca nhiễm: 1,323,641 Chết: 73,608 (tỉ số tử vong tính trên tổng số ca nhiễm: 5.57%) Hồi phục: 277,280 (tỉ...

Cập nhật tin Dịch Corona, ngày 5 tháng 4, 2020 lúc 16:00 giờ New...

  Website: www.LangVanOnline.com / Nguồn: Worldometer     Tổng số ca nhiễm: 1,261,405 Chết: 68,475 (tỉ số tử vong tính trên tổng số ca nhiễm: 5.43%) Hồi phục: 260,294 (tỉ...

Trao tính mạng người Mỹ trong cơn đại dịch vào tay Kushner là một...

  . Tác giả: Michelle Goldberg . Dịch giả: Trần Tịnh 04/04/2020 Lời dịch giả: Một điều khá bất ngờ với nhiều người Mỹ, đó là Jared Kushner,...

Cập nhật tin dịch Corona, ngày 4 tháng 4, 2020 lúc 19:10 giờ New...

  Website: www.LangVanOnline.com / Nguồn: Worldometer và CIA Factbook     Tổng số ca nhiễm: 1,198,488 Chết: 64,625 Hồi phục: 246,165   (Phúc trình ngắn – Phúc trình chi tiết đăng lúc...

Chuyện Thương Tâm Thời Đại Dịch

Việt Báo - 3 tháng 4, 2020     Trong lúc đại dịch vi khuẩn corona đang lây lan khắp 50 tiểu bang của nước Mỹ,...

TIN CORONA, CANADA – 2:30PM giờ Toronto, ngày 4 tháng 4, 2020

<https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html#a1>    

Cập nhật tin Dịch Corona, ngày 4 tháng 4, 2020 lúc 14:15 giờ New York

  Website: www.LangVanOnline.com / Nguồn: Worldometer     Tổng số ca nhiễm: 1,182,398 Chết: 63,899 (tỉ số tử vong tính trên tổng số ca nhiễm: 5.40%) Hồi phục: 243,871 (tỉ...

Cập nhật tin dịch Corona, ngày 3 tháng 4, 2020 lúc 19:30 giờ New...

    Website: www.LangVanOnline.com / Nguồn: Worldometer và CIA Factbook     Tổng số ca nhiễm: 1,096,131 Chết: 58,822 Hồi phục: 228,346   (Phúc trình ngắn – Phúc trình chi tiết đăng lúc...

LÀM SAO CỨU ĐÓI BÀ CON NGHÈO TRONG THỜI GIAN CÁCH LY?

  . Vũ Thạch (quốc nội) Tin ngưng phát hành vé số trong 2 tuần cách ly toàn quốc làm sững sờ đến rơi nước mắt của...

Cập nhật tin Dịch Corona, ngày 3 tháng 4, 2020 lúc 14:15 giờ New...

Website: www.LangVanOnline.com / Nguồn: Worldometer     Tổng số ca nhiễm: 1,079,978 Chết: 58,110 (tỉ số tử vong tính trên tổng số ca nhiễm: 5.38%) Hồi phục: 227,668 (tỉ...

Cập nhật tin dịch Corona, ngày 2 tháng 4, 2020 lúc 19:30 giờ New...

  Website: www.LangVanOnline.com / Nguồn: Worldometer và CIA Factbook     Tổng số ca nhiễm: 1,013,709 Chết: 52,975 Hồi phục: 212,015   (Phúc trình ngắn – Phúc trình chi tiết đăng lúc...