CƯỜI MẶN

CƯỜI MẶN Dành cho người lớn; cấm các nhà đạo đức (thật và giả) Các truyện cười ngoại hạng Đông Tây kim cổ đều khai thác...

TIẾNG NÀO VŨNG “CHUẨN”

. Vạng Võ Ông khách tới hàng chim. Bà bán chim quảng cáo chim bà nói được 29 thứ tiếng, tiếng nào cũng "chuẩn". Ông...

KHỎI LO THẤT NGHIỆP

. Cả Cười (trong Cười Chay, đã in) Năm một ngàn chín trăm …hồi đó, Cả Cười viết vầy: “Một nhà ngoại giao Mỹ khoe: - “Tổng thống...

CHUYỆN VỢ CHỒNG

. Cả Cười Người Việt nói “vợ chồng” hoặc “hai vợ chồng”, với chữ “vợ” luôn luôn đi trước, đó là vai vế thực sự...