Giới tính trong thơ Bút Tre

Giới tính trong văn chương Tôi muốn dùng chữ “giới tính” để nói về sự cấm kỵ (giới) về phái tính (sex). Trong truyện cười, ba...