CoViD-19 nguy hiểm như thế nào? Dự đoán số người chết ở Mỹ

. Mai Liêm  Với dữ liệu ít và bệnh đang tiếp diễn, tôi cố gắng tính thử tử suất tại một nước chưa vỡ trận...

Giới tính trong thơ Bút Tre

Giới tính trong văn chương Tôi muốn dùng chữ “giới tính” để nói về sự cấm kỵ (giới) về phái tính (sex). Trong truyện cười, ba...