Đọc lại bài của nhà văn Giao Chỉ viết về Tổng Thống Trump

Vài hàng về tác giả: tên thật Vũ Văn Lộc, 87 tuổi, cựu đại tá QLVNCH. Công việc cuối cùng tại VN: Giám đốc...

Hành Trình Về Phương Đông

Nguyên Phong PHẦN MỞ ÐẦU Trong cuộc sống vội vã, quay cuồng hiện tại, nhiều người đã mất đi niềm tin. Họ quan niệm rằng sống...

Tôi Đã Mất Niềm Tin Vào Nước Mỹ Như Thế Nào

Mai Liêm (Bản dịch của bài “How I lost my faith in America” của Michael Fullilove, đăng trên báo The Atlantic, ngày 11/02/2020. Ông là...

Bài 2: Thầy Trò Hay Đối Thủ?

Cao Tuấn Nghi vấn lịch sử về quan hệ giữa Chủ tịch Đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh và “Lưỡng quốc Tướng quân”...

Bài 1: Về Một Người Cộng Sản “không Giống Ai”

Cao Tuấn Nghi vấn lịch sử về quan hệ giữa Chủ tịch Đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh và “Lưỡng quốc Tướng quân”...

Kitty

Nguyên Hương

Chiến tranh Việt Nam toàn tập

Nguyễn Đức Phương LỜI NÓI ÐẦU Với mục-đích phác họa một cách chính-xác hơn cuộc chiến-tranh Việt-Nam trên bình-diện quân-sự đồng thời để nói lên sự...

Hoa Trôi Trên Sóng Nước

Nguyên Phong (dịch)                 Ðạt Ma tây lai truyền hà pháp                 Loại hoa thiệp hải thủy phù phù                 Tông Diễn thiền sư   Tạm dịch:                 Ðạt Ma truyền pháp ra sao?                 Nhấp...

Quân Đội Nhân Dân Hãy Chủ Động Cứu Nước!

NHN Lịch sử lại sắp sửa sang trang, nhưng là một trang tăm tối, u buồn nhất của cả dân tộc. Chỉ trong vài ngày...