Tổng thống Trump là một cái Donut

. Tác giả: Roger Cohen - The New York Times, May 29, 2020 . Dịch giả: Bùi Như Mai     (LDG: Bánh donut rất phổ thông ở...

 Trump đã phạm sai lầm gấp đôi về Twitter

  . Tác giả: Laurence H. Tribe và Joshua A. Geltzer (*) . Dịch giả: Bùi Như Mai Như thường lệ, Trump đã sai luật, nhưng lần...

Nghĩ vụn… TIẾNG NÔM, TIẾNG HÁN

. Nguyễn Hữu Nghĩa Hai miền Nam Bắc Việt Nam chia cách có 21 năm (1954-1975) mà cách dùng chữ đã khác nhau khá nhiều....

CHÍNH SÁCH TRUNG QUÔC CỦA TỔNG THỐNG TRUMP

. Nguyễn Quốc Khải (25-5-2020) Một số không ít người Việt trong và ngoài nước trông chờ Trump chống Tàu cộng giùm. Đây là một chuyện...

Nghĩ vụn: Nhũ danh

. Nguyễn Hữu Nghĩa Người Việt vốn có nhiều tên, ngoài tên tục, tên tộc, tên khai sinh, tên thường dùng, tên cúng cơm, hiệu,...

NGÀY 19 THÁNG 5

. Nguyễn Hữu Nghĩa (19.5.2020)   Ngày này năm xưa, tuy không xưa lắm nhưng cũng đã mấy mươi năm, Nguyên Hương và tôi đưa các...

Donald Trump đã hủy diệt đất nước mà ông từng cam kết sẽ làm...

  . Tác giả: Fintan O’Toole (Irish Times, April 25, 2020) . Dịch giả: Cố Sự Quán   THẾ GIỚI ĐÃ TỪNG YÊU, GHÉT VÀ ĐỐ KỴ VỚI...

NGHĨ VỤN NHÂN BÀI NÓI CHUYỆN CỦA CỰU TT OBAMA VỚI HỌC SINH MỸ…

. Nguyễn Hữu Nghĩa Hồi Obama ra tranh cử, tôi không thích ông ta vì thành kiến "nói hay quá, chưa biết làm ra sao",...

TẠI SAO NGƯỜI VIỆT ÍT BỊ THIỆT HẠI VÌ CORONAVIRUS?

. Nguyễn Hữu Nghĩa   Trên đây là câu hỏi, và bài dưới đây hoàn có tính cách nhận định chủ quan của một cá nhân,...

Ra nước ngoài là vào ngõ cụt

  Trần Văn Tích   Trong nước hiện nay đang có những phong trào, những tổ chức, những cá nhân chống đối đảng cộng sản. Ở ngoài...