BÂY GIỜ, VÀ HƠN BAO GIỜ HẾT, TÔI TIN TƯỞNG TỔNG THỐNG

BÂY GIỜ, VÀ HƠN BAO GIỜ HẾT, TÔI TIN TƯỞNG TỔNG THỐNG (I believe in the president, now more than ever) The Washington Post The Washington Post,...