Tổng thống Trump là một cái Donut

. Tác giả: Roger Cohen - The New York Times, May 29, 2020 . Dịch giả: Bùi Như Mai     (LDG: Bánh donut rất phổ thông ở...

 Trump đã phạm sai lầm gấp đôi về Twitter

  . Tác giả: Laurence H. Tribe và Joshua A. Geltzer (*) . Dịch giả: Bùi Như Mai Như thường lệ, Trump đã sai luật, nhưng lần...

Nghĩ vụn… TIẾNG NÔM, TIẾNG HÁN

. Nguyễn Hữu Nghĩa Hai miền Nam Bắc Việt Nam chia cách có 21 năm (1954-1975) mà cách dùng chữ đã khác nhau khá nhiều....

CHÍNH SÁCH TRUNG QUÔC CỦA TỔNG THỐNG TRUMP

. Nguyễn Quốc Khải (25-5-2020) Một số không ít người Việt trong và ngoài nước trông chờ Trump chống Tàu cộng giùm. Đây là một chuyện...

NGHĨ VỤN NHÂN BÀI NÓI CHUYỆN CỦA CỰU TT OBAMA VỚI HỌC SINH MỸ…

. Nguyễn Hữu Nghĩa Hồi Obama ra tranh cử, tôi không thích ông ta vì thành kiến "nói hay quá, chưa biết làm ra sao",...

Ra nước ngoài là vào ngõ cụt

  Trần Văn Tích   Trong nước hiện nay đang có những phong trào, những tổ chức, những cá nhân chống đối đảng cộng sản. Ở ngoài...

Dân Mỹ sẽ chọn con đường nào?

. Tác giả: Dan Rather . Dịch giả: Bùi Như Mai   Về tác giả: Dan Rather là một trong những nhà báo huyền thoại nổi tiếng...

Trung Quốc muốn Trump làm tổng thống thêm 4 năm nữa

. Pete Buttigieg - Washington Post (May 1, 2020) . Bùi Như Mai dịch   Tổng thống Trump đang phải dùng đến một chiến lược tái tranh...

Gần 60 ngàn dân Mỹ đã chết; chính quyền Trump nói “thành công, đại...

. Paul Waldman — Washington Post (April 29, 2020) . Bùi Như Mai dịch Tâm điểm của chiến dịch tranh cử của Trump về cuộc bầu...

VŨ HOÀNG CHƯƠNG

. Lê Đình Thông   Năm 1975 miền Nam bị bỏ rơi và cộng sản thắng đại cái “đại thắng mùa xuân”, Huy-Cận được cử vào...