Tự Tỉnh Nguyễn Nhật Tân
(1926-2002)
Quê Thái Bình. Xuất-thân giáo-học. Nhập-ngũ năm 1951, khoá 2 SQTB Thủ Đức.
Cấp-bậc và chức vụ sau cùng (1973): Trung tá, Trưởng phòng Tổ-chức & Nhân-sự Bộ Tư-lệnh Không-quân. Sau khi giải-ngũ, làm việc cho cơ-quan Tùy viên Quân sự Mỹ (DAO) cho tới cuối tháng 4 năm 1975, di-tản sang Guam, rồi sang Mỹ và cuối-cùng định-cư tại Canada.Cộng tác với tạp chí Làng Văn.Về hội-hoạ, trong 18 năm, đã vẽ khoảng 3000 bức minh họa cho tạp-chí và nhà xuất bản Làng Văn, và cho hơn 200 cuốn sách của nhiều tác-giả ở hải-ngoại.
Tổng Thư ký Trung tâm Văn Bút Việt Nam Canada (1991-1995).
Là một trong các tác gia đầu tiên đã gợi ý thành lập Hội Nhà Văn Việt Nam Lưu Vong.

Tác phẩm:
Kỹ thuật Bonsai (Làng Văn, Canada, 1995)
Thạch kiếm (trường thiên kiếm hiệp võ đạo Nhật bản, Làng Văn, Canada, 1991)
Hình ảnh người Việt đất Việt qua nét bút Nguyễn Nhật Tân (Sách tranh, kèm bài vở, Làng Văn, Canada, 2005)

Hình ảnh tiêu biểu trong đời: