Vài Suy Nghĩ Thời Đại Dịch (5)

Chi tiêu đối phó với đại dịch của chính phủ liên bang Hoa Kỳ

. Mai Liêm

Một người bạn gợi ý tôi nên viết ra chi tiêu (khía cạnh tài chánh) của các chính phủ khi đối phó với trận đại dịch COVID-19, để tiện so sánh. Bài này viết về chi tiêu của chính phủ liên bang Hoa Kỳ, bài sau của chính phủ liên bang Canada. Các khía cạnh khác (sự chuẩn bị, phản ứng của lãnh đạo và hệ lụy chính trị đi kèm) hy vọng sẽ được đề cập trong tương lai.

Đạo Luật Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act do Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua ngày 27/03/2020, gói cứu trợ khoảng 2200 Bil trong đó chính phủ Hoa Kỳ sẽ chi tiêu (một số là tiền cho vay):

 

𝟏) 𝐂𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 (𝟔𝟎𝟎 𝐁𝐢𝐥)

– 300 Bil cho tiền mặt (cash payment) gửi về nơi cư trú, dựa theo lợi tức năm 2018 và miễn thuế. Những người độc thân lợi tức dưới $99,000/năm, chủ gia đình lợi tức dưới $146,500, khai thuế chung lợi tức dưới $198,000) có thể nhận tiền mặt $1,200/người này. Tuy nhiên tiền lãnh sẽ được điều chỉnh theo lợi tức. Thí dụ độc thân lợi tức dưới $75,000 sẽ lãnh trọn $1,200, còn lợi tức từ $75,000 đến $99,000 sẽ một phần số tiền này. Mỗi trẻ em dưới 16 tuổi lãnh $500.

– 260 Bil: Gia tăng thời hạn (cho tới 4 tháng) của tiền trả thất nghiệp, nếu bị thất nghiệp.

– 43.7 Bil: trợ cấp tiền nợ học sinh. Tiền nợ đi học được miễn tiền lời và hoãn trả trong 6 tháng.

 

2) 𝘿𝙤𝙖𝙣𝙝 𝙣𝙜𝙝𝙞𝙚̣̂𝙥 𝙡𝙤̛́𝙣 (500 𝘽𝙞𝙡)

– 425 Bil cho doanh nghiệp lớn vay.

– 58 Bil trợ cấp cho các hãng hàng không thương mại và vận tải (không được dùng tiền này mua lại cổ phiếu công ty).

– 17 Bil để duy trì an ninh quốc gia (doanh nghiệp chính nhận được là Boeing).

 

𝟯) 𝗗𝗼𝗮𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽 𝘃𝘂̛̀𝗮 𝘃𝗮̀ 𝗻𝗵𝗼̉ (𝟯𝟳𝟳 𝗕𝗶𝗹)

– 350 Bil cho doanh nghiệp nhỏ vay (vay tới 10 Mil) để chi phí tiền mướn nhà, trả lương) nếu đủ điều kiện.

– 27 Bil trợ cấp cho doanh nghiệp nhỏ cho các chi phí điều hành khác.

 

𝟰) 𝗖𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝗽𝗵𝘂̉ 𝘁𝗶𝗲̂̉𝘂 𝗯𝗮𝗻𝗴 𝘃𝗮̀ đ𝗶̣𝗮 𝗽𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 (𝟯𝟰𝟬 𝗕𝗶𝗹)

– 274 Bil trợ giúp các chình quyền các cấp trong việc đối phó.

– Phần còn lại giúp trường học, các chỗ giữ trẻ em và các nơi cung cấp dịch vụ gia đình khác.

5) 𝘿𝙞̣𝙘𝙝 𝙫𝙪̣ 𝙮 𝙩𝙚̂́ 𝙫𝙖̀ 𝙘𝙤̂𝙣𝙜 𝙘𝙤̣̂𝙣𝙜 (178.5𝘽𝙞𝙡)

– 100 Bill trợ cấp các doanh nghiệp y tế vì các bệnh viện đã phải hoãn lại các cuôc giải phẫu không khẩn cấp gây ra thiếu hụt lợi tức.

– Phần còn lại (80 Bil) trợ cấp cho các công nghiệp chế tạo máy thở (ventilators), mặt nạ, cùng các đồ bảo hộ lao động khác.

Liêm
(19/04/2020)

Tham khảo:

1) https://www.usa.gov/coronavirus

2) https://www.cnet.com/…/coronavirus-stimulus-checks-up-to-1…/

3) https://www.investopedia.com/government-stimulus-efforts-to…

4) https://www.forbes.com/…/one-chart-shows-coronavirus-stun…/…

5) https://www.visualcapitalist.com/the-anatomy-of-the-2-tril…/

Learn about what the U.S. government is doing in response to coronavirus (COVID-19).

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here