Hiểu Đúng Thành Ngữ Tục Ngữ Điển Tích

48

Hiểu Đúng Thành Ngữ,

Tục Ngữ, Điển Tích

 

 

Loại: Kiến thức phổ thông

Tác giả: Bút Chì​​ (Nguyên Hương & Nguyễn Hữu Nghĩa)

Nhà xuất bản: Làng Văn

Giá sách: 12 mỹ kim

 

Muốn mua sách, xin gửi chi phiếu $15 về:

Nguyễn Hữu Nghĩa

250 N. Service Rd.

Grimsby, Ontario L3M-4E8

Canada

 

Hoặc mua online:

www.langvan.net

trả tiền cho Paypal <langvan.net>

 

Trích lục từ mục​​ “Độc Giả Thắc Mắc”​​ trên tạp chí Làng Văn từ 1984 đến 2008

Một cuốn sách văn hoá thực dụng nên có trong tủ sách gia đình. Nếu bạn không hiểu rõ ý nghĩa, xuất xứ, đúng sai và cách dùng của 10 chữ (trong 140 chữ) sau đây, bạn nên mua, đọc và giữ cuốn sách này.

Sách giải đáp 140 điểm độc giả thắc mắc, gồm: 36 kiểu ngồi Việt Nam - Áo gấm về làng - Ba que xỏ lá - Bán mặt cho đất - Bát-kê chết cháy - Bồ-đào mỹ-tửu - Bùa Lỗ Ban - Bức xúc hay bức thúc? - Bút sa gà chết - Cái đan biều - Cáo mượn oai hùm - Cáp duồn​​ -​​ Chân đăm đá chân chiêu - Chết một cửa tứ - Chi chi chành chành - Chùa Bà Đanh - Chúa Chổm - Con ngựa ở thành Troyes - Con quốc quốc - Củi đậu nấu đậu - Cư an tư nguy - Cường từ đoạt lý - Dĩ thực vi tiên và Dĩ thực vi thiên - Dịch hoàn (?) - Dùi đục chấm nước mắm (?) - Đánh trống bỏ dùi - Đánh trống qua cửa nhà sấm - Đất cha hay đất mẹ? - Độc giả hay đọc giả? - Gà mọc đuôi tôm (?) - Giá áo túi cơm - Giết gà dọa khỉ​​ -​​ - Hòn ngọc viễn đông - Hữu xạ tự nhiên hương - Khố xanh khố đỏ - Khuôn mặt chữ điền - Kinh kỳ, phố Hiến - Lấy vợ đàn bà - Lệnh ông không bằng cồng bà - Ma vật ông vải (?) - Mẹ tròn con vuông - Năm cha ba mẹ - Nhũ danh - Nuôi khỉ dòm nhà - Ôm​​ “gì”​​ sang thuyền khác? - Ôm rơm nặng bụng (?) - Ông Hoàng Ông Trấn (?)​​ ​​ “Sic”​​ - Sáng lạng hay Xán lạn?​​ -​​ Sửa dép vườn dưa - Tên Việt nam của các nước - Thanh-hoá hay Thanh-hoa? - Thất thập cổ lai hi - Trai tứ chiếng gái giang hồ - Ướt như chuột lột (?) - Vít-vồ - Vịt nghe sấm - Xập xí xập ngầu - Xe bù ệt - Xuân du phương thảo địa, v.v.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here