Trần Văn Tích

 

Trong nước hiện nay đang có những phong trào, những tổ chức, những cá nhân chống đối đảng cộng sản. Ở ngoài nước, nếu có dịp là cộng đồng tỵ nạn cộng sản cùng các tổ chức đấu tranh hợp sức vận động công luận quốc tế và các chính quyền những quốc gia tự do can thiệp buộc bạo quyền cộng sản phải trả tự do cho những nhân vật đối kháng. Nhưng không có tổ chức đồng hương tỵ nạn nào cũng như chính quyền quốc gia tự do nào kêu gọi Việt cộng phải để cho những nhân vật đối kháng đang bị giam giữ được rời khỏi Việt Nam. Việc một số cá nhân chống đối kẻ cường quyền lên đường ra nước ngoài, chủ yếu sang Hoa kỳ, là kết quả đường lối chính trị, ngoại giao, kinh tế của nước Mỹ. Mà nước Mỹ thì chỉ biết quyền lợi của nước Mỹ mà thôi.

Những người được xem hay tự xem là bất đồng chính kiến một khi sang Hoa Kỳ hay sang Pháp mà vẫn còn muốn tiếp tục đấu tranh thì phải đối diện với thực tế là việc đi tìm đối tượng hậu thuẩn. Cũng thực tế là chỉ có hai lực lượng chính yếu làm thành tập thể đồng bào đang sống ở nước ngoài, một bên là phe quốc gia và một bên là phe cộng sản. Phe quốc gia bao gồm những thành phần bỏ nước ra đi vì không chấp nhận chế độ cộng sản. Phe cộng sản qui tụ các cán bộ cộng sản, các du sinh, các “thợ khách“ di sản của mồ ma khối Đông Âu. Dĩ nhiên phe cộng sản không thể là đối tượng để những người chống đối nương tựa. Họ chỉ còn phe quốc gia là lực lượng ủng hộ họ, chứ không có lựa chọn nào khác.

Hầu như toàn vẹn tinh hoa của chế độ Việt Nam Cộng Hoà đã đào thoát được ra hải ngoại và làm thành lực lượng nòng cốt của cộng đồng tỵ nạn cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó là hậu duệ của thế hệ lưu vong thứ nhất. Những con người do nền giáo dục nhân bản của Miền Nam và của các quốc gia dân chủ Tây phương đào tạo đã từng là nạn nhân và chứng nhân trực tiếp hay gián tiếp của một chính sách tàn bạo, đểu cáng nhất lịch sử nhân loại. Nay nhất đán cộng đồng tỵ nạn chống cộng lưu vong phải tiếp xúc với những nhân vật do kẻ thù giáo huấn tuyên truyền theo kiểu nhồi sọ ngu dân qua mấy chục thập niên liên tục. Nước trong tự dưng gặp dầu cặn. Dầu cặn làm sao hoà với nước trong được?

Kết quả không thể nào tránh khỏi là sự thất bại của những người tự xem hay được xem là chống đối, một khi họ sang Mỹ, sang Pháp. Họ đánh mất môi trường đấu tranh quen thuộc. Họ hoá ra lạc lõng trong môi trường mới lạ.

Chúng ta thử xem chuyện nước Đức. Người dân Đông Đức đã biết lợi dụng cả thời lẫn thế và nhất là họ đã thấy được rằng chỉ có họ mới đòi được tự do dân chủ cho họ. Cho nên họ đã chuyển hướng và chuyển hoá hình thức đấu tranh. Thoạt đầu là bỏ nước ra đi bằng mọi giá, kể cả bằng sinh mệnh. Nhưng đến một thời điểm nhất định, họ không bỏ phiếu bằng xe bằng chân nữa, họ bỏ phiếu bằng tay bằng miệng. Họ quyết định ở lại để đấu tranh và nêu cao khẩu hiệu nổi tiếng “chúng tôi ở lại đây, wir bleiben hier“.

Dân tộc Việt Nam cũng đã từng cả triệu triệu người bỏ phiếu bằng chân, bằng thuyền, bằng máy bay. Chúng ta đã đứng lên thực hiện giai đoạn chống đối thứ nhất. Chúng ta đã chống cộng qua thái độ phỉ nhổ chế độ đồng thời chúng ta cũng truy tố tội ác cộng sản Việt Nam. Chúng ta không truy tố tội ác của giặc trước bất kỳ toà án cấp quốc gia, cấp liên quốc hay cấp quốc tế nào cả mà chúng ta truy tố tội ác của giặc trước công luận quốc tế, trước dư luận thế giới, trước lương tri nhân loại, trước đạo lý loài người. Chúng ta đã góp máu, góp nước mắt, góp tù đày, góp chết chóc, góp hãm hiếp, góp vàng, góp nhà, góp của cho giai đoạn một. Chúng ta đã đóng góp nhục nhằn, đóng góp cơ cực, đóng góp những tháng năm còng lưng làm nail, đóng góp trọn tuổi xuân làm vệ sinh nhà xí. Và một khi cuộc sống của chúng ta tạm ổn định nơi xứ người thì chúng ta cũng không hề ngần ngại quay trở lại góp công, góp sức, góp đầu óc, góp suy tư cho đại cuộc chính nghĩa chống cộng tại cả hải ngoại lẫn quốc nội.

Bây giờ là giai đoạn chống đối thứ hai, giai đoạn này do đồng bào quốc nội thủ vai chánh. Tuy nhiên nếu như người dân trong nước không tự mình tranh đấu, nếu như tuổi trẻ Việt Nam trong nước không can đảm dấn thân thì đảng cộng sản sẽ vẫn tiếp tục ngồi lên đầu lên cổ dân tộc và dân tộc vẫn phải cúi đầu quì gối mang nỗi nhục lạc hậu và yếu hèn. Nếu quốc nội không ý thức được trách nhiệm của mình thì chữ S bên bờ Thái bình dương sẽ chẳng bao giờ được như mảnh đất nhìn ra Bắc hải. Đó là chưa nói đến đại hoạ vô song Việt Nam do cộng sản cai trị sẽ trở thành quận huyện của Trung cộng.

Giữ vai trò độc tôn trực tiếp chống cộng, xin đồng bào quốc nội nêu cao ý thức rằng phải diện đối diện với kẻ thù thì mới chống đối nó hữu hiệu được.

Muốn thực tâm thực tình chống Việt cộng thì phải ở lại Việt Nam.

Ra khỏi Việt Nam thì nên nghĩ đến nhận định của Bác sĩ Bùi Trọng Cường ở Úc, đại khái rằng sự hiện diện của một số nhân vật đối kháng được Hoa Kỳ đưa sang Mỹ chắc chắn sẽ không làm cho công tác đấu tranh của chúng ta dễ hơn, ngắn hơn mà ngược lại có thể tạo ra những khó khăn mới cam go hơn. Quả là cộng đồng tỵ nạn sẽ gặp phần nào khó khăn mới cam go hơn. Nhưng đối với hầu hết nếu không là tất cả những thành phần chống đối rời khỏi nước để ra nước ngoài thì khó khăn mới cam go hơn đã là và sẽ là không thể nào vượt qua nổi.

Khi giặc thả Bác sĩ Nguyễn Đan Quế và áp lực anh sang Hoa Kỳ – Bác sĩ Quế có nhiều anh chị em ở Hoa Kỳ – thì hai vợ chồng tôi đã cùng viết thư khuyên Quế phải ở lại, chớ có ra đi. Lý do rất hiển nhiên: Quế ở lại Việt Nam thì còn duyên cớ để tồn tại, còn môi trường để đấu tranh, Quế mà sang Hoa Kỳ là sớm muộn sẽ trở thành một con số không. Hiện Bác sĩ Quế vẫn không hề rời nước đi đâu hết.

Trong hiện tình đất nước và thế giới, vì dân tộc mà tranh đấu chống cộng nhưng lại sang Mỹ sang Tây thì chỉ là đi vô một ngõ cụt, thì chỉ là tự hãm mình vào mạt lộ. Có khi còn tệ hại hơn, có thể là tự mình mưu sát bản thân về chính trị.

Huống chi đón đối lập Việt sang Mỹ, chính quyền Hoa Kỳ đang chơi một ngón đòn rất thâm hiểm. Một mặt họ nhân danh dân quyền nhân quyền để hành động nên có thể khoe mẽ là nhân đạo bác ái. Mặt khác, họ khiến đội ngũ chống đối trong nước giảm khí thế đấu tranh, nhụt tráng chí liều mình, vì chỉ lóng ngóng ngày đêm mong trúng số độc đắc Mỹ du. Mỹ, do nhu cầu chiến lược quốc tế hiện thời của chính nước Mỹ, chưa muốn Việt cộng chết, vì vậy Mỹ cứ đem món mồi sang Mỹ ra dụ phía đối lập quốc nội, để chẳng ai dám dấn thân liều mình triệt để cả. Còn một khía cạnh khác nữa: lâu lâu tuyên bố rùm beng là tuyệt thực phản đối nhưng chẳng hề suy suyển chút trọng lượng cơ thể nào thì tự dưng khiến giới ủng hộ đâm ra nghi ngờ. Tóm lại, đấu tranh để đi Mỹ – thường khi là cả gia đình! – và tuyệt thực phản đối nhưng vẫn mạnh khoẻ bình an là hai hình thức chống báng vô hình trung biến cuộc đấu tranh chống độc tài đảng trị thở thành một hình thức sinh hoạt chính trị mang tính hài hước, thậm chí lố bịch.

Tất nhiên nếu ngụy xưng tranh đấu nhưng thực chất chỉ vì quyền lợi cá nhân và gia đình thì lại là chuyện khác. Hoặc giả chỉ vì thủ đoạn sắp xếp của những bàn tay lông lá mà bán mình giữ vai trò tranh đấu kiểu con rối thì cũng lại là chuyện khác nữa.

Đã nói thì phải rán nói cho cùng. Sẽ có người trách rằng cứ ở lại, cứ ngồi tù để rồi lâm bệnh nặng, thậm chí để rồi phải hy sinh, hay sao? Xin thưa: tự do phải mua bằng máu, tự do phải trả bằng nước mắt. Không có cách gì khác. Quả thật là không có cách gì khác cả. Ngoại trừ phép lạ. Nhưng đã mong chờ phép lạ thì còn nói đến đấu tranh làm gì?

Trên kia đã tính toán sòng phẳng cái giá của tự do mà tập thể tỵ nạn từng phải trả để đạt được tự do. Đạt được tự do rồi nên nay mới ngày đêm lo tính góp phần cho tự do đối với người chưa có tự do. Nelson Mendela phải ngồi tù đến mọt gông. Jersy Popieluszko bị Mật vụ thủ tiêu hôm 19.10.1984. Hai anh em Scholl bi Quốc xã xử tử. Họ tù tội vì tự do, họ tuẫn nạn vì tự do, họ hy sinh vì tự do. Nhưng họ không hề ra nước ngoài để tìm tự do. Họ lại càng không hề tìm tự do bằng cách sang nước Mỹ.

(28.12.2014)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here