“TT Trump và đảng CH cần vững mạnh trong 4 năm tới để hoàn toàn triệt hạ Trung Cộng”, tôi đọc thấy câu này trên email của một cổ động viên của TT Trump.
 
Tôi nghi ngờ: “TT Trump và đảng CH triệt hạ Trung Cộng”… hồi nào?
 
Khi mà cả cha lẫn con gái đều làm ăn với Trung Cộng?
 
Khi mà cháu ngoại hát tiếng Tàu hầu vui “bác Tập” khi bác qua Mar-a-Lago?
 
Khi mà nón MAGA và biểu ngữ tranh cử đều Made in China?
 
Khi mà bác Trump hủy hoại TPP, giải nguy Trung Cộng khỏi vòng vây kinh tế do White House (nhiệm kỳ trước) phong tỏa?
 
Muốn tránh nô thuộc Tàu phải giải thể chế độ nô dịch trước, phải đứng trên chân mình, cầm vũ khí trong tay mình, không phải chỉ quăng ra $10 cho quỹ tranh cử của TT Trump rồi yên tâm rằng “đồng minh” sẽ làm chuyện đó thay mình.
 
“Đồng minh Cộng Hòa đã bán đứng mình cho Tàu năm 1972.
 
“Đồng minh” Cộng Hòa đã án binh bất động khi Hải quân VNCH chống TC ở Hoàng Sa năm 1974, chẳng những không tiếp viện mà tải thương cũng không giúp.
 
Gần đây “đồng minh” Cộng Hòa đã qua Đà Nẵng, vẫy cờ máu vào mặt dân mình.
 
Sức mình yếu, đánh giặc phải cần đồng minh, nhưng xin đừng quên chiếc áo giáp nào cũng giúp chống đạn từ trước mặt lẫn sau lưng bắn tới!
 
(nhn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here