10 tỉnh bang có đủ, 3 lãnh địa da đỏ ở phía Bắc: 0

 

British Columbia: 271

Alberta: 195

Saskatchewan: 8
Manitoba: 17 Ontario: 311

Quebec: 139

Newfoundland and Labrador: 3

New Brunswick: 7

Nova Scotia: 5

Prince Edward Island: 3

New Brunswick: 7

Nova Scotia: 5

Yukon: 0

Northwest Territories: 0

Nunavut: 0

 

 

Ontario:

120 công dân và thường trú nhân, hồi hương sau khi du lịch

24 tiếp xúc gần với bệnh nhân

5 lành bệnh

2 chết

 

BC:

43 du lịch hồi hương

25 tiếp xúc gần

6 lành bệnh

8 chết

 

Alberta:

31 du lịch hồi hương

5 tiếp xúc gần

3 lành bệnh

1 chết

 

Quebec:

17 du lịch hồi hương

1 lành bệnh

1 chết

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here