Thả gió bay! Thả gió bay!

Đành sao nhốt gió trong ngày rong rêu.

Nhẹ tiếng tiêu… nhạt tiếng tiêu

Bâng khuâng tiễn gió ít nhiều bâng khuâng…

Yêu nhau, lửa ngục cũng đành

Xa nhau sáng gợn cũng thành phong ba

Ù thôi, em quyện về xa

Kiếp sau, sau nữa cũng là … gió thôi!

Tuyết nga bay rợp khung trời

Còn ta thơ thẩn trông người. Biệt tăm!

 

Cung Vũ

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here