Thả gió bay! Thả gió bay!
Đành sao nhốt gió trong ngày rong rêu.
Nhẹ tiếng tiêu… nhẹ tiếng tiêu
Bâng khuâng tiễn gió ít nhiều bâng khuâng…
Yêu nhau, lửa ngục cũng đành
Xa nhau sáng gợn cũng thành phong ba
Ừ thôi, em quyện về xa
Kiếp sau, sau nữa cũng là … gió thôi!
Tuyết nga bay rợp khung trời
Còn ta thơ thẩn trông người. Biệt tăm!
Cung Vũ

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here