Hàng trăm cựu giới chức Cộng Hòa bất mãn thảo luận lập đảng mới
. Trần Thục Lan Anh
Theo bốn người trong cuộc nói chuyện với Reuters rằng, hơn 120 cựu giới chức Cộng Hòa đang thảo luận việc tách rời để lập một đảng trung hữu, sau khi những người đánh giá thành phần lãnh đạo đảng hiện tại không đủ dũng khí để kết án hành động phản nền dân chủ nước Mỹ của cựu Tổng Thống Donald Trump.
Những người tham gia cuộc thảo luận bao gồm các cựu dân cử đảng Cộng Hòa, cựu giới chức trong các chính phủ thời Ronald Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush, và ngay cả chính phủ Trump vừa mãn nhiệm.
Republican Accountability Project là nhóm các đảng viên Cộng Hòa tung ra chương trình quảng cáo trên “billboard” kêu gọi 12 dân cử “phò Trump” cùng đảng từ chức. (Hình: Accountability.gop)
Ngoài ra, còn có các cựu đại sứ cùng với những cựu cố vấn, chiến lược gia khác của đảng Cộng Hòa.
Theo nguồn tin trong cuộc, một cuộc họp qua Zoom diễn ra vào Thứ Sáu, 5 Tháng Hai, có hơn 120 người tham dự, bàn thảo về việc tách ra khỏi đảng Cộng Hòa, thành lập một chính đảng mới có quan điểm bảo thủ, đồng thời bảo vệ nền tảng Hiến Pháp và công lý, mà theo những người tham dự, đã bị ông Trump chà đạp.
Trong cuộc họp đề nghị việc đưa người ra tranh cử, cùng lúc với việc ủng hộ những ứng cử viên có khuynh hướng trung hữu, dù là Cộng Hòa, hay là Dân Chủ cũng như thành phần độc lập.
Ông Evan McMullin, người từng giữ chức giám đốc chính sách của ủy ban House Republican Conference, giữ vai trò điều hợp cuộc họp qua Zoom kể trên, nói với Reuters rằng họ nhận thấy đảng Cộng Hòa bị ông Trump tha hóa và biến đảng này theo con đường chủ nghĩa dân tộc cực đoan.
Ba nguồn tin khác xác nhận cuộc thảo luận cũng tính đến việc có thể tách ra khỏi Cộng Hòa thành lập chính đảng mới.
Nhận định việc đa số thượng nghị sĩ Cộng Hòa sẽ tha bổng cho hành vi kích động nổi loạn của cựu tổng thống vừa mãn nhiệm, ông McMullin nhận xét: “Một bộ phận lớn của đảng Cộng Hòa đã trở thành cực đoan và điều này đe dọa nền dân chủ của nước Mỹ.”
“Đảng này cần phải quay trở lại việc tôn trọng sự thật, hợp lẽ, và lý tưởng nền tảng lập quốc. Nếu không, phải cần có một thực thể mới,” ông nói. (MPL) [qd]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here