Cập nhật tin Dịch Corona, ngày 24 tháng 7, 20:00 giờ New York

 

Cập nhật mỗi ngày khoảng 8 giờ tối (NY).

Bảng đầy đủ chi tiết với 201 quốc gia + vùng lãnh thổ, cùng các nước Mỹ, Canada

Xin bấm vào đây để xem trên

https://LangVanOnline.com

 

 

Giải thích các chữ ở đầu bảng bên dưới:

Country/Other: Quốc gia/Nơi

Total Cases: Tổng số người bị nhiễm siêu vi trùng Corona

New Cases: Ca mới (tăng trong 24 giờ)

Total Death: Tổng số tử vong

New Death: Mới chết (tăng trong 24 giờ)

Total Recovered: Tổng số người được chữa khỏi

Active Cases: Số người đang bệnh

Serious, Critical: Số bệnh nhân trong tình tạng trầm trọng, nguy kich

Tot Cases / 1M pop: Tỉ số người bị bệnh tính trên mẫu số 1 triệu người

Death/IM pop: tỉ số chết tính trên 1 triệu người

Total: Tổng số người đã được xét nghiệm

Test/IM pop: Tỉ số xét nghiệm tính trên 1 triệu người.

 

 

# Country,
Other
Total
Cases
New
Cases
Total
Deaths
New
Deaths
Total
Recovered
Active
Cases
Serious,
Critical
Tot Cases/
1M pop
Deaths/
1M pop
Total
Tests
Tests/
1M pop
Population
World 15,929,768 +287,351 641,839 +6,153 9,714,499 5,573,430 66,183 2,044 82.3
1 USA 4,247,438 +77,120 148,452 +1,103 2,027,276 2,071,710 19,100 12,827 448 52,520,426 158,610 331,129,317
2 Brazil 2,348,200 +58,249 85,385 +1,178 1,592,281 670,534 8,318 11,042 402 4,911,063 23,094 212,657,106
3 India 1,337,022 +48,892 31,406 +761 850,107 455,509 8,944 968 23 15,428,170 11,173 1,380,863,473
4 Russia 800,849 +5,811 13,046 +154 588,774 199,029 2,300 5,488 89 26,300,652 180,217 145,938,709
5 South Africa 421,996 +13,944 6,343 +250 245,771 169,882 539 7,110 107 2,684,488 45,228 59,355,008
6 Peru 375,961 +4,865 17,843 +189 259,423 98,695 1,372 11,393 541 2,183,763 66,175 33,000,001
7 Mexico 370,712 +8,438 41,908 +718 236,209 92,595 3,878 2,873 325 879,608 6,818 129,018,075
8 Chile 341,304 +2,545 8,914 +76 313,696 18,694 1,636 17,844 466 1,485,711 77,677 19,126,692
9 Spain 319,501 +2,255 28,432 +3 N/A N/A 617 6,833 608 6,320,836 135,188 46,756,007
10 UK 297,914 +768 45,677 +123 N/A N/A 110 4,387 673 14,291,673 210,452 67,909,388
11 Iran 286,523 +2,489 15,289 +215 249,212 22,022 3,653 3,409 182 2,278,384 27,104 84,059,439
12 Pakistan 270,400 +1,209 5,763 +54 219,783 44,854 1,316 1,223 26 1,821,296 8,236 221,143,253
13 Saudi Arabia 262,772 +2,378 2,672 +37 215,731 44,369 2,143 7,541 77 2,946,928 84,568 34,846,648
14 Italy 245,590 +252 35,097 +5 198,192 12,301 46 4,062 581 6,468,375 106,994 60,455,713
15 Colombia 233,541 +7,168 7,975 +287 113,864 111,702 1,456 4,587 157 1,349,502 26,504 50,917,010
16 Turkey 224,252 +937 5,580 +17 207,374 11,298 1,248 2,657 66 4,489,360 53,194 84,396,114
17 Bangladesh 218,658 +2,548 2,836 +35 120,976 94,846 1 1,327 17 1,091,034 6,621 164,793,168
18 Germany 205,960 +818 9,201 +14 189,400 7,359 237 2,458 110 7,418,812 88,528 83,801,769
19 France 180,528 +1,130 30,192 +10 80,815 69,521 410 2,765 462 2,982,302 45,683 65,283,190
20 Argentina 153,520 +5,493 2,807 +105 65,447 85,266 902 3,395 62 609,262 13,473 45,222,168
21 Canada 113,179 +507 8,880 +6 98,837 5,462 2,219 2,997 235 3,697,322 97,908 37,763,280
22 Qatar 108,638 +394 164 105,420 3,054 101 38,691 58 464,674 165,494 2,807,805
23 Iraq 104,711 +2,485 4,212 +90 71,268 29,231 456 2,600 105 879,399 21,835 40,273,888
24 Indonesia 95,418 +1,761 4,665 +89 53,945 36,808 349 17 1,310,924 4,790 273,705,694
25 Egypt 91,072 +659 4,518 +38 31,970 54,584 41 889 44 135,000 1,318 102,447,865
26 China 83,750 +21 4,634 78,873 243 7 58 3 90,410,000 62,814 1,439,323,776
27 Ecuador 79,049 +901 5,468 +29 34,544 39,037 346 4,476 310 221,152 12,523 17,659,303
28 Sweden 78,997 +82 5,697 +10 N/A N/A 50 7,819 564 751,213 74,353 10,103,363
29 Kazakhstan 78,486 +1,687 585 49,488 28,413 221 4,177 31 1,867,907 99,406 18,790,691
30 Philippines 76,444 +2,103 1,879 +15 24,502 50,063 351 697 17 1,272,317 11,601 109,670,910
31 Oman 73,791 +1,145 359 +4 53,007 20,425 170 14,430 70 290,726 56,851 5,113,819
32 Belarus 66,846 +158 524 +5 59,755 6,567 89 7,074 55 1,230,684 130,243 9,449,111
33 Bolivia 65,252 +1,117 2,407 +79 20,030 42,815 71 5,585 206 142,168 12,169 11,682,802
34 Belgium 64,847 +220 9,812 +4 17,369 37,666 40 5,594 846 1,514,046 130,601 11,592,951
35 Ukraine 62,823 +972 1,571 +20 34,886 26,366 91 1,437 36 937,006 21,434 43,715,141
36 Kuwait 62,625 +753 425 +4 52,915 9,285 129 14,651 99 479,411 112,158 4,274,414
37 Israel 59,475 +1,493 448 +6 26,797 32,230 308 6,466 49 1,597,269 173,662 9,197,590
38 Dominican Republic 59,077 +1,462 1,036 +30 27,625 30,416 246 5,442 95 222,586 20,506 10,854,787
39 UAE 58,249 +261 343 +1 51,235 6,671 5,885 35 4,724,277 477,304 9,897,835
40 Panama 57,993 +1,176 1,250 +41 32,704 24,039 158 13,428 289 200,986 46,537 4,318,867
41 Netherlands 52,595 +191 6,139 N/A N/A 16 3,069 358 851,885 49,709 17,137,413
42 Portugal 49,692 +313 1,712 +7 34,687 13,293 52 4,874 168 1,528,600 149,941 10,194,645
43 Singapore 49,375 +277 27 45,172 4,176 8,435 5 1,170,049 199,896 5,853,300
44 Guatemala 43,283 +1,091 1,669 +37 30,150 11,464 5 2,413 93 135,434 7,551 17,935,111
45 Romania 42,394 +1,119 2,150 +24 25,349 14,895 301 2,205 112 1,053,656 54,796 19,228,557
46 Poland 42,038 +458 1,655 +4 31,997 8,386 61 1,111 44 2,068,983 54,672 37,843,768
47 Nigeria 39,539 +591 845 +12 16,559 22,135 7 192 4 256,038 1,240 206,424,277
48 Bahrain 38,458 +462 136 +2 34,826 3,496 48 22,562 80 771,500 452,611 1,704,556
49 Honduras 36,902 +800 1,011 +5 4,448 31,443 51 3,722 102 78,825 7,951 9,914,104
50 Armenia 36,613 +451 692 +4 25,734 10,187 10 12,354 233 153,814 51,901 2,963,615
51 Afghanistan 35,981 +53 1,225 +14 24,602 10,154 31 923 31 85,970 2,206 38,978,231
52 Switzerland 34,154 +154 1,977 +2 30,500 1,677 20 3,944 228 753,333 87,003 8,658,708
53 Kyrgyzstan 31,247 +898 1,211 +42 18,038 11,998 24 4,785 185 262,894 40,255 6,530,652
54 Ghana 31,057 +1,385 161 +8 27,801 3,095 6 998 5 365,281 11,741 31,110,398
55 Azerbaijan 29,312 +332 400 +9 21,547 7,365 66 2,889 39 667,819 65,827 10,145,000
56 Japan 27,956 +927 992 +2 21,328 5,636 68 221 8 697,512 5,516 126,449,551
57 Algeria 26,159 +675 1,136 +12 17,369 7,654 66 596 26 43,897,916
58 Ireland 25,845 +19 1,763 23,364 718 5 5,230 357 592,202 119,849 4,941,242
59 Serbia 22,852 +409 518 +10 14,047 8,287 167 2,616 59 601,984 68,917 8,734,909
60 Moldova 22,483 +378 726 +7 15,407 6,350 362 5,574 180 128,076 31,755 4,033,315
61 Austria 20,214 +115 711 18,042 1,461 17 2,244 79 833,841 92,549 9,009,755
62 Uzbekistan 19,360 +492 106 +4 10,472 8,782 100 578 3 1,377,915 41,133 33,498,791
63 Morocco 18,834 +570 299 +7 16,100 2,435 31 510 8 1,105,271 29,922 36,937,824
64 Nepal 18,374 +133 44 +1 12,947 5,383 630 2 647,484 22,199 29,167,848
65 Cameroon 16,708 +186 385 +3 14,539 1,784 30 629 14 145,000 5,455 26,582,646
66 Kenya 16,268 +667 274 +11 7,446 8,548 44 302 5 261,027 4,848 53,838,993
67 Ivory Coast 15,253 +252 94 +1 9,499 5,660 577 4 89,920 3,404 26,414,679
68 Czechia 15,081 +281 369 +4 9,422 5,290 22 1,408 34 650,650 60,750 10,710,316
69 S. Korea 13,979 +41 298 +1 12,817 864 16 273 6 1,510,327 29,457 51,272,170
70 El Salvador 13,792 +415 379 +7 7,415 5,998 486 2,126 58 221,820 34,187 6,488,354
71 Costa Rica 13,669 +540 87 +7 3,505 10,077 49 2,682 17 74,375 14,592 5,097,079
72 Venezuela 13,613 129 7,752 5,732 24 479 5 1,470,678 51,729 28,430,349
73 Australia 13,595 +289 139 +6 8,775 4,681 42 533 5 3,787,545 148,424 25,518,359
74 Denmark 13,438 +48 613 +1 12,340 485 3 2,319 106 1,411,757 243,677 5,793,556
75 Ethiopia 12,693 +760 200 +3 5,785 6,708 68 110 2 364,322 3,165 115,122,284
76 Sudan 11,302 +65 715 +7 5,855 4,732 257 16 401 9 43,907,075
77 Bulgaria 10,123 +270 337 +8 5,252 4,534 28 1,458 49 233,631 33,642 6,944,701
78 Palestine 10,093 +349 70 +3 2,720 7,303 1,976 14 155,355 30,413 5,108,117
79 North Macedonia 9,797 +128 451 +6 5,254 4,092 55 4,702 216 92,550 44,423 2,083,368
80 Bosnia and Herzegovina 9,767 +305 280 +6 4,555 4,932 2,978 85 128,933 39,316 3,279,371
81 Senegal 9,422 +156 182 +4 6,291 2,949 49 562 11 101,678 6,064 16,768,150
82 Norway 9,092 +7 255 8,674 163 1 1,676 47 420,528 77,531 5,423,967
83 Malaysia 8,861 +21 123 8,577 161 5 274 4 925,188 28,563 32,391,643
84 DRC 8,767 +47 201 5,109 3,457 98 2 89,705,034
85 Madagascar 8,741 +360 76 +6 5,522 3,143 87 315 3 36,773 1,326 27,730,340
86 Finland 7,380 +8 329 +1 6,920 131 1,332 59 330,561 59,654 5,541,300
87 French Guiana 7,251 +165 41 +1 5,522 1,688 25 24,242 137 35,701 119,358 299,109
88 Haiti 7,197 +30 154 4,236 2,807 631 13 16,649 1,459 11,411,167
89 Tajikistan 7,104 +44 58 5,851 1,195 744 6 9,549,841
90 Gabon 6,984 +396 49 +2 4,463 2,472 11 3,134 22 67,767 30,407 2,228,693
91 Guinea 6,867 +61 42 6,063 762 24 522 3 14,407 1,095 13,152,206
92 Mauritania 6,116 +49 156 4,206 1,754 3 1,313 34 57,253 12,296 4,656,372
93 Luxembourg 6,056 +104 112 4,647 1,297 3 9,665 179 387,437 618,326 626,590
94 Djibouti 5,039 +8 58 4,949 32 5,096 59 55,726 56,353 988,876
95 Croatia 4,715 +81 128 3,555 1,032 9 1,149 31 109,358 26,650 4,103,471
96 CAR 4,593 +3 59 +1 1,483 3,051 2 950 12 29,202 6,040 4,834,766
97 Albania 4,570 +104 128 +5 2,608 1,834 17 1,588 44 33,669 11,700 2,877,581
98 Hungary 4,398 +18 596 3,312 490 4 455 62 319,854 33,116 9,658,652
99 Greece 4,135 +25 201 1,374 2,560 8 397 19 436,510 41,894 10,419,472
100 Paraguay 4,113 36 2,487 1,590 12 576 5 112,039 15,696 7,137,979
101 Zambia 3,856 +67 136 +2 1,677 2,043 18 209 7 72,820 3,955 18,411,771
102 Malawi 3,453 +151 87 +11 1,373 1,993 4 180 5 25,756 1,344 19,157,223
103 Nicaragua 3,439 108 2,492 839 519 16 6,629,464
104 Lebanon 3,407 +147 46 +3 1,666 1,695 21 499 7 244,448 35,825 6,823,300
105 Thailand 3,279 +10 58 3,107 114 1 47 0.8 685,316 9,817 69,811,691
106 Maldives 3,175 +55 15 2,498 662 12 5,868 28 70,845 130,925 541,110
107 Somalia 3,171 93 1,499 1,579 2 199 6 15,917,202
108 Equatorial Guinea 3,071 51 842 2,178 2,185 36 16,000 11,385 1,405,356
109 Congo 3,038 +187 51 +1 756 2,231 550 9 5,525,667
110 Mayotte 2,862 38 2,650 174 3 10,476 139 13,000 47,587 273,184
111 Sri Lanka 2,764 +11 11 2,094 659 1 129 0.5 143,673 6,708 21,419,181
112 Montenegro 2,665 +96 43 +3 642 1,980 7 4,243 68 31,966 50,896 628,071
113 Mali 2,503 +9 123 1,901 479 123 6 21,143 1,042 20,282,099
114 Cuba 2,469 +3 87 2,341 41 1 218 8 237,819 20,997 11,326,143
115 Libya 2,424 +110 57 +1 504 1,863 352 8 47,038 6,840 6,877,033
116 Hong Kong 2,373 +123 16 +1 1,407 950 34 316 2 524,969 69,988 7,500,884
117 Zimbabwe 2,296 +172 32 +4 514 1,750 154 2 111,737 7,511 14,876,115
118 South Sudan 2,258 +19 45 1,175 1,038 202 4 12,044 1,075 11,201,912
119 Cabo Verde 2,220 +30 22 +1 1,216 982 3,990 40 41,634 74,832 556,366
120 Slovakia 2,118 +29 28 1,577 513 2 388 5 250,433 45,868 5,459,821
121 Eswatini 2,073 +52 28 929 1,116 5 1,786 24 20,784 17,903 1,160,922
122 Slovenia 2,052 +19 115 1,678 259 2 987 55 126,122 60,666 2,078,957
123 Estonia 2,028 +1 69 1,915 44 1 1,529 52 116,332 87,692 1,326,595
124 Lithuania 1,986 +26 80 1,616 290 6 730 29 497,245 182,847 2,719,460
125 Guinea-Bissau 1,954 26 803 1,125 5 992 13 1,500 761 1,970,621
126 Iceland 1,843 +2 10 1,823 10 5,399 29 120,734 353,657 341,387
127 Sierra Leone 1,765 +13 66 1,297 402 221 8 7,986,396
128 Rwanda 1,729 +19 5 900 824 133 0.4 233,677 18,017 12,970,108
129 Benin 1,694 34 918 742 1 140 3 80,527 6,633 12,140,659
130 Yemen 1,674 +20 469 +8 779 426 56 16 120 4 29,863,510
131 Namibia 1,618 +96 7 72 1,539 13 636 3 20,101 7,902 2,543,628
132 Mozambique 1,590 +8 11 532 1,047 51 0.4 50,853 1,625 31,302,739
133 New Zealand 1,556 +1 22 1,513 21 311 4 451,616 90,285 5,002,100
134 Tunisia 1,425 +19 50 1,124 251 3 120 4 87,861 7,429 11,826,411
135 Suriname 1,305 +71 23 804 478 8 2,223 39 1,244 2,119 586,967
136 Latvia 1,205 +2 31 1,045 129 2 639 16 188,485 100,009 1,884,672
137 Uruguay 1,166 +25 34 946 186 3 336 10 99,572 28,658 3,474,530
138 Jordan 1,146 +15 11 1,035 100 3 112 1 550,656 53,935 10,209,543
139 Liberia 1,135 +18 71 621 443 224 14 5,064,384
140 Niger 1,124 69 1,024 31 46 3 9,052 373 24,250,119
141 Georgia 1,104 +19 16 912 176 5 277 4 187,139 46,918 3,988,639
142 Uganda 1,089 +10 1 +1 975 113 24 0.02 256,040 5,588 45,816,295
143 Burkina Faso 1,075 +5 53 920 102 51 3 20,934,417
144 Cyprus 1,047 +2 19 847 181 867 16 190,921 158,057 1,207,927
145 Chad 915 75 805 35 56 5 16,451,156
146 Andorra 897 +8 52 803 42 11,608 673 3,750 48,529 77,273
147 Angola 880 +29 35 +2 241 604 15 27 1 10,000 304 32,919,816
148 Sao Tome and Principe 860 +111 14 610 236 3,920 64 2,706 12,334 219,399
149 Togo 839 +11 17 +1 585 237 2 101 2 39,812 4,803 8,289,672
150 Jamaica 821 +5 10 711 100 277 3 33,762 11,398 2,962,020
151 Diamond Princess 712 13 651 48 4
152 San Marino 699 42 657 0 20,598 1,238 5,729 168,818 33,936
153 Malta 686 +6 9 665 12 1,553 20 117,840 266,835 441,622
154 Botswana 686 +94 1 52 633 1 291 0.4 62,296 26,460 2,354,386
155 Réunion 654 +8 3 558 93 4 730 3 35,419 39,542 895,725
156 Syria 608 +24 35 184 389 35 2 17,524,456
157 Channel Islands 584 +1 47 533 4 3,357 270 30,721 176,593 173,965
158 Tanzania 509 21 183 305 7 9 0.4 59,825,708
159 Taiwan 458 +3 7 440 11 19 0.3 80,270 3,370 23,819,672
160 Vietnam 413 +1 365 48 4 275,000 2,824 97,394,394
161 Lesotho 359 6 69 284 167 3 7,432 3,467 2,143,340
162 Guyana 352 +1 20 +1 178 154 4 447 25 4,057 5,156 786,802
163 Myanmar 346 +3 6 286 54 6 0.1 107,928 1,983 54,433,454
164 Burundi 345 1 270 74 29 0.08 11,332 952 11,909,582
165 Mauritius 344 +1 10 332 2 270 8 205,285 161,399 1,271,910
166 Comoros 340 7 324 9 391 8 870,667
167 Isle of Man 336 24 312 0 3,950 282 7,829 92,039 85,062
168 Bahamas 316 +42 11 91 214 1 803 28 3,907 9,929 393,482
169 Mongolia 288 +1 217 71 9 88 32,049 9,767 3,281,467
170 Martinique 269 +7 15 98 156 4 717 40 12,227 32,584 375,245
171 Eritrea 261 189 72 74 3,549,431
172 Gambia 216 +46 6 +1 60 150 89 2 4,515 1,865 2,420,333
173 Guadeloupe 203 +8 14 176 13 3 507 35 15,235 38,075 400,129
174 Cayman Islands 203 1 202 0 3,087 15 28,904 439,471 65,770
175 Cambodia 202 +4 142 60 1 12 56,126 3,354 16,733,155
176 Faeroe Islands 191 188 3 3,908 31,481 644,113 48,875
177 Gibraltar 184 180 4 5,462 19,281 572,306 33,690
178 Bermuda 153 9 139 5 1 2,457 145 18,320 294,240 62,262
179 Trinidad and Tobago 142 +1 8 128 6 101 6 6,328 4,521 1,399,789
180 Brunei 141 3 138 0 322 7 37,058 84,657 437,745
181 Aruba 118 +1 3 101 14 1,105 28 9,415 88,159 106,796
182 Monaco 116 +2 4 100 12 2,955 102 38,209 973,230 39,260
183 Seychelles 114 +6 69 45 1,159 98,387
184 Barbados 108 +2 7 94 7 376 24 10,140 35,282 287,399
185 Bhutan 92 83 9 119 40,924 53,001 772,141
186 Turks and Caicos 90 +4 2 26 62 1 2,323 52 1,075 27,743 38,749
187 Liechtenstein 86 1 81 4 2,255 26 900 23,600 38,135
188 Sint Maarten 84 +3 15 63 6 1,958 350 523 12,189 42,906
189 Antigua and Barbuda 82 +6 3 60 19 1 837 31 1,189 12,135 97,981
190 French Polynesia 62 60 2 221 4,649 16,544 281,014
191 St. Vincent Grenadines 52 39 13 469 1,647 14,843 110,963
192 Belize 47 +4 2 25 20 118 5 3,108 7,808 398,055
193 Saint Martin 46 3 39 4 1 1,188 78 1,056 27,283 38,705
194 Macao 46 46 0 71 4,071 6,264 649,879
195 Papua New Guinea 32 +1 11 21 4 9,885 1,104 8,956,980
196 Curaçao 29 +1 1 24 4 177 6 1,080 6,580 164,137
197 Fiji 27 18 9 30 4,000 4,460 896,865
198 Saint Lucia 24 22 2 131 2,597 14,139 183,682
199 Timor-Leste 24 24 0 18 1,568 1,188 1,319,919
200 Grenada 23 23 0 204 5,465 48,553 112,557
201 New Caledonia 22 22 0 77 10,119 35,422 285,672
202 Laos 20 +1 19 1 3 24,479 3,362 7,281,999
203 Dominica 18 18 0 250 1,005 13,959 71,998
204 Saint Kitts and Nevis 17 15 2 319 948 17,812 53,223
205 Falkland Islands 13 13 0 3,730 1,816 521,090 3,485
206 Greenland 13 13 0 229 5,645 99,424 56,777
207 Montserrat 12 1 10 1 2,404 200 61 12,220 4,992
208 Vatican City 12 12 0 14,981 801
209 Caribbean Netherlands 11 +1 7 4 419 424 16,160 26,238
210 Western Sahara 10 1 8 1 17 2 598,159
211 MS Zaandam 9 2 7
212 British Virgin Islands 8 1 7 0 265 33 439 14,515 30,244
213 St. Barth 6 6 0 607 897 90,799 9,879
214 Saint Pierre Miquelon 4 1 3 691 5,792
215 Anguilla 3 3 0 200 380 25,313 15,012
Total: 15,929,768 +287,351 641,839 +6,153 9,714,499 5,573,430 66,183 2,043.6 82.3

 

 

 

 

BẢNG ĐỐI CHIẾU TÊN VIỆT CỦA CÁC NƯỚC

 

Afghanistan: A Phú Hãn

Argentina: Á Căn Đình

Australia: Úc, Úc Đại Lợi

Austria: Áo

Bangladesh: Đông Hồi

Belarus: Bạch Nga

Belgium: Bỉ, Bỉ Lợi Thì

Brazil: Ba Tây

Cambodia: Cao Miên, Cam-Pu-Chia

Canada: Gia Nã Đại

Chile: Chí Lợi

China: Trung Quốc, Trung Hoa, Trung Cộng

Denmark: Đan Mạch

Egypt: Ai Cập

Finland: Phần Lan

France: Pháp

Germany: Đức

Greece: Hi Lạp

Hongkong: Hương Cảng

Hungary: Hung Gia Lợi

Iceland: Băng quốc

India: Ấn Độ

Indonesia: Nam Dương

Iran: Ba Tư

Ireland: Ái Nhĩ Lan

Isreal: Do Thái

Italy: Ý, Ý Đại Lợi

Japan: Nhật, Nhật Bản

Lebanon: Li-Băng

Luxembourg: Lục Xâm Bảo

Malaysia: Mã Lai

Marocco: Ma Rốc

Mexico: Mễ, Mễ Tây Cơ

Mongolia: Mông Cổ

Netherland: Hòa Lan, Hà Lan

New Zealand: Tân Tây Lan

Norway: Na Uy

Pakistan: Hồi quốc

Poland: Ba Lan

Philippines: Phi Luật Tân

Portugal: Bồ Đào Nha

Romania: Lỗ Ma Ni

Russia: Nga, Nga La Tư

Singapore: Tân Gia Ba

South Africa: Nam Phi

South Korea: Nam Hàn, Đại Hàn, Hàn quốc

Spain: Tây Ban Nha

Sri Lanka: Tích Lan

Sweden: Thụy Điển

Switzerland: Thụy Sĩ

Taiwan: Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc

Thailand: Thái, Thái Lan

Turkey: Thố Nghĩ Kỳ

UAE: Á-rập Liên Kết

UK (United Kingdom): Vương quốc Anh

Ukraine: Ô Khắc Lan

USA: Mỹ, Hoa Kỳ, Hiệp Chúng Quốc

 

PHÚC TRÌNH CORONA TẠI MỸ THEO TIỂU BANG:

 

Search:

USA
State
Total
Cases
New
Cases
Total
Deaths
New
Deaths
Active
Cases
Tot Cases/
1M pop
Deaths/
1M pop
Total
Tests
Tests/
1M pop
Source Projections
USA Total 4,247,444 +77,126 148,452 +1,103 2,071,716 12,832 448 52,520,426 158,671    
California 442,836 +10,491 8,330 +128 298,431 11,208 211 6,915,876 175,031 [view by county] [1] [projections]
New York 438,402 +873 32,662 +6 135,684 22,536 1,679 5,444,845 279,889 [view by county] [1] [2] [3] [projections]
Florida 402,312 +12,444 5,653 +133 355,939 18,732 263 3,281,087 152,767 [view by county] [1] [2] [projections]
Texas 385,324 +7,928 4,904 +142 168,204 13,289 169 3,539,452 122,067 [view by county] [1] [2] [projections]
New Jersey 184,394 +365 15,841 +33 52,043 20,760 1,783 1,887,644 212,520 [view by county] [1] [projections]
Illinois 169,699 +1,599 7,577 +17 21,807 13,392 598 2,432,523 191,963 [1] [2] [3] [4] [projections]
Georgia 161,401 +4,813 3,442 +82 131,519 15,202 324 1,591,041 149,852 [1] [projections]
Arizona 156,301 +3,357 3,142 +79 132,988 21,474 432 1,053,832 144,783 [1] [projections]
Massachusetts 114,985 +338 8,498 +14 10,035 16,683 1,233 1,181,961 171,485 [1] [projections]
Pennsylvania 110,342 +1,189 7,183 +19 23,981 8,619 561 1,101,979 86,079 [view by county] [1] [projections]
North Carolina 109,271 +2,353 1,778 +29 28,786 10,419 170 1,550,297 147,815 [1] [2] [3] [projections]
Louisiana 103,734 +2,084 3,720 +30 38,558 22,314 800 1,199,726 258,073 [view by county] [1] [projections]
Tennessee 89,078 +2,091 938 +13 35,157 13,044 137 1,321,707 193,538 [1] [2] [3] [projections]
Michigan 85,072 +641 6,400 +5 23,510 8,518 641 1,841,827 184,425 [1] [2] [3] [4] [projections]
Virginia 82,364 +1,127 2,067 +13 69,721 9,650 242 1,086,240 127,261 [1] [2] [projections]
Ohio 81,790 +1,561 3,306 +38 21,661 6,997 283 1,263,191 108,066 [view by county] [1] [2] [3] [projections]
Maryland 81,766 +930 3,422 +13 72,910 13,525 566 1,040,442 172,097 [1] [projections]
South Carolina 78,607 +2,001 1,385 +51 47,844 15,267 269 669,445 130,022 [1] [2] [projections]
Alabama 76,005 +1,793 1,438 +41 42,057 15,501 293 627,344 127,946 [1] [projections]
Indiana 60,598 +996 2,884 +4 14,648 9,001 428 678,749 100,821 [1] [2] [projections]
Washington 52,384 +854 1,504 +16 33,719 6,879 198 883,982 116,086 [view by county] [1] [projections]
Mississippi 49,663 +1,610 1,463 +27 17,885 16,687 492 426,320 143,246 [1] [2] [projections]
Minnesota 49,488 +767 1,606 +5 5,000 8,775 285 922,876 163,641 [1] [2] [projections]
Connecticut 48,776 +544 4,413 +3 21,491 13,681 1,238 711,102 199,452 [1] [2] [projections]
Wisconsin 46,917 +1,018 878 9,706 8,058 151 842,197 144,647 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [projections]
Colorado 42,980 +666 1,790 +4 25,095 7,463 311 476,586 82,759 [1] [projections]
Iowa 41,283 +630 824 +4 11,234 13,085 261 443,501 140,568 [1] [2] [projections]
Missouri 41,103 +1,430 1,224 +10 31,985 6,697 199 669,399 109,068 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [projections]
Nevada 40,885 +966 722 +13 15,143 13,274 234 537,720 174,576 [1] [2] [projections]
Arkansas 37,249 +990 394 +8 7,028 12,343 131 461,464 152,914 [1] [2] [3] [projections]
Utah 36,962 +863 273 +6 12,974 11,529 85 585,839 182,734 [1] [projections]
Oklahoma 29,116 +314 484 +7 5,355 7,358 122 527,895 133,409 [1] [2] [projections]
Kentucky 25,931 +784 691 +7 17,844 5,804 155 574,233 128,531 [1] [2] [3] [projections]
Kansas 25,348 +940 328 +6 11,172 8,701 113 277,967 95,413 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [projections]
Nebraska 24,174 +356 316 5,859 12,497 163 252,881 130,728 [1] [2] [projections]
New Mexico 18,475 +312 601 +5 10,718 8,811 287 505,177 240,924 [1] [2] [projections]
Rhode Island 18,224 +76 1,002 +1 15,453 17,203 946 329,556 311,089 [1] [projections]
Idaho 17,264 +528 144 +6 12,112 9,661 81 159,163 89,064 [1] [2] [3] [projections]
Oregon 16,104 +391 282 +9 12,281 3,818 67 365,736 86,714 [1] [2] [3] [projections]
Delaware 14,202 +278 578 +49 5,549 14,585 594 164,326 168,753 [1] [projections]
District Of Columbia 11,649 +78 581 1,486 16,506 823 165,260 234,163 [1] [projections]
South Dakota 8,200 +57 122 +1 817 9,269 138 103,490 116,983 [1] [projections]
New Hampshire 6,375 +57 407 +2 575 4,688 299 176,849 130,064 [1] [projections]
West Virginia 5,695 +145 103 1,579 3,178 57 253,040 141,194 [1] [projections]
North Dakota 5,614 +121 99 +2 970 7,367 130 142,708 187,266 [1] [2] [projections]
Maine 3,757 +20 118 380 2,795 88 158,838 118,164 [1] [2] [projections]
Montana 3,039 +129 46 +3 1,178 2,843 43 149,200 139,599 [1] [2] [3] [4] [projections]
Wyoming 2,405 +59 25 523 4,155 43 66,158 114,310 [1] [2] [projections]
Alaska 2,249 +57 19 1,430 3,074 26 200,572 274,176 [1] [projections]
Hawaii 1,549 +59 26 375 1,094 18 138,354 97,716 [1] [2] [3] [projections]
Vermont 1,385 +8 56 152 2,220 90 87,692 140,535 [1] [projections]
Guam 337 +5 5 88 19,601 [1]
Northern Mariana Islands 38 2 17 12,745 [1] [2] [3]
Puerto Rico 13,967 +494 191 +3 12,417 4,124 56 464,073 137,018 [1] [2] [3] [4]
United States Virgin Islands 336 7 147 7,890 [1]
Veteran Affairs 35,311 +605 1,967 +11 6,100 440,543 [1] [2] [3]
US Military 34,491 +1,763 54 +3 20,393 [1] [2] [3]
Federal Prisons 11,318 +144 100 4,651 34,796 [1]
Navajo Nation 8,768 +34 434 +2 5,203 71,440 [1] [2]
Grand Princess Ship 103 3 100 [1]
Wuhan Repatriated 3 3 3
Diamond Princess Ship 46 46 46
Total: 4,247,444 +77,126 148,452 +1,103 2,071,716 12,832 448 52,520,426 158,671    

 

 

PHÚC TRÌNH CORONA TẠI CANADA THEO TỈNH BANG:

 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html#a1

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here