. Vạng Võ
Ông khách tới hàng chim. Bà bán chim quảng cáo chim bà nói được 29 thứ tiếng, tiếng nào cũng “chuẩn”. Ông khách liền hỏi một con chim rất đẹp:
– Comment allez-vous?
Chim trả lời:
– ça va bien, merci.
Ông khách hỏi tiếp:
– How are you?
Chim đáp:
– Fine, thank you.
Ông khách hỏi tiếng Xì:
– Como estas?
Chim trả lời:
– Muy bien! Gracias!
Ông khách hỏi bằng tiếng Việt:
– Chim… khoẻ hông?
Chim bực mình:
– Đíu mẹ! Hỏi lắm thế?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here