. Cả Cười
(trong Cười Chay, đã in)
Năm một ngàn chín trăm …hồi đó, Cả Cười viết vầy:
“Một nhà ngoại giao Mỹ khoe:
– “Tổng thống của nước chúng tôi là bậc đại tài với sáng kiến tạo công ăn việc làm.
“Nhẩn nha một tí, ông ta tiếp:
“…Chỉ riêng mỗi cái chuyện vui vẻ trong phòng giấy của ngài thôi, cũng giúp cho hàng ngàn người trong nước kiếm tiền ngon lành nhờ viết sách, kể chuyện cười, làm website, tạo sản phẩm thương mại, vân vân và vân vân.”
Hăm mươi mấy năm sau, nhân khi bí đề tài, Cả Cười bèn lôi chuyện cũ ra “rì-xai-côn” như sau:
Một nhà ngoại giao Mỹ khoe:
– Tổng thống của nước chúng tôi là bậc đại tài với sáng kiến tạo niềm vui cho tất cả mọi nhà.
Nhẩn nha một tí, ông ta tiếp:
…Chỉ riêng mỗi cái chuyện ngài phát ngôn linh tinh hàng ngày, mỗi khi mở mồm, ngài lại giúp cho hàng triệu người trên quả địa cầu này cười vui hỉ hả vô cùng thoải mái và mấy anh comedian nhờ đó mà chẳng bao giờ cạn hết đề tài.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here