. Cả Cười

Người Việt nói “vợ chồng” hoặc “hai vợ chồng”, với chữ “vợ” luôn luôn đi trước, đó là vai vế thực sự của phụ nữ trong gia đình Việt tộc.

Người Mỹ tuy cứ phải nhắc tới nhắc lui “lady first” nhưng lại nói “husband and wife”, chẳng bao giờ nói “wife and husband”. Vậy thì bà nào ngon hơn bà nào?

Khi người ta viết chuyện cười chọc ghẹo quí bà (cả một giới, không phải một người), đó là dấu hiệu chứng tỏ người ta bị đàn áp, bức thúc (VC nói là bức xúc).

Thế mà có một vài bà bản lĩnh kém, thấy chuyện giễu phụ nữ thì ta thán nầy nọ. Có ai dám chắc các chuyện ấy không do chính quí bà viết để tự trào và răn mình?

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here