18:40 giờ New York / Toronto ngày 6 tháng 11, 2020
Trời ơi là trời! Chưa hết ngày, mới 6:40 chiều mà Mỹ đã nhiễm thêm gần 125 ngàn ca, đưa tổng số ca nhiễm lên trên 10 triệu người, chết thêm gần 1200 người, nâng tổng số người chết lên gần 125 ngàn! Gần có tổng thống đắc cử rồi nhưng mải tới 20 tháng 1, 2021, ổng mới tuyên thệ và bắt tay vào việc. Những người bạn Mỹ của tôi còn phải chết nhiều! Dám chết thêm cả trăn ngàn nữa!
Canada cũng lên cơn dịch, hôm nay thêm 2500 ca, 44 chết! Chính phủ cho đóng cửa từng phần và người dân tích cực hưởng ứng để chống bệnh, không nghe một ai than phiền!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here