TÓM TẮT TIN BẦU CỬ Ở MỸ

https://langvanonline.com

9:00AM (giờ New York) ngày 8 tháng 11, 2020 – đã đếm từ 97% đến 99% phiếu bầu.

Biden: 290 phiếu cử tri đoàn (quá bán) / 75.3 triệu phiếu phổ thông (50.6%)

Biden đã hơn Trump 4.3 triệu phiếu phổ thông và 76 phiếu cử tri đoàn và nắm chắc phần thắng.

Trump: 214 phiếu cử tri đoàn / 71 triệu phiếu phổ thông (47.7%).

Biden tiếp tục chiếm ưu thế ở êm tại Georgia, và có nhiều hi vọng lấy thêm 16 phiếu cử tri đoàn, nâng tổng số lên 306.

Trump đang chiếm ưu thế ở Alaska và North Carolina, nhưng dù thắng lớn ở hai tiểu bang này, chỉ mới được tổng cộng 232 phiếu cử tri đoàn.

– GEORGIA (GA – 16 phiếu cử tri đoàn) Biden 49.7% – Trump 49.1 (99% phiếu đã đếm). Hiện Biden dẫn trước 10,195 phiếu.

  • North Carolina (NC – 15 phiếu) Biden 48.7% – Trump 50.1% (100%phiếu đã đếm), khoảng cách 75,371 phiếu.
  • AK (3 phiếu) Biden 33.5% – Trump 62.1% (55% phiếu đã đếm), Trump dẫn trước 54,610 phiếu.

Hai đảng Libertarian và Green có ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống, nhưng số phiếu nhận được rất thấp. Ngoài ra, còn có 7 liên danh khác ứng cử độc lập ở một số tiểu bang.

Thượng viện: Dân chủ: 48 (cần 51); Cộng Hòa: 48; 2 độc lập.

Mitch McConnell tái đắc cử ở Kentucky.

Hạ viện: Dân chủ: 214 (cần 218 để được quá bán) – Cộng hòa: 198

Nancy Pelosi tái đắc cử ở California

Thống đốc tiểu bang: Dân Chủ 23, Cộng Hòa 27

Hai tiểu bang California và New York không bầu thống đốc kỳ này.

Tổng số cử đi bầu năm nay: hơn 161 triệu (100 triệu đã bỏ phiếu trước ngày bầu cử). Năm 2016 chỉ có 157.5 triệu cử tri đi bầu). Tổng số công dân hợp lệ bầu cử: khoảng 246 triệu.

KẾT QUẢ CHÍNH THỨC VỀ BẦU CỬ TỔNG THỐNG SẼ DIỄN TIẾN NHƯ SAU:

  • Ngày 14 tháng 12, Cử tri đoàn bỏ phiếu tại tiểu bang.
  • Ngày 23 tháng 12 là hạn chót, các tiểu bang nộp kết quả bầu cử của Cử tri đoàn cho Hội đồng Tuyển cử.
  • Hội đồng Tuyển cử sẽ nộp kết quả cho Quốc Hội mới ngày 6 tháng 1, 2021 để duyệt xét và công bố kết quả chính thức. Phó Tổng thống đương nhiệm (Mike Pence) với tư cách chủ tịch Thượng viện, sẽ chủ tọa phiên họp khoáng đại lưỡng viện để duyệt xét và công bố kết quả bầu cử tổng thống và phó tổng thống.
  • Ngày 20 tháng 1, tân tổng thống và phó tổng thống tuyên thệ nhậm chức.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here