DONALD J. TRUMP, NHÀ ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ ĐẠI TÀI

Qua VN một chuyến, phất cờ đỏ vài mươi giây, được 70% dân Việt trong nước, kể cả những nhà đấu tranh dân chủ, bu theo bóc – ngửi – khen thơm và 37% người Việt ở Mỹ vác cờ …vàng xuống đường tung hô vạn tuế (quên, tứ tuế… pho-mo-dia).

Bèn có thơ rằng:

Phất cờ đỏ, được cờ vàng

Thánh hoàng tài giỏi rõ ràng thấy ham

Xuân Tóc Đỏ, Trump Tóc Cam

Tóc nào cũng được Việt Nam ngửi hoài!

(Mõ Làng Văn)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here