Vậy là cuộc tranh đấu nhằm bảo vệ các giá trị dân chủ và nền pháp trị của nước Mỹ vẫn phải tiếp tục.
Tổng thống Biden đắc cử mọi chuyện chưa phải là chấm dứt. Có thể cuộc tranh đấu chỉ mới bắt đầu. Bởi vì các giá trị nền tảng đã xây dựng lên một nước Mỹ vĩ đại và giàu đẹp, chỉ 4 năm, một số đã bị xóa bỏ đơn thuần. Số khác thì bị tổn hại sâu sắc đến mức khó có thể hoàn nguyên (xây dựng lại được như trước). Trong khi tác nhân của sự phá hoại, người đã làm nước Mỹ suy tàn đối với mặt quốc tế, cũng là người đã làm băng hoại và phân hóa nước Mỹ từ trong nội bộ. Cựu tổng thống Trump vừa thoát khỏi cuộc luận tội của quốc hội cho thấy sẽ trở lại chính trường. Dĩ nhiên với tư thế mạnh mẽ hơn, và chắc chắn ông Trump sẽ hủy hoại nước Mỹ mà lần này hứa hẹn sẽ mạnh bạo và tàn độc hơn lần trước.
Đây không chỉ là sứ mạng của những công dân Mỹ yêu nước Mỹ. Đây còn là trách nhiệm của tất cả những người yêu chuộng tự do, những người mang hoài bão xây dựng quốc gia (nhà nước) lý tưởng cho họ, cũng như cho tất cả những người mà họ yêu thương.
Quốc gia (nhà nước) lý tưởng là quốc gia hiện hữu chỉ với mục đích duy nhứt là để phụng sự cho người dân. Con người là nguyên nhân để một “quốc gia” (nhà nước) thành lập và con người là trung tâm để quốc gia phục vụ.
Chỉ có mô hình quốc gia Mỹ, quốc gia được xây dựng trên những giá trị nền tảng, dân chủ tự do và pháp trị, mới có thể hội đủ các yếu tố để trở thành một quốc gia lý tưởng.
Ông Trump 4 năm qua cho thấy ông là tổng thống của một bộ phận dân Mỹ. Hiển nhiên quốc gia Mỹ của ông Trump là quốc gia của những người ủng hộ ông Trump.
Ông Biden tuyên bố sau khi đắc cử ông sẽ là tổng thống của tất cả những người Mỹ. Chỉ mới hơn ba tuần mà Biden đã có những chương trình bảo quốc an dân vừa cụ thể vừa thực tiễn. Hiển nhiên đây là một nhà lãnh đạo lý tưởng của một quốc gia lý tưởng.
Một người muốn nước Mỹ bị phân hóa, quốc gia Mỹ là quốc gia của một giai cấp “thượng đẳng”, khẳng định do màu da, chủng tộc. Một người muốn nước Mỹ gắn kết, đa văn hóa, bình đẳng chủng tộc.
Khác nhau giữa Trump và Biden là ở chỗ đó. Người công dân Mỹ sẽ dễ dàng để biết họ tranh đấu cho cái gì, vì cái gì.
Còn người ngoại cuộc coi vậy đơn giản hơn. Người sống trong cảnh trên đe dưới búa, ngoài đường là cảnh sát, trong nhà là an ninh. Tư tưởng, lời ăn tiếng nói bị kiểm soát và chỉ đạo. Pháp luật tùy tiện. Sưu cao thuế nặng, làm việc cả năm không đủ tiền về quê mà mỗi khi bịnh nặng xem như là phá sản. Trong khi kẻ có quyền thì ăn trên ngồi trốc, cướp đêm là quan mà cướp ngày cũng là quan. Hiển nhiên những người này phải biết họ cần phải làm gì. Và (cũng rất hiển nhiên) họ phải biết nước Mỹ của Trump hay nước Mỹ của Biden, nước Mỹ nào có thể giúp họ được gì trong cuộc đấu tranh gian khổ của họ..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here