Nước Mỹ ngày nay giống Venezuela trước đây. Sau bầu cử ứng cử viên đối lập thắng, Tổng Thống Cộng Sản từ chối không trao quyền. Các bạn còn nhớ lúc đó không? Nhiều nước trên thế giới nhìn nhận Tổng Thống dân chủ. Nga ủng hộ Tống Thống Cộng Sản dùng quân đội lật đổ đối lập. Rốt cuộc Nga thắng.
Lúc đó Trump ủng hộ Tổng Thống Dân Chủ. Bây giờ ở Mỹ, Trump đóng vài trò Tổng Thống Nicolás Maduro, Cộng Sản. Thất cử, nhưng nhất quyết từ chối chấp nhận thua.
Cuồng Trump kêu gọi bỏ kết quả bầu cử (lấy cớ bầu cử gian lận), thiết quân luật, đem quân đội về tổ chức bầu cử lại. Họ kiện ở Toà, nhưng thua hơn 30 lần. Chính Bộ Trưởng Tư Pháp của Trump cũng tuyên bố không thấy chứng cứ bầu cử gian lận.
Mặc dầu vậy Trump và cuồng Trump cứ tuyên truyền bầu cử ở Mỹ gian lận, làm cho dân Mỹ mất niềm tin nơi bầu cử ở Mỹ. Biden hơn Trump trên 6 triệu phiếu dân bầu. Bỏ hết, bầu lại?
Ở Venezuela Tổng Thống Cộng Sản thành công ở lại, không trao quyền. Mỹ là một nước dân chủ tự do nổi tiếng. Nước Mỹ sẽ tôn trọng lá phiếu của người dân, hay Trump rốt cuộc sẽ thắng, dùng cường quyền để đè đầu dân Mỹ?
Còn 46 ngày nữa đến 20 tháng Giêng, Tổng Thống Biden và Phó Tổng Thống Kamala Harris sẽ nhậm chức. Chờ xem Mỹ sẽ là một nước độc tài như Venezuela, hay một nước Dân Chủ gương mẫu, sẽ trở lại lãnh đạo thế giới Tự Do chống độc tài? Nhiều nước trên thế giới, trong số này có Việt Nam, đã chúc mừng Biden.
Nhưng Nga ủng hộ Trump, chưa chấp nhận Biden.
Tôi tin nước Mỹ, và nền dân chủ ở Mỹ. Các bạn tin Nga và Trump? 46 ngày nữa, chúng ta sẽ biết ai đúng ai sai.
Cuồng Trump vô trang FB của tôi “Nước Mỹ nơi tôi đang sống” quậy phá, nổi nóng, tức tối, giống cuồng Trump ở Mỹ, muốn phủ nhận hơn 81,029,063 phiếu của dân Mỹ. Họ nói chúng tôi gian lận, ngu mới bỏ phiếu cho Biden.
Chờ xem họ thắng, hay chúng tôi thắng.
Trump muốn chia rẽ nước Mỹ, dùng 74,122,580 người bỏ phiếu cho Ông, để đè đầu 81,029,063 người muốn thoát Trump, đã bỏ phiếu cho Biden. Biden nhiều lần tuyên bố, và được đa số nhân dân Mỹ dồn phiếu ủng hộ, chỉ tại vì Biden cam kết sẽ đoàn kết dân Mỹ, chấm dứt thời kỳ chia rẽ và điên loạn của Trump.
Nhìn hình ảnh một số nhân viên nòng cốt trong Nội Các của Biden, tôi thấy khác với nội các đàn ông da trắng của Trump. Biden cam kết nội các của Ông sẽ phản ảnh xã hội đa sắc tộc, đa văn hóa của Mỹ.
So far so good. Mặc dầu còn nhiều địa vị chưa được bổ nhiệm, cho tới nay, tôi thấy nam nữ đề huề, da đen, da nâu spanish, da trắng đề huề. Cho tới nay chưa thấy da vàng. Có lẽ cuồng Trump gốc Việt ồn ào chống phá Biden quá, nên không thấy ai đại diện da vàng trong nội các? Tôi tin Biden không nghĩ vậy. Sẽ có một người da vàng từng ủng hộ Ông trong nội các mới.
Rất có thể Andrew Yang sẽ tham chánh kỳ này.
______________________________________
_______________________________________
Image may contain: text that says 'THERE'S VOTER FRAUD UNDER MY BED! Donny. We talked about this..'

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here