Chuyện trên “phây” – 14 tháng 2, 2021

Xét xử Donald Trump: Tha bổng! Chuyện đâu vẫn còn đó . Dao Huyen Xét xử Donald Trump: Tha bổng! Chuyện đâu vẫn còn đó. Chuyện gì...

Đọc lại bài của nhà văn Giao Chỉ viết về Tổng Thống Trump

Vài hàng về tác giả: tên thật Vũ Văn Lộc, 87 tuổi, cựu đại tá QLVNCH. Công việc cuối cùng tại VN: Giám đốc...

JOE BIDEN – MỐI HẬN THÙ KỲ LẠ CỦA NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN

Tiến Cường Nguyễn 03-08-2020 Nguồn: Facebook Ông Joe Biden 77 tuổi, tên đầy đủ là Joseph Robinette Biden, gần như 100% sẽ chính thức trở thành ứng...

VŨ HOÀNG CHƯƠNG

. Lê Đình Thông   Năm 1975 miền Nam bị bỏ rơi và cộng sản thắng đại cái “đại thắng mùa xuân”, Huy-Cận được cử vào...

Chuyện trên “phây” – 22 tháng 1, 2021

HOPE & FEAR . Thuy Mân Tôi có một New Year Resolution khá trễ. Nó bắt đầu sau ngày 20 tháng 1 này: đó là không...

LỜI KÊU GỌI CỦA TẠP CHÍ LÀNG VĂN VỀ CUỘC BẦU CỬ Ở NƯỚC...

Chúng tôi, nhóm biên tập và thực hiện tạp chí Làng Văn (1984-2009) và Làng Văn Online (hiện tại) kêu gọi cử tri người...

Bài 1: Về Một Người Cộng Sản “không Giống Ai”

Cao Tuấn Nghi vấn lịch sử về quan hệ giữa Chủ tịch Đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh và “Lưỡng quốc Tướng quân”...

Chuyện trên “phây” – 7 tháng 1, 2021

PTT MIKE PENCE CHỦ TỌA PHIÊN HỌP QUỐC HỘI LƯỠNG VIỆN ĐỂ ĐẾM PHIẾU CỬ TRI ĐOÀN, tuyên bố lúc 3 giờ 40 sáng...

Nghĩ vụn bên ly cà phê sáng: NÓI CHUYỆN QUÌ

Nghĩ vụn bên ly cà phê sáng NÓI CHUYỆN QUÌ . Nguyễn Hữu Nghĩa   Người Việt cuồng Trump đăng hình ông Joe Biden quì một chân để...

Chuyện trên “phây” – 28 tháng 5, 2021

XÂY VÀ PHÁ … . Phạm Thanh Giao (Bài viết mang chính kiến cá nhân của tác giả và không phải là bài dịch thuật từ...