CHUYỆN VỢ CHỒNG

. Cả Cười Người Việt nói “vợ chồng” hoặc “hai vợ chồng”, với chữ “vợ” luôn luôn đi trước, đó là vai vế thực sự...

TIẾNG NÀO VŨNG “CHUẨN”

. Vạng Võ Ông khách tới hàng chim. Bà bán chim quảng cáo chim bà nói được 29 thứ tiếng, tiếng nào cũng "chuẩn". Ông...

CƯỜI MẶN

CƯỜI MẶN Dành cho người lớn; cấm các nhà đạo đức (thật và giả) Các truyện cười ngoại hạng Đông Tây kim cổ đều khai thác...

KHỎI LO THẤT NGHIỆP

. Cả Cười (trong Cười Chay, đã in) Năm một ngàn chín trăm …hồi đó, Cả Cười viết vầy: “Một nhà ngoại giao Mỹ khoe: - “Tổng thống...