Chuyện trên “phây” – 28 tháng 5, 2021

XÂY VÀ PHÁ … . Phạm Thanh Giao (Bài viết mang chính kiến cá nhân của tác giả và không phải là bài dịch thuật từ...

Chuyện trên “phây” – 24 tháng 5, 2021

Thụy Mân: Gởi đến bạn bản dịch tin tóm tắt từ CNN. Happy Monday, các bạn! Bài viết của AJ Willingham, từ CNN Thứ Hai ngày 24...

Chuyện trên phây – 21 tháng 5, 2021

Thụy Mân  Bản dịch tóm tắt các tin quan trọng trong ngày từ CNN. Happy Thursday, các bạn!!! ******************* Bài viết của AJ Willingham, từ CNN Thứ Năm 20/5/2021 (CNN)...

Chuyện trên “phây” – 14 tháng 5, 2021

. Thụy Mân   Cuối cùng thì người dân cũng hiểu ra một phẩm chất quan trọng của người lãnh đạo là đủ khả năng dẫn...

Chuyện trên “phây” – 10 tháng 5, 2021

. Thụy Mân Trong lúc chính phủ đang nỗ lực đưa đất nước thoát khỏi đại dịch, mang cuộc sống người dân dần dần trở...

Chuyện trên “phây”, 9 tháng 5, 2021

. Thụy Mân Trong lúc chính phủ đang nỗ lực đưa đất nước thoát khỏi đại dịch, mang cuộc sống người dân dần dần trở...

Chuyện trên “phây” – 5 tháng 5, 2021

. Thụy Mân   Tấm hình dưới đây cho thấy mực nước ở Folsom Lake , CA năm nay đã hạ thấp đến mức nào. Nơi...

Chuyện trên “phây” – 4 tháng 5, 2021

. Thụy Mân Tất cả các tin tức quan trọng ngày hôm nay đều bị đánh giạt đi bởi cái tin Bill và Melinda Gates...

Chuyện trên “phây” – 3 tháng 5, 2021

. Thụy Mân   Đại dịch đã thử thách khả năng người lãnh đạo và cho thấy quan điểm của họ dẫn đến kết quả ra...

Chuyện trên “phây” – 30 tháng 4, 2021

. Thụy Mân Hôm nay là 30/4, ngày Nam Việt Nam mất nước. Kể từ đó cho đến giờ, một dân tộc đã lưu lạc...